ភាសាខ្មែរ
Back

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

BibleProject

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019

សូមស្វាគមន៍មកកាន់គម្រោង BibleProject -- យើងរីករាយដែលអ្នកបានចូលមើលគេហទំព័រ!

BibleProject ជឿជាក់លើការចែករំលែកនូវអ្វីដែលយើងផលិតជាមួយមនុស្ស និងក្រុមជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅជុំវិញពិភពលោក។ យើងចង់ឲ្យវីដេអូ ប័ណ្ណប្រកាស កំណត់ចំណាំ និងខ្លឹមសារផ្សេងទៀតរបស់យើងត្រូវបានប្រើដោយឥតគិតថ្លៃដោយអ្នកដឹកនាំ និងអប់រំសាសនា ដើម្បីជំរុញចំណេះដឹង និងការពិភាក្សាអំពីព្រះគម្ពីរ។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ (ជួនកាលគ្រាន់តែហៅថា "លក្ខខណ្ឌ") មានគោលបំណងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនោះ ខណៈពេលដំណាលគ្នានោះ ការពារខ្លឹមសារ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ និងមិនសមរម្យ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើការបង្កើតរបស់យើង អ្នកត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ យើងជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលរៀបចំឡើងក្រោមច្បាប់រដ្ឋអូរីហ្គោននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ប៉ុន្តែយើងខិតខំដើម្បីឲ្យមានទស្សនៈជាសកល។ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ  យើងអាចចាត់ទុកខ្លួនយើងថាជា "យើង", "យើង", "របស់យើង", "TBP", "The Bible Project", ឬពិតណាស់ជា "BibleProject" ។

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមជាមួយ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់យើង ដែលគ្រប់គ្រងការប្រើរបស់អ្នកលើគេហទំព័រ ទំព័របណ្តាញសង្គម ប៉ុស្តិ៍ និងវត្តមានតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ TBP ផ្សេងទៀត (ជារួមហៅថា "គេហទំព័រ")។ សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើគេហទំព័រ។

 1. ការទទួលយក
 1. ទិដ្ឋភាពទូទៅ
 1. ការចុះឈ្មោះ
 1. ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា
 1. ពាណិជ្ជសញ្ញា TBP
 1. ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រ និងខ្លឹមសារ
 1. ការដាក់កម្រិតលើការប្រើរបស់អ្នកលើគេហទំព័រ និងខ្លឹមសារ
 1. សម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើ
 1. សន្តិសុខគេហទំព័រ
 1. ការកែប្រែ ការផ្អាក និងការបញ្ឈប់ការប្រើគេហទំព័រ
 1. ឯកជនភាព និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង
 1. ការគ្រប់គ្រងច្បាប់
 1. ការលះបង់សិទ្ធិ
 1. ការបដិសេធអំពីការធានា
 1. ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ
 1. ការទាមទារសំណង
 1. ការពិនិត្យឡើងវិញលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ
 1. កិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្ម

ការទទួលយក

ដើម្បីចូលប្រើ រុករក ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង អ្នកត្រូវតែទទួលយក និងយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដរាបណាអ្នកប្រើគេហទំព័រ ខ្លឹមសារ (បានកំណត់ខាងក្រោម) ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រម និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ អ្នកមិនអាចប្រើសេវាកម្មនេះបានទេ។ ការទទួលយករបស់អ្នកបង្កើតបានជាកិច្ចសន្យាស្របច្បាប់។ លក្ខខណ្ឌរបស់យើងបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និង BibleProject ទាក់ទងនឹងការប្រើរបស់អ្នកលើគេហទំព័រ និងខ្លឹមសារ ហើយប្រតិបត្តិតាមវិសាលភាពដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ការខកខានមិនបានអនុវត្តសិទ្ធិ ឬបទបញ្ញត្តិណាមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងនឹងមិនប្រតិបត្តិជាការលះបង់សិទ្ធិ ឬបទបញ្ញត្តិនោះឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ មតិ ឬកង្វល់ណាមួយទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ ឬសេវាកម្មទាំងនេះ សូមទាក់ទងយើងតាម webmaster@jointhebibleproject.com ឬទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃតាម (855) 700-9109 ។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

BibleProject មិនមែនជាផ្នែកនៃនិកាយ ឬទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនាគ្រិស្ទទេ។ យើងសង្ឃឹមថា មនុស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននឹងទទួលបានគុណតម្លៃនៅក្នុងការងាររបស់យើង ដោយមិនគិតពីជំនឿសាសនា ឬមិនមែនសាសនារបស់ពួកគេ។ គោលដៅរបស់យើងគឺមិនមែនលើកកម្ពស់ការបង្រៀនខុសពីគេនៃទំនៀមទម្លាប់ជាក់លាក់របស់សាសនាគ្រិស្តណាមួយនោះទេ ប៉ុន្តែជាការស្វែងរកប្រធានបទ និងគំនិតខាងសាសនវិទ្យាដែលផុសចេញពីការអានព្រះគម្ពីរដែលផ្តោតលើកំណាព្យ និងនិទានកថាដែលផ្តោតសំខាន់លើប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌។ នៅពេលខ្លះយើងឈានទៅដល់ការស្វែងរកផ្នែកខ្លះនៃព្រះគម្ពីរដែលការបកស្រាយ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខាងសាសនវិទ្យារបស់យើងអាចនឹងក្លាយជាភស្តុតាង ប៉ុន្តែគោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យរឿងរ៉ាវ និងការអះអាងខាងសាសនវិទ្យានៃគម្ពីរសាសនាអធិប្បាយចេញមកដោយខ្លួនឯង។

ដោយសារតែយើងមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងសេចក្តីជំនឿបកស្រាយតាមព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាការជ្រើសរើសធនធាន និងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ការងារបកស្រាយនោះ យើងមានកង្វល់ជាពិសេសអំពីមនុស្សដែលផ្តាច់ចេញពីខ្លឹមសាររបស់យើងពីបរិបទនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីចំណុចមួយ។ លើសពីនេះទៀត ដោយសារតែយើងជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញ យើងជំទាស់នឹងបុគ្គល ឬស្ថាប័នដែលរកប្រាក់ចំណេញពីការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេលើខ្លឹមសាររបស់យើង។ ការប៉ុនប៉ងរកប្រាក់ចំណេញពីខ្លឹមសាររបស់យើង ឬការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសាររបស់យើងតាមរបៀបដែលកែប្រែសារ ការសន្និដ្ឋាន ការពិចារណា ឬអត្ថន័យនៃខ្លឹមសារនោះ ការរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងបញ្ចប់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារនេះ។

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើវីដេអូ ប័ណ្ណប្រកាស ផតខាស់ និងការថតជាសំឡេងផ្សេងទៀត ព្រមទាំងសម្ភារ និងមុខងារណាផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ដូចជា bibleproject.com ក៏ដូចជាខ្លឹមសារណាមួយនៅលើទំព័របណ្តាញសង្គម ឬទំព័រស្ទ្រីមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ដូចជាប៉ុស្តិ៍ YouTube និង Vimeo (ជារួមហៅថា "ខ្លឹមសារ")។ ខ្លឹមសារអាចមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ លើកលែងតែមានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលផ្តល់សេវាបង្ហោះ ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតដល់ TBP (ជារួមហៅថា "អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម" និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនោះអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ ទំព័របណ្តាញសង្គម ឬទីតាំងតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញខ្លឹមសារ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានគោលបំណងធ្វើប្រតិបត្តិការបន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌទាំងនោះ។

