Back

Powiadomienie o ochronie prywatności

BibleProject

Aktualizacja: sierpień 2019 r.

Wprowadzenie

BibleProject szanuje prywatność użytkownika i zobowiązuje się do ochrony jego poufnych danych. Niniejsze powiadomienie o ochronie prywatności („Powiadomienie o ochronie prywatności”) stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem i organizacją BibleProject wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi, firmami nadrzędnymi i podmiotami zależnymi (łącznie „BibleProject”, „my”, „nasz ”, „nas”) podczas uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych, w tym thebibleproject.com, kanałów w mediach społecznościowych, aplikacji oraz usług (łącznie „Witryna internetowa”) i podlega Warunkom użytkowania BibleProject oraz jest ich częścią.

Dane osobowe

W kontekście niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności „Dane osobowe” oznaczają informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie danej osoby (takie, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika lub numer karty kredytowej) lub dotyczące tej osoby informacje bezpośrednio powiązane z danymi osobowymi. Dane osobowe nie obejmują (a) informacji zbiorczych, to znaczy gromadzonych przez nas danych dotyczących korzystania przez użytkownika z Witryny internetowej lub grupy albo kategorii usług lub użytkowników, z których usunięto poszczególne tożsamości lub inne Dane osobowe, ani (b) danych zanonimizowanych, których nie można łatwo połączyć z daną osobą.

Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, ochrony i ujawniania Danych osobowych użytkownika oraz jego interakcji z organizacją BibleProject za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub osobiście w naszych lokalizacjach fizycznych.

Należy uważnie przeczytać to powiadomienie, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące danych użytkownika i sposobu ich przetwarzania.

Zgoda

Uzyskując dostęp do Witryny internetowej, tworząc profil użytkownika w Witrynie, odwiedzając nasze studio lub przesyłając Dane osobowe do organizacji BibleProject, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności oraz na gromadzenie i wykorzystywanie Danych osobowych użytkownika w sposób opisany poniżej. Podejmiemy działania w celu powiadomienia użytkownika i potwierdzenia jego zgody na różnych etapach gromadzenia Danych osobowych użytkownika. W przypadku braku zgody użytkownika na nasze zasady i praktyki, uzyskanie dostępu do niniejszej Witryny internetowej i korzystanie z niektórych jej części przez użytkownika może być niemożliwe.

Zakres

Informujemy, że niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności ma zastosowanie do danych gromadzonych przez nas:

 • podczas przeglądania niniejszej Witryny internetowej przez użytkownika,

 • podczas odwiedzin naszego studia przez użytkownika,

 • podczas przesyłania do nas przez użytkownika jego danych,

 • podczas tworzenia profilu użytkownika lub korzystania z niego,

 • podczas komunikacji z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków,

 • za pośrednictwem innych firm, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług,

 • za pomocą wszelkich innych środków podczas korzystania z naszych usług przez użytkownika.

Niniejsze Powiadomienie nie ma zastosowania do dotyczących użytkownika danych zgromadzonych w inny sposób, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych, treści lub witryn nieobsługiwanych przez BibleProject.

Podstawa prawna

Będziemy gromadzić Dane osobowe użytkownika wyłącznie (a) w stosownych przypadkach, za zgodą użytkownika lub (b) gdy będziemy mieć w tym uzasadniony interes. W przypadku gromadzenia lub wykorzystywania Danych osobowych użytkownika na podstawie jego zgody, będziemy również informować użytkownika o wszelkich zmianach i w razie potrzeby zwracać się do niego o udzielenie dodatkowej zgody.

