Back

Điều khoản Sử dụng

BibleProject

Cập nhật: Tháng 9 năm 2019

Chào mừng bạn đến với BibleProject -- Chúng tôi rất vui khi bạn truy cập trang của chúng tôi!

BibleProject tin rằng những gì chúng tôi sản xuất được chia sẻ với càng nhiều người và nhóm người trên khắp thế giới càng tốt. Chúng tôi muốn video, áp phích, ghi chú và những nội dung khác của mình được các nhà lãnh đạo và giáo dục tôn giáo sử dụng miễn phí để nâng cao kiến thức cũng như các thảo luận về Kinh Thánh. Các Điều khoản Sử dụng này (đôi khi chỉ được gọi là "Điều khoản") hướng đến mục tiêu đó, đồng thời bảo vệ nội dung và danh tiếng của chúng tôi khỏi bị lạm dụng hoặc chiếm đoạt. Nếu muốn sử dụng các sáng tạo của chúng tôi, bạn cần tuân theo các Điều khoản này. Là một công ty phi lợi nhuận được tổ chức theo luật của tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng để có tầm nhìn toàn cầu. Trong các Điều khoản này, chúng tôi có thể tự gọi mình là "chúng tôi", "của chúng tôi", "TBP", "Bible Project", hoặc tất nhiên là "BibleProject".

Các Điều khoản này, cùng với Thông báo về Quyền riêng tư, điều phối việc bạn sử dụng các trang web, các trang mạng xã hội, các kênh của chúng tôi cùng với bất kỳ sự hiện diện trực tuyến nào khác của TBP (gọi chung là "Trang web"). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web.

 1. Chấp nhận

 1. Tổng quan

 1. Đăng ký

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

 1. Nhãn hiệu của TBP

 1. Việc bạn sử dụng Trang web và Nội dung

 1. Những hạn chế đối với Việc bạn sử dụng Trang web và Nội dung

 1. Tài liệu do người dùng tạo

 1. Bảo mật Trang web

 1. Việc sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng Trang web

 1. Quyền riêng tư và nhận tin

 1. Luật áp dụng

 1. Sự khước từ 

 1. Từ chối bảo hành

 1. Giới hạn trách nhiệm

 1. Sự bồi thường

 1. Sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này

 1. Thỏa thuận trọng tài

Chấp nhận

Để truy cập, duyệt hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc vô điều kiện bởi các Điều khoản này miễn là bạn sử dụng Trang web, Nội dung (được định nghĩa bên dưới) hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận các Điều khoản này, bạn có thể không sử dụng Dịch vụ. Sự chấp nhận của bạn lập nên một hợp đồng pháp lý ràng buộc. Các Điều khoản của chúng tôi thiết lập toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và BibleProject liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Nội dung, đồng thời có hiệu lực tối đa trong phạm vi pháp luật cho phép. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản của chúng tôi sẽ không có hiệu lực như một sự khước từ quyền hoặc điều khoản đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc nào liên quan đến các Điều khoản hoặc Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉwebmaster@jointhebibleproject.com hoặc số điện thoại miễn phí (855) 700-9109.

Tổng quan

BibleProject không thuộc bất kỳ giáo phái hay truyền thống cụ thể nào của đạo Cơ đốc. Chúng tôi hy vọng rằng bất kể người nào dù có hoàn cảnh ra sao cũng sẽ tìm thấy giá trị trong công việc của chúng tôi, dù họ có tôn giáo hay phi tôn giáo. Mục tiêu của chúng tôi không phải là quảng bá những giáo lý đặc biệt của bất kỳ truyền thống Cơ đốc giáo cụ thể nào, mà là để khám phá các chủ đề và ý tưởng thần học xuất hiện từ việc đọc Kinh Thánh một cách có vần điệu và tập trung tường thuật, coi trọng bối cảnh lịch sử và văn hóa của Kinh Thánh. Đôi khi, chúng tôi sẽ kết thúc bằng việc tìm hiểu các phần của Bible, nơi những cam kết giải thích và thần học là điều hiển nhiên, nhưng mục tiêu chính của chúng tôi chỉ đơn giản là để câu chuyện và những tuyên bố thần học của Kinh Thánh tự nêu lên ý nghĩa.

Vì cam kết hướng tới chủ nghĩa đại kết trong việc giải thích Kinh Thánh, cũng như việc lựa chọn các nguồn lực và phương pháp luận cho công việc diễn giải đó, chúng tôi đặc biệt lo ngại về việc mọi người tách Nội dung của chúng tôi ra khỏi bối cảnh của chúng để chứng minh một quan điểm. Hơn nữa, bởi vì chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi phản đối bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thu lợi từ việc sử dụng Nội dung của chúng tôi. Cố gắng thu lợi từ Nội dung của chúng tôi hoặc sử dụng Nội dung của chúng tôi theo cách làm thay đổi thông điệp, kết luận, suy luận hoặc bản chất của Nội dung, là vi phạm các Điều khoản này và sẽ chấm dứt quyền sử dụng Nội dung của bạn.

