Back

ประกาศความเป็นส่วนตัว

BibleProject

ปรับปรุงเมื่อสิงหาคม 2562

บทนำ

BibleProject เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ("ประกาศความเป็นส่วนตัว") เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ BibleProject และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า"BibleProject","พวกเรา","ของเรา " หรือ "เรา") ในขณะที่เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึง thebibleproject.com ช่องทางโซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน และบริการ (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") และอยู่ภายใต้และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานของ BibleProject

ข้อมูลส่วนตัว

ตามที่ใช้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ หรือหมายเลขบัตรเครดิต) หรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นที่เชื่อมโยงโดยตรงไปยังข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึง (ก) ข้อมูลรวม ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือเกี่ยวกับกลุ่ม หรือหมวดหมู่ของบริการ หรือผู้ใช้ซึ่งข้อมูลประจำตัวของแต่ละบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ได้ถูกลบออกไป หรือ (ข) ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกลับไปยังบุคคลได้อย่างง่ายดาย

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวปฏิบัติของเราในการรวบรวม ใช้ รักษา ปกป้อง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนการโต้ตอบของคุณกับ BibleProject ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเองที่สถานที่ตั้งจริงของเรา

โปรดอ่านประกาศนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของคุณและวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลของคุณ

ความยินยอม

การเข้าถึงเว็บไซต์ สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ เยี่ยมชมสตูดิโอของเรา หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง BibleProject ถือว่าคุณยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ด้านล่างเราจะดำเนินการเพื่อแจ้งให้คุณทราบและยืนยันว่าคุณยอมรับขั้นตอนต่าง ๆ ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณหากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายและแนวปฏิบัติของเรา คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือได้รับประโยชน์จากบางส่วนของเว็บไซต์นี้

ขอบเขต

โปรดทราบว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับข้อมูลที่เรารวบรวม:

 • เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

 • เมื่อคุณเยี่ยมชมสตูดิโอของเรา

 • เมื่อคุณส่งข้อมูลของคุณให้เรา

 • เมื่อคุณสร้างหรือใช้โปรไฟล์ผู้ใช้

 • เมื่อเราสื่อสารกับคุณผ่านอีเมลและวิธีการอื่น ๆ

 • ผ่านบุคคลที่สามที่เราทำงานด้วยเพื่อมอบบริการของเรา

 • โดยวิธีการอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่คุณได้ใช้บริการของเรา

ประกาศนี้ไม่มีผลกับข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณในทางอื่นใด รวมถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ เนื้อหา หรือเว็บไซต์ที่ไม่ได้ดำเนินการโดย BibleProject

หลักการเบื้องต้นทางกฎหมาย

เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ต่อเมื่อ (ก) เมื่อเกี่ยวข้องเท่านั้น เราได้รับความยินยอมจากคุณ หรือ (ข) เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวหากเรารวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และขอความยินยอมเพิ่มเติมจากคุณตามความจำเป็น

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

BibleProject ตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเราไม่จงใจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กหากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีประสงค์จะลงทะเบียนบนเว็บไซต์ BibleProject กำหนดให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กแสดงความยินยอมในการลงทะเบียน ผ่านขั้นตอนการยืนยันอีเมลของเราก่อนที่เราจะเปิดใช้งานการลงทะเบียนของเด็กหาก BibleProject ไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากคำขอลงทะเบียนของเด็ก เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เด็กอาจให้ไว้กับเรา โดยเป็นส่วนหนึ่งของคำขอลงทะเบียนหากคุณอายุต่ำกว่า 16 ปีและพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณยังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเว็บไซต์และการยินยอมของเรา BibleProject ขอแนะนำให้คุณไม่ใช้เว็บไซต์นี้ ซื้อสินค้า หรือบริจาคผ่านเว็บไซต์ ใช้คุณสมบัติโต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นสาธารณะของเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ BibleProject

