ภาษาไทย
ยินดีต้อนรับสู่ BibleProject

รับจดหมายข่าวของเราเพื่อชมวิดีโอล่าสุดและรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับภาษานี้

วิดีโอยอดนิยม
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่
ภาพรวม: มัทธิว 1-13
ภาพรวม: มาระโก
ภาพรวม: ลูกา 1-9
การอ่านพระคัมภีร์ในที่สาธารณะ
พันธกิจของเราคือการช่วยให้ผู้คนสามารถอ่านพระคัมภีร์ในฐานะเรื่องราวอันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะนำพาพวกเขาไปพบพระเยซูได้
วิดีโอทั้งหมด

เรามีความมุ่งมั่นที่จะแปลเนื้อหาของเราเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิดีโอของเราได้อย่างง่ายดาย ซีรีส์ภาพรวมและโปสเตอร์ของเราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพระธรรมแต่ละเล่มในพระคัมภีร์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์และวิดีโอ
สิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ - Spiritual Beings Series
การศึกษาคำเรื่องพระลักษณะของพระเจ้า - Character of God Word Studies
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ - Advent Series
วรรณกรรมแห่งปัญญา - Wisdom Series
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร - How to Read the Bible Series
แนวคิดหลักในพระคัมภีร์ - Themes
ภาพรวม: พันธสัญญาเดิม - Old Testament Overviews
ชุดวิดีโอ ลูกา-กิจการ - Luke-Acts Series
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ - New Testament Overviews
สิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ - Spiritual Beings Series
คำนำเรื่องสิ่งมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ Intro to Spiritual Beings
เอโลฮิม Elohim
สภาสวรรค์ The Divine Council
ทูตสวรรค์และเครูบ Angels and Cherubim
ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้า Angel of the Lord
ซาตาน และ ผี The Satan and Demons
มนุษยชาติใหม่ The New Humanity
การศึกษาคำเรื่องพระลักษณะของพระเจ้า - Character of God Word Studies
เมตตากรุณา Compassion
พระคุณ Grace
ทรงกริ้วช้า Slow to Anger
ความรักมั่นคง Loyal Love
ความซื่อสัตย์ Faithful
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ - Advent Series
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: ชาโลม - "สันติสุข" Peace
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: คารา - "ความชื่นชมยินดี" Joy
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: ยาคาล - "ความหวัง" Hope
การศึกษาคำในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ: อากาเป - "ความรัก" Love
วรรณกรรมแห่งปัญญา - Wisdom Series
พระธรรมสุภาษิต Book of Proverbs
พระธรรมปัญญาจารย์ Book of Ecclesiastes
พระธรรมโยบ Book of Job
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร - How to Read the Bible Series
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: พระคัมภีร์คืออะไร What is the Bible?
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: เรื่องราวในพระคัมภีร์ The Story of the Bible
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: รูปแบบวรรณกรรมในพระคัมภีร์ Literary Styles in the Bible
วิธีการอ่านพระคัมภีร์:พระคัมภีร์ในฐานะวรรณกรรมที่ยิวใช้ใคร่ครวญ Ancient Jewish Meditation Literature
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: โครงเรื่องในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ Plot in Biblical Narrative
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: ตัวละครในเรื่องเล่าของพระคัมภีร์ Character in Biblical Narrative
วิธีการอ่านพระคัมภีร์: ฉากของเรื่องเล่าในพระคัมภีร์ Setting in Biblical Narrative
อ่านพระคัมภีร์อย่างไร: รูปแบบการจัดวาง Design Patterns in the Biblical Narrative
วิดีโอเพิ่มเติม
แนวคิดหลักในพระคัมภีร์ - Themes
สวรรค์และโลก Heaven & Earth
พระเจ้า God
ความบริสุทธิ์ Holiness
พระเมสสิยาห์ Messiah
สัตวบูชาและการไถ่บาป Sacrifice and Atonement
ธรรมบัญญัติ The Law
พระกิตติคุณแห่งอาณาจักร Gospel of the Kingdom
พระฉายของพระเจ้า Image of God
วิดีโอเพิ่มเติม
ภาพรวม: พันธสัญญาเดิม - Old Testament Overviews
ภาพรวม: พันธสัญญาเดิม/ ทานัค Old Testament/TaNaK
ภาพรวม: ปฐมกาล 1-11 Genesis 1-11
ภาพรวม: ปฐมกาล 12-50 Genesis 12-50
ภาพรวม: อพยพ 1-18 Exodus 1-18
ภาพรวม: อพยพ 19-40 Exodus 19-40
ภาพรวม: เลวีนิติ Leviticus
ภาพรวม: กันดารวิถี Numbers
ภาพรวม: เฉลยธรรมบัญญัติ Deuteronomy
วิดีโอเพิ่มเติม
ชุดวิดีโอ ลูกา-กิจการ - Luke-Acts Series
กำเนิดพระเยซู - พระกิตติคุณลูกา บทที่ 1-2 Luke Ch. 1-2
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 3-9 Luke Ch. 3-9
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 9-19 Luke Ch. 9-19
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 19-23 Luke Ch. 19-23
พระกิตติคุณลูกา บทที่ 24 Luke Ch. 24
กิจการ บทที่ 1-7 Acts Ch. 1-7
กิจการ บทที่ 8-12 Acts Ch. 8-12
กิจการ บทที่ 13-20 Acts Ch. 13-20
วิดีโอเพิ่มเติม
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ - New Testament Overviews
ภาพรวม: พันธสัญญาใหม่ New Testament
ภาพรวม: มัทธิว 1-13 Matthew 1-13
ภาพรวม: มัทธิว 14-28 Matthew 14-28
ภาพรวม: มาระโก Mark
ภาพรวม: ยอห์น 1-12 John 1-12
ภาพรวม: ยอห์น 13-21 John 13-21
ภาพรวม: ลูกา 1-9 Luke 1-9
ภาพรวม: ลูกา 10-24 Luke 10-24
วิดีโอเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปสเตอร์และวิดีโอ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะแปลเนื้อหาของเราเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิดีโอของเราได้อย่างง่ายดาย ซีรีส์ภาพรวมและโปสเตอร์ของเราจะให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับพระธรรมแต่ละเล่มในพระคัมภีร์
ดูรายการที่ให้ดาวน์โหลด
แผนการอ่านของเราประกอบด้วยวิดีโอแอนิเมชั่น และบทสรุปแบบเจาะลึก ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละคน กลุ่มย่อย และครอบครัวในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระคัมภีร์

เข้าร่วม BibleProject

เราเชื่อมั่นว่าเรื่องราวของพระเยซูมีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ละคนรวมทั้งชุมชนทั้งหมดได้ ด้วยความร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก เราจึงสามารถสร้างสรรค์วิดีโอเกี่ยวกับพระธรรมในพระคัมภีร์ แนวคิด และคำสำคัญในคัมภีร์สำหรับผู้ชมที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ของเราได้

ถวาย
Join Men
Which language would you like?