ដើម្បីចូលប្រើ រុករក ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសារនេះ អ្នកត្រូវតែយល់ព្រមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារ ឬគេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម ឬមុខងារណាមួយដែលពួកគេផ្តល់ជូនបានឡើយ។

ការចុះឈ្មោះ

គេហទំព័ររបស់យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានទូទៅអំពីកម្មវិធី និងសេវាកម្មរបស់ TBP ។ អ្នកអាចនឹងចុះឈ្មោះជាមួយយើងដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត ធ្វើការទិញ ឬបរិច្ចាគតាមអ៊ីនធឺណិត ចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ ឬចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ ក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ តាមរយៈការចុះឈ្មោះជាមួយយើង អ្នកយល់ព្រមថា (ក) អ្នកអាច និងមានសិទ្ធិ និងការអនុញ្ញាតដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងចង់ភ្ជាប់ជាមួយ TBP (ខ) ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់អំពីខ្លួនអ្នកគឺពិតប្រាកដ ត្រឹមត្រូវ កំពុងប្រើប្រាស់ និងពេញលេញ និង (គ) អ្នកនឹងប្រើប្រាស់តែព័ត៌មានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលយើងចេញជូនអ្នក ដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្នែកចូលប្រើមានកំណត់នៃគេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើ TBP បានបញ្ឈប់ការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រនេះពីមុនដោយហេតុផលណាមួយ អ្នកមិនអាចចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះក្រោមកាលៈទេសៈណាមួយឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយយើង អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងគណនី និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក (រួមទាំង ការរក្សាការសម្ងាត់របស់ពួកគេ) និងការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយអ្នកផ្សេង ដោយមាន ឬគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នក។ អ្នកយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានាថា អ្នកផ្សេងដែលប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ BibleProject នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឡើយ។

អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់យើងជាបន្ទាន់នូវរាល់ការបំពានសុវត្ថិភាព ឬការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ  webmaster@jointhebibleproject.com ដែលមានពាក្យ "ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត" នៅក្នុងជួរប្រធានបទ។ ទោះបីជាអ្នកជូនដំណឹងយើងក៏ដោយ អ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពណាមួយដែលកើតឡើងដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណចូលប្រើរបស់អ្នក រួមទាំងការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក។ យើងរក្សាសិទ្ធិ តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង ដើម្បីបញ្ឈប់ការចូលប្រើគេហទំព័រ ឬផ្នែកណាមួយរបស់អ្នក នៅពេលណាមួយ ដោយគ្មានការជូនដំណឹង។

ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

សិទ្ធិថតចម្លង សញ្ញាពាណិជ្ជ និងសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតនៅក្នុងខ្លឹមសារ និងព័ត៌មានណាផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ រួមមាន សុហ្វវែរ អត្ថបទ ក្រាហ្វិក ឡូហ្គោ រូបតំណាងប៊ូតុង រូបភាព ឃ្លីបសំឡេង ការចងក្រងទិន្នន័យ និងបណ្តុំ ការចងក្រង និងការឌីស្សាញរួមរបស់គេហទំព័រ (ជារួមហៅថា "កម្មសិទ្ធិបញ្ញា") ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ឬផ្តល់សិទ្ធិដោយ TBP ហើយយើងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះ។

ពាណិជ្ជសញ្ញា TBP

ខណៈពេលដែលសិទ្ធិថតចម្លងនៅក្នុងខ្លឹមសារជាក់លាក់ដែលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់លាក់មួយចំនួន គ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសញ្ញាសេវាកម្មណាមួយត្រូវបានផ្តល់ឲ្យអ្នកដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។ នេះមានន័យថា អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះ ឡូហ្គោ ឬគ្រឿងសម្គាល់ TBP ផ្សេងទៀតរបស់យើងតាមវិធីដែលមិនមានលក្ខណៈជាការប្រើដោយត្រឹមត្រូវក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។ នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់ច្រឡំអំពីទំនាក់ទំនងរវាង TBP និងអ្នកប្រើខ្លឹមសាររបស់យើង ឧទាហរណ៍ ការនាំឲ្យត្រូវបានគេជឿជាក់ថា TBP គាំទ្រ ឬឧបត្ថម្ភអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែក។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជសញ្ញាណាមួយរបស់យើងលើសពីការប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនោះ សូមទាក់ទងយើងដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់ពិសេស។ អាជ្ញាប័ណ្ណនោះមិនមែនជាអាជ្ញាប័ណ្ណធម្មតាឡើយ ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យក្រោមកាលៈទេសៈពិសេស។ អាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការប្រើប្រាស់សញ្ញាណាមួយរបស់យើងអាចត្រូវផ្តល់ឲ្យតែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្លូវការដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយមន្ត្រីដែលមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ។ គ្មាននរណាម្នាក់ ឬភ្នាក់ងារណាមួយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់សិទ្ធិណាមួយ ឬអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សញ្ញាណាមួយរបស់យើង ហើយការផ្តល់សិទ្ធិដែលបានប៉ុនប៉ង ឬការសន្យា ឬការណែនាំដែលពាក់ព័ន្ធនោះគឺមិនមានសុពលភាពទេ។

ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័រ និងខ្លឹមសារ

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាចដកបាន មិនអាចផ្ទេរបាន មិនផ្តាច់មុខ ដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រ មើលព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រ និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ រួមមានសមាសធាតុអន្តរកម្មណាមួយដែលត្រូវការធាតុចូល អ្នកត្រូវបង្ហាញ និងធានាថា (ក) រាល់ព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់បញ្ជូនទៅគេហទំព័រគឺអាចទុកចិត្ត និងត្រឹមត្រូវ (ខ) អ្នកនឹងរក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននោះ និង (គ) ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកមិនរំលោភបំពានលើច្បាប់ វិធាន និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានឡើយ។ ព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់ជូនយើងក៏នឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់យើង។

អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័រសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ឬសម្រាប់គោលបំណងខុសច្បាប់ ឬមិនត្រឹមត្រូវណាមួយឡើយ។ អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើប្រាស់ ជួល បញ្ជូនឡើងវិញ ចម្លង បង្ហាញ បោះពុម្ព លក់ ផ្តល់ ជួល ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរង ធ្វើទីផ្សារ ឬផ្ទេរគេហទំព័រ ឬផ្នែក ឬសមាសភាគណាមួយ (រួមទាំង ខ្លឹមសារ) លើកលែងត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតមិនថតចម្លង ផ្លាស់ប្តូរវិស្វករ បកប្រែ ផ្ទេរប្រព័ន្ធ កែប្រែ ឬបង្កើតស្នាដៃថ្មីរបស់គេហទំព័រ ឬផ្នែកណាមួយរបស់គេហទំព័រ។ ការចូលលុកលុយគេហទំព័រ ការធ្វើសកម្មភាពក្លែងបន្លំលើគេហទំព័រ និងសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវអាចស្ថិតក្រោមវិធានការផ្លូវច្បាប់។