BibleProject เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไร 501(ค)(3) ดังนั้นจึงได้รับการยกเว้นจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ของเด็กอย่างไรก็ตาม BibleProject ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของเด็กที่อาจค้นหาข้อมูลเนื้อหาของเราข้อกำหนดทั้งหมดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลกับผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดรวมถึงเด็ก ๆผู้เยี่ยมชมที่อายุน้อยควรตรวจสอบกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนแบ่งปันข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือใด ๆ และเราขอแนะนำให้ครอบครัวหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของครัวเรือนเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์

หากคุณเชื่อว่า BibleProject อาจมีข้อมูลจาก หรือเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือหากคุณต้องการตรวจสอบ หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ BibleProject มีเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณ โปรดติดต่อเราที่ webmaster@jointhebibleproject.com หรือโทรฟรีไปที่ (855) 700-9109

เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสตูดิโอของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากคุณเรารวบรวมข้อมูลนี้

 • โดยตรงจากคุณ เมื่อคุณมอบให้เรา

 • โดยอัตโนมัติ ขณะที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์

 • จากบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

โปรดทราบว่าบางข้อเสนอ บริการและบางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจให้คุณเข้าถึงคนเดียวเท่านั้น ถ้าคุณลงทะเบียนกับเราคุณสามารถจำกัดข้อมูลที่คุณให้กับเราให้เหลือน้อยที่สุดที่จำเป็นในการรับบริการของเรา และคุณสามารถติดต่อ BibleProject เมื่อใดก็ได้ เพื่อแก้ไขข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณอย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณในภายหลัง โดยมากแล้วเราจะไม่สามารถสื่อสารกับคุณ หรือให้บริการของเราแก่คุณได้

ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณด้วยความยินยอมของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมสตูดิโอของเราด้วยตัวเอง หรือโต้ตอบกับเราบนเว็บไซต์ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเรา อาจรวมถึง:

 • ข้อมูลติดต่อ - เรารวบรวมชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่ของคุณ เมื่อคุณกรอกและส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของเราเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อลงทะเบียนให้คุณเพื่อใช้เว็บไซต์ของเรา ส่งจดหมายข่าว และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณนอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

 • เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น - เว็บไซต์ของเราอาจมีคุณสมบัติที่อนุญาตให้คุณโพสต์ความคิดเห็น ภาพถ่าย หรือเนื้อหาอื่น ๆ ได้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานของเราถือเป็นการตัดสินใจของคุณว่าจะใช้คุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ และข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์นั้นเป็นไปตามความสมัครใจของคุณเราอาจเก็บบันทึกและสำเนาการติดต่อของคุณ (รวมถึงที่อยู่อีเมล) หากคุณโพสต์เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้าง หรือติดต่อเรา

 • ข้อมูลการชำระเงิน - เรายอมรับการชำระเงินและการบริจาคผ่านเว็บไซต์ของเรา เราใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สาม  Stripe เพื่อจัดการธุรกรรมการชำระเงินเมื่อคุณชำระเงินออนไลน์ เว็บไซต์จะนำคุณไปยังพอร์ทัลการชำระเงิน Stripe ของ BibleProjectStripe ให้บริการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์ที่สอดคล้องกับ PCIBibleProject ไม่รวบรวม ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน แต่เราอาจเก็บบันทึกการทำธุรกรรมที่คุณดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเราและดำเนินการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของคุณหากเรามีปัญหาในการประมวลผลคำสั่งซื้อ เราจะใช้ข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อติดต่อคุณ

 • ข้อมูลที่ให้แบบต่อหน้า - เมื่อคุณเยี่ยมชมสตูดิโอของ BibleProject เราจะขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มการเข้าชมของผู้เยี่ยมชม และเราอาจจับภาพของคุณโดยใช้กล้องในสถานที่ เมื่อคุณเข้าหรือออกจากอาคารหรือพื้นที่สตูดิโอเรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานและผู้เยี่ยมชมของเรานอกจากนี้ เราอาจขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมของคุณเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงจุดประสงค์ของเราสำหรับแบบฟอร์มเหล่านี้ ในขณะที่เรารวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าใช้งานและโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เช่น การวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ การเรียกดู และรูปแบบเรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงวัดผลการเข้าถึงและการตลาดของเราข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติประกอบด้วย:

 • ไฟล์บันทึก- เรารวบรวมข้อมูลทางเทคนิคและไม่ระบุตัวตนจากคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงข้อมูลปริมาณการเข้าใช้งาน ข้อมูลตำแหน่ง บันทึก และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ และทรัพยากรที่คุณเข้าถึงรวมถึงใช้งานบนเว็บไซต์นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ รวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ประเภทอุปกรณ์ และประเภทเบราว์เซอร์ของคุณเราปิดบังข้อมูลนี้เพื่อไม่ให้ระบุตัวตนของคุณ และใช้เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อประมาณขนาดผู้ชมและรูปแบบการใช้งาน จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของคุณ ปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณ เพิ่มความเร็วในการตอบสนองการค้นหา และจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราการวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อมอบบริการที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นส่วนตัวมากขึ้น

 • อีเมล- อีเมลของเรามีรหัสติดตามที่ฝังไว้เพื่อติดตามว่าผู้รับได้รับและเปิดอีเมลเมื่อใด และผู้รับเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์ในอีเมลเมื่อใด

 • คุกกี้- เช่นเดียวกับเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามการใช้เว็บไซต์ของเราโปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้

ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือเราอาจเก็บรักษาข้อมูล หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมด้วยวิธีอื่น หรือได้รับจากบุคคลที่สาม ข้อมูลนี้อาจรวมเข้ากับข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และปริมาณการเข้าชมหากคุณไม่ต้องการให้ BibleProject รวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลทางเทคนิคของคุณตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้านี้ ให้หยุดใช้เว็บไซต์ทันที หรือติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ใน "การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"ด้านล่าง

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากเว็บไซต์อื่น ๆ

BibleProject ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม (เช่น Facebook, YouTube หรือ Twitter) เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาและโพสต์โซเชียลมีเดียหากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคม หรือหากคุณยินยอมที่จะเชื่อมโยงบัญชีของคุณกับเรากับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวคุณจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมดังกล่าวโปรดทราบว่าเว็บไซต์โซเชียลมีเดียที่เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ได้รับการควบคุมหรือดูแลโดย BPควรส่งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เว็บไซต์โซเชียลมีเดียรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์โซเชียลมีเดียเราอาจเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้กับข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรง

วิธีอื่น ๆ ที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ

เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ:

 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 • เพื่อนำเสนอเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาให้กับคุณ

 • เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณร้องขอจากเรา

 • เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณระบุไว้

 • เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราและบังคับใช้สิทธิ์ของเราที่เกิดจากสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณและเรา รวมถึงการเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน

 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานำเสนอหรือมีให้

 • เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในคุณสมบัติเชิงโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรา

 • เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและบังคับใช้ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

 • เพื่อปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา

 • หากเราเชื่อว่าจำเป็นต้องระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณ ต่อ BibleProject หรือต่อผู้อื่น หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับกระบวนการทางกฎหมายหรือคำสั่งศาล

 • ด้วยวิธีอื่นใดที่เราอาจอธิบายเมื่อคุณให้ข้อมูล

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

BibleProject อาจใช้คุกกี้หรือเว็บบีคอนของบุคคลที่สาม เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ (เช่น คลิกสตรีมข้อมูล ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาและวันที่ หัวข้อที่คลิก หรือเลื่อนไป) เพื่อช่วยระบุโฆษณา หรือข้อเสนอที่คุณอาจสนใจหากคุณต้องการให้ BibleProject ไม่ใช้ข้อมูลตามพฤติกรรมออนไลน์ของคุณเพื่อจัดหาเนื้อหาและการโฆษณาที่เหมาะกับคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ได้ โดยทำตามคำแนะนำในไม่ใช้การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ได้โดยทำตามคำแนะนำในการเลือกไม่รับการสื่อสาร

เราอาจรวมข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณผ่านบริการกับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สามตัวอย่างเช่นและไม่ใช่ข้อจำกัด เราอาจใช้การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือบริการรายการอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกของเราสำหรับบัญชีของคุณถูกต้อง

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

BibleProject จะไม่ขายข้อมูลส่วน บุคคล ของคุณให้กับบุคคลที่สามเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมหรือคุณมอบให้ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้:

 • ให้กับบริษัทย่อยและบริษัทในเครือของเรา

 • สำหรับผู้รับเหมา ผู้ประมวลผลการชำระเงิน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เราใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของเรา

 • ให้กับผู้ซื้อ หรือผู้สืบทอดรายอื่นในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดโครงสร้างใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ BibleProject ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ BibleProject เก็บไว้เกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ของเราถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอน

 • ให้กับพันธมิตรด้านการโฆษณาและการวิเคราะห์ของเรา เช่น Google Analyticsประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทบุคคลที่สามเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณบุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมข้อมูลของคุณกับข้อมูลของผู้บริโภครายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการศึกษาและ/หรือการวิเคราะห์เหล่านี้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเสริมเบราว์เซอร์การยกเลิกกูเกิลอนาไลติกส์ (Google Analytics Opt-out Browser Add-on)

 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณระบุไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณให้ที่อยู่อีเมลแก่เราเพื่อใช้คุณลักษณะ "ส่งอีเมลหาเพื่อน" ของเว็บไซต์ของเรา เราจะส่งเนื้อหาของอีเมลนั้นและที่อยู่อีเมลของคุณไปยังผู้รับ

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เราเปิดเผยเมื่อคุณให้ข้อมูล

 • ด้วยความยินยอมของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล กฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล

 • เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดในการใช้งานและข้อตกลงอื่น ๆ ของเรา รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน

 • หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ BibleProject ลูกค้าของเรา หรือผู้อื่น

ข้อมูลที่รวบรวม

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนโดยไม่มีข้อจำกัดข้อมูลที่เราแบ่งปันจะไม่ระบุตัวตนของคุณอย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าบุคคลที่สามอาจสามารถรวมข้อมูลที่รวบรวมนี้กับข้อมูลอื่น ๆ ที่พวกเขามีเกี่ยวกับคุณ หรือที่พวกเขาได้รับจากบุคคลที่สามอื่น ๆ ในลักษณะที่ช่วยให้พวกเขาระบุตัวตนของคุณได้

การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ แสดงข้อกังวล หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยติดต่อเราได้โดยการโทรฟรีไปที่ (855) 700-9109 หรือส่งอีเมลไปที่ webmaster@jointhebibleproject.com


คุณมีสิทธิในการ…

นี่หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ

สิ่งที่คุณทำได้

รับทราบเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ถึงวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร และใครอีกบ้างที่เข้าถึงได้

โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดและติดต่อเราหากมีคำถามใด ๆ

เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ ซึ่งหมายถึงประเภทข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ วิธีที่เรารวบรวมข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูล และผู้ที่สามารถเข้าถึงได้

คุณสามารถขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณให้คุณได้ในบางกรณี เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมด

ป้องกันการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์

เราจะจำกัดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์และในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

คุณสามารถขอให้เราจำกัดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หาก (1) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง (2) การดำเนินการนั้นผิดกฎหมาย (3) เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป หรือ (4) คุณใช้สิทธิคัดค้าน (ดูด้านล่าง)

แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ

เราจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ

หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณนั้นไม่ถูกต้อง หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนชื่อ หรือที่อยู่) โปรดแจ้งให้เราทราบและเราจะอัปเดตบันทึกของเรา

การถ่ายโอนข้อมูล

ในบางสถานการณ์ เราจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรอื่นตามคำขอของคุณ

คุณมีสิทธิขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณไปยังองค์กรอื่น ในรูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งใช้กันทั่วไปโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นำไปประมวลผลได้

การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หรือที่เรียกว่า "สิทธิที่จะถูกลืม")

ในบางสถานการณ์และในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย เราต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณตามคำขอของคุณสิทธินี้ไม่เด็ดขาดมีแนวโน้มว่าจะมีสถานการณ์ที่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณส่งคำขอนี้ เราจะต้องสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางกฎหมาย สัญญา และธุรกิจกับสิทธิของคุณในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะพิจารณาผลประโยชน์และภาระผูกพันทางกฎหมาย สัญญา รวมทั้งธุรกิจ และจะสร้างความสมดุลกับสิทธิของคุณในการคัดค้านการประมวลผล

คุณอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์คุณยังสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง

ไม่ต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจผ่านการดำเนินการโดยอัตโนมัติแต่เพียงอย่างเดียว (เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณโดยคอมพิวเตอร์ หรืออัลกอริทึมโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์)

ในบางสถานการณ์ เราต้องให้สิทธิคุณในการคัดค้านการตัดสินใจของเราโดยการดำเนินการอัตโนมัตินอกจากนี้ เรายังต้องเก็บบันทึกแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกับข้อมูลโดยอัตโนมัติของเราและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตัดสินใจเหล่านี้

คุณอาจคัดค้านการตัดสินใจที่เกิดจากการดำเนินการโดยอัตโนมัติ หากดำเนินการทั้งหมดโดยคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึมโดยไม่มีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์

เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณในการใช้สิทธิใด ๆ เหล่านี้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์คุณมีสิทธิแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในข้อมูลนั้นได้เช่นกันโปรดทราบว่ากฎหมายบังคับให้ BibleProject ต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณ

ทางไปรษณีย์ที่ BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

สิทธิความเป็นส่วนตัวในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เนื่องจาก BibleProject ไม่ได้จัดหรือดำเนินการเพื่อผลกำไร หรือผลประโยชน์ทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของรายอื่น เราจึงได้รับการยกเว้นจากการปฏิบัติตามรัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย ("California Consumer Privacy Act – CCPA")ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.100 - 1798.199)อย่างไรก็ตาม สัญญาบางส่วนของเรากับผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกอื่น ๆ อาจกำหนดให้เราต้องปฏิบัติตาม CCPAผู้ใช้เว็บไซต์ของเราที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจมีสิทธิบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เช่น สิทธิในการ (ก) ได้รับข้อมูลที่อธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้เก็บรวบรวม และไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกขายให้กับบุคคลที่สามหรือไม่ก็ตาม(ข) รับรายชื่อประเภทของบุคคลที่สามซึ่งเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ค) หากเราขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สั่งให้เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม และ (ง) ได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83-1798.84 ให้สิทธิผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียขอหนังสือบอกกล่าวจากเรา ซึ่งระบุประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับบริษัทในเครือ และ/หรือบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และให้ข้อมูลติดต่อแก่บริษัทในเครือและ/หรือบุคคลที่สามดังกล่าว

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและต้องการขอสำเนาประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หรือใช้สิทธิที่มีให้คุณภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เกี่ยวข้อง โปรดโทรฟรีหาเราที่หมายเลข (855) 700-9109 หรือส่งอีเมลถึงเราที่ webmaster@jointhebibleproject.com โดยใช้หัวเรื่องว่า "ขอข้อมูลความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย"

การเลือกไม่รับการสื่อสาร

เราต้องการสื่อสารกับคุณเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการรับทราบข้อมูลจากเราคุณสามารถแก้ไขหรือจำกัดการสื่อสารที่ BibleProject ส่งถึงคุณได้ โดยคลิกลิงก์ "ยกเลิกการรับข้อมูล" ที่ด้านล่างของอีเมลใด ๆ ของเราคุณสามารถติดต่อเราโดยตรง โดยโทรฟรีที่ (855) 700-9109 หรือทางอีเมลที่ webmaster@jointhebibleproject.comโปรดระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และข้อมูลที่คุณไม่ต้องการรับโดยเฉพาะหากคุณต้องการ คุณสามารถใช้ข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้ในข้อความของคุณถึงเรา:

 • ฉันไม่ต้องการรับโฆษณาทางอีเมล เช่น ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชันพิเศษ หรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ฉันไม่ต้องการรับโฆษณาทางไปรษณีย์โดยตรง เช่น แคตตาล็อกตามรอบเวลา และการส่งจดหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โปรโมชันพิเศษ หรือกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สัญญาณอย่าตามรอย (Do Not Track)