Các Điều khoản này áp dụng cho việc bạn sử dụng video, áp phích, ghi chú, podcast và các bản ghi âm khác, cũng như bất kỳ tài liệu và chức năng nào khác được tìm thấy trên Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bibleproject.com, hay bất kỳ nội dung nào như vậy trên các trang mạng xã hội hoặc các trang phát trực tuyến của chúng tôi, như kênh YouTube và Vimeo (gọi chung là "Nội dung"). Nội dung có thể không được sử dụng trừ khi được nêu rõ ràng trong các Điều khoản này. Trong phạm vi các công ty khác cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc các dịch vụ khác cho TBP (gọi chung là "Nhà cung cấp dịch vụ") và các điều khoản sử dụng của Nhà cung cấp dịch vụ đó áp dụng cho bất kỳ trang web, trang mạng xã hội, kênh hoặc các vị trí trực tuyến khác nơi Nội dung xuất hiện, các Điều khoản này sẽ có hiệu lực ngoài các điều khoản đó.

Để truy cập, duyệt hoặc sử dụng Trang web hoặc Nội dung, bạn phải đồng ý bị ràng buộc vô điều kiện bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không thể sử dụng Nội dung hoặc Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào mà họ cung cấp.

Đăng ký

Trang web của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin chung về các chương trình và dịch vụ của TBP. Bạn có thể đăng ký với chúng tôi để nhận bản tin và các thông tin khác, mua hoặc đóng góp trực tuyến, truy cập hoặc sử dụng Nội dung nhất định, hoặc truy cập và sử dụng các tính năng khác trên Trang web, tất cả đều theo Điều khoản này. Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn đồng ý rằng (a) bạn có thể và có thẩm quyền và ủy quyền thích hợp để tạo ra một thỏa thuận ràng buộc với TBP; (b) thông tin bạn cung cấp về bản thân là trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ; và (c) bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin xác thực mà chúng tôi cấp cho bạn để sử dụng các phần truy cập có giới hạn của Trang web. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà trước đó TBP đã chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web, bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ trường hợp nào.

Nếu đăng ký với chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản và mật khẩu của bạn (bao gồm cả việc duy trì tính bảo mật của chúng) cũng như việc người khác sử dụng tài khoản của bạn, dù có hoặc không có sự cho phép của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những người khác sử dụng tài khoản của bạn tuân thủ các Điều khoản này. BibleProject sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào gây ra bởi bất kể hành vi nào sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về mọi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn bằng cách gửi e-mail đến webmaster@jointhebibleproject.com với tiêu đề "Sử dụng trái phép". Ngay cả khi bạn thông báo cho chúng tôi, bạn vẫn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào xảy ra bằng thông tin xác thực truy cập của bạn, bao gồm mọi khoản phí phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó tại mọi thời điểm mà không cần thông báo.

Quyền sở hữu trí tuệ

TBT sở hữu hoặc cấp phép cho bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Nội dung cũng như bất kể thông tin nào khác có trong Trang web bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, văn bản, đồ họa, biểu tượng, biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh, video clip, tổng hợp dữ liệu và bộ sưu tập, biên soạn và thiết kế tổng thể của Trang web (gọi chung là "Sở hữu trí tuệ"), và chúng tôi bảo lưu mọi quyền đối với Sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu của TBP

Theo các Điều khoản này, một số Nội dung nhất định được cấp bản quyền để sử dụng cho mục đích cụ thể, tuy nhiên không có bất kỳ giấy phép nào về nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ được các Điều khoản này cấp cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn không được sử dụng tên, biểu trưng của chúng tôi hoặc bất kỳ hình thức định dạng nào khác của TBP nếu cách sử dụng của bạn không đủ điều kiện để tham chiếu hợp pháp theo luật của Hoa Kỳ. Điều này để không ai nhầm lẫn về mối quan hệ giữa TBP và người sử dụng Nội dung của chúng tôi, ví dụ như tin rằng TBP xác nhận hoặc tài trợ cho người nào đó chỉ sử dụng Nội dung theo các Điều khoản này mà không tuân theo một thỏa thuận riêng. Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi ngoài mục đích sử dụng hợp lý để tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu giấy phép sử dụng đặc biệt. Những giấy phép như vậy không phổ biến, nhưng có thể được cấp trong những trường hợp đặc biệt. Giấy phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi chỉ có thể được cấp trong một thỏa thuận cấp phép chính thức bằng văn bản được ký bởi một trong những nhân viên được ủy quyền hợp pháp của chúng tôi. Không một cá nhân hoặc đại lý nào khác được phép cấp bất kỳ quyền nào hoặc cho phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi, và mọi nỗ lực cấp hoặc lời hứa hoặc hướng dẫn liên quan đều không hợp lệ.

Việc bạn sử dụng Trang web và Nội dung

Là người dùng của Trang web, bạn có giấy phép có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để truy cập Trang web, xem thông tin có trên Trang web và tương tác với Trang web như được mô tả trong các Điều khoản này. Bằng cách sử dụng Trang web, bao gồm bất kỳ thành phần tương tác nào yêu cầu đưa thông tin, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (a) bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến Trang web là trung thực và chính xác; (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó; và (c) việc bạn sử dụng Trang web không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi cũng phải tuân theo Thông báo về Quyền riêng tư.

