Back

Privatumo pranešimas

BibleProject

Atnaujinta 2019 m. rugpjūčio mėn.

Įvadas

„BibleProject“ gerbia jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jūsų konfidencialią informaciją. Šis privatumo pranešimas (toliau – „Privatumo pranešimas“) yra sutartis tarp jūsų ir „BibleProject“ bei jos filialų, pagrindinių įmonių ir patronuojamųjų įmonių (toliau bendrai vadinamų „BibleProject“, „mus“, „mūsų“ arba „mes“), kai jūs naudojatės prieiga prie mūsų svetainių ir jomis, įskaitant, thebibleproject.com, socialinių tinklų kanalus, programas ir paslaugas (toliau bendrai vadinama „Svetainė“), ir kurios atžvilgiu taikomos „BibleProject“ Naudojimo sąlygos ir kurių dalis ji yra.

Asmens informacija

Šiame Privatumo pareiškime terminas „Asmens informacija“ reiškia informaciją, kuri konkrečiai nurodo asmens tapatybę (pvz., vardas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, naudotojo vardas arba kredito kortelės numeris), arba informaciją apie tą asmenį, kuri tiesiogiai susijusi su asmens tapatybės nustatymo informacija. Asmens informacija neapima (a) bendros informacijos. t. y. duomenų, kuriuos mes renkame apie jūsų naudojimąsi Svetaine arba apie paslaugų arba naudotojų grupę arba kategoriją, iš kurių buvo pašalinta asmens tapatybės arba kita Asmens informacija, arba (b) informacijos be tapatybę nurodančių duomenų, kurios negalima lengvai susieti su asmeniu.

Šiame Privatumo pranešime apibūdinama mūsų praktika, susijusi su jūsų Asmens informacijos rinkimu, naudojimu, priežiūra, apsauga ir atskleidimu, taip pat su jūsų sąveika su „BibleProject“ telefonu, paštu ar asmeniškai mūsų fizinėse vietose.

Atidžiai perskaitykite šį pranešimą, kad suprastumėte mūsų politiką ir praktiką, susijusią su jūsų informacija ir kaip mes su ja elgiamės.

Sutikimas

Naudodamiesi prieiga prie Svetainės, sukurdami naudotojo profilį Svetainėje, lankydamiesi mūsų studijoje arba pateikdami Asmens informaciją „BibleProject“ jūs sutinkate su šiuo Privatumo pareiškimu ir jūsų Asmens informacijos rinkimu bei naudojimu, kaip aprašyta pirmiau. Imsimės veiksmų, kad jums praneštume bei patvirtintume, kad jūs įvairiuose etapuose sutinkate su Asmens informacijos iš jūsų rinkimu. Jei nesutinkate su mūsų politika ir praktika, gali būti, kad negalėsite pasiekti tam tikrų šios Svetainės dalių ar jomis naudotis.

Apimtis

Pranešame, kad šis Privatumo pranešimas taikomas mūsų renkamai informacijai:

 • kai lankotės šioje Svetainėje;
 • kai lankotės mūsų studijoje;
 • kai mums pateikiate savo informaciją;
 • kai sukuriate arba naudojate naudotojo profilį;
 • kai mes su jumis bendraujame el. paštu arba kitomis priemonėmis;
 • per trečiąsias šalis, su kuriomis bendradarbiaujame, kad teiktume savo paslaugas;
 • bet kokiomis kitomis priemonėmis, kai naudojatės mūsų paslaugomis.

Šis Pranešimas netaikomas informacijai apie jus, kurią renkame bet kokiais kitais būdais, įskaitant per programas mobiliesiems, turinį ar svetaines, kurių „BibleProject“ nevaldo.

Įstatyminis pagrindas

Jūsų Asmens informaciją rinksime tik (a) kai tai tinkama, kai duodate savo sutikimą arba (b) jei turime įstatymiškai pagrįstą interesą tai daryti. Jei jūsų Asmens informaciją renkame arba naudojame remdamiesi jūsų sutikimu, mes taip pat jums pranešime apie bet kokius pakeitimus ir, pagal poreikį, prašysime jūsų tolesnio sutikimo.

