बायबल प्रोजेक्ट (BibleProject) मध्ये आपले स्वागत आहे

या भाषेतील नवीन व्हिडिओ आणि अद्यतनांसाठी आमच्या वृत्तपत्रात सामिल व्हा.

लोकप्रिय व्हिडिओ
लूक 1-2 Luke 1-2
प्रेषितांची कृत्ये अ. 1-7 Acts 1-7
लूक 3-9 Luke 3-9
शास्त्राचे सार्वजनिक वाचन Public Reading of Scripture
लूक 19-23 Luke 19-23
आमचे ध्येय म्हणजे येशूकडे घेवूण जाणारी एकिकृत कथा म्हणून लोकांना पवित्र शास्त्राचा अनुभव घेण्यास मदत करणे.
सर्व व्हिडिओ

आमच्या व्हिडियो संग्रहांना सर्व लोकांसाठी अनेक स्थानिक भाषेंमध्ये अधीक सहजतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहो. आमच्या विहंगावलोकन मालिका, आणि पोस्टर्स, पवित्र शास्त्राच्या प्रतयेक पुस्तकाचा एक उच्च स्तरीय सांराश देतात.

पोस्टर्स आणि व्हिडिओ डाउनलोड करा
जुना करार Old Testament
नवा करार New Testament
लूक - प्रेषितांचीं कृत्यें लधु मालिका Luke-Acts Miniseries
जुना करार Old Testament
विहंगावलोकन: जूना करार / तनाख Old Testament / TaNaK
विहंगावलोकन: उत्पत्ती १-११ Genesis 1-11
विहंगावलोकन: उत्पत्ती १२-५० Genesis12-50
विहंगावलोकन: लेवीय Leviticus
विहंगावलोकन: निर्गम १९-४० Exodus 19-40
विहंगावलोकन: निर्गम १-१८ Exodus 1-18
विहंगावलोकन: गणनेचे पुस्तक Numbers
विहंगावलोकन: अनुवाद Deuteronomy
अधिक व्हिडिओ
नवा करार New Testament
विहंगावलोकन: नवा करार NT Overview
विहंगावलोकन: मत्तय १-१३ Matthew 1-13
विहंगावलोकन: मत्तय १४-२८ Matthew 14-28
विहंगावलोकन: मार्क Mark
विहंगावलोकन: योहान १-१२ John1-12
विहंगावलोकन: योहान १३-२१ John 13-21
विहंगावलोकन: लूक १-९ Luke 1-9
विहंगावलोकन: लूक १०-२४ Luke 10-24
अधिक व्हिडिओ
लूक - प्रेषितांचीं कृत्यें लधु मालिका Luke-Acts Miniseries
लूक १-२ Luke 1-2
लूक ३-९ Luke 3-9
लूक ९-१९ Luke 9-19
लूक १९-२३ Luke 19-23
लूक २४ Luke 24
प्रेषितांची कृत्ये १-७ Acts 1-7
प्रेषितांची कृत्ये ८-१२ Acts 8-12
प्रेषितांची कृत्ये १३-२० Acts 13-20
अधिक व्हिडिओ
पोस्टर्स आणि व्हिडिओ डाउनलोड करा
आमच्या व्हिडियो संग्रहांना सर्व लोकांसाठी अनेक स्थानिक भाषेंमध्ये अधीक सहजतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहो. आमच्या विहंगावलोकन मालिका, आणि पोस्टर्स, पवित्र शास्त्राच्या प्रतयेक पुस्तकाचा एक उच्च स्तरीय सांराश देतात.
डाऊनलोड्स उलगडून पाहा
आमच्या वाचन योजनांमध्ये अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओ आणि समज वाढवणा-या सारांशांचा समावेश आहे, जे व्यक्तींना, लहान गटांना, आणि कुटुंबाना पवित्र शास्त्राचा अधिक अभ्यास करण्यास प्रेरित करतात.

बायबल प्रकल्पात सहभागी व्हा

व्यक्ती आणि संपूर्ण समाजात परिवर्तन घडविण्याची जीजसच्या कथेत क्षमता आहे, असा आमचा विश्वास आहे. जगभरात, तज्ज्ञ संघांसह काम करून आम्ही आमच्या वाढत्या प्रेक्षक वर्गासाठी संपूर्ण धर्मग्रंथामध्ये बायबलवरील पुस्तकांबाबत व्हिडिओ, थीम्स आणि कळ शब्द तयार करत राहू शकलो आहोत.

द्या
Join Men
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?