Karibu BibleProject

Jiunge na jarida letu ili upate video na taarifa mpya kuhusu lugha hii punde tu zinapotoka.

Video Maarufu
Muhtasari: Agano Jipya
Kuzaliwa kwa Yesu – Injili ya Luka Sura ya 1-2
Muhtasari: Mathayo 1-13
Injili ya Luka Sura ya 9-19
Injili ya Luka Sura ya 3-9
Dhamira yetu ni kusaidia watu kuelewa Biblia kama simulizi moja inayoongoza kwa Yesu.
Video zote

Tumejitolea kutafsiri maudhui yetu ili yapatikane katika lugha nyingi ili watu wote waweze kuelewa video zetu. Msururu wetu wa video za muhtasari na mabango hutoa muhtasari mzuri wa kila kitabu cha Biblia.

Pakua Mabango na Video
Somo la Maneno Yanayohusu Sifa za Mungu
Maudhui ya Kibiblia
Mfululizo wa Masomo ya Hekima
Mfulululizo wa Ujio wa Yesu
Agano la Kale
Mfululizo Mfupi wa Luka-Matendo
Agano Jipya
Somo la Maneno Yanayohusu Sifa za Mungu
Huruma
Sio mwepesi wa hasira
Upendo wa Kuaminika
Neema
Mwaminifu
Maudhui ya Kibiblia
Maagano
Siku ya Bwana
Injili ya Ufalme
Mbingu na Dunia
Utakatifu
Roho Mtakatifu
Mfano wa Mungu
Sheria
Video Zaidi
Mfululizo wa Masomo ya Hekima
Kitabu cha Mithali
Kitabu cha Mhubiri
Kitabu cha Ayubu
Mfulululizo wa Ujio wa Yesu
Shalom - Amani
Yakhal - Tumaini
Chara - Furaha
Agape - Upendo
Agano la Kale
Muhtasari: Agano la Kale /TaNaK
Muhtasari: Mwanzo 1-11
Muhtasari: Mwanzo 12-50
Muhtasari: Kutoka 1-18
Muhtasari: Kutoka 19-40
Muhtasari: Mambo ya Walawi
Muhtasari: Hesabu
Muhtasari: Kumbukumbu la Torati
Video Zaidi
Mfululizo Mfupi wa Luka-Matendo
Kuzaliwa kwa Yesu – Injili ya Luka Sura ya 1-2
Injili ya Luka Sura ya 3-9
Injili ya Luka Sura ya 9-19
Injili ya Luka Sura ya 19-23
Luka Sura ya 24
Matendo Sura ya 1-7
Matendo Sura ya 8-12
Matendo Sura ya 13-20
Video Zaidi
Agano Jipya
Muhtasari: Agano Jipya
Muhtasari: Mathayo 1-13
Muhtasari: Mathayo 14-28
Muhtasari: Marko
Muhtasari: Luka 1-9
Muhtasari: Luka 10-24
Muhtasari: Yohana 1-12
Muhtasari: Yohana 13-21
Video Zaidi
Pakua Mabango na Video
Tumejitolea kutafsiri maudhui yetu ili yapatikane katika lugha nyingi ili watu wote waweze kuelewa video zetu. Msururu wetu wa video za muhtasari na mabango hutoa muhtasari mzuri wa kila kitabu cha Biblia.
Tazama Faili Zilizopakuliwa

Jiunge na BibleProject

Tunaamini simulizi ya Yesu ina uwezo wa kubadilisha mtu mmoja mmoja na jamii nzima. Kwa kufanya kazi na vikundi maalum ulimwenguni kote, tunaweza kuendelea kutengeneza video kuhusu vitabu vya Biblia, mada na maneno muhimu katika Maandiko yote kwa hadhira yetu inayokua.

Toa
Join Men
Which language would you like?