Ochrona prywatności dzieci

BibleProject uznaje potrzebę zapewnienia dodatkowych środków ochrony prywatności w odniesieniu do Danych osobowych dzieci. Nie gromadzimy świadomie żadnych Danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia bez uzyskania zgody rodzica lub opiekuna dziecka. W przypadku chęci zarejestrowania w Witrynie internetowej dziecka poniżej 16. roku życia, BibleProject wymaga wyrażenia zgody rodzica lub opiekuna dziecka na rejestrację za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem przed aktywowaniem rejestracji dziecka. Jeśli BibleProject nie otrzyma zgody rodzica lub opiekuna w ciągu 24 godzin od wniosku o rejestrację dziecka, usuniemy wszelkie Dane osobowe przekazane przez dziecko w ramach jego wniosku o rejestrację. BibleProject zakazuje korzystania z Witryny internetowej, dokonywania zakupów lub darowizn za jej pośrednictwem, korzystania z funkcji interaktywnych lub komentarzy publicznych Witryny internetowej lub udostępniania jakichkolwiek Danych osobowych użytkownikom poniżej 16. roku życia, których rodzic lub opiekun nie ukończył procesu rejestracji i wyrażenia zgody w Witrynie internetowej.

BibleProject jest organizacją non-profit według ustępu 501(c)(3) art. 26. Kodeksu Stanów Zjednoczonych, dlatego nie obowiązuje jej ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children's Online Privacy Protection Act). Mimo to BibleProject poważnie traktuje ochronę prywatności dzieci, które mogą zainteresować się prezentowaną przez nas treścią. Wszystkie postanowienia niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym dzieci. Młodsi użytkownicy powinni zawsze konsultować się z rodzicami lub opiekunami przed udostępnieniem informacji w dowolnej witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej. Zachęcamy rodziny do omówienia domowych wytycznych dotyczących udostępniania Danych osobowych w Internecie.

Użytkownicy, którzy sądzą, że BibleProject dysponuje danymi przekazanymi przez dziecko lub dotyczącymi dziecka poniżej 16. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna lub którzy chcą przejrzeć Dane osobowe ich dziecka w BibleProject lub zażądać ich usunięcia, proszeni są o kontakt pod adresem webmaster@jointhebibleproject.com lub bezpłatnym numerem (855) 700-9109.

W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Podczas odwiedzin naszej Witryny lub studia gromadzimy określone dane osobowe użytkownika. Gromadzimy te informacje:

 • Bezpośrednio od użytkownika, który je przekazuje.

 • Automatycznie podczas przeglądania Witryny przez użytkownika.

 • Od innych firm, w tym stron internetowych innych firm.

Należy pamiętać, że niektóre oferty, usługi i części Witryny internetowej mogą być dostępne wyłącznie po rejestracji użytkownika. Użytkownik może ograniczyć przekazywane nam dane do minimum niezbędnego do korzystania z naszych usług i w dowolnym momencie skontaktować się z BibleProject, aby zmodyfikować dotyczące go dane, którymi dysponujemy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku zgody użytkownika na przekazanie nam jego Danych osobowych lub późniejszego wycofania zgody, najprawdopodobniej nie będziemy w stanie kontaktować się z użytkownikiem, ani świadczyć mu naszych usług.

Dane przekazywane nam przez użytkownika.

Gromadzimy Dane osobowe bezpośrednio od użytkownika za jego zgodą podczas jego osobistej wizyty w naszym studio lub interakcji z nami w Witrynie internetowej. Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe — gromadzimy imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres użytkownika podczas wypełniania i przesyłania przez niego formularzy elektronicznych w naszej Witrynie internetowej. Wykorzystujemy te informacje do rejestracji użytkownika w celu korzystania z naszej Witryny internetowej, przesyłania biuletynów i dostarczania informacji, produktów oraz usług. Możemy również poprosić użytkownika o informacje podczas zgłaszania problemu dotyczącego naszej Witryny internetowej.

 • Treści generowane przez użytkownika — nasza Witryna internetowa może zawierać funkcje, które umożliwiają użytkownikowi publikowanie komentarzy, zdjęć lub innych treści na zasadach określonych w Warunkach użytkowania. Użytkownik podejmuje decyzję o korzystaniu z takich funkcji, a wszelkie informacje lub zamieszczane treści przekazywane są przez niego dobrowolnie. Możemy zachować rejestry i kopie korespondencji (w tym adresy e-mail) użytkownika, który zamieszcza Treści generowane przez użytkownika lub kontaktuje się z nami.

