Back

Bruksvilkår

BibleProject

Oppdatert september, 2019

Velkommen til BibleProject – vi er glade for å ha deg på besøk!

BibleProject har tro på å dele det vi produserer med så mange mennesker og grupper som mulig rundt om i verden. Vi ønsker at videoer, plakater, notater og annet innhold vi lager skal brukes gratis av religiøse ledere og lærere for å fremme kunnskap og diskusjon om Bibelen. Disse bruksvilkårene (noen ganger referert til som bare "Vilkår") er ment å oppnå det målet, men samtidig beskytte vårt innhold og rykte fra misbruk eller urettmessig tilvending. Du må følge disse vilkårene hvis du ønsker å bruke våre kreasjoner. Vi er en veldedig organisasjon underlagt lovene i delstaten Oregon i USA, men vi etterstreber et globalt perspektiv. I disse vilkårene kan vi referere til oss selv som "vi", "oss", "vår", "TBP", "The Bible Project", eller "BibleProject".

Disse vilkårene, sammen med personvernerklæringen vår, regulerer bruken av våre nettsteder, sosiale medier, kanaler, og annen TBP-tilstedeværelse på nett ("nettstedet"). Les vilkårene nøye før du tar i bruk nettstedet.

 1. Aksept

 1. Oversikt

 1. Registrering

 1. Immaterielle eiendomsrettigheter

 1. TBP-varemerker

 1. Bruk av nettstedet og innholdet

 1. Restriksjoner for bruk av nettstedet og innholdet

 1. Brukergenerert materiale

 1. Nettstedssikkerhet

 1. Modifisering, suspensjon, eller opphør av nettstedbruk

 1. Personvern og kommunikasjoner

 1. Gjeldende lov

 1. Bortfall

 1. Garantifraskrivelse

 1. Ansvarsbegrensning

 1. Erstatning

 1. Endringer i disse bruksvilkårene

 1. Voldgiftsavtale

Aksept

For å få tilgang til, bla gjennom eller bruke tjenestene våre, må du godta og samtykke til å være betingelsesløst bundet av disse vilkårene så lenge du bruker nettstedet, innholdet (definert nedenfor), eller produkter og tjenester vi tilbyr. Hvis du ikke godtar og samtykker til disse vilkårene kan du ikke bruke tjenestene. Ditt samtykke utgjør en bindende juridisk kontrakt. Vilkårene våre utgjør hele avtalen mellom deg og BibleProject om bruken din av nettstedet og innholdet, og opererer i den grad det er tillatt ved lov. Unnlater vi å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i vilkårene våre fungerer ikke det som et fritak av en slik rettighet eller bestemmelse.

Kontakt oss på webmaster@jointhebibleproject.com eller gratis på (855) 700-9109, hvis du har noen spørsmål, kommentarer eller bekymringer om disse vilkårene eller tjenestene.

Oversikt

BibleProject er ikke en del av noe spesifikt kristent kirkesamfunn eller tradisjon. Vi håper at folk fra alle bakgrunner finner verdi av arbeidet vårt, uavhengig av hvilke religiøse eller ikke-religiøse overbevisninger de måtte ha. Målet vårt er ikke å fremme den karakteristiske læren til noen spesifikke kristne tradisjoner, men heller å utforske de teologiske temaene og idèene som kommer fra en poetisk og narrativ-fokusert lesning av Bibelen som tar sin historiske og kulturelle sammenheng seriøst. Av og til ender vi opp med å utforske deler av Bibelen der de tolkende og teologiske forpliktelsene våre blir åpenbare, men hovedmålet vårt er rett og slett å la historien og teologiske påstander om Skriften tale for seg selv.

Fordi vi er forpliktet til økumenikk i bibelsk tolkning, samt valg av ressurser og metoder for det tolkende arbeidet, er vi spesielt bekymret for at folk skiller innholdet vårt fra dets sammenheng for å bevise et poeng. Videre, fordi vi er en ideell organisasjon, protesterer vi mot noen individer eller organisasjoner som profitterer av bruk av innholdet vårt. Forsøk på å tjene på innholdet vårt, eller bruke innholdet vårt på en måte som endrer meningen, konklusjonene, slutningene eller betydningen, bryter disse vilkårene og retten til å bruke innholdet avsluttes.

Vilkårene gjelder for bruk av videoer, plakater, notater, podcaster og andre lydopptak og alle andre materialer og funksjonalitet som finnes på vårt nettsted, som bibleproject.com, og for alt slikt innhold på sidene våre på sosiale medier eller mediestreamingsidene, som YouTube- og Vimeo-kanaler (samlet sett, "innholdet"). Innholdet kan ikke brukes unntatt som uttrykkelig nevnt i disse vilkårene. Til den grad andre selskaper tilbyr hosting eller andre tjenester til TBP (samlet sett, "tjenesteleverandører"), og de tjenesteleverandørenes bruksvilkår gjelder for alle nettsteder, sider på sosiale medier, kanaler eller andre nettsteder der innhold vises, opererer disse vilkårene tillegg til tjenesteleverandørenes vilkår.

