Back

Naudojimo sąlygos

BibleProject

Atnaujinta 2019 m. rugsėjo mėn.

Sveiki, čia – „BibleProject“. Labai džiaugiamės, kad apsilankėte!

„BibleProject“ siekia savo produktais dalytis su kuo daugiau žmonių visame pasaulyje. Norime, kad mūsų vaizdo įrašais, plakatais, užrašais ir kitu turiniu galėtų nemokamai naudotis religiniai vadovai ir pedagogai žinioms apie Bibliją gilinti bei diskusijoms skatinti. Šiomis Naudojimo sąlygomis (kartais vadinamomis tiesiog Sąlygomis) siekiama būtent šio tikslo ir tuo pačiu siekiama apsaugoti mūsų turinį bei reputaciją nuo netinkamo naudojimo ir neteisėto pasisavinimo. Jei norite naudoti mūsų kūrybinius rezultatus, turite vadovautis šiomis Sąlygomis. Mes esame ne pelno įmonė, įkurta pagal Oregono valstijos Jungtinėse Valstijose įstatymus, tačiau siekiame turėti pasaulinę perspektyvą. Šios Sąlygose save galime vadinti toliau nurodytais žodžiais: „mes“, „mus“, „mūsų“, „TBP“, „The Bible Project“ ir, žinoma, „BibleProject“.

Šios Sąlygos kartu su Privatumo pranešimu reguliuoja jūsų vykdomą mūsų svetainės, socialinių tinklų puslapių, kanalų ir bet kokios kitos TBP internetinės medžiagos (bendrai vadinamos „Svetaine“) naudojimą. Prieš pradėdami naudoti Svetainę, atidžiai perskaitykite šias Sąlygas.

 1. Sutikimas
 1. Apžvalga
 1. Registracija
 1. Intelektinės nuosavybės teisė
 1. TBP prekės ženklai
 1. Jūsų vykdomas Svetainės ir Turinio naudojimas
 1. Svetainės ir Turinio naudojimo apribojimai
 1. Naudotojo sukurta medžiaga
 1. Svetainės sauga
 1. Svetainės naudojimo pakeitimas, pristabdymas arba nutraukimas
 1. Privatumas ir komunikacija
 1. Taikytina tei
 1. Atsisakymas
 1. Garantijos atsisakymas
 1. Atsakomybės apribojimas
 1. Apsaugos užtikrinimas
 1. Naudojimo sąlygų peržiūra ir pataisymai
 1. Arbitražinis susitarimas

Sutikimas

Kad galėtumėte turėti prieigą prie mūsų Paslaugų, jas naršyti arba naudoti, privalote sutikti besąlygiškai būti saistomi šių Sąlygų, kol naudojate šią Svetainę, Turinį (apibrėžta toliau) arba mūsų produktus ir paslaugas. Jei su šiomis Sąlygomis nesutinkate, naudoti Paslaugų negalite. Jūsų sutikimas yra įpareigojantis teisinis susitarimas. Mūsų Sąlygos sudaro visą sutartį tarp jūsų ir „BibleProject“ dėl jūsų vykdomo Svetainės ir Turinio naudojimo bei atlieka visas funkcijas tokia apimtimi, kiek leidžia įstatymai Jei mums nepavyktų pasinaudoti kuria nors mūsų Sąlygose nurodyta teise arba nuostata arba jų įgyvendinti, tai nereikš, kad atsisakome tokios teisės arba nuostatos.

Jei turėtumėte kokių nors klausimų, komentarų arba nuogąstavimų, susijusių su šiomis Sąlygomis arba Paslaugomis, susisiekite su mumis rašydami el. pašto adresu webmaster@jointhebibleproject.com arba paskambindami nemokamu numeriu (855) 700-9109.

Apžvalga

„BibleProject“ nepriklauso jokiai konkrečiai krikščionių denominacijai ar tradicijai. Viliamės, kad mūsų darbas bus vertingas įvairiausius požiūrius turintiems žmonėms nepriklausomai nuo jų religinių ar nereliginių įsitikinimų. Mūsų tikslas yra ne konkretaus kokios nors specifinės krikščioniškos tradicijos mokymo populiarinimas, o teologinių temų ir idėjų, kylančių iš Biblijos skaitymo, kai dėmesys sutelkiamas į poetinius ir pasakojamuosius aspektus, nagrinėjimas, kurio metu rimtai atsižvelgiama į jos istorinį ir kultūrinį kontekstą. Kartais mums nagrinėjant Biblijos dalis gali būti akivaizdus mūsų aiškinimo ir teologinės nuostatos, tačiau mūsų pagrindinis tikslas yra tiesiog leisti Raštų istorijai ir teologiniams teiginiams kalbėti patiems už save. 

Biblijos aiškinime bei aiškinamosios veiklos išteklių ir metodologijos atrinkime taikome ekumenizmo principus, mums nesinorėtų, kad žmonės, siekdami pagrįsti kokį nors teiginį, mūsų Turinį atskirtų nuo jo konteksto. Be to, esame ne pelno organizacija, todėl prieštaraujame bet kokiam asmeniniam arba organizacijos pasipelnymui iš mūsų Turinio naudojimo. Bandymas pasipelnyti iš mūsų Turinio arba mūsų Turinio naudojimas iškreipiant pagrindinę šio Turinio mintį, išvadas, potekstes ar esmę, pažeidžia šias Sąlygas ir panaikina teisę naudoti Turinį.

Šios Sąlygos taikomos jūsų vykdomam vaizdo įrašų, plakatų, užrašų, tinklalaidžių ir kitų garso įrašų bei bet kokios kitos medžiagos ir funkcijų, pateikiamų mūsų Svetainėje, pavyzdžiui, bibleproject.com, taip pat bet kokiam turinio mūsų socialinių tinklų puslapiuose ar mūsų medijos srauto puslapiuose, pavyzdžiui, „YouTube“ ir „Vimeo“ kanaluose (bendrai vadinama „Turiniu), naudojimui. Šį Turinį galima naudoti tik taip, kaip aiškiai nurodytas šiose Sąlygose. Tokia aprėptimi, kiek tai leidžia kitos įmonės teikiamos prieglobos arba kitos paslaugos organizacijai TBP (bendrai vadinama Paslaugų teikėjais) ir kiek tai leidžia šių Paslaugų teikėjų naudojimo sąlygos taikomos visoms svetainėms, socialinių tinklų puslapiams, kanalams ar kitoms internetinėms vietoms, kuriose teikiamas Turinys, šios Sąlygos taikomos papildant tas sąlygas.

