By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Accept Under 16?
Back

Explore the Bible

We love visual storytelling and love the Bible even more. We make videos that explore entire books of the Bible, Themes that run through the whole Bible, and even Biblical Words! Check out a preview below!

Explore
All Videos
Stary Testament
Nowy Testament

Wprowadzenie: Nowy Testament

Zobacz wprowadzenie do Nowego Testamentu. Film objaśnia główne wątki i strukturę literacką całego Nowego Testamentu, pokazując, w jaki sposób jest to kontynuacja historii z Pism Hebrajskich – Starego Testamentu. #BibleProject #FilmyBiblijne #NowyTestament
Wprowadzenie: Nowy Testament

Wprowadzenie: Tanach / Stary Testament

Zobacz wprowadzenie do Starego Testamentu, znanego również jako Biblia Hebrajska lub Tanach. Film objaśnia główne wątki i strukturę literacką całego Starego Testamentu. #BibleProject #FilmyBiblijne #Tanach #StaryTestament
Wprowadzenie: Tanach / Stary Testament

Omówienie: Leviticus (Księga Kapłańska)

Zobacz film o Księdze Kapłańskiej, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Święty Bóg, pomimo grzechu ludu Bożego, zaprasza Izraela do życia w Jego obecności. A jest to możliwe dzięki serii rytuałów odprawianych przez uświęconą instytucję kapłaństwa. #BibleProject #FilmyBiblijne #Leviticus #Kapłańska
Omówienie: Leviticus (Księga Kapłańska)

Omówienie: Księga Przysłów

Zobacz film o Księdze Przysłów (Przypowieści Salomona), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Księga Przysłów zachęca ludzi do życia w mądrości i bojaźni Bożej – to sposób na dobre życie. #BibleProject #FilmyBiblijne #Przysłów #Przypowieści
Omówienie: Księga Przysłów

Omówienie: Księga Ezechiela, część 2 (rozdziały 34-48)

Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 2), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Prorok Ezechiel pokazuje wygnańcom w Babilonie, że Izrael zasłużył na ten sąd. Jednak Boża sprawiedliwość daje powód do nadziei na przyszłość. #BibleProject #FilmyBiblijne #Ezechiela
Omówienie: Księga Ezechiela, część 2 (rozdziały 34-48)

Omówienie: Księga Ezechiela, część 1 (rozdziały 1-33)

Zobacz film o Księdze Ezechiela (część 1), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Prorok Ezechiel pokazuje wygnańcom w Babilonie, że Izrael zasłużył na ten sąd. Jednak Boża sprawiedliwość daje powód do nadziei na przyszłość. #BibleProject #FilmyBiblijne #Ezechiela
Omówienie: Księga Ezechiela, część 1 (rozdziały 1-33)

Omówienie: Księga Habakuka

Zobacz film o Księdze Habakuka, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Habakuk, jako świadek wydarzeń eksponujących zło tego świata, zmaga się ze zrozumieniem Bożej dobroci i sprawiedliwości. #BibleProject #FilmyBiblijne #Habakuka
Omówienie: Księga Habakuka

Omówienie: Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)

Zobacz film o Księdze Powtórzonego Prawa, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Mojżesz wygłasza swoje ostatnie słowa do Izraela – słowa mądrości i ostrzeżenia. Wzywa ludzi, by po wejściu do Ziemi Obiecanej pozostali wierni Bogu. #BibleProject #FilmyBiblijne #Deuteronomium #PowtórzonegoPrawa
Omówienie: Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)

Omówienie: Księga Jeremiasza

Zobacz film o Księdze Jeremiasza, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Jeremiasz zapowiada, że Bóg osądzi grzechy Izraela przez wygnanie do Babilonu. Następnie sam doświadcza horroru, o którym prorokował. #BibleProject #FilmyBiblijne #Jeremiasza
Omówienie: Księga Jeremiasza

Omówienie: Księga Daniela

Zobacz film o Księdze Daniela, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Historia Daniela motywuje do wierności – pomimo wygnania do Babilonu. Jego wizje dają nadzieję, że pewnego dnia Bóg obejmie władzę nad wszystkimi narodami. #BibleProject #FilmyBiblijne #Daniela
Omówienie: Księga Daniela