For å få tilgang til, bla gjennom eller bruke nettstedet eller innholdet, må du være betingelsesløst bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke innholdet eller nettstedet eller noen av tjenestene eller funksjonaliteten de tilbyr.

Registrering

Nettstedet vårt gir deg generell informasjon om programmer og tjenester fra TBP. Du kan registrere deg hos oss for å motta nyhetsbrev og annen informasjon, gjøre nettkjøp eller donasjoner, få tilgang til eller bruke bestemt innhold, eller få tilgang og bruke andre funksjoner på nettstedet, alt underlagt disse vilkårene. Ved å registrere deg hos oss godtar du at (a) du kan og har den riktige myndighet og autorisasjon til å opprette en bindende avtale med TBP, (b) informasjonen du har oppgitt om deg selv er sann, nøyaktig, gjeldende og fullstendig, og (c) du vil kun bruke opplysningene vi gir til deg for å bruke begrenset tilgang til deler av nettstedet. Hvis TBP tidligere har avsluttet tilgangen din til nettstedet av noen grunn, kan du ikke under noen omstendigheter få tilgang til eller bruke nettstedet.

Hvis du registrerer deg hos oss, er du ansvarlig for alle saker knyttet til kontoen din og passordet ditt (inkludert å opprettholde konfidensialiteten) og bruken av kontoen din av andre, med eller uten din tillatelse. Du samtykker til å være ansvarlig for å sikre at andre som bruker kontoen din overholder disse vilkårene. BibleProject vil ikke være ansvarlig for noen tap forårsaket av uautorisert bruk av kontoen din.

Du må varsle oss umiddelbart om eventuelle brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din ved å sende en e-post til webmaster@jointhebibleproject.com med "Unauthorized Use" (uautorisert bruk) i emnefeltet. Selv om du varsler oss, vil du være ansvarlig for eventuelle aktiviteter som oppstår ved bruk av tilgangsopplysningene dine inkludert eventuelle kostnader som følge av bruk av kontoen din. Vi forbeholder oss retten til å avslutte tilgangen din til nettstedet eller noen del av det, uten varsel.

Immaterielle eiendomsrettigheter

Opphavsrettene, varemerkene og andre immaterielle eiendomsrettigheter i innholdet og annen informasjon på nettstedet inkludert, uten begrensning, programvare, tekst, grafikk, logoer, knappe-ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datakompileringer, og samlingen, kompilering og generell utforming av nettstedet ("immateriell eiendom"), eies eller lisensieres av TBP, og vi har enerett med hensyn til den immaterielle eiendommen.

TBP-varemerker

Mens opphavsretten for visse innhold er lisensiert under disse vilkårene for visse bestemte bruksområder, er ingen varemerke eller tjeneste gitt til deg av disse vilkårene. Dette betyr at du ikke kan bruke navnet vårt, logoen vår eller andre identifikatorer for TBP på noen måte som ikke kvalifiserer som referansemessig rimelig bruk i henhold til amerikansk lov. Dette er for at ingen skal bli forvirret om forholdet mellom TBP og brukerne av innholdet, for eksempel ved å bli ført til å tro at TBP støtter eller sponser noen som kun bruker innhold i henhold til disse vilkårene, og ikke under en egen avtale. Hvis du ønsker å bruke varemerkene våre utover referansemessig rimelig bruk, kontakt oss for å be om en spesiell brukslisens. Slike lisenser er ikke vanlige, men kan gis under spesielle omstendigheter. En lisens til å bruke noen av våre merker kan kun gis i en formell skriftlig lisensavtale signert av én av våre rettmessig autoriserte ansatte. Ingen andre personer eller agenter er autorisert til å gi noen rettigheter eller til å autorisere bruken av noen av varemerkene våre, og slike forsøk på å gi eller relaterte lovnader eller veiledning er ugyldig.

Bruk av nettstedet og innholdet

Som en bruker av nettstedet har du en tilbakekallelig, ikke-overførende, ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til nettstedet, se informasjon på nettstedet, og samhandle med nettstedet som beskrevet i disse vilkårene. Ved å bruke nettstedet, inkludert eventuelle interaktive komponenter som krever input, representerer du og garanterer at (a) enhver informasjon du sender inn til nettstedet er sann og nøyaktig, (b) oppgitte informasjon er nøyaktig, og (c) bruken din av nettstedet ikke bryter med noen gjeldende lov, regel eller forskrift. All informasjon du gir oss vil også være underlagt personvernerklæringen vår.

