ภาษาไทย
Back

ข้อกำหนดในการใช้งาน

BibleProject

ปรับปรุงเมื่อกันยายน 2562

ยินดีต้อนรับสู่ BibleProject -- เรายินดีที่ทราบว่าคุณได้เข้ามาเยี่ยมชมเรา!

BibleProject เชื่อในการแบ่งปันสิ่งที่เราผลิตให้กับผู้คนและกลุ่มต่าง ๆ ทั่วโลกให้ได้มากที่สุดเราต้องการให้ผู้นำศาสนาและนักการศึกษานำวิดีโอ โปสเตอร์ บันทึกช่วยจำและเนื้อหาอื่น ๆ ไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาความรู้และพูดคุยเกี่ยวกับพระคัมภีร์ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (บางครั้งเรียกว่า "ข้อกำหนด") มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ปกป้องเนื้อหาและชื่อเสียงของเราจากการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากคุณต้องการใช้ผลงานของเรา คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เราเป็นบริษัทไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐโอเรกอน ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีมุมมองที่เป็นสากลในข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจแทนตัวเองว่า "เรา", "พวกเรา", "ของเรา", "TBP", "โครงการพระคัมภีร์" หรือแน่นอนว่า "BibleProject"

ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ หน้าโซเชียลมีเดีย และช่องของเรา และสถานะออนไลน์อื่น ๆ ของ TBP (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์")โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์

 1. การยอมรับ

 1. ภาพรวม

 1. การลงทะเบียน

 1. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. เครื่องหมายการค้า TBP

 1. การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ

 1. ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ

 1. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

 1. ความปลอดภัยของเว็บไซต์

 1. การแก้ไข การระงับ หรือการสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์

 1. ความเป็นส่วนตัวและการสื่อสาร

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. การสละสิทธิ์

 1. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

 1. การจำกัดความรับผิด

 1. การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. การปรับปรุงข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

 1. สัญญาอนุญาโตตุลาการ

การยอมรับ

ในการเข้าถึง เรียกดู หรือใช้บริการของเรา คุณต้องยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข ตราบใดที่คุณใช้เว็บไซต์ เนื้อหา (ระบุไว้ที่ด้านล่าง) หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราหากคุณไม่ตกลงและไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้การยอมรับของคุณถือเป็นสัญญาทางกฎหมายที่มีผลผูกพันข้อกำหนดของเราถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ BibleProject เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ และดำเนินการในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการที่เราไม่ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ หรือข้อบังคับใด ๆ ในข้อกำหนดของเรา จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อบังคับดังกล่าว

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ webmaster@jointhebibleproject.com หรือโทรฟรีไปยังหมายเลข (855) 700-9109

ภาพรวม

BibleProject ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิกายในศาสนาคริสต์หรือประเพณีของชาวคริสเตียนใด ๆเราหวังว่าผู้คนจากทุกภูมิหลังจะพบคุณค่าในงานของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะมีความเชื่อทางศาสนาหรือไม่มีความเชื่อทางศาสนาก็ตามเป้าหมายของเราไม่ใช่เพื่อส่งเสริมคำสอนที่โดดเด่นของประเพณีของชาวคริสเตียนใด ๆ โดยเฉพาะ แต่เป็นการสำรวจรูปแบบและแนวความคิดทางศาสนศาสตร์ที่เกิดจากการอ่านพระคัมภีร์ที่เน้นบทกวีและการเล่าเรื่อง ซึ่งให้ความสำคัญกับบริบททางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างจริงจังในบางครั้ง เราลงเอยด้วยการสำรวจบางส่วนของพระคัมภีร์ซึ่งความมุ่งมั่นด้านการตีความและศาสนศาสตร์ของเราอาจปรากฏชัดขึ้น แต่เป้าหมายหลักของเราคือเพียงแค่ปล่อยให้เรื่องราวและการอ้างสิทธิ์ทางศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ได้อธิบายตัวเอง

เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของชาวคริสเตียนทั่วโลกในการสื่อความหมายตามพระคัมภีร์ ตลอดจนการเลือกทรัพยากรและวิธีการสำหรับงานสื่อความหมายดังกล่าว เราจึงมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับคนที่ตัดขาดเนื้อหาของเราออกจากบริบทเพื่อพิสูจน์ประเด็นยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากเราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เราจึงคัดค้านบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้เนื้อหาของเราการพยายามหาผลประโยชน์จากเนื้อหาของเรา หรือการใช้เนื้อหาของเราในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงข้อความ ข้อสรุป การอนุมาน หรือแก่นแท้ของเนื้อหา ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ และจะสิทธิ์ของคุณในการใช้เนื้อหาจะสิ้นสุดลง 

ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการใช้งานของคุณสำหรับวิดีโอ โปสเตอร์ บันทึกช่วยจำ พอดคาสต์ และการบันทึกเสียงอื่น ๆ ของเรา รวมถึงวัสดุและฟังก์ชันอื่น ๆ ที่พบบนเว็บไซต์ของเรา เช่น  bibleproject.com ตลอดจนเนื้อหาดังกล่าวบนหน้าโซเชียลมีเดียของเรา หรือหน้าสตรีมมิ่งสื่อของเรา เช่น ช่อง YouTube และ Vimeo ของเรา (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา")ไม่สามารถใช้เนื้อหาได้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ในขอบเขตที่บริษัทอื่นให้บริการโฮสติ้งหรือบริการอื่น ๆ แก่ TBP (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ") และข้อกำหนดการใช้งานของผู้ให้บริการเหล่านั้น มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ หน้าโซเชียลมีเดีย ช่อง หรือสถานที่ออนไลน์อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาปรากฏ ข้อกำหนดเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการนอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านั้น

ในการเข้าถึง เรียกดู หรือใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหา คุณต้องยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไขหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถใช้เนื้อหา หรือเว็บไซต์ หรือบริการ หรือฟังก์ชันใด ๆ ที่มีให้

การลงทะเบียน

เว็บไซต์ของเราให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมและบริการของ TBP แก่คุณคุณสามารถลงทะเบียนกับเราเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อมูลอื่น ๆ สั่งซื้อหรือบริจาคทางออนไลน์ เข้าถึง หรือใช้เนื้อหาบางอย่าง หรือเข้าถึงและใช้คุณสมบัติอื่น ๆ บนเว็บไซต์ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้การลงทะเบียนกับเราถือว่าคุณยอมรับว่า (ก) คุณสามารถและมีอำนาจและได้รับอนุญาตที่เหมาะสมในการสร้างข้อตกลงที่มีผลผูกพันกับ TBP (ข) ข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และ (ค) คุณจะใช้เฉพาะข้อมูลประจำตัวที่เราออกให้คุณเท่านั้นเพื่อใช้งานเฉพาะส่วนของเว็บไซต์ที่มีการจำกัดการเข้าถึงหากก่อนหน้านี้ TBP ได้ยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

หากคุณลงทะเบียนกับเรา คุณจะต้องรับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและรหัสผ่านของคุณ (รวมถึงการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว) และการใช้บัญชีของคุณโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของคุณนั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้BibleProject จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัย หรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยส่งอีเมลไปที่ webmaster@jointhebibleproject.com ด้วยหัวเรื่อง "การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต"แม้ว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับการเข้าถึงของคุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของคุณเราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนใด ๆ ของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเนื้อหาและข้อมูลอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอน ปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ การเก็บข้อมูลและการรวบรวม การเก็บและการออกแบบโดยรวมของเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา") เป็นของหรือได้รับอนุญาตโดย TBP และเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้า TBP

แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้งานลิขสิทธิ์ในเนื้อหาบางภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะบางอย่าง แต่ตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการใด ๆซึ่งหมายความว่าคุณต้องไม่ใช้ชื่อ โลโก้ หรือตัวระบุ TBP อื่น ๆ ของเราในลักษณะใดก็ตามที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การใช้โดยชอบธรรมเกี่ยวกับการอ้างอิงภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงไม่เกิดความสับสนต่อบุคคลใดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง TBP กับผู้ใช้เนื้อหาของเรา ตัวอย่างเช่น การถูกชี้นำให้เชื่อว่า TBP รับรองหรือสนับสนุนบุคคลที่กำลังใช้เนื้อหาภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้นและไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหากหากคุณต้องการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเรา นอกเหนือจากการใช้งานที่ชอบธรรมเกี่ยวกับการอ้างอิง โปรดติดต่อเราเพื่อขอใบอนุญาตการใช้งานพิเศษใบอนุญาตดังกล่าวไม่ใช่ใบอนุญาตทั่วไป แต่อาจขอรับได้ภายใต้สถานการณ์พิเศษเราอาจมอบใบอนุญาตในการใช้เครื่องหมายใด ๆ เฉพาะตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในใบอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งลงนามโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของเราไม่มีบุคคลหรือตัวแทนอื่นใดได้รับอนุญาตให้มอบสิทธิ์ใด ๆ หรืออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใด ๆ ของเรา และการพยายามให้ หรือสัญญาหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ถือว่ามีผลบังคับใช้

การใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ

ในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ คุณมีใบอนุญาตที่เพิกถอนไม่ได้ โอนไม่ได้ และไม่ผูกขาดในการเข้าถึงเว็บไซต์ ดูข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์และโต้ตอบกับเว็บไซต์ ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ด้วยการใช้เว็บไซต์ รวมถึงองค์ประกอบเชิงโต้ตอบที่ต้องมีข้อมูลป้อนเข้า คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์เป็นความจริงและถูกต้อง (ข) คุณจะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลนั้น และ (ค) การใช้งานเว็บไซต์ของคุณไม่ได้ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเรา จะต้องเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย คุณตกลงที่จะไม่ใช้ เช่า ส่งซ้ำ ทำซ้ำ เปิดเผย เผยแพร่ ขาย มอบหมาย ให้เช่า ให้ใบอนุญาตช่วง ทำการตลาดหรือถ่ายโอนเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือส่วนประกอบของเว็บไซต์ (รวมถึงเนื้อหา) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดเหล่านี้คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปล โอนย้าย ดัดแปลง หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ห้ามมิให้มีการละเมิดเว็บไซต์ การทำกิจกรรมฉ้อโกงบนเว็บไซต์ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมด และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้สิทธิโดยมิชอบ

เนื้อหาวิดีโอสามารถดาวน์โหลดวิดีโอบางส่วนของเราได้จากเว็บไซต์ www.bibleproject.com หรือช่องของเราบน YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) หรือ Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) หรือช่องอื่น ๆ ที่เราอาจสร้างขึ้นในอนาคต (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาวิดีโอ")คุณได้รับอนุญาตให้ฝังสตรีม หรือลิงก์ไปยังเนื้อหาวิดีโอใด ๆ ของเราลงในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณเอง เว้นแต่และจนกว่าเราจะสั่งให้คุณลบออก แต่ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • คุณอาจไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน หรือต้องดำเนินการหรือละเว้นใด ๆ ที่นำไปสู่ผลประโยชน์ทางการเงินแก่คุณโดยทางอ้อม เนื่องจากเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปของคุณในการเข้าถึงเนื้อหาวิดีโอ

 • คุณไม่สามารถขายหรือแจกจ่ายสำเนาของเนื้อหาวิดีโอ

 • คุณต้องวางประกาศที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายไว้ใกล้กับเนื้อหาวิดีโอ ซึ่งระบุว่า BibleProject เป็นผู้เขียนและเจ้าของเนื้อหาวิดีโอ และมีลิงก์ไปยัง www.bibleproject.com เพื่อให้ผู้ชมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BibleProject

 • คุณไม่สามารถแก้ไข ดัดแปลง หรือทำการเปลี่ยนแปลงประเภทใด ๆ กับเนื้อหาวิดีโอใด ๆ และห้ามสร้างผลงานลอกเลียนแบบใด ๆ กับเนื้อหาวิดีโอ

 • คุณไม่สามารถอัปโหลดเนื้อหาวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือบริการสตรีมมิ่งนอกเหนือจากที่เรามีให้

โปสเตอร์ สามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์บางส่วนของเราได้จากเว็บไซต์ www.bibleproject.com (เรียกรวมกันว่า โปสเตอร์")คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด ทำซ้ำ และแสดงโปสเตอร์ของเรา ไม่ว่าจะในรูปแบบดิจิทัลหรือในสื่อที่จับต้องได้ เว้นแต่และจนกว่าเราจะถอนการอนุญาตนี้ แต่ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • คุณอาจไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน หรือต้องดำเนินการหรือละเว้นใด ๆ ที่นำไปสู่ผลประโยชน์ทางการเงินแก่คุณโดยทางอ้อม เนื่องจากเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่สามในการดูโปสเตอร์ และห้ามมิให้คุณขายสำเนาของโปสเตอร์

 • คุณสามารถสร้างและแจกจ่ายสำเนาเอกสารได้สูงสุด 500 ชุดสำหรับโปสเตอร์แต่ละรูปแบบ ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านการขายข้างต้น ดังนั้นจะมีการแจกจ่ายโปสเตอร์ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(หากคุณต้องการจัดทำสำเนาโปสเตอร์ 500 ชุดขึ้นไป โปรดติดต่อเราเพื่อขอใบอนุญาตพิเศษ)

 • คุณไม่สามารถแก้ไข ดัดแปลง หรือทำการเปลี่ยนแปลงประเภทใด ๆ กับโปสเตอร์ใด ๆ และห้ามสร้างผลงานลอกเลียนแบบใด ๆ กับโปสเตอร์

 • คุณต้องวางประกาศที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายไว้ใกล้กับการแสดงโปสเตอร์ดิจิทัลใด ๆ ที่ระบุว่า BibleProject เป็นผู้เขียนและเจ้าของโปสเตอร์ และมีลิงก์ไปยัง www.bibleproject.com เพื่อให้ผู้ชมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BibleProject

ในกรณีที่เราถอนการอนุญาตนี้ คุณต้องลบโปสเตอร์ดิจิทัลที่แสดงทั้งหมดและยุติการแจกจ่ายโปสเตอร์ใด ๆ ที่ทำซ้ำในสื่อที่จับต้องได้