Bạn không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc sai trái nào. Bạn đồng ý không sử dụng, thuê, truyền lại, sao chép, tiết lộ, xuất bản, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cấp phép lại, tiếp thị hoặc chuyển giao Trang web, hoặc bất kỳ phần hoặc thành phần nào trong đó (bao gồm cả Nội dung) trừ khi được các Điều khoản này cho phép một cách rõ ràng. Ngoài ra, bạn đồng ý không sao chép, thiết kế ngược, dịch, chuyển, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh của Trang web, hoặc bất kỳ phần nào của Trang web. Việc giả mạo Trang web, thực hiện các hoạt động gian lận trên Trang web và tất cả các hoạt động bất hợp pháp khác đều bị nghiêm cấm và có thể khiến người dùng vi phạm bị xử lý theo pháp luật.

Nội dung video. Một số video nhất định của chúng tôi hiện có thể tải xuống từ trang web www.bibleproject.com hoặc các kênh của chúng tôi trên YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) hoặc Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) hoặc các kênh khác mà chúng tôi có thể tạo trong tương lai (gọi chung là "Nội dung video"). Bạn được phép nhúng các phát trực tiếp hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung Video nào của chúng tôi vào trang web hoặc ứng dụng di động của riêng bạn trừ khi và cho đến khi chúng tôi hướng dẫn bạn xóa nội dung đó, miễn là bạn tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và đặc biệt là các yêu cầu sau:

 • Bạn không được yêu cầu thanh toán bằng tiền, hoặc yêu cầu bất kỳ hành động hoặc phi hành động nào dẫn đến lợi ích bằng tiền gián tiếp cho bạn, như một điều kiện tiên quyết để người dùng trang web hoặc ứng dụng của bạn truy cập Nội dung video.

 • Bạn không được bán hoặc phân phối các bản sao của Nội dung Video.

 • Bạn phải đặt một thông báo rõ ràng và nổi bật, gần với Nội dung Video, để xác định BibleProject là tác giả và chủ sở hữu của Nội dung Video đó, đồng thời chứa một liên kết đến www.bibleproject.com nhằm cho phép người xem truy cập trang web và tìm hiểu thêm về BibleProject.

 • Bạn không được chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kể Nội dung Video nào, cũng như không được tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Nội dung Video.

 • Bạn không được tải bất kỳ Nội dung Video nào lên máy chủ mới hoặc dịch vụ phát trực tuyến nào khác với những dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Áp phích Một số áp phích của chúng tôi hiện có thể tải xuống từ trang web www.bibleproject.com (gọi chung là "Áp phích"). Bạn được phép tải xuống, sao chép và hiển thị bất kỳ Áp phích nào của chúng tôi, bằng kỹ thuật số hoặc phương tiện hữu hình, trừ khi và cho đến khi chúng tôi rút lại quyền này, miễn là bạn tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản này và đặc biệt là các yêu cầu sau:

 • Bạn không được yêu cầu thanh toán bằng tiền, hoặc yêu cầu bất kỳ hành động hoặc phi hành động nào dẫn đến lợi ích bằng tiền gián tiếp cho bạn, như một điều kiện tiên quyết để các bên thứ ba xem các Áp phích, đồng thời bạn không được bán các bản sao của Áp phích.

 • Bạn có thể tạo và phân phối tối đa 500 bản sao giấy của từng Áp phích khác nhau, miễn là bạn tuân thủ giới hạn về việc bán hàng ở trên, để tất cả các Áp phích đều được phân phối miễn phí. (Nếu bạn muốn sản xuất 500 bản sao áp phích trở lên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để yêu cầu giấy phép đặc biệt.)

 • Bạn không được chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ Áp phích nào dưới mọi hình thức, cũng như không được tạo bất cứ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Áp phích.

 • Bạn phải đặt một thông báo rõ ràng và nổi bật, gần với chỗ hiển thị kỹ thuật số của Áp phích, để xác định BibleProject là tác giả và chủ sở hữu của Áp phích đó, đồng thời chứa một liên kết đến www.bibleproject.com nhằm phép người xem truy cập trang web và tìm hiểu thêm về BibleProject.

Trong trường hợp chúng tôi rút lại sự cho phép này, bạn phải xóa tất cả các hiển thị kỹ thuật số của Áp phích và ngừng phân phối bất kỳ Áp phích nào được sao chép trên các phương tiện hữu hình.

Nội dung trực quan khác Một số ghi chú, kịch bản và nội dung trực quan tĩnh không phải áp phích của chúng tôi hiện có thể tải xuống từ trang web www.bibleproject.com (gọi chung là "Nội dung trực quan khác"). Bạn được phép tải xuống, sao chép và hiển thị mọi Nội dung trực quan khác của chúng tôi, dù bằng kỹ thuật số hay chỉ một lần trên phương tiện hữu hình, trừ khi và cho đến khi chúng tôi rút lại quyền này, miễn là bạn tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản này và đặc biệt là các yêu cầu sau:

 • Bạn không được yêu cầu thanh toán bằng tiền, hoặc yêu cầu bất kỳ hành động hoặc phi hành động nào dẫn đến lợi ích bằng tiền gián tiếp cho bạn, như một điều kiện tiên quyết để các bên thứ ba xem các Nội dung trực quan khác, đồng thời bạn không được bán các bản sao của Nội dung trực quan khác.