Du kan ikke bruke nettstedet til noen kommersielle formål eller til noen ulovlige eller urettmessige formål. Du samtykker til å ikke bruke, leie, overføre, duplisere, offentliggjøre, publisere, selge, tilordne, leie ut, viderelisensiere, markedsføre eller overføre nettstedet, eller noen del av eller komponent derav (inkludert innholdet), bortsett fra som uttrykkelig er tillatt av disse vilkårene. Du samtykker videre til å ikke kopiere, foreta omvendt utvikling, oversette, overføre programvare fra, endre eller gjøre derivater på nettstedet, eller noen del av nettstedet. Å tukle med nettstedet, utføre falske aktiviteter på nettstedet og alle andre ulovlige aktiviteter er forbudt og kan utsette misbrukeren for rettslige skritt.

Videoinnhold.  Noen av våre videoer er tilgjengelige for nedlasting fra nettstedet vårt www.bibleproject.com eller kanalene våre på YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) eller Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) eller andre slike kanaler vi kan opprette senere (samlet kalt, "videoinnhold"). Du har lov til å legge inn strømmer av, eller lenker til, videoinnholdet vårt på ditt eget nettsted eller mobilapp med mindre og inntil vi ber deg om å fjerne det, men kun så lenge du overholder vilkårene og, spesielt følgende krav:

 • Du kan ikke kreve betaling i form av en pengeavgift, eller kreve noen handling eller stagnasjon som fører til indirekte pengefordel for deg som en f0rutsetning for brukere av nettstedet eller appen for tilgang til videoinnholdet.

 • Du kan ikke selge eller distribuere kopier av videoinnhold.

 • Du må legge inn en klar og fremtredende melding, i nærheten av videoinnholdet, som identifiserer BibleProject som forfatter og eier av videoinnholdet og inneholder en kobling til www.bibleproject.com, noe som gjør det mulig for seere å besøke dette nettstedet og lære mer om BibleProject.

 • Du kan ikke redigere, eller gjøre endringer på noen måte på videoinnholdet, og du kan heller ikke opprette noen derivater som er basert på videoinnholdet.

 • Du kan ikke laste opp noe videoinnhold til en ny server eller streaming-tjeneste enn de vi tilbyr.

Plakater.  Noen av våre plakater er tilgjengelige for nedlasting fra nettstedet vårt  www.bibleproject.com (samlet kalt, "plakater"). Du har tillatelse til å laste ned, reprodusere, og vise alle våre plakater, enten digitalt eller i konkrete medier, med mindre og til vi trekker tilbake denne tillatelsen, men bare så lenge du overholder disse vilkårene og, spesielt, følgende krav:

 • Du kan ikke kreve betaling i form av en pengeavgift eller kreve noen handling eller stagnasjon som fører til indirekte pengefordel for deg som en forutsetning for tredjeparter å se plakatene, og du kan heller ikke selge kopier av plakater.

 • Du kan opprette og distribuere opptil 500 papirkopier av hver forskjellige plakat, så lenge du overholder de ovennevnte restriksjonene for salg, slik at alle plakater distribueres gratis. (Hvis du ønsker å produsere 500 eller flere kopier av en plakat, kontakt oss for å be om en spesiell lisens.)

 • Du kan ikke redigere, eller gjøre endringer på noen måte på plakater, og du kan heller ikke opprette noen derivater som er basert på plakatene.

 • Du må legge inn en klar og fremtredende melding, i nærheten av alle digitale visninger av alle plakater, som identifiserer BibleProject som forfatter og eier av plakatene og inneholder en kobling til www.bibleproject.com som gjør det mulig for seere å besøke dette nettstedet og lære mer om BibleProject.

I tilfelle vi trekker tilbake denne tillatelsen, må du fjerne alle digitale visninger av plakatene, og slutte å distribuere alle plakater som er gjengitt i konkrete medier.

Annet visuelt innhold.  Visse notater, skripter, og statisk visuelt innhold andre enn plakater er tilgjengelige for nedlasting fra nettstedet vårt www.bibleproject.com (samlet kalt, "annet visuelt innhold"). Du har lov til å laste ned, reprodusere og vise alt visuelt innhold, enten digitalt eller én gang i konkrete medier, med mindre og til vi trekker tilbake denne tillatelsen, men bare så lenge du overholder disse vilkårene og, spesielt følgende krav:

 • Du kan ikke kreve betaling i form av en pengeavgift eller kreve noen handling eller stagnasjon som fører til indirekte pengefordel for deg som en forutsetning for tredjeparter for å se annet visuelt innhold, du kan heller ikke selge kopier av annet visuelt innhold.

 • Du kan ikke opprette flere kopier av annet visuelt innhold i konkrete medier.

 • Du kan ikke redigere, eller gjøre endringer på noen måte på annet visuelt innhold, og du kan heller ikke opprette noen derivater som er basert på annet visuelt innhold.

 • Du må legge inn en klar og fremtredende melding, i nærheten av alle digitale visninger av annet visuelt innhold, som identifiserer BibleProject som forfatter og eier av annet visuelt innhold og inneholder en kobling til www.bibleproject.com som gjør det mulig for seere å besøke dette nettstedet og lære mer om BibleProject.