 • Dane dotyczące płatności — akceptujemy płatności i darowizny za pośrednictwem naszej Witryny internetowej. W celu obsługi transakcji płatniczych korzystamy z zewnętrznego agenta rozliczeniowego płatności Stripe. Podczas dokonywania płatności online Witryna internetowa przekieruje użytkownika do portalu płatności BibleProject w serwisie Stripe. Stripe świadczy usługi przetwarzania płatności online zgodne z normą bezpieczeństwa PCI. BibleProject nie gromadzi, nie przetwarza ani nie przechowuje informacji o płatnościach, ale może przechowywać rejestr transakcji użytkownika za pośrednictwem naszej Witryny internetowej oraz realizacji jego zamówień. W przypadku problemów z przetwarzaniem zamówienia użytkownika kontaktujemy się z nim, korzystając z jego danych kontaktowych.

 • Dane przekazane osobiście — podczas wizyty w studiu BibleProject prosimy użytkownika o wypełnienie formularza gościa oraz możemy zarejestrować jego zdjęcie za pomocą znajdujących się na miejscu kamer podczas wchodzenia do budynku lub studia albo ich opuszczania. Gromadzimy te informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i gości. Ponadto, w zależności od celu wizyty, możemy poprosić użytkownika o wypełnienie dodatkowych formularzy. Podczas gromadzenia danych powiadomimy użytkownika o przeznaczeniu takich formularzy.

Dane gromadzone za pośrednictwem technologii automatycznego gromadzenia danych.

Podczas przeglądania przez użytkownika naszej Witryny internetowej i wchodzenia z nią w interakcje, możemy korzystać z technologii automatycznego gromadzenia danych, takich jak analityka witryny w celu gromadzenia określonych informacji dotyczących sprzętu, sposobu przeglądania i zachowań użytkownika. Gromadzimy te informacje w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów utrzymania i ulepszania Witryny internetowej oraz pomiaru skuteczności działań rozwojowych i marketingowych. Dane gromadzone za pośrednictwem technologii automatycznego gromadzenia danych obejmują:

 • Pliki dziennika — gromadzimy anonimowe i techniczne informacje z komputera użytkownika, w tym dane ruchu sieciowego, dane lokalizacji, dzienniki i inne dane komunikacyjne oraz zasoby naszej Witryny internetowej, do których użytkownik uzyskuje dostęp i z których korzysta. Gromadzimy również informacje dotyczące komputera, urządzenia i połączenia internetowego, w tym adresu IP, systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia i typu przeglądarki użytkownika. Poddajemy te informacje anonimizacji, aby nie mogły służyć do identyfikcji użytkownika i wykorzystujemy je do monitorowania jego zachowania. Wykorzystujemy te informacje również do szacowania liczby odbiorców i schematów użytkowania, przechowywania informacji dotyczących preferencji użytkownika, dostosowania do nich doświadczenia użytkownika, zmniejszenia czasu odpowiedzi na wyszukiwanie i rozpoznawania użytkownika po jego powrocie na naszą Witrynę internetową. Analizy te pomagają nam w ulepszaniu naszej Witryny internetowej i świadczeniu lepszych oraz bardziej spersonalizowanych usług.

 • Wiadomości e-mail — nasze wiadomości e-mail zawierają wbudowany kod śledzenia służący do określenia chwili otrzymania i otwarcia wiadomości przez odbiorcę oraz odwiedzin odbiorcy na naszej Witrynie internetowej za pośrednictwem linku w wiadomości e-mail.

 • Pliki cookie — podobnie jak większość komercyjnych witryn internetowych, wykorzystujemy pliki cookie do śledzenia korzystania z naszej Witryny internetowej. Więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w Powiadomieniu o plikach cookie.

Dane gromadzone automatycznie mogą obejmować Dane osobowe lub możemy je przechowywać lub powiązać z Danymi osobowymi gromadzonymi w inny sposób albo otrzymanymi od innych firm. Takie dane mogą być również łączone w informacje zbiorcze dotyczące ruchu sieciowego witryny internetowej i odwiedzających ją osób. W przypadku braku zgody użytkownika na gromadzenie i wykorzystywanie dotyczących go anonimowych i technicznych informacji zgodnie z opisem w niniejszej części, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny internetowej lub skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji „Kontrolowanie danych osobowych użytkownika” poniżej.