ខ្លឹមសារវីដេអូ។  វីដេអូមួយចំនួនរបស់យើងអាចទាញយកបានពីគេហទំព័រ www.bibleproject.com របស់យើង ឬប៉ុស្តិ៍របស់នៅលើ YouTube (https://www.youtube.com/user/jointhebibleproject) ឬ Vimeo (https://vimeo.com/channels/1241213) ឬប៉ុស្តិ៍ផ្សេងទៀតដែលយើងអាចនឹងបង្កើតនាពេលអនាគត (ជារួមហៅថា "ខ្លឹមសារវីដេអូ")។ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កប់ការស្ទ្រីម ឬភ្ជាប់ទៅកាន់ខ្លឹមសារវីដេអូណាមួយរបស់យើងទៅក្នុងគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីទូរសព្ទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក លុះត្រាតែ និងរហូតដល់យើងណែនាំអ្នកឲ្យដកវាចេញ ប៉ុន្តែ ដរាបណាអ្នកអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌយ៉ាងតឹងរឹង ជាពិសេសលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅខាងក្រោម៖

 • អ្នកមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃរូបិយវត្ថុ ឬតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាព ឬភាពអសកម្មណាមួយដែលនាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍រូបិយវត្ថុដោយប្រយោលដល់អ្នកឡើយ ដែលជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬកម្មវិធីរបស់អ្នកក្នុងការប្រើខ្លឹមសារវីដេអូ។
 • អ្នកមិនអាចលក់ ឬចែកចាយច្បាប់ចម្លងនៃខ្លឹមសារវីដេអូទេ។
 • អ្នកត្រូវតែដាក់ការជូនដំណឹងដែលច្បាស់លាស់ និងលេចធ្លោជាប់ទៅនឹងខ្លឹមសារវីដេអូ ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ BibleProject ជាអ្នកនិពន្ធ និងម្ចាស់ខ្លឹមសារវីដេអូ ហើយមានតំណទៅ www.bibleproject.com ដែលបើកឲ្យអ្នកមើលចូលទៅកាន់គេហទំព័រនោះ ហើយស្វែងយល់បន្ថែមអំពី BibleProject ។
 • អ្នកមិនអាចកែសម្រួល កែប្រែ ឬធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារវីដេអូណាមួយ ហើយអ្នកក៏មិនអាចបង្កើតស្នាដៃចម្លងណាមួយដោយផ្អែកលើខ្លឹមសារវីដេអូបានដែរ។
 • អ្នកមិនអាចអាប់ឡូតខ្លឹមសារវីដេអូណាមួយទៅម៉ាស៊ីនមេ ឬសេវាកម្មស្ទ្រីមថ្មីផ្សេងទៀត ក្រៅពីមួយដែលយើងផ្តល់ជូន។

ប័ណ្ណប្រកាស។  ប័ណ្ណប្រកាសមួយចំនួនរបស់យើងអាចទាញយកបានពីគេហទំព័រ www.bibleproject.com របស់យើង (ជារួមហៅថា "ប័ណ្ណប្រកាស")។ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទាញយក បង្កើត និងបង្ហាញប័ណ្ណប្រកាសណាមួយរបស់យើង មិនថាជាឌីជីថល ឬនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែង លុះត្រាតែ និងរហូតដល់យើងដកការអនុញ្ញតនេះចេញ ប៉ុន្តែដរាបណាអ្នកអនុលោមយ៉ាងតឹងរឹងតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយជាពិសេសលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅខាងក្រោម៖

 • អ្នកមិនអាចតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃរូបិយវត្ថុ ឬតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាព ឬភាពអសកម្មណាមួយនឹងនាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍រូបិយវត្ថុដោយប្រយោលដល់អ្នកឡើយ ដែលជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ភាគីទីបីក្នុងការមើលប័ណ្ណប្រកាស ហើយអ្នកក៏មិនអាចលក់ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណប្រកាសបានដែរ។
 • អ្នកអាចបង្កើត និងចែកចាយច្បាប់ចម្លងរហូតដល់ 500 ច្បាប់នៃប័ណ្ណប្រកាសផ្សេងៗគ្នា ដរាបណាអ្នកអនុវត្តតាមការដាក់កម្រិតស្តីពីការលក់នៅខាងលើ ដូច្នេះប័ណ្ណប្រកាសទាំងអស់ត្រូវបានចែកចាយដោយមិនគិតថ្លៃ។ (ប្រសិនបើអ្នកចង់ផលិតច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណប្រកាសចំនួន 500 ច្បាប់ ឬច្រើនជាងនេះ សូមទាក់ទងយើងដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណពិសេស។)
 • អ្នកមិនអាចកែសម្រួល កែប្រែ ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណប្រកាសណាមួយ ហើយអ្នកក៏មិនអាចបង្កើតស្នាដៃចម្លងដោយអាស្រ័យលើប័ណ្ណប្រកាសបានឡើយ។
 • អ្នកត្រូវតែដាក់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងដែលច្បាស់លាស់ និងលេចធ្លោជាប់ទៅនឹងការបង្ហាញជាឌីជីថលនៃប័ណ្ណប្រកាសណាមួយ ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ BibleProject ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាម្ចាស់នៃប័ណ្ណប្រកាស ហើយមានតំណទៅ www.bibleproject.com ដែលបើកឲ្យអ្នកមើលចូលទៅគេហទំព័រនោះនិងស្វែងយល់បន្ថែមអំពី BibleProject ។

ក្នុងករណីដែលយើងដកការអនុញ្ញាតនេះ អ្នកត្រូវតែដកចេញការបង្ហាញជាឌីជីថលនៃប័ណ្ណប្រកាសទាំងអស់ ហើយបញ្ឈប់ការចែកចាយប័ណ្ណប្រកាសដែលបានផលិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែង។

ខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀត។  កំណត់សម្គាល់ ស្គ្រីប និងខ្លឹមសារមើលឃើញស្តាទិចមួយចំនួនរបស់យើង ក្រៅពីប័ណ្ណប្រកាសដែលអាចទាញយកបានពីគេហទំព័រ  www.bibleproject.com  របស់យើង (ជារួមហៅថា "ខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀត")។ អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញតឲ្យទាញយក ផលិត និងបង្ហាញខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀតរបស់យើង មិនថាជាឌីជីថល ឬពេលវេលាតែមួយដងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែង លុះត្រាតែ និងរហូតដល់យើងដកការអនុញ្ញាតនេះចេញ ប៉ុន្តែ ដរាបណាអ្នកអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ជាពិសេស លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅខាងក្រោម៖

 • អ្នកមិនតម្រូវឲ្យបង់ថ្លៃរូបិយវត្ថុ ឬតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាព ឬភាពអសកម្មណាមួយដែលនាំឲ្យមានអត្ថប្រយោជន៍រូបិយវត្ថុដោយប្រយោលដល់អ្នកឡើយ ដែលជាតម្រូវការជាមុនដើម្បីមើលខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀត ហើយអ្នកក៏មិនអាចលក់ខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀតបានឡើយ។
 • អ្នកមិនអាចបង្កើតច្បាប់ចម្លងជាច្រើននៃខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែងបានឡើយ។
 • អ្នកមិនអាចកែសម្រួល កែប្រែ ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀតណាមួយ ហើយអ្នកក៏មិនអាចបង្កើតស្នាដៃចម្លងដោយអាស្រ័យលើខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀតបានឡើយ។
 • អ្នកត្រូវតែដាក់ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងដែលច្បាស់លាស់ និងលេចធ្លោជាប់ទៅនឹងការបង្ហាញជាឌីជីថលនៃខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀត ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណ BibleProject ជាអ្នកនិពន្ធ និងជាម្ចាស់នៃខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀត ហើយមានតំណទៅ www.bibleproject.com ដែលបើកឲ្យអ្នកមើលចូលទៅគេហទំព័រនោះ និងស្វែងយល់បន្ថែមអំពី BibleProject ។