 • Bạn không được tạo nhiều bản sao của Nội dung trực quan khác trong các phương tiện hữu hình.

 • Bạn không được chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi đối với bất kỳ Nội dung trực quan khác nào dưới mọi hình thức, cũng như không được tạo bất cứ tác phẩm phái sinh nào dựa trên Nội dung trực quan khác.

 • Bạn phải đặt một thông báo rõ ràng và nổi bật, gần với chỗ hiển thị kỹ thuật số của Nội dung trực quan khác, để xác định BibleProject là tác giả và chủ sở hữu của Nội dung trực quan khác đó, đồng thời chứa một liên kết đến www.bibleproject.com nhằm phép người xem truy cập trang web và tìm hiểu thêm về BibleProject.

Trong trường hợp chúng tôi rút lại sự cho phép này, bạn phải xóa tất cả các hiển thị kỹ thuật số của Nội dung trực quan khác và ngừng phân phối bất kỳ Nội dung trực quan khác nào được sao chép trên các phương tiện hữu hình.

Podcast. Một số podcast và nội dung âm thanh khác của chúng tôi hiện có thể phát trực tuyến từ trang web www.bibleproject.com và các dịch vụ phát trực tuyến âm thanh được ủy quyền khác (gọi chung là "Nội dung âm thanh"). Mặc dù bạn được phép phát Nội dung âm thanh của chúng tôi theo yêu cầu từ trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ được ủy quyền như Apple Podcast, Google Podcast và Spotify (miễn là bạn tuân thủ mọi yêu cầu của các dịch vụ được ủy quyền đó), bạn không được phép ghi lại, sao chép, phát lại hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác đối với Nội dung âm thanh của chúng tôi theo các Điều khoản này. Nếu bạn muốn sử dụng Nội dung âm thanh của chúng tôi khác với những gì được cho phép ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chuẩn bị một giấy phép sử dụng đặc biệt.

Những hạn chế đối với Việc bạn sử dụng Trang web và Nội dung

Việc truy cập Trang web không đồng nghĩa với việc bạn được quyền sử dụng Nội dung bằng bất cứ hình thức nào khác với sự cho phép cụ thể của các Điều khoản này. Không giới hạn trong những điều đã nói ở trên, trừ khi được cho phép cụ thể bởi các Điều khoản này, trong mọi trường hợp bạn đều không được:

 • Xóa, thay đổi, bỏ qua, tránh, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác được đánh dấu trên Nội dung hoặc trên bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị hoặc các biện pháp bảo vệ Nội dung khác trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện khác;

 • Dùng gương phản chiếu, đóng khung, quét màn hình hoặc sử dụng siêu liên kết đến bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc truy cập bất kỳ Nội dung nào thông qua công nghệ hoặc phương tiện khác với những gì được chúng tôi cung cấp hoặc ủy quyền;

 • Truy cập Trang web thông qua bất kỳ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi "robot", "trình thu thập dữ liệu", "trình đọc ngoại tuyến", v.v. hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt (theo quyết định riêng của chúng tôi) tải trọng lớn không hợp lý hoặc không cân đối lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

 • Cố ý hoặc thiếu thận trọng tải lên dữ liệu không hợp lệ hoặc đưa vi rút, sâu, phần mềm Trojan horses hoặc phần mềm độc hại hoặc các tác tử phần mềm khác, cho dù có hại hay không, lên Trang web, hoặc giả mạo, làm suy yếu, làm hỏng, tấn công, khai thác hoặc xâm nhập vào hệ thống hoặc mạng của chúng tôi hoặc bằng cách khác cố gắng can thiệp hoặc xâm phạm tính toàn vẹn hoặc bảo mật hệ thống của BibleProject hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối, hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào để ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của Trang web và việc sử dụng hoặc hưởng thụ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

 • Bỏ qua các biện pháp được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web, chẳng hạn như bằng cách xâm nhập vào các khu vực được bảo mật hoặc không công khai của Trang web hoặc phá vỡ bất kỳ cơ chế chặn theo khu vực địa lý nào;

 • Sử dụng Trang web để thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào, bao gồm tên tài khoản và địa chỉ e-mail, hoặc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi; hoặc là

 • Cố gắng thiết kế ngược bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc cố gắng lấy mã nguồn (bao gồm các công cụ, phương pháp, quy trình và cơ sở hạ tầng) mà được sử dụng để kích hoạt hoặc làm nền tảng cho Trang web, tạo ra bất kỳ tác phẩm hoặc tài liệu phái sinh nào bằng Nội dung, dù bạn có ý định cung cấp miễn phí các tài liệu phái sinh, hoặc xây dựng một doanh nghiệp bằng cách sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web.