เนื้อหาภาพอื่น ๆนอกเหนือจากโปสเตอร์แล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดบันทึกช่วยจำ สคริปต์และเนื้อหาภาพแบบไม่เคลื่อนไหวบางรายการได้จากเว็บไซต์ www.bibleproject.com ของเรา (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาภาพอื่น ๆ")คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด ทำซ้ำ และแสดงเนื้อหาภาพอื่น ๆ ของเรา ไม่ว่าจะในรูปแบบดิจิทัลหรือครั้งเดียวในรูปแบบสื่อที่จับต้องได้ เว้นแต่และจนกว่าเราจะถอนการอนุญาตนี้ แต่ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • คุณอาจไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน หรือต้องดำเนินการหรือละเว้นใด ๆ ที่นำไปสู่ผลประโยชน์ทางการเงินแก่คุณโดยทางอ้อม เนื่องจากเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่สามในการดูเนื้อหาภาพอื่น ๆ และห้ามมิให้คุณขายสำเนาของเนื้อหาภาพอื่น ๆ

 • คุณไม่สามารถสร้างสำเนาของเนื้อหาภาพอื่น ๆ หลายชุดในสื่อที่จับต้องได้

 • คุณไม่สามารถแก้ไข ดัดแปลง หรือทำการเปลี่ยนแปลงประเภทใด ๆ กับเนื้อหาภาพอื่น ๆ และห้ามสร้างผลงานลอกเลียนแบบใด ๆ กับเนื้อหาภาพอื่น ๆ

 • คุณต้องวางประกาศที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายไว้ใกล้กับการแสดงเนื้อหาภาพอื่น ๆ แบบดิจิทัลใด ๆ ที่ระบุว่า BibleProject เป็นผู้เขียนและเจ้าของเนื้อหาภาพอื่น ๆ และมีลิงก์ไปยัง www.bibleproject.com เพื่อให้ผู้ชมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BibleProject

ในกรณีที่เราถอนการอนุญาตนี้ คุณต้องลบเนื้อหาภาพอื่น ๆ แบบดิจิทัลทั้งหมดที่แสดงและยุติการแจกจ่ายเนื้อหาภาพอื่น ๆ ใด ๆ ที่ทำซ้ำในสื่อที่จับต้องได้

พอดคาสต์สามารถสตรีมพอดคาสต์และเนื้อหาเสียงอื่น ๆ บางรายการของเราได้จากเว็บไซต์ www.bibleproject.com และบริการสตรีมเสียงอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหาเสียง")แม้ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้เล่นเนื้อหาเสียงตามต้องการจากเว็บไซต์ของเรา หรือบริการที่ได้รับอนุญาต เช่น Apple Podcasts, Google Podcasts และ Spotify (ตราบเท่าที่คุณยังปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริการที่ได้รับอนุญาตเหล่านั้น) แต่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตในการบันทึก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเสียงของเราในลักษณะอื่นใดหากคุณต้องการใช้เนื้อหาเสียงของเรานอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตข้างต้น โปรดติดต่อเราเพื่อจะได้จัดเตรียมใบอนุญาตการใช้งานพิเศษ

ข้อจำกัดในการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ

การเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ได้อนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามข้อกำหนดเหล่านี้

 • ลบ ปรับเปลี่ยน ข้าม หลีกเลี่ยง แทรกแซง หรือหลบเลี่ยงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ทำเครื่องหมายบนเนื้อหาหรือกลไกการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล อุปกรณ์ หรือมาตรการการปกป้องเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือด้วยวิธีการอื่น

 • คัดลอกข้อมูล แบ่งหน้าต่าง ดูดข้อมูลบนเว็บ หรือกำหนดลิงก์เฉพาะไปยังส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์หรือเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่เราจัดหาให้หรืออนุญาต

 • เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านระบบอัตโนมัติใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โดย "โรบ็อต", "สไปเดอร์", "ผู้อ่านออฟไลน์" ฯลฯ หรือดำเนินการใด ๆ ที่กำหนดหรืออาจกำหนด (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ภาระที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมีขนาดใหญ่ซึ่งไม่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของเรา

 • อัปโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือโดยไม่ไตร่ตรอง หรือทำให้ติดไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือมัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์เอเจนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายหรือไม่ ไปยังเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนเพื่อทำลาย ทำให้เสีย เกิดความเสียหาย โจมตี ใช้ประโยชน์ หรือเจาะระบบ หรือเครือข่ายของเรา หรืออื่น ๆ พยายามแทรกแซง หรือลดทอนความสมบูรณ์ของระบบ หรือความปลอดภัยของ BibleProject หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อส่งผลกระทบต่อการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์และการใช้งาน หรือความบันเทิงของบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ

 • หลีกเลี่ยงมาตรการที่ใช้เพื่อป้องกัน หรือจำกัดการเข้าถึง หรือการใช้งานเว็บไซต์ เช่น โดยการเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือไม่เป็นสาธารณะของเว็บไซต์ หรือหลีกเลี่ยงกลไกการปิดกั้นการให้บริการเชิงภูมิศาสตร์ใด ๆ

