By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16? Accept
Back

Användarvillkor

Bibelprojektet

Uppdaterat september 2019

Välkommen till Bibelprojektet - vi är glada att du besöker oss!

Bibelprojektet tror på att dela det vi producerar med så många människor och grupper som möjligt runt om i världen. Vi vill att våra videor, affischer, anteckningar och annat innehåll ska användas gratis av religiösa ledare och lärare för att främja kunskap och diskussion om Bibeln. Dessa användarvillkor (ibland bara kallade "Villkor") är avsedda att uppnå detta mål, samtidigt som vi skyddar vårt innehåll och rykte från felanvändning eller missbruk. Om du vill använda vårt innehåll måste du följa dessa Villkor. Vi är ett ideellt företag organiserat enligt lagarna i delstaten Oregon i USA, men vi strävar efter att ha ett globalt perspektiv. I dessa Villkor kan vi hänvisa till oss själva som "vi", "oss", "våra", "BP", "Bibelprojektet", eller naturligtvis som "Bibelprojekt".

Dessa Villkor, tillsammans med vår sekretesspolicy, reglerar din användning av våra webbplatser, sociala medier, kanaler och annan BP online närvaro (kollektivt "Webbplatsen"). Vänligen läs dessa Villkor noggrant innan du börjar använda Webbplatsen.

 1. Godkännande

 1. Översikt

 1. Registrering

 1. Immateriell äganderätt

 1. BP Varumärken

 1. Din användning av Webbplatsen och Innehållet

 1. Begränsningar av din användning av Webbplatsen och innehållet

 1. Användargenererat material

 1. Webbplatssäkerhet

 1. Ändring, avstängning eller uppsägning av användande av Webbplatsens

 1. Sekretess och kommunikation

 1. Reglerande lag

 1. Undantag

 1. Ansvarsfriskrivning

 1. Ansvarsbegränsning

 1. Skadeersättning

 1. Revideringar av dessa användarvillkor

 1. Skiljedomsavtal

Godkännande

För att komma åt, surfa bland eller använda våra Tjänster måste du acceptera och godkänna att du är helt och hållet bunden av dessa Villkor så länge du använder Webbplatsen, Innehållet (definierat nedan) eller våra produkter eller tjänster. Om du inte godkänner och accepterar dessa Villkor får du inte använda Tjänsterna. Ditt godkännande utgör ett bindande juridiskt avtal. Våra Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Bibelprojektet angående din användning av Webbplatsen och Innehållet och fungerar så långt möjligt inom ramarna för vad som är tillåtet enligt lag. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i våra Villkor ska inte fungera som undantag för sådan rättighet eller bestämmelse.

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring dessa Villkor eller Tjänster, vänligen kontakta oss på webmaster@jointhebibleproject.com eller avgiftsfritt på (855) 700-9109.

Översikt

Bibelprojektet är inte del av något specifikt kristet samfund eller tradition. Vi hoppas att människor från alla bakgrunder kommer att finna värde i vårt arbete, oavsett deras religiösa eller icke-religiösa övertygelse. Vårt mål är inte att främja en speciell lära av någon specifik kristen tradition, utan snarare att utforska de teologiska teman och idéer som uppstår ur en poetisk och berättelsefokuserad läsning av Bibeln som tar dess historiska och kulturella sammanhang på allvar. Ibland blir det så att vi utforskar delar av Bibeln där våra tolkningar och teologiska åtaganden kan bli uppenbara, men vårt huvudsakliga mål är helt enkelt att låta Skriftens historia och teologiska påståenden tala för sig själva.

Eftersom vi är engagerade i ekumenik i biblisk tolkning samt urvalet av resurser och metoder för detta tolkningsarbete, är vi särskilt bekymrade över att människor ska skilja vårt Innehåll från dess sammanhang för att bevisa en åsikt. Dessutom, eftersom vi är en ideell organisation, motsätter vi oss att någon enskild person eller organisation gör förtjänster på att använda vårt Innehåll. Att försöka profitera på vårt Innehåll eller att använda vårt Innehåll på ett sätt som förändrar budskapet, meddelandet, slutsatser, eller substansen av innehållet bryter mot dessa Villkor och medför att din rätt att använda innehållet upphör.

Dessa Villkor gäller din användning av våra videor, affischer, kommentarer, poddsändningar och andra ljudinspelningar samt andra material och funktioner som finns på vår Webbplats, såsom bibleproject.com, samt sådant innehåll på våra sociala medier eller våra videoströmmande sidor, såsom våra Youtube- och Vimeokanaler (kollektivt "Innehållet"). Innehållet får inte användas förutom såsom uttryckligen anges i dessa Villkor. I den utsträckning som andra företag tillhandahåller värdar eller andra tjänster till BP (kollektivt "Tjänsteleverantörer") och dessa Tjänsteleverantörers användarvillkor gäller på några webbplatser, sociala medier, kanaler eller andra online-platser där Innehåll visas, är dessa Villkor avsedda att fungera utöver sådana villkor.