Norėdami naudotis prieiga prie Svetainės arba Turinio, juos naršyti arba naudoti privalote sutikti besąlygiškai būti saistomi šių Sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, jums neleidžiama naudoti Turinio arba Svetainės arba bet kokių jose teikiamų paslaugų arba funkcijų.

Registracija

Mūsų Svetainėje pateikiam bendra informacija apie TBP programas ir paslaugas. Mūsų svetainėje galite užsiregistruoti, kad galėtumėte gauti naujienlaiškius ir kitą informaciją, pirkti arba aukoti internetu, pasiekti arba naudoti tam tikrą Turinį arba pasiekti ir naudoti kitas funkcijas Svetainėje – visai šiai veiklai taikomos šios Sąlygos. Užsiregistruodami mūsų Svetainėje sutinkate, kad (a) galite ir turite tinkamą įgaliojimą ir leidimą sudaryti saistančią sutartį su TBP; (b) jūsų pateikta informacija apie jus yra teisinga, tiksli, nepasenusi ir išsami; (c) mūsų jums pateiktus prisijungimo duomenis naudosite tik apribotos prieigos Svetainės dalims naudoti. Jei TBP anksčiau dėl bet kokios priežasties sustabdė jūsų prieigą prie Svetainės, jums neleidžiama jokiomis aplinkybėmis pasiekti arba naudoti Svetainės.

Jei užsiregistruojate mūsų Svetainėje, esate atsakingi už visus aspektus, susijusius su jūsų paskyra ir slaptažodžiu (įskaitant jų konfidencialumo užtikrinimą) bei kitų asmenų jūsų paskyros naudojimu su jūsų leidimu ar be jo. Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę užtikrinti, kad kiti jūsų paskyrą naudojantys asmenys laikytųsi šių Sąlygų. „BibleProject“ nebus atsakinga už jokius nuostolius, kurie atsirado dėl bet kokio neįgalioto jūsų paskyros naudojimo.

Apie bet kokį jūsų paskyros saugos pažeidimą arba neįgaliotą naudojimą turite nedelsdami mums pranešti atsiųsdami el. laišką adresu webmaster@jointhebibleproject.com ir temos lauke įrašę „Unauthorized Use“ (neįgaliotas naudojimas). Net jei mums pranešite, jūs būsite atsakingi už bet kokią veiklą, kuri bus atlikta naudojant jūsų prisijungimo duomenis, įskaitant bet kokius apmokėjimus, kurie atsirado dėl jūsų paskyros naudojimo. Pasiliekame teisę vien tik savo nuožiūra bet kuriuo metu be pranešimo sustabdyti jūsų prieigą prie Svetainės ar bet kokios jos dalies.

Intelektinės nuosavybės teisė

Visos autorių teisės, prekės ženklai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Turinį ir bet kokią kitą informaciją, kuri pateikta Svetainėje, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) programinę įrangą, tekstą, grafinius vaizdus, logotipus, mygtukų piktogramas, vaizdus, garso klipus, vaizdo klipus, duomenų kompiliacijas ir rinkinius, kompiliaciją ir bendrą Svetainės dizainą (bendrai vadinama „Intelektine nuosavybe“) nuosavybės teisės arba licencijos pagrindu priklauso TBP ir mes pasiliekame visas teises, susijusias su Intelektine nuosavybe.

TBP prekės ženklai

Nors autorių teisės į tam tikrą Turinį pagrįstos licencija pagal šias Sąlygas tam tikram konkrečiam naudojimui, pagal šias Sąlygas jums nesuteikiama jokio prekės ženklo ar paslaugos ženklo licencija. Tai reiškia, kad jums neleidžiama naudoti mūsų pavadinimo, logotipo ar bet kokio kito TBP identifikatoriaus jokiu būdu, kuris pagal JAV įstatymus nelaikomas referenciniu sąžiningu naudojimu. Tokia priemonė reikalinga tam, kad niekas klaidingai nesuprastų TBP ir mūsų Turinio naudotojų santykių, pavyzdžiui, kad nepamanytų, jog TBP remia ar teikia paramą asmeniui, kuris tik naudoja Turinį pagal šias Sąlygas, o ne pagal atskirą sutartį. Jei mūsų prekės ženklus norėtumėte naudoti platesne apimtimi nei referencinio sąžiningo naudojimo pagrindu, susisiekite su mumis ir pateikite prašymą gauti specialaus naudojimo licenciją. Tokių licencijų suteikimas nėra įprastas dalykas, tačiau jos gali būti suteiktos esant ypatingoms aplinkybėms. Licencija naudoti bet kurį iš mūsų ženklų gali būti suteikta tik sudarius oficialią rašytinę licencijos sutartį, kurią turi pasirašyti mūsų tinkamai įgalioti darbuotojai. Joks kitas asmuo ar agentas nėra įgaliotas suteikti jokių teisių arba leisti naudoti bet kokius mūsų ženklus ir bet koks toks bandymas suteikti leidimą arba susijęs pažadas arba rekomendacija yra neleistina.

Jūsų vykdomas Svetainės ir Turinio naudojimas

Jūs, kaip Svetainės naudotojas, turite atšaukiamą, neperleidžiamą, neišskirtinę licenciją pasiekti Svetainę, peržiūrėti Svetainėje pateiktą informaciją ir sąveikauti su Svetaine, kaip aprašyta šiose Sąlygose. Naudodami Svetainę, įskaitant bet kokius interaktyviuosius komponentus, kuriuose reikia įvesti informaciją, jūsų užtikrinate, kad (a) bet kokia Svetainėje jūsų pateikta informacija yra teisinga ir tiksli; (b) jūs užtikrinsite, kad tokia informacija liktų tiksli; (c) jūsų vykdomas Svetainės naudojimas nepažeidžia jokių taikomų įstatymų, taisyklių ar reglamentų. Bet kokiai jūsų mums pateiktai informacijai taip pat taikomas mūsų Privatumo pareiškimas.