 • ใช้เว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ รวมถึงชื่อบัญชีและที่อยู่อีเมล หรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการชักชวนทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา หรือ

 • พยายามที่จะทำวิศวกรรมย้อนกลับในรูปแบบใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือพยายามที่จะได้มาซึ่งซอร์สโค้ด (รวมถึงเครื่องมือ วิธีการ กระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐาน) ที่เปิดใช้งาน หรือรองรับเว็บไซต์ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือวัสดุใด ๆ โดยใช้เนื้อหา ไม่ว่าคุณจะตั้งใจที่จะแจกเอกสารอนุพันธ์ (Derivative Material) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม  หรือสร้างธุรกิจโดยใช้รูปแบบใด ๆ ของเว็บไซต์

การอนุญาตที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อบังคับใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ห้ามมิให้ใช้เนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดเหล่านี้ และไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก BibleProject โดยเด็ดขาด ซึ่งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

หากและในขอบเขตที่ TBP เลือกที่จะยอมรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น คุณอาจมีโอกาสที่จะเผยแพร่ ถ่ายทอด ส่ง หรือโพสต์ความคิดเห็น ภาพถ่าย หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ("เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น") ที่ทุกคนอาจเข้าถึงได้และดูได้สำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นใด ๆ ที่คุณเป็นผู้โพสต์ คุณรับรองว่า (i) คุณสร้างและเป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหา หรือคุณได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของในการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว และ (ii) เนื้อหาไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขององค์กรอื่นใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว) หรือละเมิดกฎหมายกฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือนโยบายที่โพสต์อื่น ๆ ของเรานอกจากนี้ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจะต้องไม่:

 • มีเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นเท็จ หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ลามกอนาจาร คุกคาม ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ เหยียดหยาม แสดงความเกลียดชัง รุนแรง หยาบคาย ดูหมิ่น ภาพลามก หรือน่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม สร้างความเสียหาย ผิดกฎหมาย ก่อกวน หรือเป็นอันตราย

 • ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของ TBP หรือของผู้อื่น มีเนื้อหาใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือส่งเสริม สนับสนุน หรือช่วยเหลือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • สร้างความเสียหายหรือคุกคามอันก่อให้เกิดการเสียหายต่อบุคคลใด ๆ หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

 • รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคม ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจใช้ในการติดตาม ติดต่อ หรือปลอมตัวเป็นบุคคลนั้น

 • ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สัญญา หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ BibleProject หรือบุคคลอื่นใด

 • พยายามทำร้ายหรือหาประโยชน์จากเด็กโดยเปิดเผยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ขอข้อมูลส่วนบุคคล หรืออื่น ๆ

 • บิดเบือนข้อมูลอัตลักษณ์ของคุณ หรือความเกี่ยวข้องกับบุคคล หรือองค์กรใด ๆ รวมถึง BibleProject

 • พยายามรวบรวมที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่านของผู้อื่นด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

 • พยายามส่งจดหมายลูกโซ่ อีเมลจำนวนมากหรืออีเมลขยะ ไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม หรือแทรกแซง ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมต่อ TBP หรือเครือข่าย หรือบริการที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือติดตั้ง หรือพยายามติดตั้ง หรือส่งเสริมสปายแวร์ มัลแวร์ หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของเรา หรือคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของบุคคลภายนอก

 • มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้า เช่น การแข่งขัน การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ การแลกเปลี่ยน การโฆษณา หรือการเสนอขาย หรือซื้อสินค้า และบริการ หรือ

 • หรือสิ่งใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะกับครอบครัวตามที่ TBP กำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

โปรดเลือกข้อมูลที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์และข้อมูลที่คุณให้กับผู้ใช้รายอื่นอย่างรอบคอบTBP ไม่แนะนำให้คุณโพสต์ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุตัวคุณออกสู่สาธารณะ หรืออนุญาตให้คนแปลกหน้าค้นหาคุณ หรือขโมยข้อมูลประจำตัวของคุณคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและผลที่ตามมาจากการโพสต์ทางออนไลน์คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นที่คุณติดต่อผ่านเว็บไซต์ และในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณจะไม่เรียกร้องหรือให้เราแสดงความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่โพสต์บนเว็บไซต์และจากใด ๆ การอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้รายอื่น

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง โพสต์ ลบ ปฏิเสธ ดัดแปลง หรือจัดเก็บเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่น และจะไม่รับผิดชอบต่อการโต้ตอบของคุณ หรือข้อพิพาทใด ๆ กับผู้ใช้รายอื่น หรือการกระทำหรือการเพิกเฉยของผู้ใช้คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำของคุณบนเว็บไซต์และการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้รายอื่น