Dane gromadzone z innych stron internetowych

BibleProject śledzi liczbę użytkowników trafiających do naszej witryny internetowej z serwisów społecznościowych (takich, jak Facebook, YouTube lub Twitter) w uzasadnionym interesie pomiaru skuteczności naszych reklam i wpisów w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny internetowej ze strony w serwisie społecznościowym lub w inny sposób zgadza się na powiązanie z nami konta za pośrednictwem strony w serwisie społecznościowym, możemy otrzymać z takiej strony również dane osobowe użytkownika. Należy pamiętać, że witryny społecznościowe, z których możemy otrzymywać Dane osobowe użytkownika, nie są kontrolowane ani nadzorowane przez BibleProject. Wszelkie pytania dotyczące sposobu gromadzenia lub przetwarzania Danych osobowych użytkownika przez witrynę społecznościową należy kierować do dostawcy tej witryny społecznościowej. Możemy zachować te dane wraz z danymi gromadzonymi bezpośrednio od użytkownika.

Inne sposoby wykorzystywania danych użytkownika

Możemy również wykorzystywać dane osobowe otrzymanie przez użytkownika lub dotyczące go:

 • W celu rozwijania i ulepszania naszych produktów i usług.

 • W celu udostępniania użytkownikowi naszej Witryny internetowej i jej treści.

 • W celu dostarczania użytkownikowi żądanych informacji, produktów lub usług.

 • W celu realizacji wszelkich innych celów, dla których użytkownik przekazuje dane.

 • W celu wypełnienia naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw wynikających z umów zawartych między BibleProject a użytkownikiem, w tym w związku z rozliczeniami i windykacją.

 • W celu informowania użytkownika o zmianach dotyczących naszej Witryny internetowej lub dowolnych produktów lub usług dostarczanych albo świadczonych za jej pośrednictwem.

 • W celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji naszej Witryny internetowej.

 • W celu ochrony prywatności użytkownika i egzekwowania postanowień niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności.

 • W celu ochrony naszych praw i własności.

 • Jeśli uważamy, że jest to konieczne do identyfikacji, nawiązania kontaktu lub wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobom lub podmiotom, które mogą działać na szkodę użytkownika, organizacji BibleProject lub innych osób, lub do stosowania się do prawa, przepisów, postępowania sądowego lub nakazu sądowego.

 • W dowolny inny sposób opisany przez nas podczas przekazywania danych przez użytkownika.

 • W dowolnym innym celu za zgodą użytkownika.

BibleProject może wykorzystywać pliki cookie lub sygnały nawigacyjne innych firm do gromadzenia i analizy Danych osobowych lub aktywności użytkownika w Witrynie internetowej (np. sekwencja odwiedzanych stron, godzina i data, kliknięty lub przewinięty element) w celu ułatwienia identyfikacji reklam lub ofert, które mogą zainteresować użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez BibleProject danych opartych na zachowaniu użytkownika w Internecie w celu dostarczania dostosowanych treści i reklam, może zrezygnować z reklamy behawioralnej online, postępując według instrukcji w sekcji Rezygnacja z komunikacji.

Możemy łączyć informacje dotyczące użytkownika gromadzone za pośrednictwem Usług z innymi dotyczącymi go informacjami otrzymanymi z innych źródeł zewnętrznych. Na przykład możemy między innymi wykorzystać zmianę adresu lub innej udostępnionej usługi w celu zapewnienia aktualności danych konta użytkownika.

Ujawnianie danych użytkownika

Organizacja BibleProject nie będzie sprzedawać Danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim. Możemy ujawniać gromadzone przez nas lub udostępnione przez użytkownika Dane osobowe w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności:

 • Naszym podmiotom zależnym i podmiotom stowarzyszonym.

 • Wykonawcom, agentom rozliczeniowym płatności, dostawcom usług i innym stronom trzecim, z którymi współpracujemy w celu prowadzenia działalności.

 • Nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów BibleProject, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe użytkowników Witryny internetowej organizacji BibleProject przechowywane przez nią znajdą się wśród przeniesionych aktywów.

