Back

Termeni de utilizare

BibleProject

Actualizat în septembrie, 2019

Bine ați venit la BibleProject - ne bucurăm de vizită!

BibleProject își propune să distribuie materialele elaborate unui număr cât mai mare de oameni și grupuri din întreaga lume. Ne dorim ca videoclipurile, posterele, mesajele și orice alte materiale să fie utilizate gratuit de către liderii spirituali și profesorii de religie pentru a disemina învățătura Bibliei și a discuta pe marginea ei. Acești Termeni de utilizare (prescurtați ca „Termeni” pe alocuri) au scopul de a atinge acest obiectiv protejându-ne în același timp materialele și reputația de orice abuz sau însușire ilegală. Dacă doriți să utilizați materialele noastre, este obligatoriu să respectați acești Termeni. Suntem o organizație non-profit organizată în conformitate cu legislația statului Oregon din Statele Unite, dar ne dorim să abordăm o perspectivă globală. În acești Termeni, ne vom referi la noi înșine ca „noi”, „nostru”, „TBP”, „Bible Project” sau desigur, ca „BibleProject”.

Acești Termeni, împreună cu Declarația noastră de confidențialitate, reglementează utilizarea site-urilor noastre, a paginilor și canalelor de socializare și a oricărei alte prezențe online a TBP (denumite în mod generic „Site-ul”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a utiliza Site-ul.

 1. Acord

 1. Prezentare generală

 1. Înregistrare

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

 1. Mărci înregistrate ale TBP

 1. Utilizarea Site-ului și a Conținutului

 1. Restricții privind utilizarea Site-ului și a Conținutului

 1. Materiale generate de utilizatori

 1. Siguranța Site-ului

 1. Modificarea, suspendarea sau rezilierea dreptului de utilizare a Site-ului

 1. Confidențialitatea și comunicarea

 1. Legislația aplicabilă

 1. Derogări

 1. Exonerarea de răspundere

 1. Limitarea răspunderii

 1. Despăgubirea

 1. Revizuiri ale acestor Termeni de Utilizare

 1. Acordul de arbitraj

Acord

Pentru a accesa, naviga sau folosi Serviciile noastre, trebuie să acceptați respectarea necondiționată a acestor Termeni pe durata utilizării Site-ului, a Conținutului (definit mai jos) sau a produselor și serviciilor noastre. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu puteți utiliza Serviciile noastre. Acordul dvs. reprezintă un contract juridic cu caracter obligatoriu. Termenii noștri reprezintă întregul acord între dvs. și BibleProject privind utilizarea Site-ului nostru și a Conținutului și au aplicabilitatea maximă permisă de lege. Incapacitatea noastră de exercitare sau aplicare a oricărui drept sau prevedere a Termenilor nu va constitui derogare de la drepturile sau prevederile respective.

Dacă aveți întrebări, comentarii sau preocupări cu privire la acești Termeni sau Servicii, vă rugăm să ne contactați la webmaster@jointhebibleproject.com sau gratuit la (855) 700-9109.

Prezentare generală

BibleProject nu aparține niciunei confesiuni sau tradiții creștine specifice. Sperăm că activitatea noastră va fi apreciată de oamenii din toate mediile, indiferent de convingerile religioase sau laice. Scopul nostru nu este promovarea învățăturilor specifice unei tradiții creștine anume, ci mai degrabă explorarea temelor și ideilor teologice extrase în urma lecturii Bibliei dintr-o perspectivă lirică și narativă care respectă contextul istoric și cultural. Ocazional, studiul unor anumite capitole ale Bibliei poate releva punctul nostru de vedere interpretativ și teologic, dar scopul principal este de a lăsa povestea și argumentele teologice ale Bibliei să vorbească de la sine.

Dat fiind faptul că punem accentul pe ecumenism în interpretarea Bibliei cât și în selectarea resurselor și metodologiei folosite în procesul de interpretare, ne preocupă în special oamenii care scot conținutul materialelor noastre din context pentru a demonstra un punct de vedere. Totodată, având în vedere că suntem o organizație non-profit, nu suntem de acord ca persoane sau organizații să ne folosească Conținutul în folosul propriu. Orice încercare de a ne folosi Conținutul în folosul propriu sau într-un mod care modifică mesajul, concluziile, deducțiile sau esența materialelor reprezintă o încălcare a acestor Termeni și vă suspendă dreptul de a folosi Conținutul.

Acești Termeni se aplică în cazul utilizării videoclipurilor, posterelor, mesajelor, podcasturilor și altor înregistrări audio, precum și a altor materiale sau funcționalități disponibile pe Site-ul nostru, cum ar fi bibleproject.com, dar și în cazul materialelor de pe rețelele de socializare sau de transmisie, cum ar fi canalele YouTube sau Vimeo (denumite generic „Conținut”). Conținutul nu poate fi utilizat decât după cum se precizează în mod explicit în cadrul acestor Termeni. În cazul în care alte companii furnizează servicii de găzduire web sau alte servicii către TBP (denumite generic „Furnizori de servicii”), și termenii de utilizare ai furnizorilor de servicii se aplică oricărui site web, rețele sau canale de socializare sau altor locații online în care apare Conținutul, acești Termeni se vor aplica în plus față de termenii menționați.