I tilfelle vi trekker tilbake denne tillatelsen, må du fjerne alle digitale visninger av annet visuelt innhold, og slutte å distribuere annet visuelt innhold som er gjengitt i konkrete medier.

Podkaster.  Noen av podkastene våre og annet lydinnhold er tilgjengelig for strømming fra nettstedet vårt www.bibleproject.com og forskjellige andre autoriserte lydstrømmingsstjenester (samlet kalt "lydinnhold"). Selv om du har lov til å spille av lydinnholdet vårt på forespørsel fra nettstedet vårt eller autoriserte tjenester som Apple Podcasts, Google Podcasts, og Spotify (så lenge du overholder eventuelle krav for de autoriserte tjenestene), har du ikke lov i henhold til disse vilkårene å ta opptak, reprodusere, sende på nytt, eller ta i bruk lydinnholdet vårt på noen annen måte. Hvis du ønsker å bruke lydinnholdet vårt på annen måte enn det tillatte ovenfor, kontakt oss for å ordne en spesiell brukslisens.

Restriksjoner for bruk av nettstedet og innholdet

Å få tilgang til nettstedet gir deg ikke tillatelse til å bruke noe innhold på noen annen måte enn spesifikt tillatt av disse vilkårene. Uten å begrense det foregående, med mindre spesifikt tillatt av disse vilkårene, kan du ikke under noen omstendigheter gjøre følgende:

 • Fjerne, endre, omgå, unngå, komme i konflikt med eller omgå noen opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader merket på innholdet eller noen andre digitale styremekanismer for rettigheter, enhet eller annet innholdsbeskyttelse enten direkte eller på andre måter.

 • Gjenspeile, fuske med, skjermskrape eller dyplenke til alle aspekter av nettstedet eller tilgang til innhold via teknologi eller metoder annet enn det som tilbys eller autoriseres av oss.

 • Gå inn på nettstedet via et automatisert system, inkludert, uten begrensing, av "roboter", "edderkopper," "offline lesere" osv., eller gjøre noe som pålegger, eller kan pålegge (som bestemt etter eget skjønn), en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen vår.

 • Bevisst eller ubetenksomt laste opp ugyldige data eller introdusere virus, ormer, trojanske hester eller annen skadelig programvare eller programvareagenter, om de er skadelige eller ikke, til nettstedet, eller tukle med, forringe, skade, angripe, utnytte eller trenge inn i systemet eller nettverket vårt, eller på annen måte forsøke å forstyrre eller kompromittere systemets integritet eller sikkerheten til BibleProject eller eventuelle tilkoblede nettverk, eller gjøre noe for å påvirke riktig drift av nettstedet og enhver persons eller enhetens bruk eller glede av disse.

 • Omgå tiltakene brukt for å forhindre eller begrense tilgang til eller bruk av nettstedet, for eksempel ved å hacke inn i sikrede eller ikke-offentlige områder på nettstedet eller omgå noen geo-blokkeringsmekanismer.

 • Bruke nettstedet til å samle inn personopplysninger, inkludert kontonavn og e-postadresser, eller bruke nettstedet til kommersielle oppfordringsformål, uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss.

 • Forsøk på omvendt utvikling av aspekter ved nettstedet eller forsøke å utlede kildekoden (inkludert verktøy, metoder, prosesser og infrastruktur) som gjør det mulig eller ligger til grunn for nettstedet, opprette noen derivater eller materialer av noe slag ved hjelp av innholdet, enten du har tenkt å gi bort de deriverte materialene gratis, eller på annen måte bygge en bedrift som bruker noen aspekter av nettstedet.

Tillatelsene som beskrives i disse vilkårene vil automatisk avsluttes hvis du bryter noen av bestemmelse i disse vilkårene. All bruk av innholdet som ikke uttrykkelig er tillatt i henhold til disse vilkårene, kan bryte lover om opphavsrett eller varemerker, og uten skriftlig tillatelse fra BibleProject er strengt forbudt.

Brukergenerert materiale

Hvis og i den grad TBP velger å akseptere brukergenerert materiale, kan du ha muligheten til å publisere, overføre, sende inn eller på annen måte legge inn kommentarer, bilder, eller annet materiale på nettstedet ("brukergenerert materiale") som kan være tilgjengelig og synlig for publikum. Når det gjelder brukergenererte materiale lagt ut av deg, bekrefter du at (i) du har opprettet og eier rettighetene til innholdet, eller du har eierens uttrykkelige tillatelse til å legge ut slikt innhold, og (ii) innholdet krenker ikke noen annen persons eller enhetens rettigheter (inkludert, uten begrensning, opphavsrettigheter, varemerker eller personvernrettigheter) eller bryter med noen gjeldende lover, regler eller forskrifter, disse bruksvilkårene eller noen av de andre publiserte retningslinjene våre. I tillegg, brukergenerert materiale må ikke

 • inneholde materiale som er falskt, ærekrenkende, injurierende, uanstendig, trakasserende, truende, diskriminerende, fordømmende, hatefullt, voldelig, vulgært, spottende, pornografisk, eller på annen måte støtende, upassende, ødeleggende, ulovlig, forstyrrende eller skadelig