För att komma åt, surfa på eller använda Webbplatsen eller Innehållet måste du samtycka till att vara villkorslöst bunden av dessa Villkor. Om du inte godkänner dessa Villkor får du inte använda Innehållet eller Webbplatsen eller någon av de tjänster eller funktioner som de tillhandahåller.

Registrering

Vår Webbplats ger dig allmän information om BP:s program och tjänster. Du kan registrera dig hos oss för att få nyhetsbrev och annan information, göra ett köp eller en donation online, komma åt eller använda visst Innehåll eller komma åt och använda andra funktioner på Webbplatsen, allt under dessa Villkor. Genom att registrera dig hos oss godkänner du att (a) du har möjlighet och lämpligt bemyndigande och behörighet att skapa ett bindande avtal med BP; (b) den information du lämnar om dig själv är sann, korrekt, aktuell och fullständig; och (c) du kommer endast att använda behörighet som vi utfärdar till dig för begränsad åtkomst av Webbplatsen. Om BP tidigare har avslutat din åtkomst till Webbplatsen av någon anledning får du inte komma åt eller använda Webbplatsen under några omständigheter.

Om du registrerar dig hos oss är du ansvarig för alla frågor som rör ditt konto och lösenord (inklusive att upprätthålla deras sekretess) och andras användning av ditt konto med eller utan ditt godkännande. Du samtycker till att du är ansvarig för att säkerställa att andra som använder ditt konto följer dessa Villkor. Bibelprojektet kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förluster som orsakas av obehörig användning av ditt konto.

Du måste omedelbart meddela oss om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto genom att skicka ett e-postmeddelande till webmaster@jointhebibleproject.com med "Obehörig användning" i ämnesraden. Även om du meddelar oss kommer du att vara ansvarig för alla aktiviteter som sker med hjälp av dina åtkomstuppgifter, inklusive eventuella kostnader som blir resultatet av användningen av ditt konto. Vi förbehåller oss rätten, enligt vårt eget gottfinnande, att avsluta din åtkomst till Webbplatsen eller någon del av den när som helst, utan föregående meddelande.

Immateriell äganderätt

Upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter i Innehållet och annan information som finns på Webbplatsen inklusive, utan begränsning, programvara, text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, datasammanställning och insamling, sammanställning och övergripande design av Webbplatsen (kollektivt "Immaterialrätt"), ägs eller licensieras av BP, och vi förbehåller oss alla rättigheter med avseende på immateriell egendom.

BP Varumärken

Medan upphovsrätten i visst Innehåll är licensierad enligt dessa Villkor för vissa specifika användningsområden, är du inte beviljad någon rättighet till något varumärke eller servicemärkeslicens genom dessa Villkor. Detta innebär att du inte får använda vårt namn, logotyp eller någon annan BP-identifierare på något sätt som inte kvalificerar som rimlig referensanvändning enligt amerikansk lagstiftning. Syftet är att ingen ska vara förvirrad över förhållandet mellan BP och våra Innehållsanvändare till exempel genom att ledas att tro att BP godkänner eller sponsrar någon som endast använder Innehåll under dessa Villkor, och inte enligt ett separat avtal. Om du vill använda våra varumärken utöver referensmässig tillåten användning, vänligen kontakta oss för att begära en speciell användarlicens. Sådana licenser är inte vanliga, men kan beviljas under särskilda omständigheter. En licens för att använda något av våra varumärken får endast beviljas i ett formellt skriftligt licensavtal undertecknat av en av våra vederbörligen bemyndigade tjänstemän. Ingen annan person eller agent är behörig att bevilja några rättigheter eller att godkänna användningen av något av våra märken och eventuella sådana försök att bevilja eller ge relaterade löften eller vägledning är ogiltiga.

Din användning av Webbplatsen och Innehållet

Som användare av Webbplatsen har du en återkallningsbar, icke-överförbar, icke-exklusiv licens för att komma åt Webbplatsen, se information som finns på Webbplatsen och interagera med Webbplatsen enligt beskrivningen i dessa Villkor. Genom att använda Webbplatsen, inklusive eventuella interaktiva komponenter som kräver indata, representerar och garanterar du att (a) all information du skickar till Webbplatsen är sanningsenlig och korrekt; (b) du kommer att upprätthålla riktigheten av denna information; och (c) din användning av Webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lagstiftning, regel eller förordning. All information som du lämnar till oss kommer också att omfattas av vår Sekretesspolicy.