Pentru a accesa, naviga sau utiliza Site-ul sau Conținutul, este obligatoriu să vă dați acordul de respectare a acestor Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, nu aveți dreptul de a utiliza Conținutul sau Site-ul, precum nici alte servicii sau funcționalități pe care acestea le pun la dispoziție.

Înregistrare

Site-ul nostru vă oferă informații generale despre programele și serviciile TBP. Vă puteți înscrie pentru a primi buletine informative sau alte informații, pentru a face o achiziție sau donație online, pentru a accesa sau utiliza anumite materiale, sau accesa și folosi alte opțiuni ale Site-ului, în conformitate cu acești Termeni. La înregistrare, confirmați că (a) sunteți în măsură și aveți competența și autoritatea necesară de a încheia un acord obligatoriu cu TBP; (b) informațiile pe care le furnizați despre dvs. sunt adevărate, exacte, actuale și complete; și (c) veți utiliza doar acreditările emise special pentru dvs. pentru a accesa porțiuni cu acces limitat ale Site-ului. Dacă TBP v-a interzis anterior accesul la Site pentru un motiv oarecare, nu veți mai putea avea acces și nici utiliza Site-ul sub nicio formă.

La înregistrarea pe site-ul nostru, sunteți responsabili pentru toate aspectele legate de contul și parola dvs. (inclusiv păstrarea confidențialității acestora) și pentru utilizarea contului dvs. de către alte persoane cu sau fără permisiunea dvs. Sunteți de acord să vă asigurați că persoanele care vă utilizează contul respectă acești Termeni. BibleProject nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului dvs.

Aveți obligația de a ne aduce la cunoștință imediat orice încălcare a securității sau utilizare neautorizată a contului prin intermediul unui e-mail la webmaster@jointhebibleproject.com cu titlul „Utilizare neautorizată”. Chiar și dacă ne înștiințați, sunteți responsabil/ă pentru orice activitate desfășurată utilizând datele dvs. de acces, inclusiv orice cheltuieli rezultate din folosirea contului dvs. Ne rezervăm dreptul unilateral de a vă rezilia accesul la Site sau la orice porțiune a acestuia în orice moment, fără înștiințare prealabilă.

Drepturile de proprietate intelectuală

Drepturile de autor, mărcile înregistrate și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din Conținut, precum și orice alte informații existente pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, software-ul, grafica, logo-urile, pictogramele, imaginile, clipurile audio, video, compilațiile de date și colecția, compilarea și design-ul general al Site-ului (denumite generic „Proprietatea intelectuală”), sunt deținute sau autorizate de TBP, și ne rezervăm toate drepturile privind Proprietatea intelectuală.

Mărci înregistrate ale TBP

Chiar dacă drepturile de autor ale anumitor materiale sunt licențiate în temeiul acestor Termeni pentru utilizări specifice, nu vă este acordată nicio licență de marcă comercială sau marcă de servicii în baza acestor Termeni. Acest lucru înseamnă că nu puteți utiliza numele nostru, logo-ul sau orice alt identificator al TBP într-un mod care nu este calificat drept utilizare rezonabilă conform legislației Statelor Unite. Această măsură are ca scop clarificarea naturii relației dintre TBP și utilizatorii Conținutului, pentru a nu se crede, de exemplu, că TBP susține sau sponsorizează persoanele care utilizează Conținutul doar în temeiul acestor Termeni, și nu în baza unui acord separat. Dacă doriți să folosiți mărcile noastre în afara utilizării rezonabile, vă rugăm să ne contactați pentru a solicita o licență specială de utilizare. Aceste licențe sunt rare, dar pot fi acordate în cazuri speciale. O licență de utilizare a oricăror mărci poate fi acordată numai prin intermediul unui acord formal de licență semnat de către funcționarii noștri autorizați. Nicio altă persoană sau agent nu sunt autorizate să acorde drepturi sau să autorizeze utilizarea oricăreia dintre mărcile noastre, și orice încercare de a acorda sau promite acordarea sau îndrumarea referitoare la obținerea drepturilor este nulă.

Utilizarea Site-ului și a Conținutului

Ca utilizator al Site-ului, aveți dreptul revocabil, netransferabil, neexclusiv de a accesa Site-ul, de a vizualiza informațiile conținute pe Site și de a interacționa cu Site-ul în conformitate cu acești Termeni. Prin utilizarea Site-ului, inclusiv a oricăror componente interactive care necesită introducerea de date, susțineți și garantați că (a) informațiile pe care le introduceți pe Site sunt veridice și exacte, (b) veți păstra acuratețea acestor informații și (c) utilizarea Site-ului nu încalcă nicio lege, regulă sau reglementare în vigoare. Orice informații pe care ni le furnizați intră sub incidența politicii noastre de confidențialitate.

Nu puteți utiliza site-ul în scopuri comerciale sau în mod ilegal sau ilicit. Sunteți de acord să nu utilizați, închiriați, retransmiteți, copiați, divulgați, publicați, comercializați, acordați, concesionați, sublicențiați, vindeți sau transferați Site-ul sau orice porțiune sau componentă a acestuia (inclusiv Conținutul), cu excepția cazului în care Termenii precizează acest fapt în mod explicit. Sunteți de acord să nu copiați, transformați, traduceți, colportați, modificați sau plagiați conținutul Site-ului sau a oricărei porțiuni a acestuia. Falsificarea Site-ului, desfășurarea de activități frauduloase pe Site, precum și orice altă activitate ilegală sunt interzise, făptașul putând fi acționat în justiție.