Svetainės neleidžiama naudoti jokiu komerciniu tikslu arba jokiu neteisėtu ar neteisingu tikslu. Jūs sutinkate Svetainės ar bet kurio jos komponento (įskaitant Turinį) nenaudoti, nenuomoti, nepersiųsti, nedublikuoti, neatskleisti, nepublikuoti, neparduoti, neperleisti, neišnuomoti, nesublicencijuoti, nerealizuoti ar neperduoti kitais būdais, nei tai aiškiai leidžiama šiose Sąlygose. Jūs taip pat sutinkate Svetainės ar bet kokios Svetainės dalies nekopijuoti, jai netaikyti apgrąžos inžinerijos, neversti, neperkelti, nemodifikuoti ar nedaryti išvestinių darbų. Svetainės gadinimas, apgaulingos veiklos vykdymas Svetainėje ir bet kokie kiti neteisėti veiksmai yra draudžiami, o prieš pažeidėją gali būti imamasi teisinių veiksmų.

Vaizdo turinys.  Tam tikri mūsų vaizdo įrašai siūlomi atsisiųsti iš mūsų www.bibleproject.com svetainės arba mūsų „YouTube“ (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) kanalų arba „Vimeo“ (https://vimeo.com/channels/1241213) kanalų arba kitų panašių kanalų, kuriuos galime ateityje sukurti (bendrai vadinama „Vaizdo įrašų turiniu“). Jums leidžiama savo svetainėje arba programoje mobiliesiems įdėti bet kokio mūsų Vaizdo įrašų turinio srautu siunčiamą vaizdo įrašą arba nuorodą į jį, nebent mes nurodytume jį pašalinti arba kai mes nurodysime jį pašalinti, be to, turite griežtai laikytis Sąlygų ir ypač toliau nurodytų reikalavimų.

 • Negalite savo svetainės arba programos naudotojų už prieigą prie Vaizdo įrašų turinio kaip išankstinės sąlygos prašyti piniginio mokėjimo arba prašyti atlikti kokį veiksmą arba neatlikto kokio nors veiksmo, per kurį sulauktumėte piniginės naudos.
 • Vaizdo įrašų turinio negalite parduoti arba platinti jo kopijų.
 • Arti Vaizdo įrašų turinio turite pateikti aiškų ir išsiskiriantį pranešimą, kuriame „BibleProject“ nurodoma kaip Vaizdo įrašų turinio autorius bei savininkas ir kuriame būtų nuoroda į www.bibleproject.com, leidžianti žiūrintiesiems apsilankyti svetainėje ir sužinoti daugiau apie „BibleProject“.
 • Bet kokio Vaizdo įrašų turinio neleidžiama redaguoti, modifikuoti ar kaip nors kitaip keisti, taip pat neleidžiama Vaizdo įrašų turinio pagrindu kurti bet kokių išvestinių darbų.
 • Jokio Vaizdo įrašų turinio neleidžiama nusiųsti į naują serverį arba srautinio duomenų siuntimo tarnybą išskyrus tas, kurias pateikiame mes.

Plakatai.  Tam tikri mūsų plakatai siūlomi atsisiųsti iš mūsų www.bibleproject.com svetainės (bendrai vadinama „Plakatais“). Jums leidžiama atsisiųsti, atgaminti ir rodyti bet kokius mūsų Plakatus, tiek skaitmeninius, tiek išspausdintus, nebent mes atšauktume šį leidimą arba kai mes atšauktume šį leidimą, be to, turite griežtai laikytis Sąlygų ir ypač toliau nurodytų reikalavimų. 

 • Negalite už Plakatų peržiūrą kaip išankstinės sąlygos prašyti piniginio mokėjimo arba prašyti atlikti kokį veiksmą arba neatlikto kokio nors veiksmo, per kurį sulauktumėte piniginės naudos, taip pat negalite Plakatų kopijų parduoti.
 • Jums leidžiama sukurti ir platinti iki 500 kiekvieno atskiro Plakato popierinių kopijų su sąlyga, kad laikysitės pirmiau nurodyto apribojimo dėl pardavimo, todėl visi Plakatai turi būti platinami nemokamai. (Jei norite padaryti 500 arba daugiau Plakato kopijų, pateikite mums prašymą specialiai licencijai gauti.)
 • Bet kokio Plakato neleidžiama redaguoti, modifikuoti ar kaip nors kitaip pakeisti, taip pat neleidžiama Plakatų pagrindu kurti bet kokių išvestinių darbų.
 • Arti bet kokių Plakatų skaitmeninio atvaizdavimo vietos turite pateikti aiškų ir išsiskiriantį pranešimą, kuriame „BibleProject“ nurodoma kaip Plakatų autorius ir savininkas ir kuriame būtų nuoroda į www.bibleproject.com, leidžianti žiūrintiesiems apsilankyti svetainėje ir sužinoti daugiau apie „BibleProject“.

Šio leidimo atšaukimo atveju privalote pašalinti visus Plakatų skaitmeninius vaizdus ir nebeplatinti jokių išspausdintų Plakatų.

Kitas vaizdo turinys.  Be plakatų, tam tikri mūsų užrašai, rašiniai ir statinis vaizdo turinys siūlomas atsisiųsti iš mūsų www.bibleproject.com svetainės (bendrai vadinama „Kitu vaizdo turiniu“). Jums leidžiama atsisiųsti, atgaminti ir rodyti bet kokį mūsų Kitą vaizdo turinį, tiek skaitmeniniu formatu arba vieną kartą išspausdintos medžiagos formatu, nebent mes atšauktume šį leidimą arba kai mes atšauktume šį leidimą, be to, turite griežtai laikytis Sąlygų ir ypač toliau nurodytų reikalavimų.

 • Negalite už Kito vaizdo turinio peržiūrą kaip išankstinės sąlygos prašyti piniginio mokėjimo arba prašyti atlikti kokį veiksmą arba neatlikto kokio nors veiksmo, per kurį sulauktumėte piniginės naudos, taip pat negalite Kito vaizdo turinio kopijų parduoti.
 • Jums neleidžiama kurti kelių Kito vaizdo turinio išspausdintos medžiagos kopijų.
 • Bet kokio Kito vaizdo turinio neleidžiama redaguoti, modifikuoti ar kaip nors kitaip pakeisti, taip pat neleidžiama Kito vaizdo turinio pagrindu kurti bet kokių išvestinių darbų.
 • Arti bet kokių Kito vaizdo turinio skaitmeninio atvaizdavimo vietos turite pateikti aiškų ir išsiskiriantį pranešimą, kuriame „BibleProject“ nurodoma kaip Kito vaizdo turinio autorius ir savininkas ir kuriame būtų nuoroda į www.bibleproject.com, leidžianti žiūrintiesiems apsilankyti svetainėje ir sužinoti daugiau apie „BibleProject“.