Vaikų privatumas

„BibleProject“ supranta poreikį dar labiau užtikrinti vaikų Asmens informacijos privatumo apsaugą. Mes sąmoningai nerenkame jokios Asmens informacijos iš vaikų iki 16 metų amžiaus negavę vaiko vieno iš tėvų arba globėjo sutikimo. Jei vaikas iki 16 metų amžiaus nori užsiregistruoti Svetainėje, „BibleProject“ reikalauja, kad prieš vaiko registraciją vaiko vienas iš tėvų arba globėjas pateiktų registracijos sutikimą per mūsų patvirtinimo el. laišku procesą. Jei „BibleProject“ per 24 valandas nuo vaiko registracijos užklausos negauna vieno iš tėvų arba globėjo sutikimo, mes ištrinsime visą Asmens informaciją, kurią vaikas galėjo pateikti teikdamas registracijos užklausą. Jei esate iki 16 metų amžiaus ir jūsų vienas iš tėvų arba globėjas neatliko mūsų Svetainės registracijos ir sutikimo proceso, „BibleProject“ jums nurodo nenaudoti šios Svetainės, per Svetainę nevykdyti pirkimų ar aukojimų, nenaudoti Svetainės interaktyviųjų arba viešo komentavimo funkcijų ir „BibleProject“ nepateikti jokios Asmens informacijos.

„BibleProject“ yra 501(c)(3) ne pelno įmonė, todėl jai netaikomas Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymas. Tačiau „BibleProject“ vertina vaikų, kuriems mūsų turinys patinka dėl pateikiamos informacijos, privatumą. Visos šio Privatumo pareiškimo nuostatos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant vaikus. Jaunesni lankytojai, prieš bendrindami informaciją bet kokioje svetainėje ar programoje mobiliesiems, turėtų pasitarti su savo tėvais arba globėjais. Be to, raginame šeimas aptarti savo namų gaires dėl Asmens informacijos bendrinimo internete.

Jei manote, kad „BibleProject“ gali būti gavusi informacijos iš vaiko iki 16 metų amžiaus arba apie jį be vieno iš tėvų arba globėjo sutikimo, arba jei norite peržiūrėti arba pateikti užklausą ištrinti „BibleProject“ turimą jūsų vaiko Asmens informaciją, susisiekite su mumis el. pašto adresu webmaster@jointhebibleproject.com arba paskambinkite nemokamu numeriu (855) 700-9109.

Kaip renkame ir naudojame jūsų Asmens informaciją

Kai apsilankote mūsų Svetainėje arba studijoje, mes renkame tam tikrą jūsų Asmens informaciją. Šią informaciją renkame:

 • tiesiogiai iš jūsų, kai jūs ją pateikiate;
 • automatiškai, kai naršote Svetainėje;
 • iš trečiųjų šalių, įskaitant trečiųjų šalių svetaines.

Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie pasiūlymai, paslaugos ir mūsų Svetainės dalys gali būti pasiekiamos tik jums užsiregistravus. Raginame mums pateikti tik tiek informacijos, kiek būtina norint naudotis mūsų paslaugomis, be to, bet kuriuo metu galite susisiekti su „BibleProject“ ir pateikti prašymą redaguoti informaciją, kuria apie jus turime. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jei atsisakysite pateikti mums savo Asmens informaciją arba vėliau sutikimą atsiimsite, labai tikėtina, mes nebegalėsime su jums palaikyti ryšio ar jums teikti savo paslaugų.

Informacija, kuria jūs pateikiate mums.

Mes Asmens informaciją renkame tiesiogiai iš jūsų su jūsų sutikimu, kai asmeniškai lankotės mūsų studijoje arba su mumis sąveikaujate Svetainėje. Jūsų mums pateikta Asmens informacija apima toliau išvardytus dalykus.

 • Kontaktinė informacija. Mes renkame jūsų vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir adresą, kai mūsų Svetainėje užpildote ir pateikiate elektronines formas. Šią informaciją naudojame jus užregistruoti mūsų Svetainėje, siųsti jums naujienlaiškius ir teikti jums informaciją, produktus bei paslaugas. Mes taip pat galime jūsų paprašyti informacijos, kai pranešate apie problemą mūsų Svetainėje.
 • Naudotojo sukurtas turinys. Mūsų svetainėje gali veikti funkcijos, leidžiančios jums skelbti komentarus, nuotraukas ar kitą turinį, kuriam galioja mūsų Naudojimo sąlygos. Dėl šių funkcijų naudojimo apsisprendžiate jūs patys ir bet kokią jūsų paskelbtą informaciją arba turinį pateikiate savanoriškai. Jei paskelbiate Naudotojo sukurtą turinį arba susisiekiate su mumis, mes galime išsaugoti jūsų susirašinėjimo įrašus ir kopijas (įskaitant el. pašto adresus). 
 • Mokėjimo informacija. Savo svetainėje priimame mokėjimus ir paaukojimus. Mokėjimų operacijoms tvarkyti naudojamės trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo įmonės Stripe paslaugomis. Jums atliekant mokėjimą internetu, Svetainė jus nukreips į „BibleProject“ „Stripe“ mokėjimo portalą. „Stripe“ teikia PCI atitiktimi pasižyminčias internetinių mokėjimų apdorojimo paslaugas. „BibleProject“ nerenka, neapdoroja ir nesaugo mokėjimo informacijos, tačiau galime išsaugoti operacijų, kurias atlikote per Svetainę, arba jūsų užsakymo įvykdymo įrašus. Jei mums iškiltų užsakymo apdorojimo problemų, mes su jums susisieksime naudodami jūsų kontaktinę informaciją.
 • Asmeniškai pateikiama informacija. Kai lankotės „BibleProject“ studijoje, mes paprašysime jūsų užpildyti lankytojo priėmimo formą ir naudodami vietoje esančias kameras galime užfiksuoti jūsų vaizdą, kai įeinate į pastatą ar studijos patalpas arba iš jų išeinate. Šią informaciją renkame mūsų darbuotojų ir lankytojų saugumui užtikrinti. Be to, galime jūsų paprašyti užpildyti ir papildomas formas – tai priklauso nuo jūsų apsilankymo tikslo. Apie šių formų paskirtį jus informuosime formų paėmimo metu.