Conținutul video. Anumite videoclipuri sunt disponibile pentru a fi descărcate de pe site-ul www.bibleproject.com sau de pe canalele noastre YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) sau Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) sau de pe site-uri similare pe care le vom crea pe viitor (denumite generic „Conținutul video”). Aveți permisiunea de a încorpora transmisii sau link-uri ale oricărui conținut video în pagina dvs. web sau în aplicația dvs. mobilă, în afara cazului în care vă solicităm ștergerea acestora, dar doar în condițiile respectării stricte a Termenilor și, în special, a următoarelor cerințe:

 • Nu puteți solicita onorarii monetare sau impune acțiuni sau lipsa acestora care să aibă ca scop obținerea de beneficii monetare indirecte, ca și condiție prealabilă pentru utilizatorii paginii web sau aplicației dvs. pentru a accesa conținutul video.

 • Nu puteți vinde sau distribui copii ale Conținutului video.

 • Aveți obligația de a posta o notificare clară și vizibilă în imediata apropiere a Conținutului video, care să identifice BibleProject ca autor și proprietar al Conținutului video și să conțină un link către www.bibleproject.com care să permită utilizatorilor să viziteze site-ul și să afle detalii despre BibleProject.

 • Nu puteți edita, modifica sau face schimbări de orice fel ale Conținutului video și nici nu puteți crea lucrări derivate bazate pe Conținutul video.

 • Nu puteți încărca niciun Conținut video pe un nou server sau servicii de streaming în afara celor puse la dispoziție de noi.

Postere. Anumite postere sunt disponibile pentru a fi descărcate de site-ul www.bibleproject.com (denumite generic „Postere”). Aveți permisiunea de a descărca, reproduce și afișa oricare dintre posterele noastre, fie în format digital sau în mass-media tipărită, cu excepția cazului în care vă retragem această permisiune, dar doar în condițiile în care respectați strict acești Termeni, și mai ales următoarele cerințe:

 • Nu puteți solicita onorarii monetare sau impune acțiuni sau lipsa acestora care să aibă ca rezultat obținerea de beneficii monetare indirecte, ca și condiție prealabilă pentru terțe părți pentru a vizualiza Posterele, și nici nu aveți permisiunea de a comercializa copii ale posterelor.

 • Puteți realiza și distribui până la 500 de copii ale fiecărui Poster în parte doar cu condiția să respectați restricția de mai sus privind comercializarea, astfel încât toate Posterele să poată fi distribuite gratuit. (Dacă doriți să realizați 500 sau mai multe copii ale Poster, vă rugăm să ne contactați pentru a solicita o licență specială.)

 • Nu puteți edita, modifica sau face schimbări de orice fel la niciun Poster și nici nu puteți crea lucrări derivate bazate pe oricare Poster.

 • Aveți obligația de a posta o notificare clară și vizibilă în imediata apropiere a oricărei afișare digitală a Posterelor, care să identifice BibleProject ca autor și proprietar al Posterelor și să conțină un link către www.bibleproject.com care să permită utilizatorilor să viziteze site-ul și să afle detalii despre BibleProject.

În eventualitatea în care vă retragem această permisiune, aveți obligația de a șterge toate afișările digitale ale Posterelor și de a sista distribuirea Posterelor reproduse în mass-media tipărită.

Alte Conținuturi Vizuale. Anumite mesaje, texte sau conținuturi vizuale statice în afară de postere sunt disponibile pentru a fi descărcate de pe site-ul www.bibleproject.com (denumite generic „Alte conținuturi vizuale”). Aveți permisiunea de a descărca, reproduce și afișa orice element al Altor conținuturi vizuale, atât în format digital sau o singură dată în media tipărită, cu excepția cazului în care vă retragem această permisiune, dar numai în condițiile în care respectați strict acești Termeni și, în special, următoarele cerințe:

 • Nu puteți solicita onorarii monetare sau impune acțiuni sau lipsa acestora care să aibă ca rezultat obținerea de beneficii monetare indirecte, ca și condiție prealabilă pentru terțe părți pentru a vizualiza Alte conținuturi vizuale, și nici nu aveți permisiunea de a comercializa copii ale Altor conținute vizuale.

 • Nu aveți permisiunea de a realiza copii ale Altor conținuturi vizuale în mass-media tipărită.

 • Nu puteți edita, modifica sau face schimbări de orice fel ale Altor conținuturi vizuale și nici nu puteți crea lucrări derivate bazate pe Alte conținuturi vizuale.

 • Aveți obligația de a posta o notificare clară și vizibilă în imediata apropiere a oricărei afișări digitale a Altui Conținut Vizual, care să identifice BibleProject ca autor și proprietar ale Altori conținuturi vizuale și să conțină un link către www.bibleproject.com care să permită utilizatorilor să viziteze site-ul și să afle detalii despre BibleProject.

În eventualitatea în care vă retragem această permisiune, aveți obligația de a șterge toate afișările digitale ale Altor conținuturi vizuale și de a sista distribuirea de Alte conținuturi vizuale reproduse în mass-media tipărită.