ក្នុងករណីដែលយើងដកការអនុញ្ញាតនេះ អ្នកត្រូវតែដកចេញការបង្ហាញជាឌីជីថលនៃខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀតទាំងអស់ ហើយបញ្ឈប់ការចែកចាយខ្លឹមសារមើលឃើញផ្សេងទៀតដែលបានផលិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាក់ស្តែង។

ផតខាស់។  ផតខាស់ និងខ្លឹមសារសំឡេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនរបស់យើងអាចទាញយកបានពីគេហទំព័រ  www.bibleproject.com របស់យើង និងសេវាកម្មស្ទ្រីមសំឡេងដែលបានអនុញ្ញាតផ្សេងទៀត (ជារួមហៅថា "ខ្លឹមសារសំឡេង")។ ខណៈពេលដែលអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ខ្លឹមសារសំឡេងរបស់យើងតាមតម្រូវការពីគេហទំព័រ ឬសេវាកម្មដែលបានអនុញ្ញាតរបស់យើង ដូចជា Apple Podcasts, Google Podcasts, និង Spotify (ដរាបណាអ្នកអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវណាមួយនៃសេវាកម្មដែលបានអនុញ្ញាតទាំងនោះ) ស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថត ផលិតឡើងវិញ ការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញ ឬធ្វើការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារផ្សេងទៀតរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារសំឡេងណាមួយរបស់យើង ក្រៅពីខ្លឹមសារដែលបានអនុញ្ញាតនៅខាងលើ សូមទាក់ទងយើងដើម្បីរៀបចំអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់ពិសេស។

ការដាក់កម្រិតលើការប្រើរបស់អ្នកលើគេហទំព័រ និងខ្លឹមសារ

ការចូលប្រើគេហទំព័រមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារណាមួយតាមរបៀបណាមួយក្រៅពីត្រូវបានអនុញ្ញាតជាពិសេសដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ដោយមិនកំណត់នូវអ្វីដែលបានចែងខាងលើ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកមិនអាចស្ថិតនៅក្រោមកាលៈទេសៈណាមួយឡើយ៖

 • ដកចេញ ផ្លាស់ប្តូរ រារាំង ជៀសវាង ជ្រៀតជ្រែក ឬគេចជៀសសិទ្ធិថតចម្លង ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសេចក្តីជូនដំណឹងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលមានកម្មសិទ្ធិលើខ្លឹមសារ ឬយន្តការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិឌីជីថល ឧបករណ៍ណាមួយ ឬវិធានការការពារខ្លឹមសារផ្សេងទៀតមិនថាដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀត
 • កញ្ចក់ ស៊ុម ការចម្លងអេក្រេង់ និងតំណចម្ងាយឆ្ងាយទៅនឹងផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬចូលប្រើខ្លឹមសារណាមួយតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា ឬមធ្យោបាយក្រៅពីអ្វីដែលយើងបានផ្តល់ ឬអនុញ្ញាត
 • ចូលប្រើគេហទំព័រតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មណាមួយ រួមមានដោយ "មនុស្សយន្ត" "ពីងពាង" "អ្នកអានក្រៅបណ្តាញ" ជាដើម ឬចាត់វិធានការណាមួយដែលបំពាន ឬអាចបំពាន (ដូចដែលបានកំណត់តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង) ដល់បន្ទុកដ៏ធំដែលមិនសមហេតុផល ឬមិនសមាមាត្រលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើង
 • អាប់ឡូតទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ ឬបញ្ចូលមេរោគ ដង្កូវ  សេះត្រូចាន ឬកម្មវិធីគ្រោះថ្នាក់ដោយចេតនា ឬមិនប្រយ័ត្ន មិនថាគ្រោះថ្នាក់ ឬមិនគ្រោះថ្នាក់ទៅកាន់គេហទំព័រ ឬចូលលុកលុយ ធ្វើឲ្យខ្សោយ ធ្វើឲ្យខូចខាត វាយប្រហារ ទាញផលប្រយោជន៍ ឬជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញរបស់យើង ឬប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែក ឬធ្វើឲ្យខូចដល់សុក្រិត្យភាព ឬសន្តិសុខប្រព័ន្ធរបស់ BibleProject ឬបណ្តាញដែលបានភ្ជាប់ណាមួយ ឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីឲ្យមានផលជះដល់ប្រតិបត្តិការដែលត្រឹមត្រូវរបស់គេហទំព័រ  និងការប្រើប្រាស់ ឬអាស្រ័យផលរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ
 • រារាំងវិធានការដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ការ ឬរិតត្បិតការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ដួចជាដោយការហែកទៅក្នុងតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាព ឬមិនមែនសាធារណៈនៃគេហទំព័រ ឬគេចវេសយន្តការទប់ស្កាត់ភូមិសាស្ត្រណាមួយ
 • ប្រើប្រាស់គេហទំព័រដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ រួមមានឈ្មោះគណនី និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រក្នុងគោលបំណងស្វែងរកពាណិជ្ជកម្ម ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុន ឬ
 • ប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្តូរវិស្វករផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬប៉ុនប៉ងទាញយកកូដប្រភព (រួមមាន ឧបករណ៍ វិធីសាស្ត្រ ដំណើរការ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ) ដែលបើក ឬបង្កើតជាមូលដ្ឋានលើគេហទំព័រ បង្កើតស្នាដៃ ឬសម្ភារចម្លងនៃប្រភេទណាមួយដោយប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារ មិនថាអ្នកមានបំណង ឬមិនមានបំណងបង្ហាញសម្ភារចម្លងដោយមិនគិតថ្លៃ ឬបើមិនដូច្នេះទេ កសាងអាជីវកម្មដោយប្រើប្រាស់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ។

ការអនុញ្ញាតដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើអ្នកបំពានបទបញ្ញត្តិណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចនឹងរំលោភបំពានលើសិទ្ធិថតចម្លង ឬពាណិជ្ជសញ្ញា ច្បាប់ ហើយត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង បើមិនមានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់ BibleProject ។

សម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើ

ប្រសិនបើ TBP ជ្រើសរើសទទួលយកសម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើ អ្នកអាចមានឱកាសបោះពុម្ពផ្សាយ បញ្ជូន ដាក់បញ្ជូន ឬបើមិនដូច្នេះទេបង្ហោះមតិយោបល់ រូបថត ឬសម្ភារផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ ("សម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើ") ដែលអាចចូលប្រើ និងមើលបានដោយសាធារណៈជន។ ទាក់ទងនឹងសម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលបានបង្ហោះដោយអ្នក អ្នកបង្ហាញថា (i) អ្នកបានបង្កើត និងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើខ្លឹមសារ ឬអ្នកមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្នុងការបង្ហោះខ្លឹមសារបែបនោះ និង (ii) ខ្លឹមសារមិនរំលោភលើសិទ្ធិរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយឡើយ (រួមមាន សិទ្ធិថតចម្លង ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសិទ្ធិឯកជនភាព) ឬរំលោភបំពានលើច្បាប់ វិធាន ឬបទបញ្ញត្តិ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ឬគោលការណ៍ដែលបានបង្ហោះផ្សេងទៀតរបស់យើង។ លើសពីនេះទៀត សម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើមិនត្រូវ៖