อย่าตามรอย (Do Not Track) เป็นการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ในเว็บเบราว์เซอร์ของตนเมื่อผู้ใช้เปิดสัญญาณอย่าตามรอย (Do Not Track) เบราว์เซอร์จะส่งข้อความไปยังเว็บไซต์เพื่อขอให้ไม่ติดตามผู้ใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอย่าตามรอย (Do Not Track) โปรดดูที่ www.allaboutdnt.orgในขณะนี้ thebibleproject.com ไม่ตอบสนองต่อการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือสัญญาณอย่าตามรอย (Do Not Track)นอกจากนี้ เราอาจใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นมาตรฐานกับอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเครื่องมือเหล่านั้นอาจถูกใช้โดยเราและบุคคลที่สาม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณ แม้ว่าคุณจะเปิดสัญญาณอย่าตามรอย (Do Not Track) หรือไม่ก็ตาม

กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การครอบครองและดำเนินการในสหรัฐอเมริกาหากคุณเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากภายนอกสหรัฐอเมริกา ข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจะถูกโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในสหรัฐอเมริกากฎหมายความเป็นส่วนตัวในสหรัฐอเมริกาอาจไม่คุ้มครองเทียบเท่ากับกฎหมายที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณการอนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้ใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายโดยบังเอิญ และจากการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เรารักษามาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของคุณการป้องกันเหล่านี้รวมถึงการจำกัดการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานข้อมูลของเรา เพื่อเป็นข้อมูลการติดต่อและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลนั้นด้วยการเข้ารหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมข้อมูลการชำระเงินและการเงินได้รับการโฮสต์ไว้บนผู้ให้บริการโฮสติ้งซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงินเราส่งข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลผ่านทางโทเคนที่ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ให้บริการรายนั้นจัดเก็บและดูแลรักษาเราอัปเดตและทดสอบเทคโนโลยีของเราเพื่อปรับปรุงการปกป้องข้อมูลของเราเกี่ยวกับตัวคุณและเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยในกรณีที่เราให้รหัสผ่านแก่คุณ (หรือที่ซึ่งคุณเลือก) สำหรับการเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเราขอให้คุณอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณกับใครนอกจากนี้ อย่าลืมออกจากระบบบัญชีของคุณและปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเยี่ยมชมเสร็จแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนควรดูแลวิธีจัดการและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนผู้ใช้เว็บไซต์อาจมองเห็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณแบ่งปันในพื้นที่สาธารณะได้

น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่พยายามเจาะมาตรการรักษาความปลอดภัยของเรา หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสมการส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองเราไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่บนเว็บไซต์โปรดดูเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีช่วยป้องกันตัวเองจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์และการโฆษณาของบุคคลที่สาม

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดย BibleProject เท่านั้นเราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์ของเราเพื่อเป็นบริการแก่ผู้ใช้ของเรา แต่เราไม่สามารถควบคุมได้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว และการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเมื่อคุณคลิกลิงก์ที่นำคุณไปยังเว็บไซต์ภายนอก คุณจะต้องปฏิบัติตามประกาศและแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์ของเราเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบและทำความเข้าใจประกาศความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว ก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ

ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์นี้ควบคุมทุกเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาในข้อกำหนดในการใช้งานของเราด้วยตัวคุณเอง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องหากเราทำการเปลี่ยนแปลง ประกาศฉบับแก้ไขจะโพสต์ไว้ในหน้านี้การที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ ของเราหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในบางกรณี เราอาจพยายามติดต่อคุณโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้ เพื่อให้คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ในขณะรวบรวมข้อมูลโปรดกลับมาตรวจสอบบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เพื่อกำหนดขอบเขตปัจจุบันของการประกาศ

การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณทราบว่ามีการส่งข้อมูลไปยัง BibleProject โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงข้อมูลของเด็ก ๆ  โปรดแจ้งให้เราทราบ โดยติดต่อเราตามข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เพื่อที่เราจะได้ลบข้อมูลนั้น

ข้อมูลการติดต่อ

หากต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของคุณในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดถามคำถามเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่:

โทรฟรี: (855) 700-9109

อีเมล: webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?