Podcast-uri. Anumite podcast-uri și alte materiale audio sunt disponibile în varianta streaming pe site-ul nostru www.bibleproject.com precum și prin intermediul altor servicii autorizate de streaming audio (denumite „Conținut audio”). Chiar dacă aveți permisiunea de a reda Conținutul nostru audio la cerere de pe site-ul nostru sau prin intermediul serviciilor autorizate precum podcast-urile Apple, Google sau Spotify (doar în condițiile în care vă conformați condițiilor impuse de aceste servicii autorizate), nu aveți permisiunea de a înregistra, reproduce, redifuza sau utiliza Conținutul nostru audio. Dacă doriți să utilizați Conținutul nostru audio într-un alt mod decât cele permise mai sus, vă rugăm să ne contactați pentru a solicita o licență specială de utilizare.

Restricții privind utilizarea Site-ului și a Conținutului

Accesarea Site-ului nu vă permite să utilizați niciun Conținut în alt mod decât cel prevăzut și autorizat în cadrul Termenilor. Fără a limita precizările anterioare, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod specific în cadrul Termenilor, nu puteți în niciun caz:

 • Șterge, modifica, evita,interveni sau sustrage oricărui drept de autor, marcă înregistrată sau alte drepturi de proprietate incluse în Conținut sau în orice mecanism sau dispozitiv de gestionare a drepturilor digitale sau altor măsuri de protecție a Conținutului fie direct sau prin intermediul altor mijloace;

 • Reflecta, încadra, scana ecranul sau realiza legături către site-uri secundare pentru orice element conținut pe Site sau accesa orice Conținut prin intermediul altor tehnologii și mijloace decât cele furnizate sau autorizate de noi;

 • Accesa Site-ul prin intermediul oricărui sistem automat, inclusiv, dar fără a se limita la „roboți”, „păianjeni”, „cititori offline” etc. sau să întreprindă acțiuni care au sau pot avea ca rezultat (decizia rămânând la latitudinea noastră) suprasolicitarea nerezonabilă sau disproporționată a infrastructurii noastre;

 • Încărca în mod conștient sau prin imprudență date incorecte sau introduce viruși, viermi informatici, troiani și alți agenți și programe malware, fie că sunt sau nu dăunători, pe Site, sau manipula, afecta, ataca, exploata sau penetra sistemul sau rețeaua noastră, sau încerca a interveni în sau compromite integritatea sau siguranța sistemului BibleProject sau a rețelelor conexe, sau întreprinde orice acțiune care să afecteze funcționarea corespunzătoare a Site-ului sau utilizarea acestuia de către orice persoană sau entitate;

 • Evita măsurile utilizate pentru prevenirea și restricționarea accesului la Site sau utilizarea acestuia, cum ar fi prin accesul ilegal în zonele securizate sau private ale Site-ului sau prin sustragerea de la mecanismele de geoblocare;

 • Utiliza Site-ul pentru a colecta informații personale, inclusiv numele de cont și adrese de e-mail sau în scopuri comerciale, fără permisiunea noastră prealabilă în scris; sau

 • Încerca să realizeze ingineria inversă în cazul oricărui aspect al Site-ului sau obține codul sursă (inclusiv instrumentele, metodele, procesele și infrastructura) care permite funcționarea Site-ului, plagia Conținutul pentru elaborarea de orice lucrări sau materiale, indiferent dacă intenționați să distribuiți aceste materiale gratuit sau să le folosiți pentru a pune bazele unei afaceri proprii folosind elemente ale Site-ului.

Permisiunile descrise în acești Termeni vor fi reziliate în mod automat dacă încălcați orice dispoziție a Termenilor. Orice utilizare a Conținutului care nu este permisă în mod expres în acești Termeni poate încălca legislația privind drepturile de autor sau mărcile înregistrate și este strict interzisă fără permisiunea prealabilă în scris de la ProjectBible.

Materiale generate de utilizatori

Dacă și în măsura în care TBP decide să accepte materiale generate de utilizatori, aveți posibilitatea de a publica, transmite,trimite sau posta comentarii, fotografii sau alte materiale pe Site („Materiale generate de utilizatori”) care pot fi accesate și vizionate de către public. În ceea ce privește Materialele generate de utilizatori postate de dvs., confirmați că (i) le-ați creat dvs. și dețineți drepturile de autor pentru conținut sau aveți permisiunea expresă a proprietarului de a posta astfel de conținut, și (ii) conținutul nu încalcă drepturile oricărei alte persoane sau entități (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, mărcile comerciale sau drepturile de confidențialitate) sau orice legi, norme sau reglementări în vigoare, acești Termeni de utilizare sau oricare dintre celelalte politici postate. În plus, Materialul generat de utilizatori nu poate:

 • Conține orice material fals, defăimător, calomnios, obscen, cu caracter hărțuitor, amenințător, discriminatoriu, intolerant, odios, violent, vulgar, profan, pornografic sau ofensator, nepotrivit, nociv, ilegal, perturbator sau dăunător;

 • Încălca drepturile legale ale TBP sau ale altor persoane, conține orice material care ar putea declanșa răspunderea civilă penală în temeiul legislației sau reglementărilor în vigoare, sau promova, susține sau asista orice activitate sau act ilegal;