 • Naszym partnerom reklamowym i analitycznym, takim jak Google Analytics. Powiadomienie o ochronie prywatności takich firm zewnętrznych ma zastosowanie do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nie danych użytkownika. Takie firmy zewnętrzne mogą łączyć dane użytkownika z danymi innych konsumentów w celu przeprowadzenia badań lub analizy. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dodatkiem do przeglądarki blokującym Google Analytics.

 • W celu realizacji celu ich przekazania przez użytkownika. Na przykład w przypadku przekazania nam przez użytkownika adresu e-mail do wykorzystania przez funkcję wysyłania wiadomości e-mail do znajomego w naszej Witrynie internetowej, przekażemy odbiorcom treść takiej wiadomości e-mail i adres e-mail użytkownika.

 • W dowolnym innym celu podanym przez nas podczas przekazywania danych przez użytkownika.

 • Za zgodą użytkownika.

Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika:

 • W celu przestrzegania wszelkich nakazów sądowych, przepisów lub procesów, w tym w odpowiedzi na wniosek organów administracji publicznej lub rządowej.

 • W celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków użytkowania i innych umów, w tym w związku z rozliczeniami i windykacją.

 • Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub wskazane w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa organizacji BibleProject, naszych klientów lub innych osób.

Informacje zbiorcze

Możemy bez ograniczeń udostępniać informacje zbiorcze lub zanonimizowane. Udostępniane przez nas dane nie będą umożliwiać identyfikacji użytkownika. Jednak istnieje możliwość łączenia takich informacji zbiorczych przez firmy zewnętrzne z innymi przechowywanymi przez nie lub otrzymanymi od innych firm danymi dotyczącymi użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację.

Kontrolowanie danych osobowych użytkownika

Użytkownik będący rezydentem Unii Europejskiej ma określone dodatkowe prawa dotyczące Danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z tych praw, przedstawić zastrzeżenia lub otrzymać dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania jego Danych osobowych, kontaktując się z nami pod bezpłatnym numerem (855) 700-9109 lub adresem e-mail webmaster@jointhebibleproject.com.


Użytkownik ma prawo do…

Co to oznacza dla użytkownika

Co może zrobić użytkownik

Uzyskania informacji o sposobie przetwarzania Danych osobowych użytkownika.

Za pośrednictwem niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności będziemy informować użytkownika o sposobie wykorzystywania Danych osobowych użytkownika, celach ich przetwarzania i innych osobach, które mogą mieć do nich dostęp.

Należy uważnie przeczytać niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności i skontaktować się z nami w przypadku pytań.

Uzyskania dostępu do Danych osobowych użytkownika.

Na żądanie użytkownika umożliwimy mu dostęp do przechowywanych przez nas i dotyczących go Danych osobowych w zakresie kategorii danych dotyczących użytkownika, sposobu ich wykorzystania oraz osób mających do nich dostęp.

Użytkownik może wnioskować o udostępnienie kopii przetwarzanych przez nas Danych osobowych użytkownika. W niektórych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni lub zobowiązani do odrzucenia wniosku o dostęp w całości lub części.

Zapobiegania przetwarzaniu Danych osobowych użytkownika w określonych okolicznościach.

W określonych okolicznościach i w zakresie wymaganym przez prawo ograniczymy przetwarzanie Danych osobowych użytkownika.

Użytkownik może wnioskować o ograniczenie przetwarzania Danych osobowych użytkownika, jeżeli (i) Dane osobowe są niedokładne, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) Dane osobowe nie są nam już potrzebne lub (iv) użytkownik korzysta z prawa do sprzeciwu (patrz poniżej).

Poprawy przechowywanych przez nas Danych osobowych użytkownika.

Mamy obowiązek podjąć kroki w celu zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Jeśli użytkownik uzna, że przechowywane przez nas dotyczące go Dane osobowe są nieprawidłowe lub jeśli Dane osobowe użytkownika ulegną zmianie (np. nazwisko lub adres), prosimy o przekazanie informacji umożliwiających aktualizację naszych danych.

Przenoszenia danych.

W określonych okolicznościach będziemy zobowiązani do przeniesienia Danych osobowych użytkownika do innej organizacji na jego wniosek.

Użytkownik ma prawo złożyć wniosek o przeniesienie przechowywanych przez nas Danych osobowych użytkownika do innej organizacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy.