 • មានសម្ភារណាមួយដែលមិនពិត បរិហាកេរ្តិ៍ ប្រមាថ អាសគ្រាម យាយី គំរាមកំហែង រើសអើង ប្រកាន់ ស្អប់ខ្ជើម ថោកទាប បង្អាប់ អាសអាភាស ឬបើមិនដូច្នេះទេ ប្រមាថមើលងាយ មិនសមរម្យ ធ្វើឲ្យខូចខាត ខុសច្បាប់ រំខាន ឬធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់
 • រំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ TBP ឬសិទ្ធិស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត ដែលមានសម្ភារណាមួយដែលអាចបង្កឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌក្រោមច្បាប់ ឬបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន ឬបើមិនដូច្នេះទេ លើកស្ទួយ តស៊ូមតិ ឬជួយដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬទង្វើខុសពីច្បាប់
 • បង្កើត ឬគំរាមកំហែងដល់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬធ្វើឲ្យបាត់បង់ ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ
 • រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្សេងទៀត ដូចជា អាសយដ្ឋាន លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខសន្តិសុខសង្គម ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដាន ទាក់ទង ឬក្លែងបន្លំបុគ្គលនោះ
 • រំលោភលើប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា អាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្ម សិទ្ធិថតចម្លង កិច្ចសន្យា ឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬម្ចាស់កម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់ BibleProject ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត
 • ស្វះស្វែងធ្វើបាប ឬកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារតាមរយៈការបង្ហាញពួកគេទៅកាន់ខ្លឹមសារមិនសមរម្យ ស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬផ្សេងទៀត
 • បំភ្លៃអត្តសញ្ញាណ ឬការទាក់ទងរបស់អ្នកជាមួយបុគ្គល ឬស្ថាប័នណាមួយ រួមទាំង BibleProject
 • ស្វះស្វែងប្រមូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឈ្មោះអ្នកប្រើ ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកដទៃដោយមធ្យោបាយណាមួយក្នុងគោលបំណង
 • ស្វះស្វែងបញ្ជូនសំបុត្រសង្វាក់ អ៊ីមែលឥតបានការ មិនថាស្វ័យប្រវត្តិ ឬមិនមែន ឬជ្រៀតជ្រែក រំខាន ឬបង្កើតបន្ទុកដែលមិនចាំបាច់លើ TBP ឬបណ្តាញ ឬសេវាកម្មដែលបានភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ ឬដំឡើង ឬប៉ុនប៉ងដំឡើង ឬបង្កើនកម្មវិធីចារកម្ម កម្មវិធីគ្រោះថ្នាក់ ឬកូដកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬបរិក្ខាររបស់យើង ឬកុំព្យូទ័រ ឬបរិក្ខាររបស់ភាគីទីបី
 • ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ដូចជា ការប្រកួតប្រជែង ការចាប់ឆ្នោតយករង្វាន់ ឬការផ្សព្វផ្សាយការលក់ផ្សេងទៀត ការដោះដូរទំនិញ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការផ្តល់ជូនការលក់ ឬការទិញទំនិញ និងសេវាកម្ម ឬ
 • បើមិនដូច្នេះទេ អាចជំទាស់បាន ឬមិនងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ដូចដែលបានកំណត់ដោយ TBP តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង។

សូមជ្រើសរើសដោយយកចិត្តទុកដាក់នូវព័ត៌មានដែលអ្នកបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ និងព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឲ្យអ្នកប្រើផ្សេងទៀត។ TBP លើកទឹកចិត្តអ្នកមិនឲ្យបង្ហោះឈ្មោះពេញ លេខទូរសព្ទ អាសយដ្ឋានផ្លូវ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតរបស់អ្នកជាសាធារណៈ ដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក ឬអនុញ្ញាតឲ្យជនចម្លែករកឃើញអ្នក ឬលួចអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសម្ភារដែលបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើរបស់អ្នក និងផលវិបាកនៃការបង្ហោះវាទៅអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកទទួលបន្ទុករាល់ហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងការទាក់ទងជាមួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀត ដែលអ្នកទាក់ទងមកតាមរយៈគេហទំព័រ ហើយនៅក្នុងកម្រិតដែលច្បាប់អនុញ្ញត អ្នកធ្វើឲ្យយើងរួចពីបណ្តឹងតវ៉ា ឬការទទួលខុសត្រូវណាមួយដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារដែលបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័រ និងពីបណ្តឹងតវ៉ាណាមួយទាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រើផ្សេងទៀត។

យើងរក្សាសិទ្ធិ ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ច ក្នុងការតាមដាន ពិនិត្យមើលឡើងវិញ ត្រួតពិនិត្យ បង្ហោះ ដកចេញ បដិសេធ កែប្រែ ឬរក្សាទុកសម្ភារដែលបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើនៅពេលណាមួយ និងហេតុផលណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការណាមួយទាក់ទងនឹងជម្លោះរវាងអ្នក និងអ្នកប្រើផ្សេងទៀត ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអន្តរកម្មរបស់អ្នក ឬជម្លោះណាមួយជាមួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀត ឬចំពោះសកម្មភាព ឬភាពអសកម្មរបស់អ្នកប្រើផ្សេងទៀត។ អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ និងអន្តរកម្មរបស់អ្នកជាមួយអ្នកប្រើផ្សេងទៀត។

យើងអាចបដិសេធ ផ្លាស់ប្តូរ ឬដកចេញសម្ភារដែលបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើដោយគ្មានការជូនដំណឹងដោយហេតុផលណាមួយតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង រួមទាំងជំនឿរបស់យើងថា សម្ភារដែលបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើនោះអាចបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬអាចជំទាស់បាន។ យើងមិនគាំទ្ររាល់សម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើ និងសម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលបានបង្ហោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិត ទស្សនៈ ឬដំបូន្មានរបស់យើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវ និងទទួលបន្ទុកទំនួលខុសត្រូវចំពោះសម្ភារបង្កើតដោយអ្នកប្រើដែលអ្នក ឬអ្នកប្រើផ្សេងទៀត ឬភាគីទីបីបង្ហោះ ឬផ្ញើតាម ឬតាមរយៈគេហទំព័រ ហើយយើងក៏មិនទទួលបន្ទុកទំនួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាព ឬភាពអសកម្មណាមួយទាក់ទងនឹងការបញ្ជូន ការប្រាស្រ័យទាក់ទង ឬខ្លឹមសារដែលផ្តល់ដោយអ្នកប្រើ ឬភាគីទីបីណាមួយ។

សន្តិសុខគេហទំព័រ

អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីការរំលោភបំពាន ឬព្យាយាមរំលោភបំពានលើលក្ខណៈពិសេសសន្តិសុខរបស់គេហទំព័រ ដូចជាតាមរយៈ៖

 • ការចូលប្រើទិន្នន័យដែលមិនមានបំណងសម្រាប់អ្នក ឬចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមេ ឬគណនីដែលអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រើ
 • ការប៉ុនប៉ងអង្កេត ស្កេន ឬធ្វើតេស្តភាពងាយរងគ្រោះរបស់ប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញ ឬរំលោភវិធានការសន្តិសុខ ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ លើកលែងតែយើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ
 • ការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នកប្រើ ម៉ាស៊ីន ឬបណ្តាញណាមួយ ដូចជាតាមរយៈការដាក់បញ្ជូនមេរោគ បន្ទុកលើស ការជាប់ស្ទះ សារឥតបានការ ការផ្ញើសំបុត្រហួសហេតុ ឬការធ្វើឲ្យគាំងសំបុត្រ ឬ
 • ការផ្ញើអ៊ីមែលមកដោយឯកឯង រួមមានការផ្សព្វផ្សាយ និង/ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬសេវាកម្មដោយបន្លំក្បាលកញ្ចប់ TCP/IP ឬផ្នែកណាមួយនៃព័ត៌មានបឋមកថានៅក្នុងអ៊ីមែល ឬការបង្ហោះក្រុមព័ត៌មានណាមួយ។

អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ សុហ្វវែរ ឬទម្លាប់ណាមួយដើម្បីជ្រៀតជ្រែក ឬព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកការងារគេហទំព័រ ឬសកម្មភាពណាមួយដែលធ្វើឡើងនៅលើគេហទំព័រនេះ។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា មិនប្រើប្រាស់ ឬព្យាយាមប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន សុហ្វវែរ ឧបករណ៍ ភ្នាក់ងារ ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ឬយន្តការ (រួមមាន កម្មវិធីរុករក ពីងពាង មនុស្សយន្ត អវតារ ឬភ្នាក់ងារវៃឆ្លាត) ដើម្បីរុករក ឬស្វែងរកគេហទំព័រក្រៅពីម៉ាស៊ីនស្វែងរក និងភ្នាក់ងារស្វែងរកដែលយើងអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រនេះ និងកម្មវិធីរុករកវិបគេហទំព័រភាគីទីបីដែលមានជាទូទៅដូចជា Chrome, Firefox, Safari ឬ Edge ។

ប្រសិនបើអ្នករំលោភបំពានសន្តិសុខប្រព័ន្ធ ឬបណ្តាញរបស់យើង អ្នកអាចប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌ។ យើងនឹងស៊ើបអង្កេតការកើតឡើងដែលអាចមានការរំលោភបំពានបែបនេះ។ យើងអាចចូលរួម ឬសហការជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការកាត់ទោសអ្នកប្រើដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការរំលោភបំពានបែបនេះ។

ការកែប្រែ ការផ្អាក និងការបញ្ឈប់ការប្រើគេហទំព័រ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ផ្អាក ឬបញ្ឈប់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនៅពេលណាមួយ និងពីពេលមួយទៅពេលមួយ តាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង និងដោយគ្មានការជូនដំណឹង ឬការទទួលខុសត្រូវ រួមទាំងការបញ្ចូល ឬការបំបាត់លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន ឬបញ្ឈប់គេហទំព័រទាំងស្រុង។ ពីពេលមួយទៅពេលមួយ យើងអាចរឹតត្បិតការចូលប្រើគេហទំព័រមួយចំនួន ឬទាំងអស់។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ ឬផ្អាកគណនីរបស់អ្នក ឬរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់ ឬការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ ដោយគ្មានការជូនដំណឹង ឬការទទួលខុសត្រូវ ដោយហេតុផល ឬគ្មានហេតុផលណាមួយតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង។ ដូច្នេះហើយ សម្រាប់ហេតុផលណាមួយ និងដោយគ្មានការជូនដំណឹង ផ្នែកទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយរបស់គេហទំព័រនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់អ្នកនៅគ្រប់ពេល។

ប្រសិនបើយើងផ្អាក ឬបញ្ឈប់ផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬបញ្ឈប់គណនីរបស់អ្នក យើងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារណាមួយឡើយ។ យើងក៏អាចលុបចំណូលចិត្ត និងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតរបស់អ្នកក្នុងកម្រិតដែលមាននៅក្នុង ឬទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នកបានផងដែរ។ អ្នកមិនមានបណ្តឹងជំទាស់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលយើងលុបចោល ដោយមិនគិតពីតម្លៃណាមួយដែលអ្នកអាចបញ្ជាក់ចំពោះព័ត៌មាននោះ ហើយយើងសូមបដិសេធនូវរាល់តម្លៃដែលយើងអាចសន្មតថាព័ត៌មានណាមួយរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង។

ឯកជនភាព និងការប្រាស្រ័យទាក់ទង

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាព  អ្នកទទួលស្គាល់ថា អ្នកបានអាន និងយល់អំពីសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់យើង។ អ្នកអាចពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់យើងនៅពេលណាក៏បាន។

ការយល់ព្រមលើការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអេឡិចត្រូនិច។  អ្នកយល់ព្រមទទួលការទាក់ទងពីយើងតាមរយៈអេឡិចត្រូនិច តាមរយៈអ៊ីមែល សេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ ឬមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត ដូចដែលបានកំណត់ដោយយើងតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើង។ អ្នកយល់ព្រមថា រាល់លក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការផ្ញើឲ្យអ្នកនូវសេចក្តីជូនដំណឹង ការបង្ហាញ ឬកិច្ចព្រមព្រៀង ឬការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុវត្តដោយការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអេឡិចត្រូនិចនេះ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការចម្រោះអ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវាបណ្តាញរបស់អ្នកណាមួយដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចអនុវត្តចំពោះការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមអេឡិចត្រូនិចនេះទេ។

ការចូលប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកតាមរយៈភាគីទីបី។ នៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះប្រើ ឬប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង អ្នកអាចផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់យើងក្នុងការចូលប្រើព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកដោយភាគីទីបី។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចភ្ជាប់គណនី Facebook របស់អ្នក ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលបានព័ត៌មានពីគណនីទាំងនេះ (ដូចជាឈ្មោះពេញ និងអ៊ីមែលរបស់អ្នក)។ ព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីសេវាកម្មទាំងនោះភាគច្រើនអាស្រ័យលើការកំណត់របស់អ្នក ឬសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីឯកជនភាពរបស់ពួកគេ ដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាពិនិត្យមើលការកំណត់របស់អ្នក។

ការគ្រប់គ្រងច្បាប់

BibleProject គ្រប់គ្រង និងដំណើរការគេហទំព័រពីការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ បណ្តឹងតវ៉ាដែលទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសម្ភារដែលមាននៅទីនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងរដ្ឋអូរីហ្គោន។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសចូលប្រើគេហទំព័រពីទីតាំងផ្សេងទៀតនោះ អ្នកធ្វើដូច្នេះតាមការផ្តួចផ្តើមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការគោរពតាមច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋានដែលអាចអនុវត្តបាន។

ការបដិសេធអំពីការធានា

BibleProject គឺផ្តល់នូវគេហទំព័រ និងខ្លឹមសាររបស់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើ "តាម" មូលដ្ឋាន ហើយមិនមានការបង្ហាញ ឬការធានានៃប្រភេទណាមួយ ដោយបង្ហាញ ឬបង្កប់ រួមមាន ការធានា ឬលក្ខខណ្ឌនៃចំណងជើង ឬការធានាដែលអាចបញ្ជាក់បាននៃលទ្ធភាពខាងជំនួញ ឬកាយសម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ ឬគ្មានការរំលោភបំពានលើគេហទំព័រ ឬប្រតិបត្តិការ ឬខ្លឹមសាររបស់ពួកគេ។ ទោះបីជា TBP ជឿថាខ្លឹមសារមានភាពត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និងកំពុងប្រើប្រាស់ក៏ដោយ TBP មិនតំណាង ឬធានាថា ព័ត៌មានអាចចូលប្រើបានលើគេហទំព័រគឺត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ ឬកំពុងប្រើប្រាស់ឡើយ។ TBP មិនអាចធានានូវភាពអាចប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ហើយយើងមិនសន្យាថានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងតាមការប្រថុយប្រថានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