Các quyền được mô tả trong các Điều khoản này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản này cho phép một cách rõ ràng có thể vi phạm luật bản quyền hoặc nhãn hiệu, và nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của BibleProject, đều bị nghiêm cấm.

Tài liệu do người dùng tạo

Nếu và trong phạm vi mà TBP quyết định chấp nhận tài liệu do người dùng tạo, bạn có thể có cơ hội xuất bản, truyền tải, gửi hoặc đăng lên Trang web nhận xét, ảnh hoặc các tài liệu khác ("Tài liệu do người dùng tạo") mà công chúng có thể truy cập và xem được. Đối với bất kỳ Tài liệu do người dùng tạo do bạn đăng, bạn tuyên bố rằng (i) bạn đã tạo và sở hữu các quyền đối với nội dung hoặc bạn được chủ sở hữu cho phép rõ ràng để đăng nội dung đó và (ii) nội dung không vi phạm bất kỳ quyền của người hoặc của tổ chức nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền riêng tư) hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào, các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ chính sách nào đã đăng khác của chúng tôi. Ngoài ra, Tài liệu do người dùng tạo không được:

 • Chứa bất kỳ tài liệu nào sai, nói xấu, bôi nhọ, đồi trụy, quấy rối, đe dọa, phân biệt đối xử, cố chấp, thù hận, bạo lực, thô tục, tục tĩu, khiêu dâm hoặc xúc phạm, không phù hợp, gây tổn hại, trái pháp luật, gây rối hoặc có hại;

 • Vi phạm các quyền hợp pháp của TBP hoặc của bất kỳ người nào khác, chứa bất cứ tài liệu nào có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật hoặc quy định hiện hành, hoặc thúc đẩy, ủng hộ hoặc hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hay hành động trái pháp luật nào;

 • Tạo ra hoặc đe dọa gây thiệt hại cho bất kỳ người nào hoặc làm mất mát, hư hỏng tài sản;

 • Bao gồm Thông tin cá nhân của người khác, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, số an sinh xã hội, thông tin tài chính hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể được sử dụng để theo dõi, liên hệ hoặc mạo danh cá nhân đó;

 • Vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, hợp đồng hoặc tài sản trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu khác của BibleProject hoặc bất kỳ người nào khác;

 • Tìm cách làm hại hoặc bóc lột trẻ em bằng cách cho chúng xem nội dung không phù hợp, yêu cầu Thông tin cá nhân hoặc các hình thức khác;

 • Xuyên tạc danh tính hoặc mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm cả BibleProject;

 • Tìm cách thu thập địa chỉ e-mail, tên người dùng hoặc mật khẩu của người khác bằng bất cứ phương tiện nào cho bất kỳ mục đích nào;

 • Tìm cách truyền các bức thư dây chuyền, e-mail hàng loạt hoặc rác, cho dù tự động hay không, hoặc can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với TBP hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web hoặc cài đặt hoặc cố cài đặt hoặc quảng bá phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại hoặc mã máy tính khác trên máy tính hoặc thiết bị của chúng tôi hoặc máy tính hoặc thiết bị của bên thứ ba;

 • Liên quan đến các hoạt động thương mại như cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mại khác, hàng đổi hàng, quảng cáo hoặc chào bán hoặc mua hàng hóa và dịch vụ; hoặc là

 • Hoặc có thể bị phản đối hoặc không thân thiện hay phù hợp với gia đình theo như TBP quyết định từ suy xét riêng của chúng tôi.

Vui lòng chọn thông tin mà bạn đăng lên Trang web và thông tin mà bạn cung cấp cho những người dùng khác một cách cẩn thận. TBP không khuyến khích bạn đăng công khai họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ e-mail hoặc các thông tin định danh khác cho phép người lạ tìm thấy bạn hoặc đánh cắp danh tính của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Tài liệu do người dùng tạo của mình và hậu quả của việc đăng nội dung đó trực tuyến. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc giao dịch với những người dùng khác mà bạn tiếp xúc thông qua Trang web và trong phạm vi luật pháp cho phép, bạn miễn trừ cho chúng tôi khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Tài liệu do người dùng tạo được đăng trên Trang web và khỏi bất kỳ khiếu nại liên quan đến hành vi của bất cứ người dùng nào khác.

Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, xem xét, sàng lọc, đăng, xóa, từ chối, điều chỉnh hoặc lưu trữ Tài liệu do người dùng tạo vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến tranh chấp giữa bạn với bất cứ người dùng nào khác và sẽ không có trách nhiệm đối với các tương tác hoặc bất kỳ tranh chấp nào của bạn với người dùng khác hoặc đối với bất kỳ hành động hoặc phi hành động của bất cứ người dùng nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên Trang web và các tương tác của bạn với những người dùng khác.