 • krenke de juridiske rettighetene til  TBP eller andre, inneholde materiale som kan gi opphav til sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til gjeldende lover eller forskrifter eller på annen måte fremme, tale for eller hjelpe ulovlige aktiviteter eller ulovlig handling

 • forårsake eller true personer fortred, eller forårsake tap eller skade på eiendom

 • inkludere andres personlige opplysninger, for eksempel adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, finansiell informasjon eller annen informasjon som kan brukes til å spore, kontakte eller utgi seg for å være den personen

 • krenkelse av patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett, kontrakt eller annen immaterielle eiendom eller andre eiendomsrettigheter til BibleProject eller en annen person

 • prøve å skade eller utnytte barn ved å utsette dem for upassende innhold, be om personopplysninger eller på annen måte

 • gi en uriktig fremstilling av identiteten din eller tilknytningen til en person eller organisasjon, inkludert BibleProject

 • prøve å samle inn andres e-postadresser, brukernavn eller passord på noen måte for ethvert formål

 • forsøke å overføre kjedebrev, masse- eller søppelpost, enten automatiserte eller ikke, eller komme i konflikt med, forstyrre eller skape en utilbørlig belastning for TBP, eller for nettverkene eller tjenestene som er koblet til nettstedet, eller installere eller forsøke å installere eller fremme spionprogrammer, skadelig programvare eller annen datakode på datamaskinene våre eller utstyret vårt, eller datamaskinene eller utstyret til tredjeparter

 • relateres til kommersielle aktiviteter som konkurranser, lotterier eller andre salgskampanjer, byttehandel, reklame eller salgstilbud eller kjøp av varer og tjenester

 • ellers være klanderverdig eller ikke-familievennlig som avgjort av TBP etter eget skjønn

Velg nøye informasjonen du legger ut på nettstedet, og som du gir til andre brukere. TBP fraråder deg å publisere fullt navn, telefonnummer, gateadresse, e-postadresse eller annen informasjon som identifiserer deg eller tillater fremmede å finne deg eller stjele identiteten din. Du er eneansvarlig for brukergenerert materiale og konsekvensene av å legge det ut på nettet. Du påtar deg all risiko knyttet til å håndtere andre brukere som du kommer i kontakt med via nettstedet, og i den grad loven tillater det, frigir du oss fra eventuelle krav eller ansvar knyttet til brukergenerert materiale som er lagt ut på nettstedet og fra alle krav knyttet til oppførselen til andre brukere.

Vi forbeholder oss retten, men har ingen forpliktelser til å overvåke, gjennomgå, skjerme, poste, fjerne, avvise, endre eller lagre brukergenerert materiale til enhver tid og av enhver grunn uten varsel. Vi forbeholder oss også retten til å iverksette tiltak angående tvister mellom deg og enhver annen bruker, og skal ikke ha noe ansvar for din interaksjon eller eventuelle tvister med andre brukere eller for enhver brukers handling eller passivitet. Du er eneansvarlig for din oppførsel på nettstedet og dine interaksjoner med andre brukere.

Vi kan nekte, endre, eller fjerne brukergenerert materiale uten varsel av noen grunn etter eget skjønn, inkludert vår tro på at det brukergenererte materialet kan bryte disse vilkårene eller på annen måte er klanderverdige. Vi støtter ikke noe brukergenerert materiale, og brukergenerert materiale som er lagt ut, reflekterer ikke våre meninger, synspunkter eller råd. Vi påtar oss intet ansvar og får ikke erstatningsansvar for noe brukergenerert materiale som du eller andre bruker eller tredjeparter publiserer, sender til eller gjennom nettstedet, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for noen handling eller passivitet angående overføringer, kommunikasjon eller innhold som tilbys av noen brukere eller tredjepart.

Nettstedssikkerhet

Det er strengt forbudt å bryte eller prøve å bryte sikkerhetsfunksjonene på nettstedet, for eksempel ved å gjøre følgende:

 • Skaffe tilgang til data som ikke er ment for deg eller logge på en server eller en konto som du ikke er autorisert for tilgang til.

 • Forsøke å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til et system eller nettverk eller for å bryte sikkerhets- eller godkjenningstiltak med mindre vi uttrykkelig tillater deg til å gjøre det i skriftlig form.

 • Forsøke å forstyrre tjenesten til enhver bruker, vert eller nettverk, for eksempel ved hjelp av å sende inn et virus eller skape overbelastning, flom, spamming, spamming av e-poster eller sammenbrudd.

 • Sende uønsket e-post, inkludert kampanjer og/eller reklame for produkter eller tjenester som forfalsker en TCP/IP-pakketittel eller en del av tittelinformasjonen i enhver e-post eller nyhetsgruppeinnlegg.