Informacija, kurią renkame naudodami automatinio duomenų rinkimo technologijas.

Jums naršant Svetainėje ir sąveikaujant su ja, galime naudoti automatinio duomenų rinkimo technologijas, pavyzdžiui, svetainės analizės, kad rinktume tam tikrą informaciją apie jūsų įrangą, naršymo veiksmus ir įpročius. Šią informaciją renkame remdamiesi mūsų teisėtais interesais vykdyti Svetainės priežiūrą bei tobulinimą ir įvertinti mūsų sklaidos bei rinkodaros pastangas. Informacija, kurią renkame naudodami automatinio duomenų rinkimo technologijas, apima toliau išvardytus dalykus.

 • Žurnalų failai. Mes renkame anonimišką ir techninę informaciją iš jūsų kompiuterio, įskaitant srauto duomenis, vietovės duomenis, žurnalus ir kitus ryšio duomenis bei išteklius, kuriuos pasiekiate ir naudojame Svetainėje. Taip pat renkame informaciją apie jūsų kompiuterį, įrenginį ir interneto ryšį, įskaitant jūsų IP adresą, operacinę sistemą, įrenginio tipą ir naršyklės tipą. Šią informaciją anonimizuojame, kad ji nenurodytų jūsų tapatybės, ir ją naudojame naudotojų elgsenai stebėti. Be to, šią informaciją naudojame siekdami įvertinti mūsų auditorijos dydį ir naudojimo įpročius, išsaugoti jūsų nuostatų informaciją, suasmeninti jūsų naudotojo patirtį, sutrumpinti paieškos reakcijos laiką ir atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų Svetainę. Šie analitiniai duomenys padeda mums tobulinti mūsų Svetainę ir teikti geresnes bei labiau suasmenintas paslaugas.
 • El. laiškai. Mūsų el. laiškuose naudojamas įterptasis stebėjimo kodas, kad būtų galima stebėti, kada gavėjas gauna ir atidaro el. laišką bei kada gavėjas apsilanko mūsų Svetainėje naudodamas el. laiške pateiktą nuorodą.
 • Slapukai. Kai ir dauguma komercinių svetainių, mes naudojame slapukus mūsų Svetainės naudojimu stebėti. Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, rasite Slapukų pareiškime.

Mūsų automatiškai renkama informacija gali apimti Asmens informaciją arba galime laikyti tokią informaciją arba ją susieti su Asmens informacija, kurią renkame kitais būdais arba gauname iš trečiųjų šalių. Ši informacija taip pat gali būti sujungta su bendra informacija apie svetainės lankytojus ir srautą. Jei nenorite, kad „BibleProject“ rinktų ir naudotų jūsų anoniminę bei techninę informaciją, kaip tai aprašyta šiame paragrafe, nedelsdami nustokite naudoti Svetainę arba susisiekite su mumis, kaip aprašyta toliau esančiame skyriuje „Jūsų Asmens informacijos valdymas“.