Chúng tôi có thể từ chối, thay đổi hoặc xóa Tài liệu do người dùng tạo ra mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì theo suy xét riêng của chúng tôi, bao gồm cả việc chúng tôi tin rằng Tài liệu do người dùng tạo có thể vi phạm các Điều khoản này hoặc có thể bị phản đối. Chúng tôi không chức thực bất kỳ Tài liệu do người dùng tạo nào và Tài liệu do người dùng tạo được đăng không phản ánh ý kiến, quan điểm hoặc lời khuyên của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý đối với Tài liệu do người dùng tạo mà bạn hoặc người dùng nào khác hoặc bên thứ ba đăng hoặc gửi lên hoặc thông qua Trang web, chúng tôi cũng không chịu bất cứ nghĩa vụ pháp lý nào đối với hành động hoặc phi hành động liên quan đến việc truyền tải, liên lạc hoặc nội dung được cung cấp bởi người dùng hoặc bên thứ ba.

Bảo mật Trang web

Bạn hoàn toàn không được vi phạm hoặc cố vi phạm các tính năng bảo mật của Trang web, chẳng hạn như:

 • Truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;

 • Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hay xác thực trừ khi chúng tôi cho phép bạn làm như vậy bằng văn bản;

 • Cố gắng can thiệp vào dịch vụ của bất kỳ người dùng hay máy chủ lưu trữ hoặc mạng nào, chẳng hạn như bằng cách gửi vi-rút, chồng hàm, tấn công, gửi thư rác, đánh bom thư hoặc sự cố; hoặc

 • Gửi thư rác điện tử, bao gồm khuyến mại và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ giả mạo tiêu đề gói TCP/IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong email hoặc bài đăng nhóm tin.

Do đó, bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào sự vận hành bình thường của Trang web hoặc bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm, công cụ, tác nhân hoặc thiết bị hoặc cơ chế nào khác (bao gồm trình duyệt, trình thu thập dữ liệu, rô bốt, hình đại diện hoặc những tác nhân thông minh), ngoài công cụ và những tác nhân tìm kiếm mà chúng tôi cung cấp trên Trang web này và ngoài các trình duyệt web hiện có của bên thứ ba nói chung như Chrome, Firefox, Safari hoặc Edge, để điều hướng hoặc tìm kiếm Trang web.

Nếu vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng của chúng tôi, bạn có thể phải đối mặt với trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi sẽ điều tra các trường hợp có thể liên quan đến các vi phạm đó. Chúng tôi có thể tham gia hoặc hợp tác cùng với các cơ quan thực thi pháp luật để truy tố những người dùng liên quan đến các vi phạm đó.

Việc sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng Trang web

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web tại mọi thời điểm và vào nhiều lần khác nhau, tùy theo suy xét riêng của chúng tôi và không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc bổ sung hoặc loại bỏ một số tính năng hoặc ngừng cung cấp hoàn toàn Trang web. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số hoặc tất cả Trang web. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn hoặc hạn chế việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Trang web, mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do theo suy xét riêng của chúng tôi. Theo đó, vì bất kỳ lý do gì và không cần thông báo, tất cả hoặc một phần nào đó của Trang web có thể trở nên không khả dụng cho bạn bất cứ lúc nào và trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Nếu chúng tôi đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào. Chúng tôi cũng có thể xóa các mục ưu tiên và sở thích khác của bạn được lưu trữ trong hoặc liên quan đến tài khoản của bạn. Bạn không có quyền truy đòi đối với bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi xóa bất kể giá trị nào bạn có thể gán cho thông tin đó, và chúng tôi tuyệt đối từ chối bất kỳ giá trị nào bạn có thể gán cho thông tin của bạn mà được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Quyền riêng tư và nhận tin

Thông báo về Quyền riêng tư. Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn có thể xem xét lại Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Đồng ý Nhận tin điện tử. Bạn đồng ý nhận tin từ chúng tôi theo phương thức điện tử, qua e-mail, thông báo được đăng trên Trang web, hoặc các phương tiện điện tử khác, được chúng tôi quyết định từ suy xét riêng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng yêu cầu gửi cho bạn thông báo, tiết lộ, thỏa thuận hoặc các giao tiếp khác bằng văn bản đều có thể được chấp nhận như khi gửi qua điện tử. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bộ lọc tự động nào mà bạn hoặc nhà cung cấp mạng của bạn có thể áp dụng cho các thông tin được gửi qua điện tử như vậy.

Truy cập vào Thông tin của bạn qua các Bên thứ ba. Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cho phép chúng tôi truy cập thông tin do các bên thứ ba thu thập về bạn. Ví dụ: bạn có thể liên kết tài khoản Facebook của mình, điều này cho phép chúng tôi lấy thông tin từ các tài khoản đó (như tên đầy đủ và email của bạn). Thông tin mà chúng tôi nhận được từ các dịch vụ đó thường phụ thuộc vào cài đặt của bạn hoặc thông báo bảo mật của họ, vì vậy hãy đảm bảo kiểm tra cài đặt của bạn.

