Velkommen til BibleProject

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å motta de nyeste videoene og oppdateringene for dette språket.

Topp-videoer
Jesus blir født – Lukasevangeliet 1–2
Lukasevangeliet kap. 3–9
Apostlenes gjerninger kap. 1–7
Lukasevangeliet kap. 9–19
Lukasevangeliet kap. 24
Vår misjon er å hjelpe folk med å oppleve Bibelen som en enhetlig historie som fører dem til Jesus.
Alle videoer

Vi gjør vårt beste for å tilby innholdet vårt på mange språk slik at videoene våre blir lettere tilgjengelige for alle. Oversikt-serien og plakatene gir et sammendrag av hver av bøkene i Bibelen.

Last ned plakater og videoer
Hvordan lese Bibelen-serien
Tema
Visdomsserien
Det gamle testamentet
Det nye testamentet
Lukas og Apostlenes gjerninger
Hvordan lese Bibelen-serien
Bibelens historie
Litterære sjangre i Bibelen
Hva er Bibelen?
Tema
Evangeliet om kongeriket
Paktene
Himmel og jord
Hellige ånd
Guds bilde
Messias
Å leve som landsforvist
Loven
Flere videoer
Visdomsserien
Ordspråkene
Forkynneren
Job
Det gamle testamentet
Overblikk: Det gamle testamentet / TaNaKh
Overblikk: Første Mosebok 1-11
Overblikk: Første Mosebok 12-50
Overblikk: Andre Mosebok 1-18
Overblikk: Andre Mosebok 19-40
Overblikk: Tredje Mosebok
Overblikk: Fjerde Mosebok
Overblikk: Femte Mosebok
Flere videoer
Det nye testamentet
Overblikk: Det nye testamentet
Overblikk: Matteus 14-28
Overblikk: Matteus 1-13
Overblikk: Markus
Overblikk: Johannes 1-12
Overblikk: Johannes 13-21
Overblikk: Lukas 1-9
Overblikk: Lukas 10-24
Flere videoer
Lukas og Apostlenes gjerninger
Jesus blir født – Lukasevangeliet 1–2
Lukasevangeliet kap. 3–9
Lukasevangeliet kap. 9–19
Lukasevangeliet kap. 19–23
Lukasevangeliet kap. 24
Apostlenes gjerninger kap. 1–7
Apostlenes gjerninger kap. 8–12
Apostlenes gjerninger kap. 13–20
Flere videoer
Last ned plakater og videoer
Vi gjør vårt beste for å tilby innholdet vårt på mange språk slik at videoene våre blir lettere tilgjengelige for alle. Oversikt-serien og plakatene gir et sammendrag av hver av bøkene i Bibelen.
Se nedlastinger
Leseplanene våre inneholder animerte videoer og innsiktsfulle sammendrag som kan inspirere enkeltpersoner, små grupper og familier til å lære mer om Bibelen.

Bli med i BibleProject

Vi tror historien om Jesus har makt til å forvandle enkeltpersoner og hele samfunn. Vi samarbeider med spesialiserte team i hele verden for å fortsette å lage videoer om bøkene i Bibelen og temaer og nøkkelord fra hele Skriften for vårt voksende publikum.

Gi
Join Men
Which language would you like?