 • Vătăma sau amenința cu vătămarea oricărei persoane sau cauza pierderi sau prejudicii proprietății;

 • Include Informații Personale ale altor persoane, cum ar fi adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul numeric personal, informații financiare sau orice alte informații ce pot fi folosite pentru a urmări, contacta sau fura identitatea persoanei respective;

 • Încălca orice brevet, marcă înregistrată, secret comercial, drepturi de autor, contracte sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate ale BibleProject sau ale altei persoane;

 • Încerca vătămarea sau exploatarea copiilor prin expunerea acestora la un conținut inadecvat, solicitând Informații personale sau în alt mod;

 • Denatura identitatea sau afilierea cu orice persoană sau organizație, inclusiv cu BibleProject;

 • Încerca să colecteze adrese de e-mail, nume de utilizatori sau parole în orice mod și scop;

 • Încerca să trimită mesaje în lanț, e-mailuri în masă sau nesolicitate, automat sau nu, sau interveni, întrerupe sau solicita nejustificat site-ul TBP sau rețelele sau serviciile conectate la Site sau instala sau încerca să instaleze și să promoveze programe de spyware, malware sau alte coduri pe computerele sau echipamentele noastre sau pe computerele sau echipamentele terțelor părți;

 • Desfășura activități comerciale, precum concursuri, loterii sau alte promoții comerciale, negocieri, campanii de publicitate sau oferte de vânzare sau achiziționare de bunuri și servicii; sau

 • Avea un comportament inacceptabil sau interpretabil, evaluarea rămânând la latitudinea noastră.

Vă rugăm să alegeți cu atenție informațiile pe care le postați pe Site și pe care le oferiți altor utilizatori. TBP vă recomandă să nu postați în mod public numele complet, numărul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail sau alte informații ce vă pot identifica sau pot permite persoanelor străine să vă localizeze sau să vă fure identitatea. Dvs. purtați întreaga răspundere pentru Materialul generat de utilizatori și pentru consecințele postării acestuia online. Dvs. vă asumați toate riscurile interacționării cu alți utilizatori cu care vă aflați în contact pe Site, și, în măsura în care legea permite, ne exonerați de orice revendicare sau răspundere cu privire la Materialul generat de utilizatori postat pe Site și de orice revendicări în legătură cu comportamentul altor utilizatori.

Ne rezervăm dreptul, dar nu avem obligația de a, monitoriza, revizui, verifica, posta, șterge, respinge, modifica sau salva Materialul generat de utilizatori în orice moment și pentru orice motiv fără înștiințare prealabilă. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a lua orice măsură în legătură cu litigiile dintre dvs. și orice alt utilizator și nu vom fi răspunzători pentru interacțiunile dvs. sau pentru disputele cu alți utilizatori sau pentru acțiunea sau lipsa acțiunii acestora. Dvs. purtați întreaga răspundere pentru comportamentul dvs. pe Site și pentru interacțiunile cu alți utilizatori.

Putem refuza, modifica sau șterge Materialul generat de utilizatori fără înștiințare din orice motiv cu de la sine putere, inclusiv în cazul în care credem că Materialul generat de utilizatori încalcă acești Termeni sau este inacceptabil. Nu susținem niciun Material generat de utilizatori, iar Materialul generat de utilizatori nu reflectă opiniile, perspectiva sau sugestiile noastre. Nu ne asumăm responsabilitatea și nu suntem răspunzători pentru niciun Material generat de utilizatori pe care dvs. sau orice alt utilizator sau terță parte îl postează sau trimite pe sau prin intermediul Site-ului și nici nu ne asumăm răspunderea pentru acțiunile sau lipsa acestora privind transmisiile, comunicările sau conținutul furnizat de către utilizatori sau terțe părți.

Siguranța Site-ului

Vi se interzice în mod strict încălcarea sau încercarea de încălcare a elementelor de siguranță a Site-ului, ca de exemplu prin:

 • Accesarea datelor care nu vă sunt adresate dvs. sau logarea într-un server sau cont la care nu aveți acces autorizat;

 • Încercarea de a verifica, scana sau testa vulnerbilitatea unui sistem sau rețele sau de a încălca securitatea sau măsurile de autentificare, cu excepția cazului în care vă autorizăm în scris să faceți asta;

 • Încercarea de a perturba serviciile altor utilizatori, gazde sau rețele, cum ar fi prin instalarea de viruși, supraîncărcare, suprasolicitare, inundare, spamming, bombardare cu e-mailuri sau blocarea sistemului; sau

 • Trimiterea de e-mailuri nesolicitate, inclusiv promoții și/sau publicitate pentru produse sau servicii care falsifică orice antet TCP/IP sau orice informație cuprinsă în antet în orice postare de e-mail sau buletin informativ.

Sunteți de acord să nu utilizați niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a perturba sau a încerca să perturbați funcționarea corespunzătoare a Site-ului sau orice activitate desfășurată pe Site. Sunteți de acord să nu utilizați sau să încercați să utilizați niciun motor, software, instrument, agent sau alt dispozitiv sau mecanism (inclusiv browsere, păianjeni, roboți, avatari sau agenți inteligenți) pentru a naviga sau efectua căutări pe Site în afara motorului de căutare și a agenților de căutare pe care îi punem la dispoziție pe Site și alte browsere web decât cele ale terțelor părți disponibile în general, cum ar fi Chrome, Firefox, Safari sau Edge.