Informacija, kurią renkame iš kitų svetainių

„BibleProject“ seka naudotojų, kurie į mūsų Svetainę patenka iš socialinių tinklų svetainių (pvz., „Facebook“, „YouTube“ arba „Twitter“), skaičių, remdamiesi mūsų teisėtais interesais įvertinti mūsų socialinių tinklų skelbimų ir įrašų veiksmingumą. Jei į mūsų Svetainę patenkate iš socialinio tinklo svetainės arba kitaip sutinkate susieti savo paskyrą su mumis per socialinio tinklo svetainę, mes iš tokios socialinio tinklo svetainės taip pat galime gauti jūsų Asmens duomenų. Atkreipkite dėmesį, kad BP nekontroliuoja ir neprižiūri socialinių tinklų svetainių, iš kurių mes galime gauti jūsų Asmens duomenų. Visus klausimus, susijusius su tuo, kai socialinio tinklo svetainė renka arba apdoroja jūsų Asmens duomenis, reiktų siųsti socialinio tinklo svetainės valdytojui. Šią informaciją galime išsaugoti kartu su informacija, kuria renkame tiesiogiai iš jūsų.

Kiti būdai, kuriais galime naudoti jūsų informaciją

Mes taip pat galime naudoti Asmens informaciją, kurią surenkame iš jūsų arba apie jus toliau nurodytais tikslais.

 • Kad kurtume ir tobulintume savo produktus ir paslaugas.
 • Kad jums pateiktume savo Svetainę ir jos turinį.
 • Kad jums pateiktume jūsų prašomą informaciją, produktus arba paslaugas,.
 • Kad įgyvendintume bet kokį kitą tikslą, dėl kurio jūs pateikėte savo informaciją.
 • Kad įvykdytume savo įsipareigojimus ir pasinaudotume savo teisėmis, kurios atsiranda iš bet kokių susitarimų tarp jūsų ir mūsų, įskaitant sąskaitų išrašymą ir rinkimą.
 • Kad jums praneštume apie mūsų Svetainės arba per ją teikiamų arba siūlomų bet kokių produktų arba paslaugų pakeitimus.
 • Kad sudarytume jums sąlygas naudotis interaktyviosiomis funkcijomis mūsų Svetainėje.
 • Kad apsaugotume jūsų privatumą ir įgyvendintume šį Privatumo pareiškimą.
 • Kad apsaugotume savo teises ir turtą.
 • Jei manome, kad būtina nustatyti asmenų arba subjektų, kurie kenkia jums, „BibleProject“ arba kitiems, tapatybę, su jais susisiekti arba prieš juos imtis teisinių veiksmų, arba kad laikytumėmės įstatymų, taisyklių, teisinių procesų arba teismo įsakymų.
 • Bet kuriuo kitu būdu, kurį galime apibūdinti, kai jūs pateikiate informaciją.
 • Bet kokiu kitu tikslu, jei turime jūsų sutikimą.

„BibleProject“ gali naudoti slapuką arba trečiosios šalies žiniatinklio signalą, kad rinktų ir analizuotų jūsų Asmens duomenis arba jūsų veiklą Svetainėje (pvz., spustelėjimų srauto informaciją, naršyklės tipą, laiką ir datą, temą, kuri buvo spustelėta arba per kurią buvo slinkta) siekiant lengviau identifikuoti skelbimus ir pasiūlymus, kurie jus galėtų dominti. Jei norite, kad „BibleProject“ nenaudotų jūsų elgsena pagrįstos informacijos pritaikytam turiniui arba reklamai teikti, reklamos, kuri pagrįsta jūsų elgesiu internete, galite atsisakyti vadovaudamiesi instrukcijomis, kurios pateiktos skyriuje Komunikacijos atsisakymas.

Informaciją apie jus, kurią surenkame per Paslaugas, galime sujunti su informacija apie jus, kurią gauname iš trečiųjų šalių šaltinių. Pavyzdžiui (bet tuo neapsiribojant), mes galime naudoti adreso pakeitimą ar kitą nurodytą paslaugą, kad užtikrintume mūsų įrašų apie jus tikslumą. 

Jūsų informacijos atskleidimas

„BibleProject“ jūsų Asmens informacijos neparduos jokioms trečiosioms šalims. Asmens informaciją, kurią renkame arba kurią jūs pateikiate, kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime, galime atskleisti:

 • savo patronuojamosioms įmonėms ir filialams;
 • rangovams, mokėjimo apdorojimo įmonėms, paslaugų teikėjams ir kitoms trečiosioms šalims, su kuriomis bendradarbiaujame vykdydami savo verslą;
 • pirkėjui arba kitam teisių perėmėjui susijungimo, perleidimo, restruktūrizavimo, reorganizavimo, likvidavimo arba kitokio dalies arba viso „BibleProject“ turto pardavimo arba perdavimo atveju, kai padengiami nuostoliai arba kai šie veiksmai yra bankroto, likvidavimo ar panašaus proceso dalis, kai „BibleProject“ turima mūsų Svetainės naudotojų Asmens informacija yra dalis perduodamo turto;
 • mūsų reklamos ir analizės partneriams, pavyzdžiui, „Google Analytics“. Šių trečiųjų šalių įmonių privatumo pareiškimas taikomas jų jūsų informacijos rinkimui, naudojimui ir atskleidimui. Šios trečiosios šalys gali jūsų informaciją sujungti su kitų vartotojų informaciją, kad vykdytų šiuos tyrimus ir (arba) analizę. Daugiau informacijos rasite apsilankę čia: „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinys;
 • kad įgyvendintume tikslą, dėl kurio jūs pateikėte savo informaciją. Pavyzdžiui, jei mums pateikiate el. pašto adresą, kad galėtumėte pasinaudoti mūsų Svetainės funkcija „siųsti el. laišką draugui“, to el. laiško turinį ir jūsų el. pašto adresą persiųsime gavėjams; 
 • bet kokiu kitu tikslu, kurį mes atskleidžiame, kai jūs pateikiate informacija;
 • su jūsų sutikimu.

Be to, jūsų Asmens informaciją galime atskleisti:

 • kad užtikrintume atitikį bet kokiam teismo įsakymui, įstatymams ar teisniam procesui, įskaitant atsakymą į bet kokią vyriausybės ar reguliavimo institucijos užklausą;
 • kad įgyvendintume arba pritaikytume savo Naudojimo sąlygas ir kitas sutartis, įskaitant sąskaitų išrašymo ir rinkimo tikslus;
 • jei manome, kad atskleisti būtina arba tinkama siekiant apsaugoti „BibleProject“, mūsų klientų ar kitų asmenų teises, turtą arba užtikrinti jų saugumą.

Apibendrinta informacija

Apibendrintą informaciją arba informaciją be tapatybę nurodančių duomenų galime bendrinti be apribojimų. Mūsų bendrina informacija nenurodys jūsų tapatybės. Tačiau gali būti, kad trečiosios šalys gali gebėti šią apibendrintą informaciją sujungti su kitais jų turimais duomenimis apie jus arba su duomenimis, kuriuos jos gavo iš kitų trečiųjų šalių, tokiu būdu, kad galėtų nustatyti jūsų tapatybę.

Jūsų Asmens informacijos valdymas

Jei esate Europos Sąjungos pilietis, turite tam tikras teises, susijusius su jūsų Asmens informaciją. Šiomis teisėmis pasinaudoti, išreikšti nuogąstavimus arba gauti papildomos informacijos apie jūsų Asmens informacijos naudojimą galite su mumis susisiekdami paskambinę nemokamu numeriu (855) 700-9109 arba parašę el. laišką adresu webmaster@jointhebibleproject.com.


Jūs turite teisę...

Ką tai reiškia jums

Kokių veiksmų galite imtis

gauti informaciją apie tai, kaip jūsų Asmens informacija bus apdorota;

Šiuo Privatumo pareiškimu jus informuosime apie tai, kaip mes naudosime jūsų Asmens informaciją, kokiais tikslais ją naudosime ir kas dar gali turėti prieigą prie jos.

Atidžiai perskaitykite šį Privatumo pranešimą ir susisiekite su mumis, jei iškiltų klausimų.

gauti prieigą prie savo Asmens informacijos;

Gavę jūsų užklausą, mes jums suteiksime prieigą prie jūsų Asmens informacijos, kurią turime, tai yra prie informacijos apie jus kategorijų, kaip šią informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kas prie jos turi prieigą.

Jūs galite pateikti prašymą, kad mes pateiktume jums jūsų Asmens informacijos, kurią mes apdorojame, kopiją. Kai kuriais atvejais mums gali būti teisiškai leidžiama arba nurodoma atsisakyti patenkinti dalį prašymo arba visą prašymą dėl prieigos.

esant tam tikroms aplinkybėms neleisti apdoroti jūsų Asmens informacijos;

Esant tam tikroms aplinkybėms ir tiek, kiek to reikalaujam įstatymai, mes apribosime jūsų Asmens informacijos apdorojimą.

Pateikti prašymą, kad mes apribotume jūsų Asmens informacijos apdorojimą, galite, jei (i) Asmens informacija yra netiksli , (ii) apdorojimas yra neteisėtas, (iii) mums nebereikia Asmens informacijos arba (iv) jūs pasinaudojate prieštaravimo teise (žr. toliau).

ištaisyti mūsų turimą jūsų Asmens informaciją;

Iš mūsų reikalaujama imtis veiksmų užtikrinti mūsų apdorojamos Asmens informacijos tikslumą.