Šio leidimo atšaukimo atveju privalote pašalinti visus Kito vaizdo turinio skaitmeninius vaizdus ir nebeplatinti jokio išspausdinto Kito vaizdo turinio.

Tinklalaidės.  Tam tikros mūsų tinklalaidės ir kitas garso turinys siūlomas klausytis mūsų www.bibleproject.com svetainėje ir įvairiose kitose įgaliotose garso srautinio siuntimo tarnybose (bendrai vadinama „Garso turiniu“). Nors jums leidžiama leisti mūsų Garso turinį pagal pareikalavimą mūsų svetainėje arba įgaliotose tarnybose, pavyzdžiui, „Apple Podcasts“, „Google Podcasts“ ir „Spotify“ (su sąlyga, jei laikotės visų šių įgaliotų tarnybų reikalavimų), pagal šias Sąlygas jums neleidžiama mūsų Garso turinio įrašyti, atgaminti, pertransliuoti arba kitaip naudoti. Jei norite mūsų Garso turinį naudoti kitaip, nei aprašyta pirmiau, susisiekite su mumis, kad paruoštume specialaus naudojimo licenciją.

Svetainės ir Turinio naudojimo apribojimai

Prieigos prie Svetainės teisė nesuteikia leidimo bet kokio Turinio naudoti kitaip, nei konkrečiai leidžiama šiose Sąlygose. Neapribojant prieš tai esančio teiginio, jei tai nėra konkrečiai leidžiama šiose Sąlygose, jums jokiomis aplinkybėmis neleidžiama:

 • pašalinti, pakeisti, ignoruoti, išvengti, trikdyti arba apeiti bet kokių autorių teisių, prekės ženklų ar kitokius nuosavybės pranešimus, pateiktus ant Turinio, arba bet kokį kitą skaitmeninį teisių valdymo mechanizmą, įtaisą ar kitas Turinio apsaugos priemones (nei tiesiogiai, nei kitomis priemonėmis);
 • identiškai atvaizduoti, įrėminti, ekrano nuskaitymu arba tikslia nuoroda atvaizduoti bet kurį Svetainės aspektą arba bet kokį Turinį pasiekti naudojant technologiją arba priemones, kurios yra kitos, nei mūsų pateiktos ar leidžiamos;
 • pasiekti Svetainę naudojant bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) „robotus“, „vorus“, „neinternetinius skaitytuvus“ ir kt., arba imtis veiksmų, dėl kurių atsirastų arba galėtų atsirasti (apie tai nuspręsime vadovaudamiesi vien savo nuožiūra) nepagrįstai arba neproporcingai didelė infrastruktūros apkrova;
 • sąmoningai arba per neapdairumą į Svetainę įkelti negaliojančių duomenų arba įdiegti virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų kenkėjiškų ar programinės įrangos elementų, tiek žalingų, tiek nežalingų, arba gadinti, iškreipti, pažeisti, atakuoti, eksploatuoti mūsų sistemas ar tinklą arba į juos prasiskverbti, arba kitais būdais bandyti trikdyti ar gadinti sistemos vientisumą arba „BibleProject“ ar bet kokių prijungtų tinklų saugumą, arba imtis veiksmų paveikti tinkamą Svetainės veikimą arba bet kokių asmenų ar subjektų naudojimąsi arba mėgavimąsi Svetaine;
 • apeiti priemones, kurios naudojamos neleisti arba apriboti pasiekti arba naudoti Svetainę, pavyzdžiui, įsilaužiant į apsaugotas ir neviešas Svetainės sritis, arba apeiti bet kokius blokavimo pagal geografinę vietovę mechanizmus;
 • Svetainę naudoti bet kokiai Asmens informacijai rinkti, įskaitant paskyrų vardus ir el. pašto adresus, arba Svetainę naudoti bet kokiems komerciniams tarpininkavimo tikslams neturint mūsų išankstinio raštiško leidimo;
 • bandyti taikyti apgrąžos inžineriją bet kokiam Svetainės aspektui arba bandyti išgauti šaltinio kodą (įskaitant įrankius, metodus, procesus ir infrastruktūrą), kurio pagrindu veikia arba kuriuo yra pagrįsta Svetainė, kurti bet kokius išvestinius darbus ar bet kokio pobūdžio medžiagą naudojant Turinį neatsižvelgiant į tai, ar tokią išvestinę medžiagą ketinate dalyti nemokamai, arba kitaip kurti verslą naudojant bet kokį Svetainės aspektą.

Jei pažeisite bet kokią šių Sąlygų nuostatą, šios Sąlygose aprašyti leidimai automatiškai nustos galioti. Bet koks Turinio naudojimas, kuris nėra aiškiai leidžiamas šios Sąlygose, gali pažeisti autorių teisių arba prekės ženklų įstatymus ir yra griežtai draudžiamas neturint išankstinio rašytinio „BibleProject“ leidimo.

Naudotojo sukurta medžiaga

Jei TBP nusprendžia ir tokia apimtimi, kiek nusprendžia, priimti naudotojo sukurtą medžiagą, jums gali būti suteikta galimybė publikuoti, persiųsti, pateikti ar kitaip skelbti komentarus, nuotraukas ar kitą medžiagą Svetainėje (toliau – „Naudotojo sukurta medžiaga“), kurią gali pasiekti ir peržiūrėti viešoji auditorija. Kalbant apie bet kokią jūsų paskelbtą Naudotojo sukurtą medžiagą, jūs pareiškiate, kad (i) jūs šį turinį sukūrėte ir turite į jį teises arba jūs turite savininko aiškų leidimą skelbti tokį turinį ir (ii) šis turinys nepažeidžia jokių kitų asmenų ar subjektų teisių (įskaitant autorių teises, prekės ženklų arba privatumo teises, bet tuo neapsiribojant) arba nepažeidžia jokių taikomų įstatymų, taisyklių ar reglamentų, šių Naudojimo sąlygų ar bet kokių kitų mūsų paskelbtų politikos nuostatų. Papildomos sąlygos, kurios keliamos Naudotojo sukurtai medžiagai:

 • joje negali būti jokios medžiagos, kuri yra melaginga, šmeižikiška, juodinanti, nešvanki, priekabi, grasinanti, diskriminuojanti, netolerantiška, pagrįsta neapykanta, smurtu, vulgari, šventvagiška, pornografinė ar kitaip įžeidžianti, netinkama, kenksminga, neteisėta, trikdanti arba žalinga;
 • ji negali pažeisti TBP arba kitų įstatyminių teisių, joje negali būti medžiagos, iš kurios gali kilti civilinė arba baudžiamoji atsakomybė pagal taikomus įstatymus ar reglamentus arba kitaip skatinti, propaguoti bet kokią neteisėtą veiklą ar įstatymams prieštaraujančius veiksmus arba palengvinti jų vykdymą;
 • ji negali sukurti arba grasinti sukurti prielaidų pakenkti bet kokiam asmeniui arba lemti turto praradimą arba pažeidimą;
 • joje negali būti kitų asmenų Asmens informacijos, pavyzdžiui, jų adreso, telefono numerio, el. pašto adreso, socialinio draudimo numerio, finansinės informacijos ar bet kokios kitos informacijos, kuri gali būti naudojama asmeniui sekti, su juo susisiekti arba juo apsimesti;
 • ji negali pažeisti jokių „BibleProject“ ar bet kokio kito asmens patento, prekės ženklo, prekybos paslapties, autorių teisių, sutarties arba kitos intelektinės nuosavybės ar kitos nuosavybės teisių;
 • ja negali būti siekiama pakenkti vaikams ar juos eksploatuoti pateikiant jiems netinkamą turinį, prašomas Asmens informacijos ar kaip nors kitaip;
 • ji negali klaidingai pristatyti jūsų tapatybę arba sąsajas su bet kokiu kitu asmeniu ar organizacija, įskaitant „BibleProject“;
 • ja negali būti siekiama rinkti kitų asmenų el. pašto adresų, naudotojo vardų ar slaptažodžių jokiomis priemonėmis ir jokiu tikslu;
 • ja negali būti siekiama automatiškai ar neautomatiškai persiųsti grandininius laiškus, masinius el. laiškus ar šlamštą arba trikdyti, ardyti ar nepagrįstai apkrauti TBP arba prie Svetainės prijungtus tinklus ar tarnybas, arba įdiegti, bandyti įdiegti ar skleisti šnipinėjimo, kenkėjišką ar kitokį kompiuterinį kodą mūsų kompiuteriuose ar įrangoje arba trečiųjų šalių kompiuteriuose ar įrangoje;
 • ji negali būti susijusi su komercine veikla, pavyzdžiui, konkursais, totalizatoriais arba kitomis pardavimą skatinančiomis priemonėmis, mainų prekyba, reklamavimu ar prekių ir paslaugų pardavimo ar pirkimo pasiūlymais;
 • ji negali būti kitokiais aspektais smerktina ar nedraugiška šeimai, kaip tai apibrėžia TBP vien tik savo nuožiūra.

Raginame rūpestingai parinkti informaciją, kurią skelbiate Svetainėje ir pateikiate kitiems naudotojams. TBP ragina viešai neskelbti savo viso vardo, telefono numerio, pašto adreso, el. pašto adreso ar kitos informacijos, kuri nurodo jūsų tapatybę arba leidžia pašaliniams asmenims jus rasti arba pavogti jūsų tapatybę. Tik jūs esate atsakingi už savo Naudotojo sukurtą medžiagą ir jos paskelbimo internete pasekmes. Jūs prisiimate visą riziką, susijusią su bendravimu su kitais naudotojais, su kuriais užmezgate ryšį per Svetainę, ir tiek, kiek tai leidžia įstatymai, jūs atleidžiate mus nuo bet kokių pretenzijų arba atsakomybės, susijusios su bet kokia Svetainėje paskelbta Naudotojo sukurta medžiaga, ir nuo bet kokių pretenzijų, susijusių su bet kokių kitų naudotojų elgesiu.

Mes pasiliekame teisę (bet neįsipareigojame) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nepranešę stebėti, peržiūrėti, atrinkti, skelbti, pašalinti, atmesti, modifikuoti ar saugoti Naudotojo sukurtą medžiagą. Mes taip pat pasiliekame teisę imtis veiksmų dėl ginčų tarp jūsų ir kitų naudotojų ir nebūsime atsakingi už jūsų sąveikas ar bet kokius ginčus su kitais naudotojais ar dėl bet kokių naudotojo veiksmų ar veiksmų neatlikimo. Tik jūs esate atsakingi už savo elgesį Svetainėje ir savo sąveikas su kitais naudotojais.

Mes galime nepranešę dėl bet kokios priežasties vien savo nuožiūra, įskaitant manymą, kad Naudotojo sukurta medžiaga gali pažeisti šias Sąlygas arba būti kitaip smerktina, atmesti, pakeisti arba pašalinti Naudotojo sukurtą medžiagą. Mes neremiame jokios Naudotojo sukurtos medžiagos ir paskelbta Naudotojo sukurta medžiaga neatspindi mūsų nuomonės, požiūrio ar rekomendacijos. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokią Naudotojo sukurtą medžiagą, kurią jūs ar kiti naudotojai ar trečiosios šalys paskelbia ar siunčia Svetainėje arba per ją, be to, neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius veiksmus ar veiksmų neatlikimą, susijusį su persiuntimais, komunikacijos elementais ar turiniu, kurį pateikė bet kuris naudotojas ar trečioji šalis.

Svetainės sauga

Jums griežtai draudžiama pažeisti arba bandyti pažeisti Svetainės saugos funkcijas atliekant toliau nurodytus veiksmus:

 • naudotis prieiga prie duomenų, kurie nėra jums skirti, arba prisijungti prie serverio ar paskyros, kurią pasiekti neturite įgaliojimo;
 • bandyti tyrinėti, nuskaityti arba testuoti sistemos ar tinko pažeidžiamumą arba pažeisti saugos arba tapatybės nustatymo priemones, nebent mes raštu aiškiai jus įgaliojame tai daryti;
 • bandyti trikdyti paslaugos teikimą bet kuriam naudotojui, pagrindiniam kompiuteriui ar tinklui, pavyzdžiui, pateikiant virusą, perkrovą, užtvindymą, šlamštą, masinius el. laiškus arba triktį;
 • siųsti nepageidaujamus el. laiškus, įskaitant, produktų ar paslaugų reklamą ir (arba) skelbimus, suklastojant TCP/IP paketo antraštę arba bet kurią antraštės informacijos dalį bet kuriame el. laiške arba naujienų grupės įraše.