Dacă încălcați securitatea sistemului sau rețelei, puteți fi pasibil/ă de răspundere civilă sau penală. Vom investiga evenimentele care pot implica astfel de încălcări. Putem apela sau coopera cu autoritățile responsabile cu aplicarea legii în urmărirea penală a utilizatorilor care sunt implicați în astfel de încălcări.

Modificarea, suspendarea sau rezilierea dreptului de utilizare a Site-ului

Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe orice element al Site-ului în orice moment sau intermitent, decizia rămânând la latitudinea noastră și fără a necesita înștiințare prealabilă sau răspundere, inclusiv prin adăugarea sau eliminarea anumitor caracteristici sau închiderea completă a Site-ului. Este posibil ca din când în când să restricționăm accesul la unele porțiuni sau la tot site-ul. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a vă rezilia sau suspenda contul sau de a vă restricționa utilizarea sau accesul la Site, fără înștiințare sau răspundere, din orice motiv sau fără niciun motiv, la propia noastră discreție. Astfel, orice parte a Site-ului sau întregul Site pot deveni inaccesibile în orice moment și pentru orice perioadă din orice motiv și fără înștiințare prealabilă.

În cazul în care suspendăm sau ștergem orice element al Site-ului sau vă ștergem contul, nu avem responsabilitatea de a vă furniza informații sau conținut. De asemenea, vă putem șterge preferințele sau interesele înregistrate în cont sau în legătură cu acesta. Nu aveți niciun recurs privind informațiile pe care le ștergem indiferent de valoarea atribuită acestora, și declinăm orice valoare pe care o puteți atribui informațiilor stocate pe serverele noastre.

Confidențialitatea și comunicarea

Notificare privind confidențialitatea. Confirmați că ați citit și înțeles Notificarea noastră privind confidențialitatea. Puteți revizui Notificarea noastră privind confidențialitatea în orice moment.

Consimțământul pentru Comunicare electronică. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice din partea noastră, fie prin e-mail, notificare postată pe Site sau prin intermediul oricăror alte mijloace electronice, decizia rămânând la latitudinea noastră. Sunteți de acord că orice obligație de a vă trimite o înștiințare, informare, acord sau orice alt tip de comunicare în scris este îndeplinită prin intermediul unei astfel de comunicări electronice. Nu suntem responsabili pentru filtrarea pe care dvs. sau furnizorul dvs. de rețea o aplică în cazul unor astfel de comunicări electronice.

Accesul la informațiile dvs. prin intermediul unor terțe. Când vă abonați sau utilizați produsele și serviciile noastre, ne puteți da permisiunea de a accesa informațiile colectate despre dvs. de către terțe părți. De exemplu,vă puteți conecta contul de Facebook, ceea ce ne permite să obținem informații provenite din aceste conturi (cum ar fi numele dvs. complet și adresa de e-mail). Informațiile pe care le primim de la aceste servicii depind în general de setările dvs. sau de notificările de confidențialitate ale acestora, așadar asigurați-vă că v-ați verificat setările.

Legislația aplicabilă

BibleProject controlează și operează Site-ul din sediile sale din Statele Unite. Mențiunile referitoare la, inclusiv utilizarea, Site-ului și a materialelor sale sunt reglementate de legislația Statelor Unite și a Statului Oregon. Dacă alegeți să accesați Site-ul dintr-o altă locație, faceți acest lucru din proprie inițiativă și aveți responsabilitatea de a respecta legislația locală în vigoare.

Exonerarea de răspundere

BibleProject ÎȘI PUNE SITE-UL ȘI CONȚINUTUL LA DISPOZIȚIE „AȘA CUM ESTE” ȘI NU OFERĂ NICIO REPREZENTARE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL, ÎN MOD EXPLICIT SAU IMPLICIT, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE DE TITLU SAU GARANȚIILE IMPLICITE DE COMERCIALIZARE SAU DE UTILIZARE ÎNTR-UN ANUME SCOP, SAU SECURITATEA SITE-URILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR SAU CONȚINUTULUI ACESTORA. DEȘI TBP CONSIDERĂ CONȚINUTUL A FI CORECT, COMPLET ȘI ACTUAL, NU SUSȚINE ȘI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ INFORMAȚIILE ACCESIBILE PE SITE-URI SUNT CORECTE, COMPLETE SAU ACTUALE. TBP NU POATE GARANTA DISPONIBILITATEA SITE-URILOR NOASTRE ȘI NU PROMITEM NICIUN REZULTAT ANUME ÎN URMA UTILIZĂRII SITE-URILOR NOASTRE. UTILIZAȚI SITE-URILE NOASTRE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