Jei pastebite, kad mūsų turima jūsų Asmens informacija yra neteisinga, arba jei jūsų Asmens informacija pasikeičia (pvz., pasikeičia vardas arba adresas), mums apie tai praneškite ir mes atnaujinsime savo įrašus.

Duomenų perkeliamumas.

Kai kuriais atvejais iš mūsų reikalaujama jūsų prašymu jūsų Asmens duomenis perkelti į kitą organizaciją.

Jūs turite teisę prašyti mūsų perkelti mūsų turimą jūsų Asmens informaciją į kitą organizaciją struktūrizuotu, standartizuotu mašininiam nuskaitymui pritaikytu formatu.

ištrinti savo Asmens informaciją (kitaip dar vadinama „teise būti pamirštam“);

Esant tam tikroms aplinkybėms ir kai to reikalauja įstatymai, mes privalome jūsų prašymu mūsų turimus jūsų Asmens duomenis ištrinti. Ši teisė nėra absoliuti. Tikėtina, kad gali būti aplinkybių, kai nebūsime įpareigoti tenkinti jūsų prašymą.

Jūs turite teisę pateikti prašymą, kad mes ištrintume jūsų Asmens duomenis. Jums pateiktus tokį prašymą, turėsime rasti pusiausvyrą tarp tam tikrų teisinių, sutartinių ir verslo interesų bei jūsų teisės prašyti pašalinti atitinkamą Asmens informaciją.

prieštarauti tam tikram jūsų Asmens informacijos apdorojimui;

Jei prieštarausite mūsų vykdomam jūsų Asmens informacijos apdorojimui, mes atsižvelgsime į tam tikrus teisinius, sutartinius ir verslo interesus bei į jūsų teisę prieštarauti tokiam apdorojimui, kad rastume šių dviejų aspektų pusiausvyrą.

Esant tam tikroms aplinkybėms jūs galite prieštarauti jūsų Asmens duomenų apdorojimui. Be to, galite prieštarauti mūsų vykdomam jūsų Asmens duomenų apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais.

nepriklausyti nuo vien tik automatizuoto apdorojimo sprendimų (t. y. su jumis susijusių sprendimų, kuriuos priima kompiuteris arba algoritmas be žmogaus įsikišimo).

Esant tam tikroms aplinkybėms mes privalome jums suteikti teisę prieštarauti sprendimams, kuriuos mes priimame naudodami automatizuotą apdorojimą. Mes taip pat privalome saugoti mūsų automatizuoto duomenų apdorojimo veiksmų įrašus ir pateikti informaciją apie tai, kaip šie sprendimai priimami.

Jūs galite prieštarauti sprendimui, kuris buvo priimtas naudojant automatizuotą apdorojimą, tuo atveju, jei šį sprendimą priėmė vien tik kompiuteris arba algoritmas be žmogaus įsikišimo.

Jūsų prašymą pasinaudoti bet kuria iš šių teisių įvykdysime per 30 dienų nuo išsamaus prašymo gavimo. Jūs taip pat turite teisę ištaisyti bet kokias klaidas toje informacijoje. Atkreipkite dėmesį, kad įstatymai reikalauja „BibleProject“ patikrinti jūsų tapatybę, prieš įvykdant jūsų prašymą – toks patikrinimas gali apimti papildomos jūsų Asmens informacijos rinkimą.

Pašto adresas: BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

Kalifornijos privatumo teisės

„BibleProject“ įkurta ir veikia nesiekdama pelno ar finansinės naudos jos akcijų turėtojams arba kitiems savininkams, todėl ji atleidžiama nuo reikalavimo užtikrinti atitiktį Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymui (angl. „California Consumer Privacy Act“ (CCPA; Kalifornijos civilinio kodekso 1798.100–1798.199 skyriai). Tačiau kai kurios mūsų sutartys su paslaugų teikėjais ir kitomis trečiosiomis šalimis gali reikalauti mūsų užtikrinti atitiktį CCPA. Mūsų Svetainės naudotojai, kurie yra Kalifornijos gyventojai, gali turėti tam tikrų teisių, susijusių su jų Asmens informacija, pavyzdžiui, teisę (a) gauti informaciją, apibūdinančią Asmenis informacijos, kurią esame surinkę, kategorijas ir ar ta informacija buvo parduota trečiajai šaliai; (b) gauti trečiųjų šalių, su kuriomis bendrinome jūsų Asmens informaciją, kategorijų sąrašą; (c) jei mes parduodame jūsų Asmens informaciją, nurodyti mums neparduoti jūsų Asmens informacijos trečiosioms šalims; (d) sulaukti vienodų paslaugų neatsižvelgiant į tai, ar jūs pasinaudojote savo privatumo teisėmis.