Jūs šiuo sutinkate nenaudoti jokio įrenginio, programinės įrangos ar procedūros trikdyti arba bandyti trikdyti tinkamą Svetainės veikimą arba bet kokią Svetainėje atliekamą veiklą. Jūs taip pat sutinkate nenaudoti ar nebandyti naudoti jokios paieškos sistemos, programinės įrangos, įrankio, agento ar kito įrenginio arba mechanizmo (įskaitant naršykles, vorus, robotus, avatarus arba sumaniuosius agentus) naršyti Svetainę arba joje vykdyti paiešką, išskyrus tą paieškos sistemą ir paieškos agentus, kuriuos siūlome šioje Svetainėje, ir išskyrus plačiai prieinamas trečiųjų šalių žiniatinklio naršykles, pavyzdžiui, „Chrome“, „Firefox“, „Safari“ arba „Edge“.

Jei pažeistumėte mūsų sistemos ar tinklo saugą, jums gali grėsti civilinė arba baudžiamoji atsakomybė. Mes tirsime tokių pažeidimų atvejus. Mes galime pakviesti dalyvauti teisėsaugos institucijas ir su jomis bendradarbiauti persekiojant baudžiamąja tvarka naudotojus, kurie susiję su tokiais pažeidimais.

Svetainės naudojimo pakeitimas, pristabdymas arba nutraukimas

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir kartkartėmis vien savo nuožiūra ir nepranešę ar neprisiimdami atsakomybės pakeisti, pristabdyti arba panaikinti bet kurį Svetainės aspektą, įskaitant tam tikrų funkcijų pridėjimą ar panaikinimą ar visos Svetainės panaikinimą. Kartkartėmis mes galime apriboti prieigą prie dalies Svetainės arba visos Svetainės. Mes taip pat pasiliekame teisę nepranešę ir neprisiimdami atsakomybės dėl bet kokios priežasties ar be jokios priežasties vien savo nuožiūra sustabdyti arba pristabdyti jūsų paskyrą ar apriboti jums galimybę naudoti arba pasiekti Svetainę. Be to, dėl bet kokios priežasties ir be pranešimo visa Svetainė ar bet kuri jos dalis bet kuriuo metu ir bet kokį laikotarpį nepasiekiama gali tapti jums nepasiekiama.

Jei pristabdome arba panaikiname bet kurį Svetainės aspektą arba nutraukiame jūsų paskyrą, mes neprivalėsime jums pateikti jokios informacijos ar turinio. Mes taip pat galime ištrinti jūsų kitas nuostatas ir pomėgius, kurie saugomi jūsų paskyroje ar yra su ja susiję. Jūs negalite kreiptis dėl bet kokios informacijos, kurią mes ištriname, nepriklausomai nuo vertės, kurią jūs tokiai informacijai priskiriate, ir mes aiškiai atmetame bet kokią vertę, kurią galite priskirti bet kokiai savo informacijai, kuri saugoma mūsų serveriuose.

Privatumas ir komunikacija

Privatumo pranešimas.  Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote mūsų Privatumo pranešimą. Jūs galite bet kuriuo metu peržiūrėti mūsų Privatumo pranešimą

Sutikimas su elektronine komunikacija.  Jūs sutinkate iš mūsų sulaukti komunikaciją elektroniniu būdu, pavyzdžiui, el. paštu, Svetainėje paskelbtu pranešimu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis, kaip tai mes apibūdiname vien savo nuožiūra. Jūs sutinkate, kad bet koks reikalavimas atsiųsti jus pranešimą, paskelbimą, sutartį ar kitą komunikaciją raštu yra patenkinamas naudojant tokią elektroninę komunikaciją. Mes nesame atsakingi už bet kokį automatinį filtravimą, kurį jūs arba jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali taikyti tokiai elektroninei komunikacijai.

Prieiga prie jūsų informacijos per trečiąsias šalis. Kai užsiregistruojate naudoti arba naudojate mūsų produktus ir paslaugas, jūs galime mums suteikti leidimą pasiekti informaciją apie jus, kurią surinko trečiosios šalys. Pavyzdžiui, jūsų galite susieti savo „Facebook“ paskyrą, todėl mes galime turėti galimybę gauti informaciją iš tų paskyrų (pavyzdžiui, jūsų viso vardo arba el. pašto adreso). Informacija, kurią gauname iš tokių tarnybų, dažnai priklauso nuo jūsų nustatymų arba jų privatumo pranešimų, todėl būtinai peržiūrėkite savo nustatymus.

Taikytina teisė

„BibleProject“ kontroliuoja ir valdo Svetainę iš savo biurų Jungtinėse Valstijose. Pretenzijoms, susijusioms su Svetaine, įskaitant jos naudojimą, bei joje esančia medžiaga, taikomi Jungtinių Valstijų ir Oregono valstijos įstatymai. Jei pasirenkate Svetainę pasiekti iš kitos vietovės, tai darote savo pačių iniciatyva ir esate atsakingi už taikomų vietinių įstatymų laikymąsi.

Garantijos atsisakymas

„BibleProject“ SAVO SVETAINĘ IR JOS TURINĮ PATEIKIA TOKĮ, „KOKS JIS YRA“, IR SVETAINĖMS ARBA JŲ VEIKIMUI ARBA TURINIUI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT (TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT) PAVADINIMO GARANTIJAS AR SĄLYGAS ARBA NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI ARBA TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ARBA PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO GARANTIJAS. NORS TBP MANO, KAD TURINYS YRA TIKSLUS, IŠSAMUS IR NAUJAUSIAS, TBP NEPAREIŠKIA AR NEGARANTUOJA, KAD SVETAINĖSE PASIEKIAMA INFORMACIJA YRA TIKSLI, IŠSAMI AR NAUJAUSIA. TBP NEGALI GARANTUOTI MŪSŲ SVETAINIŲ PASIEKIAMUMO IR MES NEPAŽADAME JOKIŲ KONKREČIŲ MŪSŲ SVETAINIŲ JŪSŲ NAUDOJIMO REZULTATŲ. JŪS MŪSŲ SVETAINES NAUDOJATE SAVO PAČIŲ RIZIKA.