Du samtykker herved i å ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine til å forstyrre eller prøve å forstyrre riktig drift av nettstedet eller annen aktivitet utført på nettstedet. Du samtykker videre i å ikke bruke eller prøve å bruke noen motor, programvare, verktøy, agent eller annen enhet eller mekanisme (inkludert nettlesere, edderkopper, roboter, avatarer eller intelligente agenter) for å navigere eller søke på nettstedet annet enn søkemotoren og søkeagentene som vi gjør tilgjengelig på dette nettstedet og annet enn allment tilgjengelige tredjeparts nettlesere som Chrome, Firefox, Safari eller Edge.

Hvis du bryter system- eller nettverkssikkerheten vår, kan du bli stilt sivilt eller strafferettslig ansvarlig. Vi vil undersøke hendelser som kan innebære slike brudd. Vi kan involvere eller samarbeide med politimyndigheter for å straffeforfølge brukere som er involvert i slike brudd.

Modifisering, suspensjon, eller opphør av nettstedbruk

Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avbryte noe av nettstedet til enhver tid og fra tid til annen, etter eget skjønn og uten varsel eller ansvar, inkludert ved å legge til eller eliminere visse funksjoner eller avslutte nettstedet fullstendig. Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til noe av eller hele nettstedet. Vi forbeholder oss også retten til å avslutte eller suspendere kontoen din eller begrense bruken din av eller tilgangen til nettstedet, uten varsel eller ansvar, av noen grunn eller ingen grunn etter eget skjønn. Følgelig av enhver grunn, og uten varsel, kan hele eller noen del av nettstedet bli utilgjengelig for deg til enhver tid og for noen periode.

Hvis vi suspenderer eller avslutter noe av nettstedet eller sier opp kontoen din, er vi ikke ansvarlige for å gi deg noen informasjon eller innhold. Vi kan også slette dine andre preferanser og interesser i den grad det er lagret i eller i forbindelse med kontoen din. Du har ingen regress med hensyn til noen informasjon som vi sletter uavhengig av hvilken verdi du måtte tilskrive denne informasjonen, og vi fraskriver oss uttrykkelig enhver verdi du kan tilskrive noen av opplysningene dine som er lagret på serverne våre.

Personvern og kommunikasjoner

Personvernerklæring.  Du erkjenner at du har lest og forstått personvernerklæringen vår. Du kan lese gjennom personvernerklæringen til enhver tid.

Samtykke til elektronisk kommunikasjon.  Du samtykker i å motta elektrisk kommunikasjon fra oss, enten via e-post, varsel lagt ut på nettstedet eller andre elektroniske midler, som bestemt av oss etter eget skjønn. Du samtykker i at ethvert krav til å sende deg varsel, tilgjengeliggjøring, avtale eller annen kommunikasjon skriftlig er tilfredsstilt med nevnte elektroniske kommunikasjon. Vi er ikke ansvarlige for noen automatisk filtrering du eller nettverksleverandøren din bruker overfor slik elektronisk kommunikasjon.

Tilgang til informasjonen din via tredjeparter. Når du registrerer deg for eller bruker våre produkter og tjenester, kan du gi oss tillatelse til å få tilgang til informasjon som er samlet inn om deg av tredjeparter. For eksempel kan du koble din Facebook-konto som gjør det mulig for oss å få informasjon fra disse kontoene (som ditt fulle navn og e-post). Informasjonen vi får fra disse tjenestene avhenger ofte av dine innstillinger eller deres personvernerklæringer, så sørg for å sjekke dine innstillinger.

Gjeldende lov

BibleProject kontrollerer og driver nettstedet fra sine kontorer i USA. Krav knyttet til, inkludert bruken av, nettstedet og materialene som finnes her, er underlagt lovene i USA og staten Oregon. Hvis du velger å få tilgang til nettstedet fra et annet sted, gjør du det på ditt eget initiativ og er ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover.

Garantifraskrivelse

BibleProject GJØR TILGJENGELIG SITT NETTSTED OG DETS INNHOLD PÅ ET "SOM ER" GRUNNLAG OG GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISERT, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER ELLER VILKÅR FOR TITTEL ELLER IMPLISERTE GARANTIER AV SALGBARHET ELLER TILPASSET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER IKKE-KRENKELSE FOR NETTSTEDE ELLER DERES DRIFT ELLER INNHOLD. SELV OM TBP MENER AT INNHOLDET ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG, OG GJELDENDE, REPRESENTERER OG GARANTERER IKKE TBP AT INFORMASJONEN TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDENE ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER GJELDENDE. TBP KAN IKKE GARANTERER VÅRE NETTSTEDERS TILGJENGELIGHET OG VI KAN IKKE LOVE NOEN SPESIFIKKE RESULTATER FRA DIN BRUK AV VÅRE NETTSTEDER. DU TAR I BRUK VÅRE NETTSTEDER PÅ DITT EGET RISIKO.