Be to, Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83-1798.84 skyriai Kalifornijos gyventojams suteikia teisę mūsų prašyti pateikti pranešimą, kuriame identifikuojamos Asmens informacijos, kurią bendriname su filialais ir (arba) trečiosiomis šalims rinkodaros tikslais, kategorijos ir kuriame pateikiama tokių filialų ir (arba) trečiųjų šalių kontaktinė informacija.

Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norėtumėte pateikti prašymą gauti šio Privatumo pranešimo kopiją arba pasinaudoti teisėmis, kurias jums suteikia taikomi Kalifornijos įstatymai, paskambinkite mums nemokamu numeriu (855) 700-9109 arba atsiųskite mums el. laišką adresu webmaster@jointhebibleproject.com temos eilutėje įrašę „Request for California Privacy Information“ (užklausa dėl Kalifornijos privatumo informacijos).

Komunikacijos atsisakymas

Mes su jumis komunikuoti norime tik jei jūs norite iš mūsų sulaukti žinių. „BibleProject“ siunčiamą komunikaciją galite keisti arba apriboti spustelėję nuorodą „atsisakyti prenumeratos“, kuri pateikiama mūsų el. laiškų apačioje. Taip pat galite su mumis susisiekti tiesiogiai paskambinę nemokamu numeriu (855) 700-9109 arba parašę el. laišką adresu webmaster@jointhebibleproject.com. Būtinai nurodykite savo visą vardą, el. pašto adresą, pašto adresą ir kokios informacijos konkrečiai nenorite gauti. Jei norite, savo pranešime mums galite naudoti vieną iš toliau nurodytų sakiniu. 

 • Aš noriu negauti el. pašto skelbimų, pavyzdžiui, atnaujinimų, susijusių su produktais ir paslaugomis, specialiomis akcijomis arba būsimais renginiais.

Aš noriu negauti tiesioginių pašto skelbimų, pavyzdžiui, periodinių katalogų ir korespondencijos, susijusios su produktais ir paslaugomis, specialiomis akcijomis arba būsimais renginiais.

Signalai „Nesekti“

„Nesekti“ yra privatumo nuostata, kurią naudotojai gali nustatyti savo žiniatinklio naršyklėse. Kai naudotojas įjungia signalą „Nesekti“, naršyklė siunčia pranešimą svetainėms nesekti naudotojo. Daugiau informacijos apie nuostatą „Nesekti“ rasite apsilankę čia: www.allaboutdnt.org. Šiuo metu svetainė thebibleproject.com nereaguoja į naršyklės nustatymus arba signalus „Nesekti“. Be to, mes galime naudoti kitą technologiją, kuri yra standartas internete sekti mūsų svetainių lankytojus. Šias priemones galime naudoti mes ir trečiosios šalys rinkti informacijai apie jus ir jūsų veiklą internete, nei jei esate įjungę signalą „Nesekti“.

JAV privatumo apsaugos įstatymai

Ši Svetainė nuosavybės teise priklauso ir yra valdoma Jungtinėse Valstijose. Jei prieiga prie šios Svetainės naudojatės būdami už Jungtinių Valstijų ribų, bet kokia informacija apie jus, kurią renkame, persiunčiama į serverius Jungtinėse Valstijose. Privatumo įstatymų Jungtinėse Valstijose užtikrinamas apsaugos lygis gali būti žemesnis nei jūsų jurisdikcijoje. Leisdami mums rinkti jūsų Asmens informaciją sutinkate su tokiu jūsų Asmens informacijos persiuntimu ir apdorojimu, kaip aprašyta šiame Privatumo pareiškime.

Duomenų sauga

Mes įgyvendinome komerciniu požiūriu pagrįstas internetines ir neinternetines priemones siekdami užtikrinti jūsų Asmens informacijos apsaugą nuo netyčinio praradimo ir neįgaliotos prieigos, naudojimo, pakeitimo ir atskleidimo. Mes taikome fizines, elektronines ir procedūrines saugumo priemones siekdami apsaugoti jūsų neviešą Asmens informaciją. Šios apsaugos priemonės apima mūsų įmonės viduje saugomos jūsų Asmens informacijos apribojimą tik kontaktine informacija ir tų duomenų apsaugą šiame sektoriuje standartiniu šifravimu. Mokėjimo ir finansinei informacijai prieglobą teikia prieglobos paslaugų teikėjas, kuris tenkina mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų apsaugos standarto reikalavimus. Visą kitą Asmens informaciją persiunčiame paslaugų teikėjui, kuris laikosi tarptautinių saugumo standartų naudodamas saugų prieigos raktą, skirtą tam paslaugos teikėjui saugojimui ir priežiūrai užtikrinti. Mes atnaujiname ir išbandome savo technologiją siekdami tobulinti mūsų turimos informacijos apie jus apsaugą ir užtikrinti tos informacijos vientisumą.