Du får inte använda Webbplatsen för något kommersiellt syfte eller för något olagligt eller felaktigt ändamål. Du samtycker till att inte använda, hyra, återsända, kopiera, avslöja, publicera, sälja, överlåta, hyra ut, underlicensiera, marknadsföra eller överföra Webbplatsen eller någon del eller komponent därav (inklusive Innehållet) förutom enligt vad som uttryckligen godkänts i dessa Villkor. Du samtycker vidare till att inte kopiera, bakåtkompilera, översätta, portera, ändra eller göra derivatverk av Webbplatsen eller någon del av Webbplatsen. Att manipulera Webbplatsen och bedriva bedrägliga aktiviteter på Webbplatsen och alla andra olagliga aktiviteter är förbjudna och kan utsätta den som missbrukar för rättslig åtgärd.

Videoinnehåll. Vissa av våra videor är tillgängliga för nedladdning från vår www.bibleproject.com webbplats eller våra kanaler på Youtube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) eller Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) eller sådana andra kanaler som vi kan skapa i framtiden (kollektivt, "Videoinnehåll"). Du är tillåten att bädda in strömmar av, eller länkar till, något av vårt Videoinnehåll på din egen webbplats eller mobilapplikation om inte eller tills dess vi instruerar dig att ta bort det, men endast så länge du strikt följer Villkoren och, i synnerhet, följande krav:

 • Du får inte kräva betalning i form av en monetär avgift eller kräva åtgärder eller passivitet som leder till indirekt monetär förmån för dig, som en förutsättning för att användare av din webbplats eller app ska kunna komma åt Videoinnehåll.

 • Du får inte sälja eller distribuera kopior av Videoinnehåll.

 • Du måste placera ett tydligt och väl synligt meddelande i närheten av Videoinnehållet, som identifierar Bibelprojektet som författare och ägare av Videoinnehållet och innehåller en länk till www.bibleproject.com som gör det möjligt för tittarna att besöka webbplatsen och lära sig mer om Bibelprojektet.

 • Du får inte redigera, modifiera eller göra ändringar av något slag i något Videoinnehåll, och du får inte heller skapa några derivatverk baserade på Videoinnehållet.

 • Du får inte ladda upp något Videoinnehåll till en ny server eller strömningstjänst utöver de som vi tillhandahåller.

Affischer. Vissa av våra affischer är tillgängliga för nedladdning från vår webbplats www.bibleproject.com (kollektivt "Affischer"). Du är tillåten att ladda ner, reproducera och visa alla våra Affischer, antingen digitalt eller i konkreta medier, såvida inte eller tills dess vi drar tillbaka denna tillåtelse, men endast så länge du strikt följer dessa Villkor och i synnerhet följande krav:

 • Du får inte kräva betalning i form av en monetär avgift eller kräva någon åtgärd eller passivitet som leder till indirekt monetär förmån för dig, som förutsättning för att tredje part ska kunna se Affischerna och inte heller får du sälja kopior av Affischer.

 • Du kan skapa och distribuera upp till 500 papperskopior av varje enskild Affisch så länge du följer ovanstående begränsning av försäljning, så att alla Affischer distribueras gratis. (Om du vill producera 500 eller fler kopior av en Affisch ber vi dig kontakta oss för att begära en speciell licens.)

 • Du får inte redigera, modifiera eller göra ändringar av något slag i någon Affisch, och du får inte heller skapa några derivatverk baserade på Affischerna.

 • Du måste placera ett tydligt och väl synligt meddelande, i närheten av all digital visning av eventuella Affischer, som identifierar Bibelprojektet som författare och ägare av Affischerna och innehåller en länk till www.bibleproject.com som gör det möjligt för tittarna att besöka webbplatsen och lära sig mer om Bibelprojektet.

Om vi drar tillbaka denna tillåtelse måste du ta bort all digital visning av Affischerna och upphöra med distributionen av alla Affischer reproducerade i konkreta medier.

Annat visuellt innehåll. Vissa av våra kommentarer, texter och statiskt visuellt innehåll utöver Affischer är tillgängliga för nedladdning från vår www.bibleproject.com webbplats (kollektivt "Annat visuellt innehåll"). Du är tillåten att ladda ner, reproducera och visa allt av vårt Andra visuella innehåll, antingen digitalt eller en enstaka gång i konkreta medier, såvida inte eller tills dess vi drar tillbaka denna tillåtelse, men endast så länge du strikt följer dessa Villkor och i synnerhet följande krav:

 • Du får inte kräva betalning i form av en monetär avgift eller kräva någon åtgärd eller passivitet som leder till indirekt monetär förmån för dig, som förutsättning för att tredje part ska kunna se Annat visuellt innehåll och inte heller får du sälja kopior av Annat visuellt innehåll.

 • Du får inte skapa flera kopior av Annat visuellt innehåll i konkreta medier.

 • Du får inte redigera, modifiera eller göra ändringar av något slag av Annat visuellt innehåll, och du får inte heller skapa några derivatverk baserade på Annat visuellt innehåll.

 • Du måste placera ett tydligt och väl synligt meddelande, i närheten av all digital visning av Annat visuellt innehåll, som identifierar Bibelprojektet som författare och ägare av Annat visuellt innehåll och innehåller en länk till www.bibleproject.com som gör det möjligt för tittarna att besöka webbplatsen och lära sig mer om Bibelprojektet.