Luật áp dụng

BibleProject kiểm soát và vận hành Trang web từ các văn phòng của mình tại Hoa Kỳ. Các khiếu nại liên quan đến, bao gồm việc sử dụng, Trang web và các tài liệu có trên Trang web chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ và Tiểu bang Oregon. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ một vị trí khác, bạn tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

Từ chối bảo hành

BibleProject ĐANG CUNG CẤP TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG ĐẶT BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU HOẶC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG XÂM PHẠM ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB HOẶC HOẠT ĐỘNG HOẶC NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB ĐÓ. DÙ TBP TIN NỘI DUNG LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN VÀ HIỆN HÀNH, TBP KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG THÔNG TIN TRUY CẬP ĐƯỢC TRÊN CÁC TRANG WEB LÀ CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC HIỆN HÀNH. TBP KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ DỤNG CỦA CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CAM KẾT BẤT KỲ KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB ĐÓ. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, đối với bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, đối với tính chính xác và độ tin cậy của bất kỳ nội dung nào được đăng trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi, cho dù do chúng tôi gây ra, bởi đại lý hoặc đại diện của chúng tôi, bởi người dùng, bởi bất kỳ thiết bị hoặc chương trình nào được liên kết với hoặc sử dụng bởi trang web của chúng tôi hoặc bằng cách khác. Các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc ý kiến được thể hiện trên các trang web đó, và chúng tôi không điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ trang web được liên kết nào trên trang web của chúng tôi không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận hoặc xác nhận trang web được liên kết đó. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba này, bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quảng cáo hoặc các ứng dụng của bên thứ ba có thể được đăng trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi, cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các nhà quảng cáo đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động hoặc thiếu sót nào (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của bất kỳ người dùng nào trên các trang web của chúng tôi kể cả việc đăng nội dung của bất kỳ người dùng nào trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi đường truyền tin, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào của người dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, hư hỏng, thương tích hoặc trục trặc nào liên quan đến các trang web của chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng chúng (bao gồm cả những vấn đề có thể phát sinh từ hoặc thông qua mạng hoặc đường truyền tin, hệ thống máy tính trực tuyến, vi rút hoặc phần mềm độc hại khác, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, lỗi của bất kỳ email nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet và/hoặc trên các trang web của chúng tôi). Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm cả thương tích cá nhân hoặc tử vong do việc sử dụng các trang web của chúng tôi, hay do hành vi của bất kỳ người dùng nào (dù trực tuyến hay ngoại tuyến), hoặc các trường hợp khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính, phần mềm, modem, điện thoại hoặc tài sản khác của bạn do bạn sử dụng (hoặc không thể sử dụng) các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu bạn không thể truy cập thông tin qua các trang web của chúng tôi. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn một số bảo đảm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý, vì vậy một số giới hạn hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

Giới hạn trách nhiệm

KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ BibleProject HOẶC BẤT KỲ NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, ĐẠI LÝ, NHÀ CUNG CẤP HOẶC BÊN THỨ BA CUNG CẤP DỊCH VỤ NÀO CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH RĂN ĐE LÀM GƯƠNG, HOẶC CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC BẤT KỂ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC MẤT QUYỀN SỬ DỤNG, DỮ LIỆU, LỢI NHUẬN HOẶC TÍN NHIỆM, SỰ GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC BẤT CỨ HƯ HẠI HAY TRỤC TRẶC MÁY TÍNH, MÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH THỨC CỦA BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, SỰ SƠ SUẤT HOẶC HÀNH ĐỘNG SAI LẦM, TẤT CẢ PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, SAO CHÉP HOẶC HIỂN THỊ NỘI DUNG. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, SỰ PHỈ BÁNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, VIỆC KHAI BÁO SAI, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM, VIỆC VI PHẠM LUẬT (BAO GỒM QUY ĐỊNH), SỰ SƠ SUẤT VÀ CÁC SAI LẦM KHÁC, CŨNG NHƯ KHIẾU NẠI CỦA BÊN THỨ BA.

Không giới hạn các điều khoản nêu trên, giới hạn tổng mức trách nhiệm tích lũy mà BibleProject phải trả cho bạn, hoặc bất kỳ cá nhân nào, đối với bất kỳ khiếu nại nào sẽ được giới hạn ở mức tối đa đối với bất cứ số tiền nào mà bạn đã trả cho BibleProject trong 12 tháng qua.

Sự bồi thường

BẠN ĐỒNG Ý BẢO ĐẢM VÀ GIỮ CHO CHÚNG TÔI, CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC CÁC CHI NHÁNH, CÙNG VỚI CÁC THÀNH VIÊN ĐẠI DIỆN CỦA HỌ, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ NHÂN VIÊN, KHÔNG BỊ TỔN HẠI TỪ VIỆC TỔN THẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHI PHÍ, CHI TIÊU, YÊU CẦU, THIỆT HẠI HOẶC NHU CẦU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ, DO HAY LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC PHÁT SINH TỪ (I) VIỆC BẠN VI PHẠM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHI SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI (II) VIỆC BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC (III) VIỆC VI PHẠM CÁC TUYÊN BỐ VÀ ĐẢM BẢO CỦA BẠN ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÚNG TÔI.

Sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này

BibleProject bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản này bằng cách cập nhật bài đăng này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc cập nhật Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, có hoặc không có thông báo trước cho bạn, và bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với Điều khoản Sử dụng này sẽ đổi cho và thay thế bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào trước đó và có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang này. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp bất kỳ phần nào của các Điều khoản này được phát hiện là không thể thực thi, phần còn lại của các Điều khoản này vẫn sẽ được sử dụng và có hiệu lực đầy đủ, mặt khác phần không thể thực thi sẽ được sửa đổi để có thể thực thi ở mức độ cao nhất mà pháp luật cho phép. Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ bản sửa đổi nào như vậy. Bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xác định Điều khoản Sử dụng hiện tại.