Vi er ikke ansvarlige for og gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforståttmed hensyn til noe innhold på nettstedet vårt, inkludert uten begrensning, med hensyn til nøyaktigheten og påliteligheten til noe innhold som er lagt ut på eller gjennom nettstedet vårt enten forårsaket av oss, av våre agenter eller representanter av brukere av noe av utstyret eller programmering knyttet til eller brukt av vårt nettsted eller på annen måte. Våre nettsteder kan inneholde lenker til andre nettsteder, og vi er ikke ansvarlige for innholdet, nøyaktigheten eller meninger uttrykt på disse andre nettstedene, og vi verken undersøker, overvåker eller sjekker de nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. Inkludering av en tilknyttet nettside på siden vår innebærer ikke vår godkjenning eller godkjenning av det tilknyttede nettstedet. Når du har tilgang til disse tredjeparts nettstedene, gjør du det på din egen risiko. Vi tar ikke ansvar for tredjeparts annonser eller tredjeparts applikasjoner som kan bli lagt ut på eller gjennom nettstedet vårt, og vi tar heller ikke noe aansvar for de varene eller tjenestene som tilbys av slike annonsører. Vi er ikke ansvarlige for noen handling eller utelatelses (enten online eller frakoblet tilstand) av noen bruker av nettstedet vårt, inkludert for enhver brukers innlegging av innhold på nettstedet vårt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for noen feil, utelatelse, avbrudd, sletting, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, feil ved kommunikasjonslinjer, tyveri eller ødeleggelse eller uautorisert tilgang til eller endring av enhver brukerkommunikasjon. Vi er ikke ansvarlig for noen problemer, skader eller feil knyttet til våre nettsteder eller din bruk av den (inkludert de som kan oppstå fra eller gjennom kommunikasjonsnettverk eller linjer, datasystemer, virus eller annen skadelig programvare, servere eller leverandører, datautstyr, programvare, svikt i e-poster på grunn av tekniske problemer eller trafikkbelastning på Internett og/eller på våre nettsteder). Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige for tap eller skade, inkludert personskade eller død, som følge av bruk av våre nettsteder, fra atferden til andre brukere (enten online eller frakoblet status), eller på annen måte. Vi er ikke ansvarlige for noen skade på din datamaskin, programvare, modem, telefon eller annen eiendom som følge av din bruk av (eller manglende evne til å bruke) våre nettsteder. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg hvis du ikke kan få tilgang til informasjon gjennom våre nettsteder. Noen stater tillater ikke utelukkelse eller begrensning av visse garantier og/eller forpliktelser, så noen av de ovennevnte begrensningene eller ekskluderingene gjelder kanskje ikke for deg.

Ansvarsbegrensning

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL BibleProject ELLER NOEN AV DERES ANSATTE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, LEVERANDØRER ELLER TREDJEPARTS TJENESTELEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR DEG ELLER ANDRE PERSONER TILKNYTTET TIL ELLER SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV VÅRE NETTSTEDER ELLER INNHOLD, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR SPESIELL, INDIREKTE, EKSEMPLARISK, ELLER KONSEKVENSIELLE SKADER ELLER NOEN SKADE SOM SÅLEDES INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, DATA, FORTJENESTE ELLER GOODWILL, FORRETNINGSAVBRUDD, ELLER DATAMASKINFEIL ELLER FUNKSJONSFEIL, UTEN HENSYN TIL FORM AV NOEN HANDLING, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, Å KONTRAKTE, STRENG ANSVAR, FORSØMMELSE, ELLER ANDRE KROKETE HANDLINGER, SOM ALLE OPPSTÅR UT AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, KOPIERING, ELLER VISE INNHOLDENE. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE KRAV INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, BRUDD PÅ GARANTI, INJURIE, STRENG ANSVAR, FEILREPRESENTASJON, PRODUKTANSVAR, LOVBRUDD (INKLUDERT FORSKRIFTER), FORSØMMELSE, OG ANNEN TORT, SAMT KRAV FRA TREDJEPARTER.

Uten å begrense de foregående bestemmelsene, skal grenesen på total samlet ansvar som BibleProject skyldte deg eller noen personer for noen krav være begrenset til et maksimalt beløp som du har betalt til BibleProject de siste 12 månedene.

Erstatning

DU SAMTYKKER TIL Å HOLDE SKADESLØS OG HOLDE OSS, VÅRE DATTERSELSKAPER OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, OG DERES RESPEKTIVE MEDLEMMER, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG ANSATTE, HARMLØSE FRA ALL TAP, ANSVAR, KOSTNADER, UTGIFTER, KRAV, SKADER, ELLER FORDRINGER, INKLUDERT UTEN BEGRENSENING RIMELIGE KOSTNADER FOR ADVOKATOR, PÅ GRUNN AV ELLER KNYTTET TIL ELLER SOM HAR OPPSTÅTT FRA (I) DIN BRUK AV VÅRE NETTSTEDER I BRUDD MED VÅRE VILKÅRER, (II) DIN BRUDD PÅ VÅRE VILKÅRER, ELLER (III) ENHVER BRUDD AV DINE REPRESENTASJONER OG GARANTIER LAGT FREM I VÅRE VILKÅR.