Om vi drar tillbaka denna tillåtelse måste du ta bort all digital visning av Annat visuellt innehåll och upphöra med distributionen av allt Annat visuellt innehåll reproducerad i konkreta medier.

Poddsändningar. Vissa av våra poddsändningar och annat ljudinnehåll är tillgängliga för strömning från vår webbplats www.bibleproject.com och diverse andra behöriga tjänster (kollektivt "Ljudinnehåll"). Medan du är tillåten att spela vårt Ljudinnehåll på begäran från vår webbplats eller behöriga tjänster som Apple Podcasts, Google Podcasts och Spotify (så länge du följer alla krav från dessa godkända tjänster) så är du inte tillåten enligt dessa Villkor att spela in, reproducera, återsända eller på något annat sätt använda vårt Ljudinnehåll. Om du vill använda vårt Ljudinnehåll till annat än vad som är tillåtet ovan, vänligen kontakta oss för att ordna en speciell användarlicens.

Begränsningar av din användning av Webbplatsen och innehållet

Att besöka Webbplatsen innebär inte att du får använda något Innehåll på något annat sätt än vad som specifikt godkänns i dessa Villkor. Utan att begränsa det ovanstående, såvida det inte specifikt tillåts enligt dessa Villkor, får du inte under några omständigheter:

 • Avlägsna, ändra, förbigå, undvika, störa eller kringgå eventuell upphovsrätt, varumärkesrätt eller andra äganderätter markerade på Innehållet eller någon mekanism för hantering av digitala rättigheter, enhet eller andra skyddsåtgärder för Innehållet, antingen direkt eller på annat sätt;

 • Spegla, inrama, skärmskrapa eller djuplänka till någon del av Webbplatsen eller komma åt något Innehåll genom någon teknik eller andra medel än de som tillhandahålls eller godkänts av oss;

 • Komma åt Webbplatsen via något automatiserat system, inklusive, utan begränsning, av "robotar," "spindlar," "offline-läsare" etc., eller vidta några åtgärder som inför, eller kan införa (enligt vårt eget gottfinnande), en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur;

 • Medvetet eller vårdslöst ladda upp ogiltiga data eller införa virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig programvara eller virus, oavsett om de är skadliga eller inte, på Webbplatsen eller manipulera, skada, attackera, exploatera eller tränga igenom vårt system eller nätverk eller på annat sätt försöka störa eller äventyra systemets integritet eller säkerhet i Bibelprojektet eller några anslutna nätverk, eller vidta någon åtgärd för att påverka korrekt drift av Webbplatsen eller någon persons eller enhets användning eller åtnjutande av den;

 • Förbigå de åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till eller användning av Webbplatsen, såsom genom att hacka sig in i säkra eller icke-offentliga områden på Webbplatsen eller kringgå eventuella geografiska blockeringsmekanismer;

 • Använda Webbplatsen för att samla in personlig information, inklusive användarnamn och e-postadresser, eller använda Webbplatsen för eventuella kommersiella värvningsändamål, utan vår föregående uttryckliga skriftliga tillåtelse; eller

 • Försöka bakåtkompilera någon del av Webbplatsen eller försöka härleda källkoden (inklusive verktyg, metoder, processer och infrastruktur) som möjliggör eller ligger till grund för Webbplatsen, skapa derivatverk eller material av något slag genom att använda Innehållet, oavsett om du avser att ge bort det härledda materialet utan kostnad eller på annat sätt bygga en verksamhet som använder någon del av Webbplatsen.

De behörigheter som beskrivs i dessa Villkor kommer automatiskt att upphöra om du bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor. All användning av Innehållet som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor kan bryta mot upphovsrätten eller varumärkeslagstiftningen, och som sker utan föregående skriftligt tillstånd från Bibelprojektet, är strängt förbjuden.

Användargenererat material

Om och i den utsträckning som BP väljer att acceptera användargenererat material kan du ha möjlighet att publicera, överföra, skicka eller på annat sätt posta kommentarer, bilder eller andra material på Webbplatsen ("Användargenererat material") som kan vara tillgängligt och synligt för allmänheten. När det gäller något Användargenererat Material som du publicerar framhåller du att (i) du skapade och äger rättigheterna till innehållet eller du har ägarens uttryckliga tillåtelse att publicera sådant innehåll, och (ii) att innehållet inte inkräktar på någon annan persons eller enhets rättigheter (inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, varumärken eller integritetsrättigheter) eller bryter mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar, dessa Användarvillkor eller någon av våra andra publicerade riktlinjer. Dessutom får Användargenererat material inte:

 • Innehålla material som är falskt, ärekränkande, förolämpande, obscent, trakasserande, hotfullt, diskriminerande, trångsynt, hatiskt, våldsamt, vulgärt, profant, pornografiskt eller på annat sätt stötande, olämpligt, skadande, olagligt, störande eller skadligt;