Usunięcia Danych osobowych użytkownika (tzw. prawo do bycia zapomnianym).

W określonych okolicznościach i w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo, musimy usunąć przechowywane przez nas Dane osobowe użytkownika na jego wniosek. To prawo nie ma charakteru bezwzględnego. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, w których nie będziemy zobowiązani do spełnienia wniosku użytkownika.

Użytkownik ma prawo do wnioskowania o usunięcie przez nas jego Danych osobowych. W razie zgłoszenia przez użytkownika takiego wniosku, będziemy musieli zrównoważyć określone interesy prawne, umowne i biznesowe z prawem użytkownika do żądania usunięcia odpowiednich Danych osobowych.

Sprzeciwu wobec określonego przetwarzania Danych osobowych użytkownika.

W razie sprzeciwu wobec naszego przetwarzania Danych osobowych użytkownika, rozważymy określone interesy prawne, umowne i biznesowe oraz zobowiązania i zrównoważymy je z prawem użytkownika do sprzeciwu wobec przetwarzania.

Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych w określonych okolicznościach. Użytkownik może także sprzeciwić się wykorzystywaniu jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Niepodlegania decyzjom podejmowanym wyłącznie za pośrednictwem zautomatyzowanego przetwarzania (tj. dotyczących użytkownika decyzji podejmowanym przez komputer lub algorytm bez udziału człowieka).

W określonych okolicznościach musimy przyznać użytkownikowi prawo do sprzeciwu wobec decyzji, które podejmujemy za pośrednictwem automatycznego przetwarzania. Mamy również obowiązek prowadzenia ewidencji naszych praktyk w zakresie automatycznego przetwarzania danych i dostarczania informacji dotyczących sposobu podejmowania tych decyzji.

Użytkownik może sprzeciwić się decyzji podjętej za pośrednictwem automatycznego przetwarzania, jeżeli została podjęta w całości przez komputer lub algorytm bez udziału człowieka.

Wniosek użytkownika dotyczący skorzystania z dowolnego z wymienionych praw zostanie zrealizowany w ciągu 30 dni od otrzymania przez nas kompletnego wniosku. Użytkownik ma również prawo do poprawy wszelkich błędów zawartych w tych danych. Należy pamiętać, że organizacja BibleProject jest zobowiązana przez prawo do weryfikacji tożsamości użytkownika przed realizacją jego wniosku, co może obejmować gromadzenie dodatkowych Danych osobowych użytkownika.

Pocztą na adres BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

Prawa dotyczące ochrony prywatności w Kalifornii

Organizacja BibleProject nie jest utworzona ani zarządzana dla zysku lub korzyści finansowych swoich udziałowców lub innych właścicieli, dlatego nie obowiązuje nas ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii („CCPA”; Kodeks cywilny Kalifornii, rozdziały 1798.100-1798.199). Jednak niektóre z naszych umów z dostawcami usług oraz innymi firmami mogą wymagać od nas przestrzegania ustawy CCPA. Użytkownikom naszej Witryny internetowej będącym rezydentami Kalifornii mogą przysługiwać określone prawa dotyczące ich Danych osobowych, takie jak prawo do (a) uzyskania informacji dotyczących kategorii zgromadzonych przez nas Danych osobowych użytkownika oraz tego, czy dane zostały sprzedane innej firmie; (b) otrzymania listy kategorii innych firm, którym udostępniliśmy Dane osobowe użytkownika; (c) w przypadku sprzedaży przez nas Danych osobowych użytkownika poinstruowania nas, aby nie sprzedawać Danych osobowych użytkownika innym firmom; oraz (d) otrzymywania jednakowych usług bez względu na korzystanie przez użytkownika ze swoich praw w zakresie ochrony prywatności.

Ponadto rozdziały 1798.83-1798.84 Kodeksu cywilnego Kalifornii uprawniają rezydentów tego stanu do żądania od nas powiadomienia określającego kategorie Danych osobowych udostępnianych przez nas podmiotom stowarzyszonym lub innym firmom do celów marketingowych oraz zawierającego dane kontaktowe takich podmiotów stowarzyszonych lub innych firm.

