Chào mừng bạn đến với "Dự án Kinh Thánh" (BibleProject)

Hãy đăng ký bản tin của chúng tôi để biết thông tin về video và tin tức cập nhật mới nhất trong tiếng Việt.

Video hàng đầu
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Kinh Thánh là gì ?
Tổng quan: Sách Sáng Thế Ký Chương 1-11
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Câu chuyện Kinh Thánh
Tổng quan: Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1-18
Tổng quan: Sách Dân Số Ký
Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người trải nghiệm Kinh Thánh như là một câu chuyện thống nhất dẫn đường đến với Chúa Giê-xu.
Tất cả video

Chúng tôi cam kết địa phương hóa nội dung trong nhiều ngôn ngữ để tất cả mọi người đều dễ tiếp cận với các video của chúng tôi. Các video và áp phích trong phần Giới thiệu tổng quan sẽ tóm tắt nội dung chính của từng sách trong Kinh Thánh.

Tải áp phích và video xuống
Loạt bài Mùa Giáng Sinh
Tân Ước
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh
Loạt Bài Sách Lu-ca/Công Vụ
Cựu Ước
Các chủ đề trong Kinh Thánh
Loạt bài Mùa Giáng Sinh
Shalom - Bình an hay Hòa bình
Hy vọng
Vui mừng
Agape- Tình yêu
Tân Ước
Tổng quan: Sách Ma-thi-ơ Chương 1-13 - Matthew 1-13
Tổng quan: Sách Ma-thi-ơ Chương 14-28 - Matthew 14-28
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Kinh Thánh là gì ? - What is the Bible?
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Câu chuyện Kinh Thánh - The Story of the Bible
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Phong cách văn học trong Kinh Thánh - Literary Styles in the Bible
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Văn phong Do Thái trong Kinh Thánh - Jewish Meditation Literature
Loạt Bài Sách Lu-ca/Công Vụ
Sinh Nhật của Chúa Giê-xu – Sách Phúc âm Lu-ca Chương 1-2 - Birth of Jesus - Gospel of Luke Ch. 1-2
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 9-19 - Gospel of Luke Ch. 9-19
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 3-9 - Gospel of Luke Ch. 3-9
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 19-23 - Gospel of Luke Ch. 19-23
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 24 - Gospel of Luke Ch. 24
Công vụ các Sứ đồ - Chương 1-7 (Giọng miền Nam) - Acts 1-7
Công vụ các Sứ đồ - Chương 8-12 (Giọng miền Nam) - Acts 8-12
Công vụ các Sứ đồ - Chương 13-20 (Giọng miền Nam) - Acts 13-20
Xem thêm video
Cựu Ước
Tổng quan: Sách Sáng Thế Ký Chương 1-11 - Genesis 1-11
Tổng quan: Sách Sáng Thế Ký Chương 12-50 Genesis 12-50
Tổng quan: Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1-18 - Exodus 1-18
Tổng quan: Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 19-40 - Exodus 19-40
Tổng quan: Sách Lê-vi Ký - Leviticus
Tổng quan: Sách Dân Số Ký - Numbers
Tổng quan: Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký - Deuteronomy
Tổng quan: Sách Giô-suê - Joshua
Xem thêm video
Các chủ đề trong Kinh Thánh
Phúc âm của Vương quốc - Gospel of the Kingdom
Thiên đàng & Mặt đất - Heaven and Earth
Đấng Mê-si-a - The Messiah
Sinh tế và Chuộc tội - Sacrifice and Atonement
Hình ảnh của Chúa - Image of God
Tải áp phích và video xuống
Chúng tôi cam kết địa phương hóa nội dung trong nhiều ngôn ngữ để tất cả mọi người đều dễ tiếp cận với các video của chúng tôi. Các video và áp phích trong phần Giới thiệu tổng quan sẽ tóm tắt nội dung chính của từng sách trong Kinh Thánh.
Khám phá mục tải xuống
Chương trình Đọc của chúng tôi kết hợp video hoạt hình và các bản tóm tắt sâu sắc để truyền cảm hứng cho các cá nhân, nhóm nhỏ và gia đình tìm hiểu thêm về Kinh Thánh.

Tham gia Dự án Kinh Thánh (BibleProject)

Chúng tôi tin rằng câu chuyện về Đức Chúa Giê-xu có quyền năng biến đổi từng cá nhân và cả cộng đồng. Chúng tôi làm việc với các đội nhóm chuyên môn trên khắp thế giới để có thể tiếp tục làm những video về các sách trong Kinh Thánh, các chủ đề và các thuật ngữ chính xuyên suốt Kinh Thánh cho lượng khán giả ngày càng lớn của chúng tôi.

Dâng hiến
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?