 • Bryta mot BP:s eller någon annans lagliga rättigheter, innehålla något material som kan ge upphov till civilt eller straffrättsligt ansvar enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller på annat sätt främja, förespråka eller bistå någon olaglig verksamhet eller olaglig handling;

 • Orsaka eller utsätta person för hot om skada eller förlust eller skada på egendom;

 • Inkludera andras personliga information, såsom deras adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, finansiella information eller annan information som kan användas för att spåra, kontakta eller utge sig för att vara den personen;

 • Göra intrång på något patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt, avtal eller annan immateriell egendom eller andra äganderätter som tillhör Bibelprojektet eller någon annan person;

 • Försöka att skada eller exploatera barn genom att utsätta dem för olämpligt innehåll, be om personlig information eller på annat sätt;

 • Förvränga din identitet eller anknytning till någon person eller organisation, inklusive Bibelprojektet;

 • Försöka samla in andras e-postadresser, användarnamn eller lösenord på något sätt för något ändamål;

 • Försöka överföra kedjebrev, mass- eller skräppost, vare sig automatiserade eller inte, eller interferera med eller störa eller skapa en otillbörlig börda på BP eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till Webbplatsen eller installera eller försöka installera eller främja spionprogram, skadlig kod eller annan datorkod på våra datorer eller vår utrustning, eller tredje parts datorer eller utrustning;

 • Relatera till kommersiell verksamhet såsom tävlingar, lotterier eller andra säljkampanjer, byteshandel, reklam eller erbjudanden om försäljning eller köp av varor och tjänster, eller

 • På annat sätt vara stötande eller icke familjevänlig enligt vad som bestäms av BP enligt vårt eget gottfinnande.

Vänligen välj noggrant den information du lägger upp på Webbplatsen och som du ger till andra användare. BP avråder dig från att offentligt publicera ditt fullständiga namn, telefonnummer, gatuadress, e-postadress eller annan information som identifierar dig eller tillåter främlingar att hitta dig eller stjäla din identitet. Du är ensam ansvarig för ditt Användargenererade material och konsekvenserna av att publicera det online. Du tar på dig alla risker som har att göra med samröre med andra användare som du kommer i kontakt med via Webbplatsen, och i den utsträckning som lagen tillåter friskriver du oss från eventuella anspråk eller ansvar relaterade till något Användargenererat material som publiceras på Webbplatsen och från eventuella anspråk som rör andra användares uppförande.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka, granska, visa, posta, ta bort, förkasta, ändra eller lagra Användargenererat material när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss också rätten att vidta alla åtgärder i fråga om tvister mellan dig och någon annan användare och ska inte ha något ansvar för dina interaktioner eller eventuella tvister med andra användare eller för någon användares handlingar eller passivitet. Du är ensam ansvarig för ditt beteende på Webbplatsen och dina interaktioner med andra användare.

Vi kan vägra, ändra eller ta bort Användargenererat material utan förvarning av någon som helst anledning efter vårt eget gottfinnande, inklusive om vi tror att det Användargenererade materialet kan bryta mot dessa Villkor eller på annat sätt är stötande. Vi stöder inte något Användargenererat material och det utlagda Användargenererade materialet återspeglar inte våra åsikter, synsätt eller råd. Vi tar inget ansvar för eller har någon skyldighet i samband med något Användargenererat material som du eller någon annan användare eller tredje part lägger ut eller skickar till eller via Webbplatsen, och vi tar inte heller något ansvar för någon åtgärd eller passivitet när det gäller överföringar, kommunikation eller innehåll tillhandahållet av någon användare eller tredje part.

Webbplatssäkerhet

Du är strängt förbjuden att bryta mot eller försöka bryta mot säkerhetsfunktionerna på Webbplatsen, såsom genom att:

 • Komma åt data som inte är avsedd för dig eller logga in på en server eller ett konto som du inte har behörighet att komma åt;

 • Försöka undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos ett system eller nätverk eller att bryta säkerhets- eller autentiseringsåtgärder såvida vi inte uttryckligen godkänner att du gör så skriftligen;

 • Försöka att störa tjänsten för någon användare, värd eller nätverk, t ex genom att skicka ett virus, överbelasta, översvämma, spamma, e-postbomba eller krascha, eller

 • Skicka obeställd e-post, inklusive kampanjer och/eller reklam för produkter eller tjänster genom att förfalska något TCP/IP-paket eller någon del av rubrikinformationen i någon e-post eller något nyhetsgruppsinlägg.

