Välkommen till BibleProject

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste videorna och uppdateringarna om BibleProject på svenska.

Toppvideor
Översikt: Nya testamentet
Jesus födelse – Lukasevangeliet kap. 1–2
Lukasevangeliet kap. 3–9
Lukasevangeliet kap. 9–19
Vi vill hjälpa människor att upptäcka Bibeln som en sammanhängande berättelse som leder fram till Jesus.
Alla videor

Vi vill erbjuda vårt material på många språk, så att våra videor blir mer lättillgängliga för alla. Vår översiktsserie och våra affischer ger en sammanfattning av varje bibelbok.

Ladda ner affischer och videor
Guds karaktär
Vishet i Bibeln
Teman i Bibeln
Gamla testamentet
Adventsserien
Nya testamentet
Miniserie: Luk - Apg
Guds karaktär
Barmhärtighet
Nåd
Sen till vrede
Lojal kärlek
Trofast
Vishet i Bibeln
Ordspråksboken
Predikaren
Job
Teman i Bibeln
Den helige Ande
Himmel & jord
Guds avbild
De goda nyheterna om Guds rike
Lagen
Herrens dag
Rättvisa
Helighet
Fler videor
Gamla testamentet
Översikt: Gamla testamentet/TaNaK
Översikt: 1 Moseboken 1-11
Översikt: 1 Moseboken 12-50
Översikt: 2 Moseboken 1-18
Översikt: 2 Moseboken 19-40
Översikt: 3 Moseboken
Översikt: 4 Moseboken
Översikt: 5 Moseboken
Fler videor
Adventsserien
Hopp
Shalom - Frid
Glädje
Agape - Kärlek
Nya testamentet
Översikt: Nya testamentet
Översikt: Matteusevangeliet 1-13
Översikt: Matteusevangeliet 14-28
Översikt: Markusevangeliet
Översikt: Johannesevangeliet 1-12
Översikt: Johannesevangeliet 13-21
Översikt: Lukasevangeliet 1-9
Översikt: Lukasevangeliet 10-24
Fler videor
Miniserie: Luk - Apg
Jesus födelse – Lukasevangeliet kap. 1–2
Lukasevangeliet kap. 3–9
Lukasevangeliet kap. 9–19
Lukasevangeliet kap. 19–23
Lukasevangeliet kap. 24
Apostlagärningarna kap. 1–7
Apostlagärningarna kap. 8–12
Apostlagärningarna kap. 13–20
Fler videor
Ladda ner affischer och videor
Vi vill erbjuda vårt material på många språk, så att våra videor blir mer lättillgängliga för alla. Vår översiktsserie och våra affischer ger en sammanfattning av varje bibelbok.
Resurser att ladda ner
Våra läsplaner innehåller animerade videor och insiktsfulla sammanfattningar för att inspirera individer, smågrupper och familjer till att lära sig mer om Bibeln.

Gå med i BibleProject

Vi tror att berättelsen om Jesus har makt att förändra individer och hela samhällen. Genom att samarbeta med kunniga team runtom i världen kan vi fortsätta producera videor om bibelböcker, teman och nyckelord för vår växande publik.

Ge
Join Men
Which language would you like?