Nu suntem responsabili și nici nu oferim garanții, în mod explicit sau implicit, în ceea ce privește orice conținut de pe site-ul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la exactitatea și fiabilitatea conținutului postat pe site sau prin intermediul acestuia, indiferent că este vorba de noi, de agenții sau reprezentanții noștri, de utilizatori, de orice echipament sau program asociat sau utilizat în cadrul site-ului sau în alt mod. Site-urile noastre pot conține link-uri către alte site-uri și nu suntem răspunzători pentru conținutul, exactitatea sau opiniile exprimate pe aceste alte site-uri web, neputând verifica, monitoriza sau analiza exactitatea sau fiabilitatea site-urilor respective. Includerea oricărui site web conectat pe site-ul nostru nu implică aprobarea sau sprijinirea site-ului conectat. Accesați site-urile terțelor părți pe propria răspundere. Nu ne asumăm răspunderea pentru campaniile de publicitate ale terțelor părți sau pentru aplicațiile postate de acestea pe sau prin intermediul site-ului nostru, și nici nu ne asumăm responsabilitatea pentru bunurile sau serviciile oferite de astfel de agenți de publicitate. Nu suntem răspunzători pentru niciun act sau omisiune (fie online sau offline) a utilizatorilor site-urilor noastre, inclusiv pentru conținutul postat de aceștia pe site-ul nostru. Nu ne asumăm răspunderea pentru nicio eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în operare sau transmisie, defecțiunea liniilor de comunicație, furtul sau distrugerea sau accesul neautorizat la comunicația altor utilizatori sau modificarea acesteia. Nu suntem răspunzători pentru nicio problemă, deteriorare, vătămare sau defecțiune legată de site-urile noastre sau de utilizarea acestora (inclusiv cele apărute în cadrul sau prin intermediul rețelelor sau liniilor de comunicație, sistemelor informatice online, virușilor sau altor programe malware, serverelor sau furnizorilor, echipamentului informatic, programelor, erorilor de transmitere a e-mailurilor datorate problemelor tehnice sau congestionării traficului pe internet și/sau pe site-urile noastre). În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru pierderile sau prejudiciile, inclusiv vătămare corporală sau deces, rezultate în urma utilizării site-urilor noastre, a comportamentului utilizatorilor (fie online sau offline) sau în oricare alt mod. Nu suntem răspunzători pentru deteriorarea computerului, programelor, modemului, telefonului sau oricăror alte bunuri în urma utilizării (sau incapacității de utilizare a) site-urilor noastre. Nu vom fi răspunzători în cazul în care nu puteți accesa informații prin intermediul site-urilor noastre. Unele state nu permit excluderea sau limitarea anumitor garanții și/sau obligații, așadar unele limitări sau excluderi descrise mai sus nu se vor aplica în cazul dvs.

Limitarea răspunderii

ÎN NICIUN CAZ BibleProject SAU ORICARE DINTRE ANGAJAȚII, DIRECTORII, OFIȚERII, AGENȚII, FURNIZORII SAU TERȚII FURNIZORI DE SERVICII NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE DVS. SAU DE ORICARE ALTĂ PERSOANĂ CARE UTILIZEAZĂ SITE-URILE NOASTRE SAU CONȚINUTUL ACESTORA PENTRU, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE INDIRECTE, TIPICE, DERIVATE SAU DE ORICE ALT TIP, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PIERDEREA DE DATE, PROFITURI SAU FOND COMERCIAL, SISTAREA ACTIVITĂȚII, DEFECTAREA SAU PROASTA FUNCȚIONARE A COMPUTERULUI, INDIFERENT DE FORMA ACȚIUNII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ, NEGLIJENȚĂ SAU ORICE ALTĂ ACȚIUNE ILEGALĂ, CA REZULTAT SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE UTILIZARE, COPIERE SAU PREZENTARE A CONȚINUTULUI. ACEASTĂ LIMITARE SE APLICĂ TUTUROR REVENDICĂRILOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, A GARANȚIEI, DEFĂIMĂRII, RĂSPUNDERII STRICTE, FALSULUI ÎN DECLARAȚII, PRODUSELOR DEFECTUOASE, ÎNCĂLCĂRII LEGII (INCLUSIV A REGULAMENTELOR), NEGLIJENȚEI ȘI ORICĂROR ALTOR DELICTE, CÂT ȘI REVENDICĂRILOR TERȚELOR PĂRȚI.

Fără a limita dispozițiile anterioare, limita răspunderii cumulative datorate de BibleProject dvs. sau oricărei alte persoane pentru orice revendicare se limitează la maximul sumei pe care ați plătit-o către BibleProject în ultimele 12 luni.

Despăgubirea

SUNTEȚI DE ACORD SĂ NE IDEMNIZAȚI ȘI SĂ NE EXONERAȚI PE NOI, SUCURSALELE, FILIALELE, PRECUM ȘI PE MEMBRII, DIRECTORII, OFIȚERII, AGENȚII, PARTENERII ȘI ANGAJAȚII ACESTORA DE ORICE PIERDERE, RĂSPUNDERE, COSTURI, CHELTUIELI, REVENDICĂRI, DAUNE SAU SOLICITĂRI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ONORARIILE AVOCAȚILOR PENTRU LITIGII CAUZATE SAU LEGATE DE (I) FOLOSIREA DE CĂTRE DVS. A SITE-URILOR NOASTRE NERESPECTÂND TERMENII STABILIȚI, (II) ÎNCĂLCAREA TERMENILOR NOȘTRI SAU (III) ORICE ÎNCĂLCARE A OBSERVAȚIILOR ȘI GARANȚIILOR STABILITE ÎN TERMENII NOȘTRI.