Du samtycker härmed till att inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa korrekt bearbetning av Webbplatsen eller någon aktivitet som bedrivs på Webbplatsen. Du samtycker vidare till att inte använda eller försöka använda någon motor, programvara, verktyg, agent eller annan enhet eller mekanism (inklusive webbläsare, spindlar, robotar, avatarer eller intelligenta agenter) för att navigera eller söka på Webbplatsen annat än den sökmotor och de medel för sökning som vi gör tillgängliga på denna Webbplats eller andra än allmänt tillgängliga tredje parts webbläsare som Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

Om du bryter mot vår system- eller nätverkssäkerhet kan du ställas inför civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar. Vi kommer att undersöka händelser som kan innebära sådana överträdelser. Vi kan involvera eller samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att lagföra användare som är involverade i sådana överträdelser.

Ändring, avstängning eller uppsägning av användande av Webbplatsens

Vi förbehåller oss rätten att ändra, stänga av eller avbryta någon del av Webbplatsen när som helst och från tid till annan, enligt vårt eget gottfinnande och utan förvarning eller ansvar, inklusive genom att lägga till eller ta bort vissa funktioner eller ta bort Webbplatsen helt. Från tid till annan kan vi begränsa åtkomsten till någon eller hela Webbplatsen. Vi förbehåller oss också rätten att avsluta eller stänga av ditt konto eller begränsa din användning av eller åtkomst till Webbplatsen, utan förvarning eller ansvar, av någon som helst anledning eller utan anledning efter vårt eget gottfinnande. Följaktligen kan hela eller någon del av Webbplatsen av någon som helst anledning och utan föregående meddelande, bli otillgänglig för dig när som helst och för vilken period som helst.

Om vi stänger av eller avslutar någon del av Webbplatsen eller avslutar ditt konto, är vi inte skyldiga att ge dig någon information eller något innehåll. Vi kan också radera dina andra preferenser och intressen i den utsträckning som dessa lagrats i eller kopplat till ditt konto. Du kan inte använda någon information som vi tar bort oavsett vilket värde du kan tillskriva den informationen, och vi friskriver oss uttryckligen från ansvar för alla värden som du kan tilldela några av dina uppgifter lagrade på våra servrar.

Sekretess och kommunikation

Sekretesspolicy Du bekräftar att du har läst och förstått vår Sekretesspolicy. Du kan granska vår Sekretesspolicy när som helst.

Samtycke till elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt, antingen via e-post, meddelande som publiceras på Webbplatsen eller andra elektroniska medel, enligt vad som bestäms av oss enligt vårt eget gottfinnande. Du samtycker till att alla krav på att skicka ett meddelande, ett offentliggörande, avtal eller annan skriftlig kommunikation uppfylls med sådan elektronisk kommunikation. Vi är inte ansvariga för någon automatisk filtrering du eller din nätverksoperatör kan tillämpa på sådan elektronisk kommunikation.

Tillgång till din information via tredje part. När du registrerar dig för eller använder våra produkter och tjänster kan du ge oss tillåtelse att komma åt information som samlas in om dig av tredje part. Till exempel kan du länka ditt Facebook-konto, som tillåter oss att få information från dessa konton (som ditt fullständiga namn och din e-post). Den information som vi får från dessa tjänster beror ofta på dina inställningar eller deras sekretesspolicy så se till att kontrollera dina inställningar.

Reglerande lag

Bibelprojektet styr och driver Webbplatsen från sina kontor i USA. Krav som berör, inklusive användningen av, Webbplatsen och de material som finns däri regleras av lagarna i USA och delstaten Oregon. Om du väljer att komma åt Webbplatsen från en annan plats gör du det på ditt eget initiativ och är ansvarig för att följa tillämpliga lokala lagar.

Ansvarsfriskrivning

Bibelprojektet TILLHANDAHÅLLER SIN WEBBPLATS OCH DESS INNEHÅLL PÅ EN GRUND "I BEFINTLIGT SKICK" OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR RÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ELLER ICKE-ÖVERTRÄDELSE GÄLLANDE WEBBPLATSERNA ELLER DERAS DRIFT ELLER INNEHÅLL. ÄVEN OM BP ANSER ATT INNEHÅLLET SKA VARA KORREKT, KOMPLETT OCH AKTUELLT, PÅSTÅR ELLER GARANTERAR INTE BP ATT INFORMATIONEN TILLGÄNGLIG PÅ WEBBPLATSERNA ÄR KORREKT, KOMPLETT ELLER AKTUELL. BP KAN INTE GARANTERA VÅRA WEBBPLATSERS TILLGÄNGLIGHET OCH VI LOVAR INTE NÅGRA SPECIFIKA RESULTAT FRÅN DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER. DU ANVÄNDER VÅRA WEBBPLATSER PÅ EGEN RISK.