Jūsų informacijos apsauga ir saugumas priklauso ir nuo jūsų. Jei mes jums suteikiame (arba jei jūs pasirenkate) slaptažodį, kuris naudojamas prieigai prie tam tikrų mūsų Svetainės dalių, privalote užtikrinti šio slaptažodžio konfidencialumą. Prašome jūsų savo slaptažodžio su niekuo nebendrinti. Taip pat nepamirškite baigę apsilankymą atsijungti nuo savo paskyros ir uždaryti naršyklės langą. Šitaip užtikrinsite, kad kiti negalės gauti prieigos prie jūsų paskyros, ypač jei kompiuterį naudojate bendrai su kitais asmenimis arba viešoje vietoje. Visi interneto naudotojai turėtų rūpintis, kaip jie tvarko ir atskleidžia savo Asmens informaciją. Naudotojo sukurtą turinį ir kitą informaciją, kurią bendrinate viešose vietose, gali peržiūrėti bet kuris Svetainės naudotojas.

Deja, informacijos persiuntimas internetu nėra visiškai saugus. Nors dedame visas pastangas siekdami apsaugoti jūsų Asmens informaciją, negalime garantuoti į mūsų Svetainę persiųstos jūsų Asmens informacijos saugumo ar kad neįgaliotos trečiosios šalys neįveiks mūsų saugos priemonių arba naudos neviešą Asmens informaciją netinkamiems tikslams. Bet koks Asmens informacijos persiuntimas atliekamas jūsų pačių rizika. Mes nesame atsakingi už bet kokiu Svetainėje įdiegtų privatumo nuostatų ar saugumo priemonių apėjimą. Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip apsisaugoti nuo tapatybės vagystės, apsilankykite Federalinės prekybos komisijos svetainėje.

Trečiųjų šalių svetainės ir reklamavimas

Šis Privatumo pranešimas taikomas tik „BibleProject“ surinktai informacijai. Savo Svetainėje galime pateikti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines kaip paslaugą mūsų naudotojams, tačiau mes negalime kontroliuoti trečiųjų šalių svetainių privatumo ir duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo praktikos ir būti už ją atsakingi. Jums spustelėjus nuorodas į išorines svetaines, jums bus taikomi jų, o ne mūsų, privatumo pranešimai ir praktika. Raginame jus peržiūrėti ir suprasti tokių svetainių privatumo pranešimus, prieš jose pateikiant bet kokią informaciją.

Naudojimo sąlygos

Šios Svetainės Naudojimo sąlygos reglamentuoja visus kitus dalykus, kurie nėra aptarti šiame Privatumo pranešime. Raginame jus susipažinti su mūsų Naudojimo sąlygomis.

Mūsų privatumo politikos pakeitimai

Kartkartėmis galime pakeisti šį Privatumo pranešimą siekdami užtikrinti jo tikslumą. Jei atliktume pakeitimų, šiame puslapyje bus paskelbtas pataisytas pranešimas. Jei paskelbus šio Privatumo pranešimą jūs toliau naudosite mūsų Svetainę arba naudositės kitomis paslaugomis, tai reikš, kad sutikote su šiais pakeitimais. Kartais mes galime bandyti su jumis susisiekti naudodami jūsų pateiktą kontaktinę informaciją, kad suteiktume jums galimybę pasirinkti, kaip mes naudojame jūsų informaciją, kai toks naudojimas skiriasi nuo naudojimo, kuris buvo nurodytas informacijos rinkimo metu. Dažnai lankykitės šiame puslapyje, ypač prieš pateikdami mums Asmens informaciją, kad žinotumėte galiojančią šio pranešimo apimtį.

Neįgaliotas naudojimas

Jei sužinote apie bet kokį neįgaliotą informacijos „BibleProject“ svetainėje pateikimą, įskaitant vaikų informaciją, susisiekite su mumis naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją, kad galėtume tą informaciją ištrinti.

Kontaktinė informacija

Norėdami pasinaudoti bet kokiomis savo teisėmis, susijusiomis su jūsų Asmens informacija, užduoti klausimų apie mūsų vykdomą jūsų Asmens informacijos rinkimą ir naudojimą arba pateikti komentarų dėl šio Privatumo pranešimo ir mūsų privatumo praktikos, susisiekite su mumis naudodami toliau pateiktą kontaktinę informaciją.

Nemokamas numeris: (855) 700-9109

El. pašto adresas: webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?