Khước từ kiện tập thể

Theo đây, bạn khước từ mọi quyền bắt đầu hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện tập thể nào chống lại BibleProject liên quan đến bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào, và nếu có thể, bạn đồng ý không tham gia bất kỳ thủ tục tập thể nào chống lại BibleProject được bắt đầu theo cách khác.

Thỏa thuận trọng tài

Lưu ý: Thỏa thuận trọng tài này chỉ áp dụng cho người dùng ở Hoa Kỳ.

BẠN VÀ TBP ĐỒNG Ý TỪ BỎ BẤT KỲ QUYỀN NÀO NHẰM GIẢM THIỂU YÊU CẦU TRONG TÒA ÁN HOẶC TRƯỚC HỘI ĐỒNG XÉT XỬ, HOẶC THAM GIA HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ HOẶC HÀNH ĐỘNG ĐẠI DIỆN LIÊN QUAN ĐẾN MỘT KHIẾU NẠI. CÁC QUYỀN KHÁC MÀ BẠN SẼ CÓ NẾU BẠN ĐẾN TÒA ÁN, CHẲNG HẠN NHƯ KHẢ NĂNG TRUY CẬP VÀO KHÁM PHÁ, CŨNG CÓ THỂ KHÔNG KHẢ DỤNG HOẶC BỊ GIỚI HẠN KHI XÉT XỬ.

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản Sử dụng này và cách giải thích chúng hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc tính hiệu lực của các điều khoản đó, các mối quan hệ phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả tranh chấp về hiệu lực, phạm vi hoặc khả năng thực thi của điều khoản trọng tài này (gọi chung là "Tranh chấp liên quan") sẽ được giải quyết riêng bằng trọng tài cá nhân, ràng buộc, thay vì tại tòa án, và được tổ chức tại Portland, Oregon hoặc một địa điểm khác mà các bên đồng ý. Việc phân xử sẽ được tiến hành bởi Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA") theo các quy tắc và thủ tục của cơ quan này. Đạo luật Trọng tài Liên bang điều chỉnh việc giải thích và thực thi Thỏa thuận Trọng tài này. Ngoài ra, bạn có thể xác nhận các khiếu nại của mình tại một tòa án khiếu nại nhỏ, nếu các khiếu nại của bạn đủ điều kiện và miễn là vấn đề vẫn còn tại tòa án đó và chỉ được xử lý trên cơ sở cá nhân (không tập thể, không đại diện).

Trước khi bắt đầu bất kỳ xét xử nào, bên khởi xướng sẽ gửi cho bên còn lại thông báo bằng văn bản trước ít nhất 60 ngày về ý định nộp đơn ra trọng tài phân xử. TBP sẽ gửi thông báo đó đến địa chỉ e-mail của bạn mà chúng tôi lưu giữ và bạn phải cung cấp thông báo đó qua e-mail đến webmaster@jointhebibleproject.com. Trong thời hạn 60 ngày của thông báo này, các bên sẽ cố gắng giải quyết một cách thân thiện bằng các cuộc thảo luận qua lại về mọi Tranh chấp liên quan. Nếu không thể giải quyết thân thiện như vậy và thông báo hết hạn, một trong hai bên có thể khởi xướng phân xử trọng tài.

Trọng tài viên sẽ có quyền ban hành bất kỳ biện pháp giải quyết nào hiện có tại tòa, theo luật hoặc công bằng, và bất kỳ phán quyết nào của (các) trọng tài viên cũng sẽ là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc đối với mỗi bên. Ý kiến phán quyết của trọng tài viên có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán. Bất kể nghĩa vụ phân xử tranh chấp đã nêu ở trên, mỗi bên sẽ có quyền theo đuổi biện pháp giải quyết công bằng hoặc khẩn cấp tạm thời khác bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trọng tài sẽ áp dụng luật hiện hành và các quy định của Điều khoản sử dụng này và việc không làm như vậy sẽ được coi là vượt quá thẩm quyền trọng tài và cơ sở để đánh giá tư pháp. Cả TBP và bạn đều không được quyền phân xử bất kỳ Tranh chấp liên quan nào với tư cách là một hành động của tập thể, đại diện hoặc luật sư riêng và (các) trọng tài sẽ không có thẩm quyền tiến hành trên cơ sở chung của tập thể, đại diện hoặc luật sư riêng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận phân xử trong phần này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các điều khoản trọng tài còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, ràng buộc và có thể thực thi (nhưng sẽ không có trọng tài chung cho tập thể, đại diện hoặc luật sư riêng trong bất kỳ trường hợp nào). Các Điều khoản Sử dụng này và các giao dịch liên quan sẽ tuân theo và được điều chỉnh bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang, 9 U.S.C. mục 1-16 (FAA) và, nếu có thể áp dụng, theo luật của bang Oregon.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?