Omówienie: Księga Jozuego

Zobacz film o Księdze Jozuego, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Po śmierci Mojżesza Jozue staje na czele Izraela i wprowadza go do Ziemi Obiecanej, zajętej dotychczas przez Kananejczyków. #BibleProject #FilmyBiblijne #Jozuego
Omówienie: Księga Jozuego

Omówienie: Księga Psalmów

Zobacz film o Księdze Psalmów, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Księga Psalmów została zaprojektowana jako modlitewnik dla Bożego ludu, oczekującego na nadejście Mesjasza i jego królestwa. #BibleProject #FilmyBiblijne #Psalmów
Omówienie: Księga Psalmów

Omówienie: Księga Zachariasza

Zobacz film o Księdze Zachariasza, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Wizje Zachariasza podsycają nadzieję na obiecane Królestwo Mesjasza. Rzucają też ludowi Izraela wyzwanie, by po powrocie z wygnania pozostał wierny Bogu. #BibleProject #FilmyBiblijne #Zachariasza
Omówienie: Księga Zachariasza

Omówienie: Numeri (Księga Liczb)

Zobacz film o Księdze Liczb, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Izrael podróżuje przez pustynię w stronę ziemi obiecanej Abrahamowi. Ich bunt spotyka się z aktami Bożego miłosierdzia. #BibleProject #FilmyBiblijne #Numeri #Liczb
Omówienie: Numeri (Księga Liczb)

Omówienie: Lamentacje

Zobacz film o Lamentacjach (Trenach), w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Lamentacje to zbiór pięciu poematów pogrzebowych dotyczących zniszczonej przez Babilon Jerozolimy. #BibleProject #FilmyBiblijne #Lamentacje #Treny
Omówienie: Lamentacje

Omówienie: Księga Estery

Zobacz film o Księdze Estery, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Ta historia nie wspomina wprost o Bogu, jednak pozwala wyraźnie dostrzec Jego działanie. Bóg używa dwojga ludzi, by w niezwykły sposób ocalić naród żydowski przed zagładą. #BibleProject #FilmyBiblijne #Estery
Omówienie: Księga Estery

Omówienie: Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza

Zobacz film o Księgach Ezdrasza i Nehemiasza, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tych ksiąg. Grupa Izraelitów powraca z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Odnoszą sukcesy, ale ponoszą też moralne i duchowe porażki. #BibleProject #FilmyBiblijne #Ezdrasza #Nehemiasza
Omówienie: Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza

Omówienie: Księga Nahuma

Zobacz film o Księdze Nahuma, w którym omawiamy strukturę literacką oraz główne myśli tej księgi. Używając przykładu upadku Asyrii i jej stolicy, Niniwy, Nahum pokazuje, w jaki sposób Bóg kiedyś położy kres okrutnym imperiom tego świata. #BibleProject #FilmyBiblijne #Nahuma
Omówienie: Księga Nahuma

O nas

The Bible Project jest studiem animacji filmowej o charakterze non-profit. Produkujemy krótkie, w całości animowane filmy, aby przybyliżyć wszystkim, czym jest Biblia. Nasze materiały filmowe, podcasty i pozostałe zasoby są w 100% darmowe.

Biblia jest księgą bosko-ludzką, gdyż przez nią Słowo Boże trafia do ludu bożego. Wierzymy, że Biblia wskazuje nam Jezusa, który ma moc przemieniania ludzi i całych społeczności, gdy tylko pozwolimy, aby Słowo Boże mówiło samo za siebie.

Niestety, dla wielu osób Biblia jest jak worek z wymieszanymi kazaniami lub podręcznik z instrukcjami, który spadł z nieba. Co gorsza, dla wielu osób jest księgą przepełnioną przestarzałymi zasadami, które służą do kontrolowania ludzi.

Chcielibyśmy zwyczajnie pomóc ludziom zrozumieć Pismo Święte i jego złożone tematy w sposób wciągający, przystępny i zmieniający nas samych. Jesteśmy oddanymi naśladowcami Jezusa, ale organizacyjnie nie jesteśmy częścią żadnej konkretnej denominacji ani tradycji. Mamy nadzieję, że ludzie z różnych środowisk znajdą w naszej pracy wartość, niezależnie od ich przekonań religijnych i niereligijnych.

How can I help you?
Support Bot Said,
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join