Revizuiri ale acestor Termeni de Utilizare

BibleProject își rezervă dreptul de a revizui acești Termeni prin actualizarea acestei postări fără înștiințare prealabilă. Putem modifica sau actualiza acești Termeni de utilizare în orice moment și din orice motiv, cu sau fără înștiințarea dvs. prealabilă, iar aceste modificări aduse Termenilor de utilizare vor înlocui orice alți Termeni anterior și vor intra în uz la momentul postării lor pe această pagină. Sunteți de acord ca în cazul în care orice element cuprins în acești Termeni nu poate fi aplicat, restul Termenilor vor rămâne în vigoare, iar elementul care nu se poate aplica va fi modificat pentru a deveni aplicabil în măsura permisă de lege. Sunteți de acord să respectați aceste revizuiri. Vi se recomandă să vizitați periodic această pagină pentru a fi la curent cu Termenii de utilizare actuali.

Derogarea de la intentarea procesului colectiv

Prin prezenta renunțați la orice drept de a demara sau participa la orice proces colectiv intentat împotriva BibleProject având ca obiect orice revendicare, dispută sau controversă și, după caz, sunteți de acord prin prezenta să renunțați la orice proces colectiv intentat împotriva BibleProject ce se află deja pe rol.

Acordul de arbitraj

Notă: Acest Acord de arbitraj se aplică numai utilizatorilor din Statele Unite.

DVS. ȘI TBP SUNTEȚI DE ACORD SĂ RENUNȚAȚI LA ORICE DREPT DE REVENDICARE ÎN INSTANȚĂ SAU ÎN PREZENȚA UNUI JURIU SAU DE PARTICIPARE LA UN PROCES COLECTIV SAU LA O ACȚIUNE REPREZENTATIVĂ CU PRIVIRE LA O REVENDICARE ANUME. ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI AVEA ÎN INSTANȚĂ, CUM AR FI ACCESUL LA INFORMAȚII, POT FI INACCESIBILE SAU LIMITATE ÎN ARBITRAJ.

Orice revendicare sau dispută rezultată din sau legată de acești Termeni de utilizare și de interpretarea lor sau de încălcarea, suspendarea sau temeinicia acestora, relațiile care rezultă din acețti Termeni de utilizare, inclusiv disputele privind temeinicia, anvergura sau caracterul executoriu al acestei dispoziții de arbitraj (denumite în mod generic „Disputele reglementate”) vor fi soluționate exclusiv prin arbitraj obligatoriu individual și nu în instanță, și acțiunea se va desfășura în Portland, Oregon sau într-o locație asupra căreia vor cădea de acord părțile implicate. Arbitrajul va fi efectuat de către Asociația Americană de Arbitraj („AAA”) în conformitate cu normele și procedurile proprii. Legea federală privind arbitrajul reglementează interpretarea și executarea acestui Acord de arbitraj. Ca alternativă, vă puteți susține revendicările în cadrul unei instanțe reduse în cazul în care acestea sunt rezonabile și atât timp cât se dispută doar în instanța respectivă și doar în cadru individual (nu colectiv sau reprezentativ).

Înainte de a iniția orice procedură de arbitraj, partea inițiatoare va da celeilalte părți o înștiințare în scris cu cel puțin 60 de zile înainte privind intenția de a solicita arbitrajul. TBP vă va trimite astfel de înștiințări prin e-mail la adresa dvs. de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, iar dvs. trebuie să ne-o trimiteți prin e-mail la adresa webmaster@jointhebibleproject.com. Pe durata celor 60 de zile prevăzute în înștiințare, părțile vor depune eforturi pentru a soluționa în mod amiabil prin intermediul discuțiilor bilaterale orice Dispute reglementate. În cazul în care nu se va putea ajunge la nicio soluționare amiabilă până la expirarea perioadei de înștiințare, fiecare parte poate iniția arbitrajul.

Arbitrul va avea competența de a acorda orice câștig de cauză disponibil în instanță în temeiul legii sau în echitate și orice decizie a arbitrului(lor) va fi finală și obligatorie pentru fiecare dintre părți. Decizia arbitrului poate fi contestată prin introducerea unei petiții în orice instanță competentă în cauză. Indiferent de existența obligației menționate anterior de a soluționa litigiile, fiecare parte are dreptul de a solicita un mandat sau orice compensație echitabilă din partea oricărei instanțe competente în cauză. Arbitrul va aplica legislația în vigoare și dispozițiile acestor Termeni de utilizare, nerespectarea acestei obligații fiind considerată exces de autoritate arbitrală, constituind motiv de evaluare în instanță. Nici TBP și nici dvs. nu aveți dreptul de a arbitra orice Dispută reglementată ca proces colectiv, reprezentativ sau ca acțiune juridică privată, arbitrul(ii) neavând autoritatea necesară pentru a demara un proces colectiv, reprezentativ sau o acțiune juridică privată. În cazul în care se constată că dispoziția acordului de arbitraj în această secțiune este ilegală sau inaplicabilă, restul termenilor de arbitraj continuă să fie pe deplin valabili, obligatorii și aplicabili (însă, în niciun caz nu va exista un arbitraj al unui proces colectiv, reprezentativ sau privat). Acești Termeni de utilizare și tranzacțiile conexe fac obiectul și sunt reglementate de Legea federală de arbitraj, 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA) și, după caz, de legislația statului Oregon.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?