By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Accept Under 16?
Back
Videos
Explore Resources
About
Contact BibleProject
Downloads Store Give

Chào mừng bạn đến với Dự Án Kinh Thánh

Video và tài liệu miễn phí để giúp các bạn trải nghiệm Kinh Thánh như một câu chuyện thống nhất dẫn đến Chúa Giê-xu

Hãy theo dõi các video của chúng tôi tại đây!

Khám phá thư viện video

Loạt video Tổng quan Kinh Thánh của chúng tôi cung cấp đầy đủ các tóm tắt trong từng sách Kinh Thánh, và là điểm khởi đầu nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu. Hãy xem các video khi bạn học Kinh thánh cá nhân, tại nhà thờ, trường học, với nhóm nhỏ hoặc tại nhà với gia đình. Nội dung của chúng tôi là những hướng dẫn tuyệt vời, khi bạn sử dụng cùng với kế hoạch đọc hoặc sử dụng cùng ứng dụng Kinh Thánh từ Youversion. Hãy khám phá tất cả những video miễn phí của chúng tôi theo các Sách, Chủ đề, hoặc Loạt bài tại đây.

Tân Ước
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh
Loạt Bài Sách Lu-ca/Công Vụ
Cựu Ước
Các chủ đề trong Kinh Thánh
Tân Ước
Tổng quan: Sách Ma-thi-ơ Chương 1-13 - Matthew 1-13
Tổng quan: Sách Ma-thi-ơ Chương 14-28 - Matthew 14-28
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Kinh Thánh là gì ? - What is the Bible?
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Câu chuyện Kinh Thánh - The Story of the Bible
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Phong cách văn học trong Kinh Thánh - Literary Styles in the Bible
Làm thế nào để đọc Kinh Thánh – Văn phong Do Thái trong Kinh Thánh - Jewish Meditation Literature
Loạt Bài Sách Lu-ca/Công Vụ
Sinh Nhật của Chúa Giê-xu – Sách Phúc âm Lu-ca Chương 1-2 - Birth of Jesus - Gospel of Luke Ch. 1-2
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 9-19 - Gospel of Luke Ch. 9-19
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 3-9 - Gospel of Luke Ch. 3-9
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 19-23 - Gospel of Luke Ch. 19-23
Sách Phúc âm Lu-ca Chương 24 - Gospel of Luke Ch. 24
Cựu Ước
Tổng quan: Sách Sáng Thế Ký Chương 1-11 - Genesis 1-11
Tổng quan: Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 1-18 - Exodus 1-18
Tổng quan: Sách Xuất Ai Cập Ký Chương 19-40 - Exodus 19-40
Tổng quan: Sách Lê-vi Ký - Leviticus
Tổng quan: Sách Dân Số Ký - Numbers
Tổng quan: Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký - Deuteronomy
Các chủ đề trong Kinh Thánh
Phúc âm của Vương quốc - Gospel of the Kingdom
Thiên đàng & Mặt đất - Heaven and Earth
Đấng Mê-si-a - The Messiah
Sinh tế và Chuộc tội - Sacrifice and Atonement
Hình ảnh của Chúa - Image of God

Mời bạn tham gia với chúng tôi

Chúng tôi tin rằng câu chuyện về Chúa Giê-xu có sức mạnh để biến đổi đời sống cá nhân và toàn thể cộng đồng. Chúng tôi đã hợp tác làm việc với các nhóm chuyên môn để có thể tiếp tục làm video về các sách trong Kinh Thánh, Chủ đề, và những từ ngữ trong Kinh Thánh để phát triển thêm số lượng khán giả của chúng tôi.

Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn! Dưới đây là ba cách bạn có thể tham gia cùng chúng tôi.

  1. Xin hãy cầu nguyện để các video này sẽ có hiệu quả trong việc phát triển và xây dựng cộng đồng theo Chúa Giê-xu trên toàn thế giới.

  2. Đăng ký kênh Youtube của chúng tôi, đăng ký email và chia sẻ với bạn bè của bạn.

  3. Góp phần dâng hiến vào quỹ dịch thuật chung của chúng tôi để tạo ra & phân phối thêm nhiều video.
Hãy tham gia với chúng tôi!
Podcast Girl
How can I help you?
Support Bot Said,
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join