យើងមិនទទួលខុសត្រូវ និងមិនធានា បង្ហាញ ឬបង្កប់ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារណាមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង រួមមាន ភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពអាចទុកចិត្តបាននៃខ្លឹមសារណាមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង មិនថាបណ្តាលមកពីយើង ដោយភ្នាក់ងារ ឬអ្នកតំណាងរបស់យើង ដោយអ្នកប្រើ ដោយឧបករណ៍ ឬកម្មវិធីណាមួយដែលទាក់ទងនឹង ឬប្រើប្រាស់ដោយគេហទំព័ររបស់យើង ឬផ្សេងទៀត។ គេហទំព័ររបស់យើងអាចនឹងមានតំណទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត ហើយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ភាពត្រឹមត្រូវ ឬមតិយោបល់ដែលបានបញ្ចេញនៅលើគេហទំព័រផ្សេងទៀតទាំងនោះ ហើយយើងមិនស៊ើបអង្កេត តាមដាន ឬពិនិត្យមើលគេហទំព័រទាំងនោះសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ ឬភាពពេញលេញឡើយ។ ការបញ្ចូលគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់ណាមួយទៅនឹងគេហទំព័ររបស់យើង មិនបញ្ជាក់ការអនុញ្ញាត ឬការយល់ព្រមពីគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់នោះឡើយ។ នៅពេលអ្នកចូលប្រើគេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះ អ្នកធ្វើដូច្នេះតាមការប្រថុយប្រថានរបស់អ្នកហើយ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី ឬកម្មវិធីរបស់ភាគីទីបីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង ហើយយើងក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើ ឬការលុបចោលណាមួយ (មិនថាតាមអ៊ីនធឹណិត ឬគ្មានអ៊ីនធឺណិត) នៃអ្នកប្រើប្រាស់នៃគេហទំព័ររបស់យើង រួមទាំងការបង្ហោះខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស ការលុបចោល ការរំខាន ការលុប ការភ្លាត់ខុស ការពន្យាពេលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការបញ្ជូន ការខកខានលើខ្សែបណ្តាញទំនាក់ទំនង ការលួច ឬការបំផ្លាញ ឬការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការផ្លាស់ប្តូរការទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើណាម្នាក់ឡើយ។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហា ការខូចខាត របួស ឬការដំណើរការខុសណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើង ឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងពី ឬតាមរយៈបណ្តាញទំនាក់ទំនង ឬខ្សែបណ្តាញ ប្រព័ន្ធតាមអ៊ីនធឺណិតកុំព្យូទ័រ មេរោគ ឬកម្មវិធីគ្រោះថ្នាក់ ម៉ាស៊ីនមេ ឬ អ្នកផ្តល់សេវា បរិក្ខារកុំព្យូទ័រ សុហ្វវែរ ការខកខានមិនទទួលបានអ៊ីមែលដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេស ឬការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅលើអ៊ីនធឺណិត និង/ឬនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង)។ នៅក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាត រួមទាំងការរងរបួស ឬការស្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ពីការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ (មិនថាតាមអ៊ីនធឺណិត ឬគ្មានអ៊ីនធឺណិត) ឬផ្សេងទៀត។ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយចំពោះកុំព្យូទ័រ សុហ្វវែរ ម៉ូឌឹម ទូរសព្ទ ឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ (ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់) គេហទំព័ររបស់យើង។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចូលប្រើព័ត៌មានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង។ រដ្ឋមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកលែង ឬការដាក់កម្រិតនៃការធានា និង/ឬការទទួលខុសត្រូវមួយចំនួន ដូច្នេះការដាក់កម្រិត និងការលើកលែងនៅខាងលើមិនអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

ទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយ BibleProject ឬនិយោជិត នាយក មន្ត្រី ភ្នាក់ងារ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលទាក់ទង ឬការកើតឡើងចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់យើង រួមមានការខូចខាតជាពិសេស ប្រយោល ជាគំរូ ឬសំខាន់ ឬការខូចខាតណាមួយក៏ដោយ រួមមាន ការបាត់បង់ការប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ ប្រាក់ចំណេញ ឬសុឆន្ទៈ ការរំខានដល់អាជីវកម្ម ឬការខកខាន ឬការខុសប្រក្រតីរបស់កុំព្យូទ័រដោយមិនគិតពីទម្រង់នៃសកម្មភាពណាមួយ រួមមាន កិច្ចសន្យា ការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ការធ្វេសប្រហែស ឬសកម្មភាពធ្វើទារុណកម្មផ្សេងទៀត ដែលកើតឡើងចេញ ឬមានទំនាក់ទំនងនឹងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់ អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ថតចម្លង ឬការបង្ហាញខ្លឹមសារនោះ។ ការដាក់កម្រិតនេះអនុវត្តចំពោះបណ្តឹងតវ៉ាទាំងអស់ រួមមាន ការបំពានកិច្ចសន្យា ការបំពានការធានា ការបរិហាកេរ្តិ៍ ការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរឹង ការបង្ហាញខុស ការទទួលខុសត្រូវលើផលិតផល ការបំពានច្បាប់ (រួមមានបទបញ្ញត្តិ) ការធ្វេសប្រហែស និងទារុណកម្មផ្សេងទៀត ព្រមទាំងបណ្តឹងតវ៉ារបស់ភាគីទីបី។

ដោយមិនកំណត់លើបទបញ្ញត្តិខាងលើ ការកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវសរុបដែល BibleProject ជំពាក់អ្នក ឬបុគ្គលណាមួយសម្រាប់បណ្តឹងតវ៉ាណាមួយត្រូវបានកំណត់ត្រឹមចំនួនអតិបរមានៃចំនួនដែលអ្នកបានចំណាយលើ BibleProject នៅក្នុងរយៈពេល 12 ចុងក្រោយនេះ។

ការទាមទារសំណង

អ្នកយល់ព្រមសងជំងឺចិត្ត និងឲ្យយើង ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់យើង សាខារបស់យើង និងសមាជិករៀងៗខ្លួន នាយក មន្ត្រី ភ្នាក់ងារ ដៃគូ និងនិយោជិតរបស់ពួកគេរួចផុតពីការខាតបង់ ការទទួលខុសត្រូវ ការចំណាយ ការតវ៉ា ការខូចខាត ឬការទាមទារ រួមមានថ្លៃសេវាមេធាវីសមរម្យ ដោយសារតែ ឬទាក់ទងនឹងការកើតឡើងចេញពី (I) ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើគេហទំព័ររបស់យើងដោយរំលោភបំពានលក្ខខណ្ឌរបស់យើង (II) ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌតែមួយ ឬ (III) ការរំលោភបំពានលើការតំណាង និងការធានារបស់អ្នកដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើង។

ការពិនិត្យឡើងវិញលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ

BibleProject រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការបង្ហោះនេះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ យើងអាចកែប្រែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនៅគ្រប់ពេលសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ដោយមាន ឬគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អ្នក ហើយការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងប្តូរ ឬជំនួសលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ពីមុនភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីការបង្ហោះទៅទំព័រនេះ។ អ្នកយល់ស្របក្នុងករណីដែលផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនអាចអនុវត្តបាន ច្បាប់នៅសល់នៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវតែមានសុពលភាព និងប្រសិទ្ធភាព ហើយផ្នែកដែលមិនអាចអនុវត្តបាននឹងត្រូវកែប្រែដើម្បីអាចអនុវត្តបានក្នុងកម្រិតមួយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ អ្នកយល់ព្រមគោរពតាមការកែប្រែនេះ។ អ្នកត្រូវបានណែនាំឲ្យចូលមើលទំព័រនេះជាទៀងទាត់ ដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន។