Mes nesame atsakingi už jokį turinį mūsų svetainėje, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) bet kokio svetainėje ar per ją paskelbto turinio tikslumą ir patikimumą, ir dėl to nesuteikiame jokių išreikštų ar numanomų garantijų, kurių atsiradimą galėjome lemti mes, galėjo lemti mūsų agentai arba atstovai, naudotojai, bet kokia įranga ar programavimo veiksmai, susiję su mūsų svetaine arba kuriuos mūsų svetainė atlieka arba bet koks kitas aspektas. Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines ir mes nesame atsakingi iš tų kitų svetainių turinį, tikslumą ar jose išreikštas nuomones, bet to, mes netiriame, nestebime ir netikriname tų svetainių tikslumo ar išsamumo. Bet kokių nuorodų į svetainę mūsų svetainėje įtraukimas nereiškia, kad mes patvirtiname arba remiame tas svetaines, į kurias pateiktos nuorodos. Kai pasiekiate šias trečiųjų šalių svetaines, tai darote savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių skelbimus ar trečiųjų šalių programas, kurios gali būti paskelbtos Svetainėje ar per ją, taip pat neprisiimame jokios atsakomybės už prekes ar paslaugas, kurias teikia tokie reklamuotojai. Mes nesame atsakingi už bet kokį mūsų svetainių naudotojų veiksmą ar veiksmo neatlikimą (tiek internete, tiek ne internete), įskaitant bet kokį turinio mūsų svetainėje paskelbimą. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokią klaidą, praleidimą, pertrūkį, ištrynimą, veikimo arba persiuntimo uždelsimą, komunikacijos linijos pertrūkį, vagystę ar sunaikinimą arba neįgaliotą prieigą prie bet kokios naudotojo komunikacijos ar jos pakeitimą. Mes nesame atsakingi už bet kokias problemas, pažeidimą, sužalojimą arba netinkamą veikimą, kuris susijęs su mūsų svetainėmis arba jūsų vykdomu mūsų svetainių naudojimu (įskaitant tuos, kurie gali atsirasti iš ryšio tinklo arba linijų, kompiuterinių internetinių sistemų, virusų arba kitų kenkėjiškų programų, serverių ar paslaugų teikėjų, kompiuterinės įrangos, programinės įrangos, bet kokio el. pašto gedimo arba per visa tai dėl techninių problemų ar srauto užsikimšimo internete ir (arba) mūsų svetainėse. Jokiomis aplinkybėmis nebūsime atsakingi už pažeidimą arba nuostolius, įskaitant asmeninį sužalojimą arba mirtį, kuriuos lėmė mūsų svetainių naudojimas, bet kokių naudotojų elgesys (tiek internete, tiek ne internete) arba bet kas kitkas. Mes nesame atsakingi už bet kokį jūsų kompiuterio, programinės įrangos, modemo, telefono ar kito turto pažeidimą, kuris atsirado dėl jūsų vykdomo mūsų svetainių naudojimo (ar negalėjimo jomis naudotis). Mes nebūsime jums atsakingi, jei negalėsite pasiekti informacijos per mūsų svetaines. Kai kurios valstijos neleidžia neįtraukti arba apriboti tam tikrų garantijų ir (arba) atsakomybės, todėl kai kurie apribojimai arba neįtraukimai jums gali būti netaikomi.

Atsakomybės apribojimas

„BibleProject“ ARBA BET KURIE JOS DARBUOTOJAI, DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, AGENTAI, TIEKĖJAI AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEBUS JUMS AR BET KURIAM KITAM ASMENIUI, KURIS SUSIJĘS SU MŪSŲ SVETAINĖMIS AR TURINIU ARBA JŲ NAUDOJIMU, ATSAKINGI UŽ (TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT) YPATINGĄ, NETIESIOGINĘ, PAVYZDINĘ, ARBA PASEKMĖJE ATSIRADUSIUS PAŽEIDIMUS ARBA BET KOKIUS PAŽEIDIMUS, ĮSKAITANT (TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT) NAUDOJIMO, DUOMENŲ, PELNO ARBA REPUTACIJOS PRARADIMĄ, VERSLO PERTRŪKĮ AR KOMPIUTERIO GEDIMĄ AR VEIKIMO SUTRIKIMĄ, NEATSIŽVELGIANT Į BET KOKIO VEIKSMO FORMĄ, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) SUTARTĮ, GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ, APLAIDUMĄ AR BET KOKIUS KITUS SUDĖTINGUS VEIKSMUS, KURIUOS LĖMĖ TURINIŲ NAUDOJIMAS, NEGALĖJIMAS JŲ NAUDOTI, KOPIJAVIMAS AR RODYMAS ARBA KURIE YRA SU IŠVARDYTAIS DALYKAIS SUSIJĘ. ŠIS APRIBOJIMAS GALIOJA VISOMS PRETENZIJOMS, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) SUTARTIES PAŽEIDIMĄ, GARANTIJOS PAŽEIDIMĄ, ŠMEIŽTĄ, GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ, FAKTŲ IŠKRAIPYMĄ, PRODUKTŲ ATSAKOMYBĘ, ĮSTATYMŲ (ĮSKAITANT REGLAMENTUS) PAŽEIDIMUS, APLAIDUMĄ IR KITUS CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMUS, TAIP PAT TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJOMS.

Neapribojant pirmiau išdėstytų nuostatų, visa bendra „BibleProject“ atsakomybė jums arba bet kuriam kitam asmeniui dėl bet kokių pretenzijų apsiriboja maksimalia suma, kurią jus „BibleProject“ sumokėjote per paskutinius 12 mėnesių.

Apsaugos užtikrinimas

JŪS SUTINKATE MUS, MŪSŲ PATRONUOJAMĄSIAS ĮMONES IR MŪSŲ FILIALUS, ATITINKAMUS JŲ NARIUS, DIREKTORIUS, AGENTUS, PARTNERIUS IR DARBUOTOJUS APSAUGOTI NUO BET KOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSAKOMYBĖS, SĄNAUDŲ, IŠLAIDŲ, PRETENZIJŲ, PAŽEIDIMŲ ARBA REIKALAVIMŲ, ĮSKAITANT (TAČIAU TUO NEAPSIRIBOJANT) PAGRĮSTUS ADVOKATO MOKESČIUS, KURIUOS LĖMĖ, KURIE YRA SUSIJĘ ARBA KURIE ATSIRADO DĖL (I) JŪSŲ VYKDOMO MŪSŲ SVETAINIŲ NAUDOJIMO PAŽEIDŽIANT MŪSŲ SĄLYGAS, (II) JŪSŲ ĮVYKDYTO MŪSŲ SĄLYGŲ PAŽEIDIMO ARBA (III) BET KOKIO MŪSŲ SĄLYGOSE APIBRĖŽTO JŪSŲ REPREZENTAVIMO IR GARANTIJŲ PAŽEIDIMO.