Użytkownik będący rezydentem Kalifornii może zażądać kopii niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności lub skorzystać z praw przysługujących użytkownikowi na mocy odpowiedniego prawa Kalifornii, kontaktując się z nami pod bezpłatnym numerem (855) 700-9109 lub adresem e-mail webmaster@jointhebibleproject.com z tematem „Wniosek o informacje dotyczące ochrony prywatności w Kalifornii)” (Request for California Privacy Information).

Rezygnacja z komunikacji

Chcemy komunikować się wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażają na to zgodę. Użytkownik może modyfikować lub ograniczyć wiadomości wysyłane do niego przez BibleProject, klikając łącze „unsubscribe” (anuluj subskrypcję) w dolnej części dowolnej naszej wiadomości e-mail. Użytkownik może również skontaktować się z nami bezpośrednio pod bezpłatnym numerem (855) 700-9109 lub adresem e-mail webmaster@jointhebibleproject.com. Należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego i rodzaju odbieranych informacji, których użytkownik nie chce otrzymywać. Użytkownik może zawrzeć w swojej wiadomości jedno z poniższych oświadczeń:

 • Nie chcę otrzymywać reklamowych wiadomości e-mail, takich jak aktualności dotyczące produktów i usług, specjalnych promocji lub nadchodzących wydarzeń.

Nie chcę otrzymywać przesyłek reklamowych, takich jak okresowe katalogi i wiadomości dotyczące produktów i usług, specjalnych promocji lub nadchodzących wydarzeń.

Sygnały „Do Not Track” (Bez śledzenia)

Do Not Track to ustawienie dotyczące ochrony prywatności, które użytkownicy mogą wybrać w przeglądarkach internetowych. Po włączeniu sygnału „Do Not Track” przez użytkownika, przeglądarka internetowa wysyła do witryn internetowych wiadomość z żądaniem zaprzestania śledzenia użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące sygnału „Do Not Track”, należy odwiedzić witrynę www.allaboutdnt.org. Obecnie witryna thebibleproject.com nie odpowiada na ustawienia lub sygnały „Do Not Track” przeglądarki internetowej. Ponadto możemy wykorzystywać do śledzenia osób odwiedzających nasze witryny internetowe inną technologię będącą standardem w Internecie. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez nas i przez inne firmy do gromadzenia danych dotyczących użytkownika i jego aktywności w Internecie nawet po włączeniu sygnału „Do Not Track”.

Prawa Stanów Zjednoczonych dotyczące ochrony prywatności

Niniejsza Witryna internetowa jest zlokalizowana i obsługiwana w Stanach Zjednoczonych. W przypadku uzyskania przez użytkownika dostępu do tej Witryny internetowej spoza Stanów Zjednoczonych, wszelkie gromadzone przez nas dane dotyczące użytkownika zostaną przekazane do serwerów w Stanach Zjednoczonych. Prawa Stanów Zjednoczonych dotyczące ochrony prywatności mogą zapewniać mniejszą ochronę niż prawa w jurysdykcji użytkownika. Wyrażając zgodę na gromadzenie przez nas dotyczących go Danych osobowych, użytkownik zgadza się na takie przekazanie oraz na przetwarzanie swoich Danych osobowych w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Wdrożyliśmy uzasadnione z komercyjnego punktu widzenia środki, zarówno online, jak i offline, w celu zabezpieczenia Danych osobowych użytkownika przed przypadkową utratą oraz przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Stosujemy fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia niejawnych Danych osobowych użytkownika. Zabezpieczenia te obejmują ograniczenie przechowywanych przez nas lokalnie Danych osobowych użytkownika do danych kontaktowych oraz zabezpieczenie tych danych za pomocą szyfrowania będącego standardem w branży. Dane dotyczące płatności oraz informacje finansowe są przechowywane u dostawcy hostingu przestrzegającego normy zabezpieczeń PCI (Payment Card Industry Data Security Standard). Wszelkie pozostałe Dane osobowe przesyłamy z wykorzystaniem tokenu zabezpieczającego do dostawcy usług spełniającego międzynarodowe standardy bezpieczeństwa w celu przechowywania i obsługi. Aktualizujemy i testujemy naszą technologię w celu poprawy ochrony Danych osobowych dotyczących użytkownika oraz zapewnienia ich integralności.

