Laai plakkate en video's af

Advent Reeks
Video
Video Plakkaat
Yakhal - Hoop
Shalom - Vrede
Agape - Liefde
Chara - Vreugde
Nuwe Testament
Video
Video Plakkaat
Oorsig: Nuwe Testament
Oorsig: Matteus 1-13
Oorsig: Matteus 14-28
Oorsig: Markus
Oorsig: Lukas 1-9
Oorsig: Lukas 10-24
Oorsig: Johannes 1-12
Oorsig: Johannes 13-21
Oorsig: Handelinge 1-12
Oorsig: Handelinge 13-28
Oorsig: Romeine 1-4
Oorsig: Romeine 5-16
Oorsig: 1 Korintiërs
Oorsig: 2 Korintiërs
Oorsig: Galasiërs
Oorsig: Efesiërs
Oorsig: Filippense
Oorsig: Kolossense
Oorsig: 1 Tessalonisense
Oorsig: 2 Tessalonisense
Oorsig: 1 Timoteus
Oorsig: 2 Timoteus
Oorsig: Titus
Oorsig: Filemon
Oorsig: Hebreërs
Oorsig: Jakobus
Geen
Oorsig: 1 Petrus
Oorsig: 2 Petrus
Oorsig: 1-3 Johannes
Oorsig: Judas
Oorsig: Openbaring 1-11
Oorsig: Openbaring 12-22
Ou Testament
Video
Video Plakkaat
Oorsig: Ou testament/ TaNaK
Geen
Oorsig: Genesis 1-11
Oorsig: Genesis 12-50
Oorsig: Eksodus 1-18
Oorsig: Eksodus 19-40
Oorsig: Levitikus
Oorsig: Numeri
Oorsig: Deuteronomium
Oorsig: Josua
Oorsig: Rigters
Oorsig: Rut
Oorsig: 1 Samuel
Oorsig: 2 Samuel
Oorsig: 1-2 Konings
Oorsig: 1-2 Kronieke
Oorsig: Esra-Nehemia
Oorsig: Ester
Oorsig: Job
Oorsig: Psalms
Oorsig: Spreuke
Oorsig: Prediker
Oorsig: Hooglied
Oorsig: Jesaja 1-39
Oorsig: Jesaja 40-66
Oorsig: Jeremia
Oorsig: Klaagliedere
Oorsig: Esegiël 1-33
Oorsig: Esegiël 34-48
Oorsig: Daniël
Oorsig: Hosea
Oorsig: Joël
Oorsig: Amos
Oorsig: Obadja
Oorsig: Jona
Oorsig: Miga
Oorsig: Nahum
Oorsig: Habakuk
Oorsig: Sefanja
Oorsig: Haggai
Oorsig: Sagaria
Oorsig: Maleagi
Lukas-Handelinge Reeks
Video
Video Plakkaat
Die geboorte van Jesus – Evangelie volgens Lukas 1-2
Geen
Evangelie volgens Lukas, hfst. 3-9
Geen
Evangelie volgens Lukas, hfst. 9-19
Geen
Evangelie volgens Lukas, hfst. 19-23
Geen
Lukas, hfst. 24
Geen
Handelinge, hfst. 1-7
Geen
Handelinge, hfst. 8-12
Geen
Handelinge, hfst. 13-20
Geen
Handelinge, hfst. 21-28
Geen
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?