Vi är inte ansvariga för och gör inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller något innehåll på vår webbplats, inklusive, utan begränsning, avseende riktigheten och tillförlitligheten av något innehåll som publiceras på eller via vår webbplats, oavsett om det orsakas av oss, av våra agenter eller representanter, av användarna, genom något av den utrustning eller programmering som är associerad med eller används av vår webbplats eller på annat sätt. Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, och vi är inte ansvariga för innehållet, åsikter eller korrektheten av vad som uttrycks på dessa andra webbplatser, och vi utreder, övervakar eller kontrollerar inte dessa webbplatser för korrekthet eller fullständighet. Inkludering av någon länkad webbplats på vår webbplats innebär inte vårt godkännande eller stödjande av den länkade webbplatsen. När du tillgår dessa tredjeparts webbplatser gör du det på din egen risk. Vi tar inget ansvar för tredjeparts reklam eller tredjeparts applikationer som kan publiceras på eller via vår webbplats, och vi tar inte heller något ansvar för de varor eller tjänster som erbjuds av sådana annonsörer. Vi är inte ansvariga för någon handling eller något utelämnande (vare sig online eller offline) av någon användare av våra webbplatser, inklusive för någon användares publicering av innehåll på vår webbplats. Vi tar inget ansvar för något fel, utelämnande, avbrott, radering, defekt, fördröjning av drift eller överföring, kommunikationslinjefel, stöld eller förstörelse av eller obehörig åtkomst till eller ändring av någon användarkommunikation. Vi är inte ansvariga för några problem, någon förstörelse, skada eller felfunktion som rör våra webbplatser eller din användning av dem (inklusive de som kan uppstå från eller via kommunikationsnätverk eller linjer, datorbaserade online-system, virus eller annan skadlig kod, servrar eller leverantörer, datorutrustning, programvara, miss av någon e-post på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på Internet och/eller på våra webbplatser). Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive personlig skada eller död, som härrör från användningen av våra webbplatser, från beteendet av någon användare (online eller offline), eller på annat sätt. Vi är inte ansvariga för någon skada på din dator, programvara, modem, telefon eller annan egendom, som är resultatet av din användning av (eller oförmåga att använda) våra webbplatser. Vi kommer inte att vara ansvariga inför dig om du inte kan komma åt information via våra webbplatser. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av vissa garantier och/eller skyldigheter, så några av ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA Bibelprojektet ELLER NÅGON AV DESS ANSTÄLLDA, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, AGENTER, LEVERANTÖRER ELLER TREDJEPARTS TJÄNSTELEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON RELATERAD TILL ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER ELLER VÅRT INNEHÅLL, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄRSKILDA, INDIREKTA, TYPISKA, ELLER FÖLJAKTLIGA SKADOR ELLER NÅGON SKADA SOM HELST, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, FÖRLUST AV ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET, DATA, VINSTER ELLER GOODWILL, AFFÄRSAVBROTT, ELLER DATORFEL, UTAN HÄNSYN TILL NÅGON FORM AV ÅTGÄRD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AVTAL, STRIKT ANSVAR, FÖRSUMMELSE ELLER ANDRA INVECKLADE ÅTGÄRDER, ALLT SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, KOPIERA ELLER VISA INNEHÅLLET. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ALLA ANSPRÅK INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, AVTALSBROTT, BROTT MOT GARANTI, ÄREKRÄNKNING, STRIKT ANSVAR, FELREPRESENTATION, PRODUKTANSVAR, ÖVERTRÄDELSER AV LAG (INKLUSIVE FÖRORDNINGAR), FÖRSUMMELSE, OCH ANDRA SKADESTÅNDSRÄTTER, LIKSOM ANSPRÅK FRÅN TREDJEPART.

Utan att begränsa de ovanstående bestämmelserna, ska gränsen för totalt kumulativt ansvar som Bibelprojektet har gentemot dig eller någon person för gjorda anspråk begränsas till maximalt det belopp du har betalat Bibelprojektet under de senaste 12 månaderna.

Skadeersättning

DU GODKÄNNER ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA OSS, VÅRA DOTTERBOLAG OCH VÅRA AFFILIERADE, OCH DERAS RESPEKTIVE MEDLEMMAR, DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, AGENTER, PARTNERS OCH ANSTÄLLDA, SKADESLÖSA FRÅN NÅGON FÖRLUST, ANSVAR, KOSTNAD, UTGIFT, FORDRAN, SKADOR ELLER KRAV, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RIMLIGA ADVOKATAVGIFTER, PÅ GRUND AV ELLER RELATERADE TILL ELLER HÄRRÖRANDE FRÅN (I) DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER I STRID MED VÅRA VILLKOR, (II) DITT BROTT MOT VÅRA VILLKOR, ELLER (III) NÅGOT BROTT AV DIG BETRÄFFANDE UTFÄSTELSER OCH GARANTIER SOM ANGES I VÅRA VILLKOR.