เราอาจปฏิเสธ ปรับเปลี่ยน หรือลบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการที่เราเชื่อว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอาจละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราไม่รับรองเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่โพสต์โดยไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็น มุมมอง หรือคำแนะนำของเราเราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่คุณ หรือผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สามโพสต์ หรือส่งบนหรือผ่านเว็บไซต์ และเราไม่รับผิดใด ๆ สำหรับการกระทำ หรือการเพิกเฉยใด ๆ เกี่ยวกับการส่ง การสื่อสาร หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามจัดหาให้

ความปลอดภัยของเว็บไซต์

ห้ามมิให้คุณละเมิดหรือพยายามละเมิดคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์โดยเด็ดขาด เช่น โดย:

 • การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณ หรือเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง

 • การพยายามที่จะตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบ หรือเครือข่าย หรือละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือการยืนยันตัวตน เว้นแต่เราจะอนุญาตโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

 • การพยายามที่จะแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้ โฮสต์ หรือเครือข่ายใด ๆ เช่น โดยการส่งไวรัส การใช้งานมากเกินไป การฟลัด การส่งสแปม การโจมตีทางเมล หรือทำให้หยุดการทำงาน หรือ

 • การส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และ/หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ปลอมแปลงส่วนหัวของแพ็กเก็ต TCP/IP หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือการโพสต์กลุ่มข่าวสาร

คุณตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใด ๆ เพื่อแทรกแซง หรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์คุณตกลงที่จะไม่ใช้ หรือพยายามใช้โปรแกรม ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ เอเจนต์ หรืออุปกรณ์ หรือกลไกอื่นใด (รวมถึงเบราว์เซอร์ สไปเดอร์ โรบ็อต อวตาร หรือเอเจนต์อัจฉริยะ) เพื่อนำทาง หรือค้นหาเว็บไซต์ นอกเหนือจากเครื่องมือค้นหาและเอเจนต์ค้นหา ซึ่งเราให้บริการบนเว็บไซต์นี้ และอื่น ๆ นอกเหนือจากเว็บเบราว์เซอร์ของบุคคลที่สามโดยทั่วไป เช่น Chrome, Firefox, Safari หรือ Edge

หากคุณละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายของเรา คุณอาจต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาเราจะตรวจสอบเหตุการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวเราอาจมีส่วนร่วมหรือร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าว

การแก้ไข การระงับ หรือการสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิด รวมถึงการเพิ่ม หรือกำจัดคุณลักษณะบางอย่าง หรือการยุติเว็บไซต์โดยสิ้นเชิงเราอาจจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวนอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติ หรือระงับบัญชีของคุณ หรือจำกัดการใช้งาน หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่ต้องรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและในช่วงเวลาใดก็ได้

หากเราระงับหรือยุติส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือยุติบัญชีของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ แก่คุณนอกจากนี้เราอาจลบค่ากำหนดและความสนใจอื่น ๆ ของคุณตามขอบเขตที่จัดเก็บไว้ภายใน หรือเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณคุณไม่มีสิทธิไล่เบี้ยเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เราลบ โดยไม่คำนึงถึงคุณค่าใด ๆ ที่คุณอาจอ้างถึงข้อมูลนั้น และเราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงคุณค่าใด ๆ ที่คุณอาจอ้างถึงข้อมูลใด ๆ ของคุณที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา

ความเป็นส่วนตัวและการสื่อสาร

ประกาศความเป็นส่วนตัวคุณรับทราบว่า คุณได้อ่านและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของเราแล้วคุณสามารถตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของเราได้ตลอดเวลา

ความยินยอมในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะทางอีเมล ประกาศที่โพสต์บนเว็บไซต์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามที่กำหนดโดยเรา ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวคุณยอมรับว่าข้อกำหนดใด ๆ ในการส่งประกาศ การเปิดเผย ข้อตกลง หรือการสื่อสารอื่น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ มีข้อมูลที่เพียงพอผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเราไม่รับผิดชอบต่อการกรองอัตโนมัติใด ๆ ที่คุณหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจนำไปใช้กับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

การเข้าถึงข้อมูลของคุณผ่านบุคคลที่สามเมื่อคุณลงทะเบียนหรือใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณอาจให้สิทธิ์เราในการเข้าถึงข้อมูลที่บุคคลภายนอกเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณตัวอย่างเช่น คุณอาจเชื่อมโยงบัญชี Facebook ของคุณ ซึ่งช่วยให้เราได้รับข้อมูลจากบัญชีเหล่านั้น (เช่น ชื่อ นามสกุลและอีเมลของคุณ)ข้อมูลที่เราได้รับจากบริการเหล่านั้น มักขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ หรือประกาศความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าว ดังนั้นโปรดตรวจสอบการตั้งค่าของคุณ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