Naudojimo sąlygų peržiūra ir pataisymai

„BibleProject“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo peržiūrėti ir pataisyti šias Sąlygas atnaujindama šį įrašą. Mes galime iš anksto pranešę arba nepranešę jus bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties pakeisti arba atnaujinti šias Naudojimo sąlygas ir bet kokie tokie šių Naudojimo sąlygų pakeitimai pakeis bet kokias ankstesnes Naudojimo sąlygas iš karto, kai tik bus paskelbtos šiame puslapyje. Jūs sutinkate, kad tuo atveju, jei nustatoma, kad bet kuri šių Sąlygų dalis yra neįgyvendinama, likusios Sąlygų dalys toliau galios ir veiks, o neįgyvendinama dalis bus papildyta tokiu būdu, kad būtų įgyvendinama visa apimtimi, kiek tai leidžia įstatymai. Jūs sutinkate būti susaistomi bet kokių tokių pataisymų. Rekomenduojama jums reguliariai apsilankyti šiame puslapyje, kad susipažintumėte su naujausia Naudojimo sąlygų versija.

Kolektyvinio ieškinio atsisakymas

Jūs šiuo atsisakote bet kokios teisės iškelti bet kokį kolektyvinį ieškinį „BibleProject“, susijusį su bet kokia pretenzija, ginču ar kontraversija, bei dalyvauti tokiame ieškinyje ir, jei taikoma, jūs šiuo sutinkate atsisakyti dalyvauti kitokiu būdu pradėtuose bet kokiuose prieš „BibleProject“ nukreiptuose kolektyviniuose procesiniuose veiksmuose.

Arbitražinis susitarimas

Pastaba: šis Arbitražinis susitarimas taikomas tik naudotojams Jungtinėse Valstijose.

JŪS IR TBP SUTARIATE ATSISAKYTI BET KOKIŲ TEISIŲ BYLINĖTIS DĖL PRETENZIJŲ TEISME AR PRIEŠ TEISĖJĄ ARBA DALYVAUTI KOLEKTYVINIAME IEŠKINIO PATEIKIME AR ATSTOVAUJAMOJO IEŠKINIO PATEIKIME DĖL PRETENZIJOS. KITOS TEISĖS, KURIAS TURĖTUMĖTE, JEI KREIPTUMĖTĖS Į TEISMĄ, PAVYZDŽIUI, PRIEIGOS PRIE ĮKALČIŲ, TAIP PAT GALI BŪTI NEPRIEINAMOS ARBA APRIBOTOS ARBITRAŽE.

Bet kokia pretenzija arba ginčas, atsiradęs iš šių Naudojimo sąlygų ir jų aiškinimo arba jų pažeidimo, nutraukimo arba galiojimo arba kuris yra su tuo susijęs, santykiai, kurie susiformavo iš šių Naudojimo sąlygų, įskaitant ginčus dėl šios arbitražo nuostatos galiojimo, apimties ar įgyvendinamumo (bendrai vadinama „Valdomaisiais ginčais“), bus sprendžiami išskirtinai susaistomu individualiu arbitražu, o ne teisme, ir toks arbitražas bus vykdomas Portlende, Oregone arba kitoje vietoje, dėl kurios sutaria šalys. Arbitražą vykdys organizacija „American Arbitration Association“ (AAA) vadovaudamasi savo taisyklėmis ir procedūromis. Šio Arbitražinio susitarimo aiškinimui ir įgyvendinimui galioja Federalinis arbitražo įstatymas. Kaip alternatyva, savo pretenzijas galite pateikti mažų pretenzijų teisme, jai jūsų pretenzijos atitinka kriterijus ir su sąlyga, jei toks bylinėjimasis lieka tokiame teisme ir yra pateikiamas asmens (o ne kolektyviniu arba atstovavimo) pagrindu.

Prieš inicijuojant arbitražinius veiksmus, inicijuojanti šalis kitai šaliai mažiausiai prieš 60 dienų pateiks išankstinį rašytinį pranešimą apie savo ketinimą kreiptis dėl arbitražo. TBP tokį pranešimą pateiks el. pašto adresu, kurį mes turime, o jūsų tokį pranešimą turite pateikti el. pašto adresu webmaster@jointhebibleproject.com. Per šį 60 dienų pranešimo laikotarpį šalis pasistengs reikalą išspręsti draugiškai abipusėmis diskusijomis apie Valdomuosius ginčus. Jei draugiškai susitarti nepavyksta ir pasibaigus pranešimo laikotarpiui bet kuri šalis gali inicijuoti arbitražą.

Arbitras turės įgaliojimą pateikti bet kokį sprendimą, kuris gali būti pateikiamas teisme pagal įstatymą arba pagal teisingumo teisę ir bet koks arbitro (-ų) sprendimas bus galutinis ir susaistantis kiekvieną iš šalių. Kai arbitras priima sprendimą, nuosprendis gali būti perduotas bet kokiam kompetentingos jurisdikcijos teismui. Nepaisant pirmiau nurodyto įpareigojimo ginčus spręsti arbitražo būdu, kiekviena šalis turės teisę bet kuriuo metu kreiptis į bet kokį kompetentingos jurisdikcijos teismą dėl draudžiamojo arba kitokio nešališko sprendimo. Arbitras taikys taikomus įstatymus ir šių Naudojimo sąlygų nuostatas, o jei tai nebus daroma, tai bus laikoma arbitražinių įgaliojimu viršijimu ir pagrindu pateikti teisminei kontrolei. Nei TBP, nei jūs neturite teisės bet kokį Valdomąjį ginčą spręsti kaip kolektyvinę, atstovavimo ar privataus advokato ieškinį ir arbitras (-ai) neturės įgaliojimo nagrinėti bendruoju kolektyvinės, atstovavimo ar privataus advokato pagrindu. Jei nustatoma, kad bet kuri šio susitarimo dėl arbitražo nuostata šiame skyriuje yra neteisėta arba neįgyvendinama, likusios arbitražo sąlygos toliau visiškai galios, saistys ir turės būti įgyvendintos (tačiau jokiu atveju nebus galima vykdyti kolektyvinio, atstovavimo ar privataus advokato bendrojo arbitražo). Šioms Naudojimo sąlygoms ir susijusioms operacijoms galios Federalinio arbitražo įstatymo 9 U.S.C. 1-16 skyrius (FAA) ir, jei taikoma, Oregono valstijos įstatymai.

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?