Revideringar av dessa användarvillkor

Bibelprojektet förbehåller sig rätten att revidera dessa Villkor genom att uppdatera denna publicering utan föregående meddelande. Vi kan ändra eller uppdatera dessa Användarvillkor när som helst av någon som helst anledning, med eller utan föregående meddelande till dig, och eventuella sådana ändringar av dessa Användarvillkor kommer att ersätta eventuella tidigare användarvillkor, och träda i kraft omedelbart efter publicering på denna sida. Du samtycker till att om någon del av dessa Villkor anses vara ogenomförbar, ska återstoden av dessa Villkor förbli i full kraft och verkan och den annars ogenomförbara delen ska ändras så att den blir verkställbar i den största utsträckning som tillåts enligt lag. Du samtycker till att vara bunden av sådana ändringar. Du rekommenderas att regelbundet besöka denna sida för att kontrollera de aktuella Användarvillkoren.

Undantag från grupptalan

Du avstår härmed från någon rätt att inleda eller delta i någon grupptalan mot Bibelprojektet som rör eventuella anspråk, tvister eller kontroverser, och i tillämpliga fall samtycker du till att avstå alla gruppförfaranden mot Bibelprojektet som annars hade inletts.

Skiljedomsavtal

Obs: detta Skiljedomsavtal gäller endast användare i USA.

DU OCH BP SAMTYCKER TILL ATT GE UPP ALL RÄTT ATT PROCESSA ANSPRÅK I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY ELLER ATT DELTA I EN GRUPPAKTION ELLER FÖRETRÄDANDE ÅTGÄRD AVSEENDE EN FORDRAN. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GICK TILL DOMSTOL, SÅSOM TILLGÅNG TILL UPPTÄCKT, KAN OCKSÅ VARA OTILLGÄNGLIG ELLER BEGRÄNSAD I SKILJEFÖRFARANDE.

Eventuella anspråk eller tvister som härrör från eller som rör dessa Användarvillkor och deras tolkning eller överträdelse, uppsägning eller giltighet av dem, de förhållanden som är resultatet av dessa Användarvillkor, inklusive tvister om giltighet, omfattning eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse (kollektivt "Täckta tvister") kommer att regleras uteslutande genom bindande, individuell skiljedom snarare än i domstol, och ska hållas i Portland, Oregon eller annan plats som parterna ömsesidigt kan komma överens om. Skiljeförfarandet kommer att genomföras av American Arbitration Association ("AAA") enligt dess regler och förfaranden. Den federala skiljedomslagen reglerar tolkningen och verkställigheten av detta Skiljedomsavtal. Alternativt kan du hävda dina anspråk i småmålsdomstol om dina fordringar kvalificerar och så länge ärendet kvarstår i sådan domstol och avancerar endast på individuell (icke-grupp-, icke-företrädar-) basis.

Innan ett skiljedomsförfarande inleds kommer den inledande parten att ge den andra parten minst 60 dagars skriftlig underrättelse i förväg om sin avsikt att lämna in ansökan om skiljedom. BP kommer att tillhandahålla sådant meddelande via e-post till din e-postadress arkiverad hos oss, och du måste tillhandahålla sådant meddelande via e-post till webmaster@jointhebibleproject.com. Under sådan 60 dagars underrättelsetid kommer parterna att sträva efter att göra upp i godo genom ömsesidiga diskussioner av alla Täckta tvister. Om sådan förlikning i godo misslyckas och utgången av underrättelsetiden löper ut kan endera parten inleda skiljedomsförfarande.

Skiljedomaren kommer att ha befogenhet att bevilja vilken lättnad som helst som skulle vara tillgänglig i domstol enligt lag eller av eget kapital och vilken som helst dom kommer att vara slutlig och bindande för var och en av parterna. Den dom en skiljedomare har levererat kan meddelas i vilken domstol som helst av behörig jurisdiktion. Trots den föregående skyldigheten att inleda skiljeförfaranden ska varje part ha rätt att när som helst eftersträva föreläggande eller annan rättvis befrielse från vilken behörig domstol som helst. Skiljedomaren kommer att använda tillämplig lag och bestämmelserna i dessa Användarvillkor och underlåtenheten att göra detta kommer att anses vara att gå utöver skiljedomsmyndighet och vara grund för rättslig prövning. Varken BP eller du har rätt att medla i någon täckt tvist, som grupp-, företrädar- eller privatadvokatåtgärd, och skiljedomaren/skiljedomarna kommer inte att ha någon befogenhet att gå vidare på grupp-, företrädar- eller privatadvokatbasis. Om någon bestämmelse i avtalet om skiljedom i detta avsnitt anses vara olaglig eller ogenomförbar, ska de återstående skiljedomsvillkoren fortsätta att vara fullt giltiga, bindande och verkställbara (men i inget fall kommer det att ske ett allmänt grupp-, företrädar- eller privatadvokatskiljedomsförfarande). Dessa Användarvillkor och relaterade transaktioner kommer att omfattas av och regleras av Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. 1-16 (FAA) och, i annat tillämpligt fall, enligt lagarna i delstaten Oregon.

 

For advanced bible reading tools:
Login  or  Join