Endringer i disse bruksvilkårene

BibleProject forbeholder seg retten til å revidere disse vilkårene ved å oppdatere dette innlegget uten forvarsel. Vi kan endre eller oppdatere disse bruksvilkårene til enhver tid av noen grunn, med eller uten forvarsel til deg, og eventuelle slike endringer til disse bruksvilkårene vil overgå og erstatte alle tidligere bruksvilkår umiddelbart etter de er lagt ut på denne siden. Du samtykker til at i tilfelle noen del av disse vilkårene ikke kan håndheves, skal resten av disse vilkårene forbli i full kraft og effekt, og den ellers ugjennomførbare delen skal endres for å kunne håndheves i størst grad tillatt ved lov. Du samtykker til å være bundet av slike revisjoner. Du er anbefalt til å regelmessig besøke denne siden for å finne ut de nåværende bruksvilkårene.

Avtale for avkall på gruppesøksmål

Du fraskriver deg herved enhver rett til å starte eller delta i noen gruppesøksmål mot BibleProject relatert til ethvert krav, tvist eller kontrovers, og der det er aktuelt, samtykker du herved til å gi avkall på enhver gruppesøksmål mot BibleProject ellers startet.

Voldgiftsavtale

Merk: denne voldgiftsavtalen gjelder bare for brukere i USA.

DU OG TBP SAMTYKKER TIL Å GI OPP ENHVER RETTIGHETER TIL TVISTKRAV I EN DOMSTOL ELLER FØR EN JURY ELLERE FOR Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIV HANDLING MED HENSYN TIL ET KRAV. ANDRE RETTIGHETER SOM DU VILLE HA HVIS DU GIKK TIL RETT, FOR EKSEMPEL TILGANG TIL OPPDAGELSE, KAN OGSÅ VÆRE UTILGJENGELIG ELLER BEGRENSET I MEKLING.

Ethvert krav eller tvist som oppstår fra eller relatert til disse bruksvilkårene og deres tolkning eller brudd, oppsigelse eller gyldighet av disse, de relasjoner som følge av disse bruksvilkårene, inkludert tvister om gyldigheten, Omfang eller om denne meklingsklausulen kan håndheves (samlet "dekkede tvister") skal avgjøres eksklusivt ved å binde, individuell voldgift, i stedet for i retten, og skal holdes i Portland, Oregon eller et annet sted som partene gjensidig blir enig om. Voldgiften vil bli utført av American Arbitration Association ("AAA") under sine regler og prosedyrer. Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av denne voldgiftsavtalen. Alternativt kan du hevde dine krav i domstol for små krav, hvis dine krav kvalifiseres og så lenge saken forblir i en slik domstol og fremmes kun på et individuelt basis (ikke-gruppesøksmål, ikke-representativ).

Før du starter noen voldgift, vil den initierende parten gi den andre parten et 60-dagers skriftlig varsel om sitt formål for å fremme voldgift. TBP vil sende slike varsler via e-post til din e-postadresse som er oppført hos oss og du må oppgi slik varsel via e-post til webmaster@jointhebibleproject.com. I løpet av en slik 60-dagers varsel vil partene forsøke å avgjøre i minnelighet ved gjensidige diskusjoner om dekkede tvister. Mislykkes slik minnelig oppgjør og utløp av varselsperioden, kan noen av partene starte voldgift.

Voldgiftsdommeren vil ha makt til å gi uansett lettelse som ville vært tilgjengelig i retten under lov eller i egenkapital og enhver tildeling av voldgiftsmann vil være endelig og bindende for hver av partene. Dommen på prisen som er gjengitt av en voldgiftsdommer kan bli lagt inn i enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Til tross for den foregående forpliktelsen til å voldgifte tvister, skal hver part ha rett til å forfølge forbehold eller annen rettferdig lettelse til enhver tid, fra enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Voldgiftsdommeren vil anvende gjeldende lov og bestemmelsene i disse bruksvilkårene og manglende evne til å gjøre det vil bli ansett som en overtredelse av voldgiftautoritet og begrunnelse for rettslig gjennomgang. Verken TBP eller du har rett til å megle noen dekket tvist som en gruppesøksmål, representativ eller privat advokat og voldgiftsdommer(e) vil ikke ha noen myndighet til å gå videre med et gruppesøksmål, representativ eller privat advokatfullmektig. Hvis noen bestemmelse i avtalen om å megle i denne delen er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal de gjenværende voldgiftsvilkårene fortsette å være fullstendig gyldig, bindende, og kan håndheves (men i intet tilfelle vil det være et gruppesøksmål, representativ eller privat advokat for generell voldgift). Disse bruksvilkårene og relaterte transaksjoner vil være underlagt og styrt av Federal Arbitration Act, 9 US C, del. 1-16 (FAA) og der annet er aktuelt, av lovene i delstaten Oregon.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?