ការបោះបង់សិទ្ធិបណ្តឹងរួម

អ្នកលះបង់សិទ្ធិណាមួយក្នុងការចាប់ផ្តើម ឬចូលរួមក្នុងបណ្តឹងរួមណាមួយប្រឆាំងនឹង BibleProject ដែលទាក់ទងនឹងបណ្តឹងតវ៉ា ជម្លោះ ឬការទាស់ទែងគ្នាណាមួយ ហើយក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបាន អ្នកយល់ព្រមដកខ្លួនចេញពីក្រុមណាមួយដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹង BibleProject ។

កិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្ម

ចំណាំ៖ កិច្ចសន្យាមជ្ឈត្តកម្មនេះអនុវត្តសម្រាប់តែអ្នកប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។

អ្នក និង TBP យល់ព្រមលះបង់សិទ្ធិណាមួយដើម្បីជំទាស់បណ្តឹងតវ៉ានៅក្នុងតុលាការ ឬនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យ ឬចូលរួមនៅក្នុងបណ្តឹងរួម ឬសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពអ្នកតំណាងដែលទាក់ទងនឹងបណ្តឹងតវ៉ា។ សិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលអ្នកនឹងមាន ប្រសិនបើអ្នកបានទៅតុលាការ ដូចជា ការចូលប្រើទៅរបកគំហើញ ក៏អាចមិនមាន ឬមានកំណត់នៅក្នុងមជ្ឈត្តកម្មដែរ។

បណ្តឹងតវ៉ា ឬជម្លោះណាមួយដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងការបកស្រាយ ឬការបំពាន ឬការបញ្ឈប់ ឬសុពលភាពរបស់ពួកគេ ទំនាក់ទំនងដែលបណ្តាលមកពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ រួមទាំងជម្លោះអំពីសុពលភាព។ វិសាលភាព ឬភាពអាចអនុវត្តបាននៃបទបញ្ញត្តិមជ្ឈត្តិកម្ម (ជារួមហៅថា "ជម្លោះដែលមានធានារ៉ាប់រង") នឹងត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុង ដោយគោរពតាមមជ្ឈត្តិកម្មបុគ្គល ជាជាងនៅតុលាការ ហើយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ ផតឡែន អូរីហ្គោន ឬទីតាំងផ្សេងទៀតដែលភាគីអាចយល់ស្របគ្នាទៅវិញទៅមកបាន។ មជ្ឈត្តិកម្មនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសមាគមមជ្ឈត្តិកម្មអាមេរិក ("AAA") ក្រោមវិធាន និងនីតិវិធីរបស់ខ្លួន។ ច្បាប់មជ្ឈត្តិកម្មសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបកស្រាយ និងការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តិកម្មនេះ។ ម៉្យាងវិញទៀត អ្នកអាចអះអាងបណ្តឹងតវ៉ារបស់អ្នកនៅតុលាការដោះស្រាយរឿងក្ដីតូចៗ ប្រសិនបើបណ្តឹងតវ៉ារបស់អ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ហើយដរាបណាបញ្ហានៅតែមាននៅក្នុងតុលាការ និងកម្រិតខ្ពស់លើមូលដ្ឋានបុគ្គល (មិនមានលក្ខណៈពិសេស មិនមែនតំណាង)។

មុននឹងផ្តួចផ្តើមមជ្ឈត្តិកម្ម ភាគីផ្តួចផ្តើមនឹងផ្តល់ឲ្យភាគីម្ខាងទៀតនូវសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនយ៉ាងតិច 60 ថ្ងៃ ពីបំណងរបស់ខ្លួននៃមជ្ឈត្តិកម្ម។ TBP នឹងផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងនេះតាមអ៊ីមែលទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនៅលើឯកសារជាមួយយើង ហើយអ្នកត្រូវផ្តល់សេចក្តីជូនដំណឹងនេះតាមអ៊ីមែលទៅ webmaster@jointhebibleproject.com។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការជូនដំណឹងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ ភាគីនានានឹងព្យាយាមដោះស្រាយដោយមេត្រីភាពតាមរយៈការពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីជម្លោះដែលមានការធានារ៉ាប់រង។ ការខកខាននូវការដោះស្រាយប្រកបដោយមេត្រីភាព និងរយៈពេលផុតកំណត់នៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ភាគីទាំងពីរចាប់ផ្តើមមជ្ឈត្តិកម្ម។

មជ្ឈត្តិកម្មនឹងមានអំណាចក្នុងការផ្តល់ការអនុគ្រោះដែលអាចមាននៅក្នុងតុលាការដោយស្ថិតក្រោមច្បាប់ ឬដោយសមធម៌ ហើយសេចក្តីសម្រេចណាមួយរបស់មជ្ឈត្តិកម្មនឹងក្លាយជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយ និងត្រូវគោរពដោយភាគីទាំងពីរ។ សាលក្រមលើសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈត្តិកម្មអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។ ទោះជាមានកាតព្វកិច្ចខាងមុខក្នុងការធ្វើមជ្ឈត្តកម្មលើជម្លោះក៏ដោយ ភាគីនីមួយៗមានសិទ្ធិក្នុងការបន្តការផ្តល់ការអនុគ្រោះអធិបញ្ជា ឬការអនុគ្រោះដោយសមធម៌ផ្សេងទៀតនៅពេលណាមួយពីតុលាការមានសមត្ថកិច្ច។ មជ្ឈត្តករនឹងអនុវត្តច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាននៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងការខកខានមិនបានអនុវត្តនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា លើសពីអំណាចអាជ្ញាធរ និងមូលដ្ឋានមជ្ឈត្តកម្មសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញលើប្រព័ន្ធតុលាការ។ TBP ឬអ្នកមិនមានសិទ្ធិធ្វើមជ្ឈត្តកម្មលើជម្លោះដែលបានធានារ៉ាប់រងក្នុងនាមជាសកម្មភាពរួម អ្នកតំណាង មេធាវីឯកជន ហើយមជ្ឈត្តករនឹងមិនមានសិទ្ធិអំណាចដំណើរការលើមូលដ្ឋានជារួម អ្នកតំណាង ឬមេធាវីឯកជនឡើយ។ ប្រសិនបើបទបញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមជ្ឈត្តកម្មនៅក្នុងផ្នែកនេះត្រូវបានរកឃើញថា ខុសច្បាប់ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន លក្ខខណ្ឌមជ្ឈត្តកម្មដែលនៅសល់នឹងបន្តមានសុពលភាព គោរពតាម និងអាចអនុវត្តបាន (ប៉ុន្តែក្នុងករណីណាក៏ដោយ នឹងមិនមានមជ្ឈត្តកម្មទូទៅជារួម អ្នកតំណាង ឬមេធាវីឯកជនឡើយ)។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោម ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់មជ្ឈត្តកម្មសហព័ន្ធ 9 U.S.C. sec. 1-16 (FAA) និងក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបានដោយច្បាប់រដ្ឋអូរីហ្គោន។

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?