BibleProject ควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์จากสำนักงานในสหรัฐอเมริกาการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้เว็บไซต์และเนื้อหาที่อยู่ในที่นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและรัฐโอเรกอนหากคุณเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์จากที่อื่น คุณจะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของคุณเอง และต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

BibleProject จัดหาเว็บไซต์และเนื้อหาบนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" และไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือเงื่อนไขของเนื้อหา หรือการรับประกันโดยนัยสำหรับการใช้ประโยชน์โดยทั่วไปในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง หรือการไม่ละเมิดต่อเว็บไซต์ หรือการดำเนินการ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์แม้ว่า TBP จะเชื่อว่าเนื้อหานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน แต่ TBP ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบันTBP ไม่สามารถรับประกันความพร้อมในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราได้ และเราไม่รับรองผลที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ จากการใช้งานเว็บไซต์ของเราคุณใช้เว็บไซต์ของเราโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

เราไม่รับผิดชอบและไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์บนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเกิดจากเรา โดยนายหน้า หรือตัวแทนของเรา โดยผู้ใช้ โดยอุปกรณ์ หรือโปรแกรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้งานโดยเว็บไซต์ของเราหรืออื่น ๆเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือความคิดเห็นที่แสดงบนเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น และเราจะไม่ตรวจสอบ ติดตาม หรือตรวจสอบเว็บไซต์เหล่านั้นเพื่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์การรวมเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไว้ในเว็บไซต์ของเรา ไม่ได้หมายความว่าเราได้อนุมัติหรือให้การรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเองเราไม่รับผิดชอบต่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่อาจโพสต์บนหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสินค้าหรือบริการที่จัดทำโดยผู้โฆษณาดังกล่าวเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ (ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออฟไลน์) ของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราเราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการส่ง สายสื่อสารล้มเหลว การโจรกรรม หรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารของผู้ใช้ใด ๆเราไม่รับผิดชอบต่อปัญหา ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือความผิดปกติใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้งานของคุณ (รวมถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจาก หรือผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือสายสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ไวรัส หรือมัลแวร์อื่น ๆ เซิร์ฟเวอร์ หรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ความล้มเหลวของอีเมลใด ๆ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค หรือการใช้งานหนาแน่นบนอินเทอร์เน็ต และ/หรือบนเว็บไซต์ของเรา)ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคล หรือการเสียชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราจากพฤติกรรมของผู้ใช้ (ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์) หรืออื่น ๆเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โมเด็ม โทรศัพท์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณ อันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้ (หรือไม่สามารถใช้งาน) เว็บไซต์ของเราเราจะไม่รับผิดต่อคุณ หากคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเราได้บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือจำกัดการรับประกัน และ/หรือความรับผิดบางประการ ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การจำกัดความรับผิด

ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ BibleProject หรือพนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ นายหน้า ผู้จัดหา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะต้องรับผิดต่อคุณ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเชิงลงโทษหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือความเสียหายใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล ผลกำไร หรือค่าความนิยม การแทรกแซงทางธุรกิจ หรือความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ หรือการทำงานผิดปกติ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำใด ๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญา ความรับผิดอย่างเคร่งครัด ความประมาท หรือการกระทำที่ละเมิดอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ความไม่สามารถใช้งาน การคัดลอกหรือการแสดงเนื้อหาข้อจำกัดนี้ใช้กับข้อเรียกร้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน การทำให้เสียชื่อเสียง ความรับผิดอย่างเคร่งครัด การแถลงข้อความเป็นเท็จ ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การละเมิดกฎหมาย (รวมถึงกฎข้อบังคับ) ความประมาทเลินเล่อ และการละเมิดสิทธิของคนอื่น ๆ เช่นเดียวกับการเรียกร้องของบุคคลที่สาม

โดยไม่จำกัดเฉพาะบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น ขีดจำกัดความรับผิดสะสมทั้งหมดที่ BibleProject ติดค้างคุณหรือบุคคลใด ๆ สำหรับการเรียกร้องใด ๆ จะถูกจำกัดไว้ที่จำนวนเงินสูงสุดที่คุณได้ชำระให้กับ BibleProject ในช่วง 12 เดือนล่าสุด

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเรา บริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรของเรา และสมาชิกที่เคารพ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงานของพวกเขา ให้ปลอดจากความเสียหายใด ๆ จากการสูญเสีย ความรับผิด ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย การเรียกร้อง ความเสียหาย หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล เนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับ หรือที่เกิดขึ้นจาก (I) การใช้งานเว็บไซต์ของเราอันเป็นการละเมิดข้อกำหนดของเรา (II) การละเมิดข้อกำหนดของเรา หรือ (III) การละเมิดการรับรองและการรับประกันใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของเรา

