Witaj na stronie BibleProject

Dołącz do naszego newslettera, żeby otrzymywać najnowsze filmy i aktualności dotyczące tego języka.

Najpopularniejsze filmy
Omówienie: Księga Hioba
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 1 (rozdziały 1-11
Omówienie: Księga Koheleta
Omówienie: Objawienie Jana, część 1 (rozdziały 1-11)
Omówienie: Pieśń nad Pieśniami
Naszą misją jest pomóc ludziom poznać Biblię jako spójną opowieść, która prowadzi do Jezusa.
Wszystkie filmy

Tłumaczymy nasze materiały na wiele języków, by stały się bardziej dostępne dla wszystkich. Filmy i plakaty z serii „Omówienie” przedstawiają krótkie podsumowanie każdej księgi Biblii.

Pobierz plakaty i filmy
Istoty duchowe
Tora
Studium słów: Charakter Boga
Biblijne motywy
Księgi mądrościowe
Adwent
Jak czytać Biblię
Ewangelia Łukasza – Dzieje Apostolskie
Stary Testament
Nowy Testament
Istoty duchowe
Wprowadzenie do istot duchowych
Elohim
Boska Rada
Anioły i cheruby
Anioł Pana
Szatan i demony
Nowa ludzkość
Tora
Genesis (Księga Rodzaju), część 1
Genesis (Księga Rodzaju), część 2
Exodus (Księga Wyjścia), część 1
Exodus (Księga Wyjścia), część 2
Leviticus (Księga Kapłańska)
Numeri (Księga Liczb)
Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)
Studium słów: Charakter Boga
Współczucie
Łaska
Nieskory do gniewu
Lojalna miłość
Wierny
Biblijne motywy
Test
Drzewo życia
Hojność
Świątynia
Bóg
Duch Święty
Mesjasz
Prawo
Więcej filmów
Księgi mądrościowe
Przypowieści Salomona (Księga Przysłów)
Księga Kaznodziei (Księga Koheleta)
Księga Joba (Księga Hioba)
Adwent
Jachal: "nadzieja"
Szalom: "pokój"
Chara: "radość"
Agape: "miłość"
Jak czytać Biblię
Czym jest Biblia?
Historia biblijna
Gatunki literackie w Biblii
Biblia jako żydowska literatura medytacyjna
Fabuła w biblijnych tekstach narracyjnych
Bohaterowie w biblijnych tekstach narracyjnych
Miejsce akcji w biblijnych tekstach narracyjnych
Schematy kompozycyjne w biblijnych tekstach narracyjnych
Więcej filmów
Ewangelia Łukasza – Dzieje Apostolskie
Narodziny Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 1–2
Chrzest Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 3–9
Syn marnotrawny: Ewangelia wg św. Łukasza 9–19
Ukrzyżowanie Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 19–23
Zmartwychwstanie Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 24
Zesłanie Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 1–7
Apostoł Paweł: Dzieje Apostolskie 8–12
Podróże misyjne Pawła: Dzieje Apostolskie 13–20
Więcej filmów
Stary Testament
Wprowadzenie: Tanach / Stary Testament
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 1 (rozdziały 1-11)
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 2 (rozdziały 12-50)
Omówienie: Exodus (Księga Wyjścia), część 1 (rozdziały 1-18)
Omówienie: Exodus (Księga Wyjścia), część 2 (rozdziały 19-40)
Omówienie: Leviticus (Księga Kapłańska)
Omówienie: Numeri (Księga Liczb)
Omówienie: Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)
Więcej filmów
Nowy Testament
Wprowadzenie: Nowy Testament
Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 1 (rozdziały 1-13)
Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 2 (rozdziały 14-28)
Omówienie: Ewangelia Marka
Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 1 (rozdziały 1-9)
Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 2 (rozdziały 9-24)
Omówienie: Ewangelia Jana, część 1 (rozdziały 1-12)
Omówienie: Ewangelia Jana, część 2 (rozdziały 13-21)
Więcej filmów
Pobierz plakaty i filmy
Tłumaczymy nasze materiały na wiele języków, by stały się bardziej dostępne dla wszystkich. Filmy i plakaty z serii „Omówienie” przedstawiają krótkie podsumowanie każdej księgi Biblii.
Przejrzyj materiały do pobrania
Nasze plany czytania zawierają filmy animowane i wnikliwe streszczenia, by inspirować pojedyncze osoby, małe grupy i rodziny do lepszego poznawania Biblii.

Dołącz do BibleProject

Wierzymy, że opowieść o Jezusie ma moc zmieniać zarówno jednostki, jak i całe społeczności. Dzięki współpracy z zespołami specjalistów z całego świata możemy docierać z filmami o księgach Pisma Świętego, motywach biblijnych oraz słowach kluczowych występujących w Biblii do coraz większego grona odbiorców.

Wesprzyj nas
Join Men
Which language would you like?