Bezpieczeństwo i zabezpieczenie danych użytkownika zależy również od niego. W przypadku uzyskania od nas (lub samodzielnego wyboru) przez użytkownika hasła dostępu do określonych części naszej Witryny internetowej, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Nie należy udostępniać nikomu hasła użytkownika. Należy również pamiętać o wylogowaniu z konta użytkownika i zamknięciu okna przeglądarki po zakończeniu wizyty w witrynie. Ma to na celu uniemożliwienie dostępu do konta użytkownika innym osobom, zwłaszcza w przypadku współdzielenia komputera z inną osobą lub korzystania z komputera w miejscu publicznym. Wszyscy użytkownicy Internetu powinni zwracać uwagę na sposób, w jaki posługują się swoimi Danymi osobowymi i w jaki je ujawniają. Treści generowane przez użytkownika i inne dane udostępniane przez niego w obszarach publicznych mogą być przeglądane przez każdego użytkownika Witryny internetowej.

Niestety przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych do naszej Witryny internetowej, ani tego, że nieupoważnione strony trzecie nie naruszą naszych środków bezpieczeństwa lub nie wykorzystają niejawnych Danych osobowych w niewłaściwych celach. Przesyłanie Danych osobowych odbywa się na ryzyko użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za omijanie ustawień dotyczących ochrony prywatności lub środków bezpieczeństwa w Witrynie internetowej. W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu ochrony przed kradzieżą tożsamości użytkownik powinien zapoznać się z witryną internetową Federalnej Komisji ds. Handlu (Federal Trade Commission).

Witryny innych firm i reklama

Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych gromadzonych przez organizację BibleProject. Możemy udostępniać w naszej Witrynie internetowej łącza do witryn internetowych innych firm w ramach usługi dla naszych użytkowników, ale nie mamy możliwości kontrolowania ani nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności i gromadzenia danych, wykorzystywania i ujawniania danych stosowane przez witryny internetowe innych firm. Po kliknięciu łącz prowadzących do zewnętrznych witryn internetowych, użytkownik podlega powiadomieniom o ochronie prywatności i praktykom w tym zakresie obowiązujących w takich witrynach, a nie naszych. Zachęcamy użytkownika do przeczytania i zrozumienia powiadomień o ochronie prywatności takich witryn internetowych przed udostępnieniem im dowolnych danych.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania tej Witryny internetowej określają wszystkie kwestie nieokreślone w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności. Zachęcamy użytkownika do zapoznania się z naszymi Warunkami użytkowania.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności w celu zapewnienia jego aktualności. W przypadku wprowadzenia zmian treść zmienionego powiadomienia zostanie zamieszczona na tej stronie. Dalsze korzystanie przez użytkownika z naszej Witryny internetowej lub innych usług po zamieszczeniu zmian w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności będzie oznaczać akceptację tych zmian przez użytkownika. W niektórych przypadkach możemy próbować kontaktować się z użytkownikiem przy użyciu podanych przez niego danych kontaktowych w celu umożliwienia użytkownikowi podjęcia wyboru dotyczącego wykorzystania przez nas jego danych w sposób różniący się od podanego w chwili ich gromadzenia. Użytkownik zobowiązany jest do okresowego śledzenia aktualnego zakresu niniejszego powiadomienia, szczególnie przed przekazaniem nam swoich Danych osobowych.

Nieautoryzowane wykorzystanie

W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego przekazania danych do organizacji BibleProject, w tym danych dotyczących dzieci, prosimy o kontakt z nami przy użyciu poniższych danych kontaktowych w celu umożliwienia nam usunięcia takich danych.

Informacje kontaktowe

W celu skorzystania z dowolnego prawa dotyczącego Danych osobowych użytkownika, zadawania pytań dotyczących gromadzenia i wykorzystywania Danych osobowych użytkownika lub przekazania uwag dotyczących niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności i naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności należy skontaktować się z nami w następujący sposób:

Numer bezpłatny: (855) 700-9109

E-mail: webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?