By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16? Accept
Back
Videos
Podcasts
Reading Plan Downloads Classroom Beta Give
More
Witaj na stronie BibleProject

Dołącz do naszego newslettera, żeby otrzymywać najnowsze filmy i aktualności dotyczące tego języka.

Najpopularniejsze filmy
Omówienie: Księga Hioba
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 1 (rozdziały 1-11
Omówienie: Księga Koheleta
Omówienie: Objawienie Jana, część 1 (rozdziały 1-11)
Omówienie: Pieśń nad Pieśniami
Naszą misją jest pomóc ludziom poznać Biblię jako spójną opowieść, która prowadzi do Jezusa.
Wszystkie filmy

Tłumaczymy nasze materiały na wiele języków, by stały się bardziej dostępne dla wszystkich. Filmy i plakaty z serii „Omówienie” przedstawiają krótkie podsumowanie każdej księgi Biblii.

Pobierz plakaty i filmy
Studium słów: Adwent
Jak czytać Biblię
Ewangelia Łukasza - Dzieje Apostolskie
Stary Testament
Nowy Testament
Studium słów: Adwent
Jachal: "nadzieja"
Szalom: "pokój"
Jak czytać Biblię
Czym jest Biblia?
Historia biblijna
Gatunki literackie w Biblii
Biblia jako żydowska literatura medytacyjna
Fabuła w biblijnych tekstach narracyjnych
Bohaterowie w biblijnych tekstach narracyjnych
Miejsce akcji w biblijnych tekstach narracyjnych
Schematy kompozycyjne w biblijnych tekstach narracyjnych
Więcej filmów
Ewangelia Łukasza - Dzieje Apostolskie
Narodziny Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 1–2
Chrzest Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 3–9
Syn marnotrawny: Ewangelia wg św. Łukasza 9–19
Ukrzyżowanie Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 19–23
Zmartwychwstanie Jezusa: Ewangelia wg św. Łukasza 24
Zesłanie Ducha Świętego: Dzieje Apostolskie 1–7
Apostoł Paweł: Dzieje Apostolskie 8–12
Podróże misyjne Pawła: Dzieje Apostolskie 13–20
Więcej filmów
Stary Testament
Wprowadzenie: Tanach / Stary Testament
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 1 (rozdziały 1-11)
Omówienie: Genesis (Księga Rodzaju), część 2 (rozdziały 12-50)
Omówienie: Exodus (Księga Wyjścia), część 1 (rozdziały 1-18)
Omówienie: Exodus (Księga Wyjścia), część 2 (rozdziały 19-40)
Omówienie: Leviticus (Księga Kapłańska)
Omówienie: Numeri (Księga Liczb)
Omówienie: Deuteronomium (Księga Powtórzonego Prawa)
Więcej filmów
Nowy Testament
Wprowadzenie: Nowy Testament
Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 1 (rozdziały 1-13)
Omówienie: Ewangelia Mateusza, część 2 (rozdziały 14-28)
Omówienie: Ewangelia Marka
Omówienie: Ewangelia Jana, część 1 (rozdziały 1-12)
Omówienie: Ewangelia Jana, część 2 (rozdziały 13-21)
Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 1 (rozdziały 1-9)
Omówienie: Ewangelia Łukasza, część 2 (rozdziały 9-24)
Więcej filmów
Pobierz plakaty i filmy
Tłumaczymy nasze materiały na wiele języków, by stały się bardziej dostępne dla wszystkich. Filmy i plakaty z serii „Omówienie” przedstawiają krótkie podsumowanie każdej księgi Biblii.
Przejrzyj materiały do pobrania

Dołącz do BibleProject

Wierzymy, że opowieść o Jezusie ma moc zmieniać zarówno jednostki, jak i całe społeczności. Dzięki współpracy z zespołami specjalistów z całego świata możemy docierać z filmami o księgach Pisma Świętego, motywach biblijnych oraz słowach kluczowych występujących w Biblii do coraz większego grona odbiorców.

Wesprzyj nas
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join