การปรับปรุงข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

BibleProject ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ โดยการอัปเดตการประกาศนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะใช้แทนและแทนที่ข้อกำหนดการใช้งานก่อนหน้านี้ซึ่งจะมีผลทันทีที่ลงประกาศในหน้านี้คุณยอมรับว่าในกรณีที่พบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตคุณตกลงที่จะผูกพันตามส่วนที่แก้ไขใด ๆ ดังกล่าวเราขอแนะนำให้คุณเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้เป็นระยะเพื่อพิจารณาข้อกำหนดการใช้งานปัจจุบันในขณะนั้น

การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

คุณขอสละสิทธิ์ใด ๆ ในการเริ่มต้นหรือเข้าร่วมในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มใด ๆ กับ BibleProject ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการโต้เถียงใด ๆ และในกรณีนี้ คุณตกลงที่จะเลือกไม่เข้าร่วมหรือเริ่มต้นการดำเนินคดีแบบกลุ่มใด ๆ กับ BibleProject

สัญญาอนุญาโตตุลาการ

หมายเหตุ: สัญญาอนุญาโตตุลาการนี้ใช้กับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

คุณและ TBP ตกลงที่จะให้สิทธิใด ๆ ในการยื่นคำร้องต่อข้อเรียกร้องในศาล หรือต่อหน้าคณะพิจารณาคดี หรือเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือการดำเนินการของตัวแทนตามข้อเรียกร้องสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณจะมีได้ หากคุณได้เดินทางไปที่ศาล เช่น การเข้าถึงกระบวนการเปิดเผยพยานหลักฐาน นอกจากนี้อาจไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ หรือมีข้อจำกัดในการอนุญาโตตุลาการ

การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และการตีความ หรือการละเมิด การยุติ หรือความถูกต้องของข้อกำหนด ความสัมพันธ์ที่เป็นผลมาจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับความถูกต้องขอบเขตหรือความสามารถในการบังคับใช้ของบทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้ (เรียกรวมกันว่า "ข้อพิพาทที่ได้รับการคุ้มครอง") จะยุติโดยมีผลผูกพันตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการส่วนบุคคลแทนที่จะดำเนินการในศาล และจะดำเนินการในพอร์ตแลนด์ โอเรกอน หรือสถานที่อื่นที่สามารถตกลงร่วมกันกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดย American Arbitration Association ("AAA") ภายใต้กฎและขั้นตอนปฏิบัติกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางควบคุมการตีความและการบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถยืนยันการเรียกร้องของคุณในศาลที่พิจารณาข้อพิพาทเล็กน้อย หากการเรียกร้องของคุณมีคุณสมบัติ และตราบใดที่เรื่องนี้ยังคงอยู่ในศาลดังกล่าว และจะดำเนินการแบบส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่ใช่แบบกลุ่ม ไม่ใช่ตัวแทน)

ก่อนที่จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายที่เริ่มต้นจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบถึงเจตนาในการยื่นฟ้องอนุญาโตตุลาการเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันTBP จะส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา และคุณต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวทางอีเมลไปยัง webmaster@jointhebibleproject.comในช่วงระยะเวลาการบอกกล่าว 60 วัน ทั้งสองฝ่ายจะพยายามยุติข้อพิพาทที่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ อย่างฉันท์มิตรโดยการหารือร่วมกันหากไม่สามารถหาข้อยุติอย่างฉันท์มิตรและระยะเวลาบอกกล่าวสิ้นสุดลง คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการผ่อนปรนใด ๆ ที่มีอยู่ในศาล ภายใต้กฎหมาย หรือในความยุติธรรม และคำชี้ขาดใด ๆ ของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันคู่สัญญาแต่ละฝ่ายการตัดสินตามคำชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลที่มีเขตอำนาจใด ๆแม้ว่าจะมีภาระผูกพันข้างต้นในการตัดสินข้อพิพาท คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะดำเนินการตามคำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสีหายหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ได้ตลอดเวลาจากศาลที่มีเขตอำนาจใด ๆอนุญาโตตุลาการจะใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และการไม่ทำเช่นนั้นจะถือว่าเกินขอบเขตอำนาจและเหตุผลในการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการTBP และคุณไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินข้อพิพาทที่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ตัวแทน หรือโดยเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และอนุญาโตตุลาการจะไม่มีอำนาจดำเนินการแบบกลุ่ม ตัวแทน หรือโดยเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะหากพบว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์ มีผลผูกพัน และสามารถบังคับใช้ได้ (แต่จะไม่มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม ตัวแทน หรือโดยเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ)ข้อกำหนดในการใช้งานและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และควบคุมโดย Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. มาตรา 1-16 (FAA) และตามกฎหมายของรัฐโอเรกอน หากมีผลบังคับใช้

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?