By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16? Accept
Back
Videos
Podcasts
Reading Plan Downloads Classroom Beta Give
More
BibleProject मा स्वागत छ

यस भाषाको बारेमा नवीनतम भिडियो र अद्यावधिकहरूको लागि हाम्रो समाचारपत्रमा सामेल हुनुहोस्।

शीर्ष भिडियोहरू
लुकाको सुसमाचार अध्याय ९-१९ Luke Ch. 9-19
येशूको जन्म - लुकाको सुसमाचार अध्याय १-२ Luk
लुकाको सुसमाचार अध्याय १९-२३ Luke Ch. 19-23
लुकाको सुसमाचार अध्याय ३-९ Luke Ch. 3-9
प्रेरित अध्याय ८-१२ Acts 8-12
हाम्रो लक्ष्य भनेको मानिसहरू येशुको बारेमा बुझाउने एकीकृत कथाको रूपमा रहेको बाइबलका बारेमा बुझ्न सहयोग गर्नु हो।
BibleProject के हो?
सबै भिडियोहरू

हाम्रा भिडियोहरू सबै मानिसहरूमा अझ सजिलैसँग पुग्न सकून् भन्नाका लागि हामी हाम्रो सामग्री धेरै भाषामा स्थानीयकरण गर्न प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो संक्षिप्त विवरणको शृङ्खला र पोस्टरहरूमा बाइबलका हरेक पुस्तकको एकदमै राम्रो सारांश छ।

पोस्टर र भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
लुका-प्रेरितको सेवकाईहरू
लुका-प्रेरितको सेवकाईहरू
येशूको जन्म - लुकाको सुसमाचार अध्याय १-२ Luke Ch. 1-2
लुकाको सुसमाचार अध्याय ३-९ Luke Ch. 3-9
लुकाको सुसमाचार अध्याय ९-१९ Luke Ch. 9-19
लुकाको सुसमाचार अध्याय १९-२३ Luke Ch. 19-23
लुका अध्याय २४ Luke 24
प्रेरित अध्याय १-७ Acts 1-7
प्रेरित अध्याय ८-१२ Acts 8-12
प्रेरित अध्याय १३-२० Acts 13-20
थप भिडियोहरू
पोस्टर र भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रा भिडियोहरू सबै मानिसहरूमा अझ सजिलैसँग पुग्न सकून् भन्नाका लागि हामी हाम्रो सामग्री धेरै भाषामा स्थानीयकरण गर्न प्रतिबद्ध छौं। हाम्रो संक्षिप्त विवरणको शृङ्खला र पोस्टरहरूमा बाइबलका हरेक पुस्तकको एकदमै राम्रो सारांश छ।
डाउनलोडहरूमा खोज्नुहोस्

BibleProject मा सामेल हुनुहोस्

येशुको कथामा व्यक्ति र सम्पूर्ण समुदायलाई नै रूपान्तरण गर्ने शक्ति छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विश्वभरका विशिष्टिकृत टोलीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी हाम्रा दिनानुदिन बढ्दै गरेका दर्शक-श्रोताका लागि बाइबलको किताब, विषयवस्तु र धर्मग्रन्धका सबै मुख्य शब्दहरूका बारेमा भिडियो बनाउन सकिरहेका छौं।

दिनुहोस्
Join Men
How can I help you?
Support Bot Said,
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join