BibleProject-д тавтай морилно уу

Хамгийн сүүлийн үеийн видео болон шинэ мэдээллийг Монгол хэл дээр авахыг хүсвэл манай мэдээллийн товхимолд нэгдээрэй.

Шилдэг видео
Тойм: 1 Самуел 1 Samuel
Тойм: Эхлэл 1-11 Genesis 1-11
Тойм: Шүүгчид Judges
Лукийн Сайнмэдээ 19-23 бүлэг Luke Ch. 19-23
Тойм: Леви Leviticus
Бидний эрхэм зорилго бол Библи бүхэлдээ Есүсийн тухай өгүүлдэг нэгдмэл нэг түүх гэдгийг хүмүүст таниулах юм.
Бүх видео

Бид видеогоо олон хэл дээр хөрвүүлэн хүн бүрт илүү хүртээмжтэй болгохыг зорин ажиллаж байна. Манай Тойм цуврал болон зурагт хуудаснууд нь Библийн ном тус бүрийн хураангуй юм.

Зурагт хуудас болон видео татах
Шинэ Гэрээ New Testament
Тора Цуврал
Сэдвүүд
Лук, Үйлс цуврал
Хуучин Гэрээний тойм Old Testament
Шинэ Гэрээ New Testament
Тойм: Шинэ Гэрээ New Testament Overview
Тойм: Матай 1-13 Matthew
Тойм: Марк Mark
Тойм: Иохан 1-12 John
Тойм: Иохан 13-21 John
Тойм: Үйлс 13-28 Acts
Тойм: Лук 10-24 Luke
Тойм: Матай 14-28 Matthew
Нэмэлт видео
Тора Цуврал
Эхлэл Ном - 1-р хэсэг Genesis 1-11
Эхлэл Ном 2-р хэсэг Genesis 12-50
Гэтлэл Ном - 1-р хэсэг Exodus 1-18
Гэтлэл Ном - 2-р хэсэг Exodus 19-40
Леви Ном Leviticus
Тооллого Ном Numbers
Сэдвүүд
Олны өмнө Бичээсийг унших нь Public Reading of Scripture
Лук, Үйлс цуврал
Есүс мэндэлсэн нь: Лук 1-2 Luke Ch. 1-2
Есүс баптисм хүртсэн нь: Лук 3-9 Luke Ch. 3-9
Төөрсөн хүү: Лук 9-19 Luke Ch. 9-19
Есүс цовдлогдсон нь: Лук 19-23 Luke Ch. 19-23
Есүс амилсан нь: Лук 24 Luke Ch. 24
Пентэкост: Үйлс 1-7 Acts Ch. 1-7
Паул элч: Үйлс 8-12 Acts Ch. 8-12
Паулын илгээлтийн аялал: Үйлс 13-20 Acts Ch. 13-20
Нэмэлт видео
Хуучин Гэрээний тойм Old Testament
Тойм: Хуучин Гэрээ / ТаНаК
Тойм: Эхлэл 1-11 Genesis 1-11
Тойм: Эхлэл 12-50 Genesis 12-50
Тойм: Гэтлэл 1-18 Exodus 1-18
Тойм: Гэтлэл 19-40 Exodus 19-40
Тойм: Леви Leviticus
Тойм: Тооллого Numbers
Тойм: Дэд хууль Deuteronomy
Нэмэлт видео
Зурагт хуудас болон видео татах
Бид видеогоо олон хэл дээр хөрвүүлэн хүн бүрт илүү хүртээмжтэй болгохыг зорин ажиллаж байна. Манай Тойм цуврал болон зурагт хуудаснууд нь Библийн ном тус бүрийн хураангуй юм.
Татаж авах тухай
Библи унших хуваарийг богино хэмжээний видео, хураангуй тайлбартай уялдуулснаар хувь хүн, жижиг бүлэг, гэр бүлээрээ Библийг судлахад сонирхолтой байх болно.

BibleProject-д нэгдээрэй

Есүсийн түүх хувь хүнийг ч, нийгмийн бүлгийг ч бүхлээр нь өөрчлөх хүчтэйд бид итгэдэг. Бичээсийн түлхүүр үгс, сэдэв мөн Библийн ном тус бүрээр видео хийх үйлсэд дэлхийн өнцөг булан бүрээс хамтран ажиллаж буй мэргэшсэн баг хамт олныхоо ачаар бид улам олон хүнд хүрч байна.

Өгөх
Join Men
Which language would you like?