Back

اعلامیه حریم خصوصی

BibleProject

بروزرسانی مرداد ۱۳۹۸

مقدمه

BibleProject، به حریم خصوصی شما احترام می‌گذارد  و متعهد به محافظت از اطلاعات حساس شماست. این اعلامیه حریم شخصی  ("Privacy Notice")  یک توافقنامه بین شما و BibleProject و وابستگان، شرکای کاری و شرکت های متبوع آن  (در مقام جمع " "BibleProject    "ما (مفعولی) " ما (ملکی)  "یا " ما (فاعل)"نامیده می شود) در زمان دسترسی به و استفاده از وبسایت ما از جمله thebibleproject.com، کانال‌های رسانه‌های اجتماعی، برنامه ها و خدمات (د رمقام جمع «وبسایت») است و تحت مقررات    شرایط استفادهاداره می شود.

اطلاعات شخصی

«اطلاعات شخصی» در این اعلامیه حریم خصوصی به  اطلاعاتی (مثل نام، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل، نام کاربری، یا شماره کارت اعتباری) گفته می‌شود که به طور خاص باعث ابراز هویت شخص می‌شود، یا اطلاعات مربوط به آن فرد که مستقیما به اطلاعات قابل شناسایی فرد مرتبط هستند. اطلاعات شخصی شامل این موارد نمی‌شود (الف) اطلاعات انبوهشی، یعنی اطلاعاتی که مربوط به روش استفاده شما از وبسایت یا درباره یک دسته یا طبقه از خدمات یا کاربرانی است که هویت شخصی یا دیگر اطلاعات شخصی آن حذف شده است یا (ب) اطلاعات هویت زدایی شده‌ای که به سهولت می‌توان آنها را به فرد مورد نظر نسبت داد.

اعلامیه حریم خصوصی شیوه جمع آوری، استفاده، حفظ، محافظت و افشای اطلاعات شخصی شما توسط ما و همچنین تعامل با BibleProject از طریق تلفن، پست یا حضوری در مراکز فیزیکی ما را تشریح می کند.

لطفا این اعلامیه را با دقت بخوانید تا خط مشی‌ها و رویه‌های ما در خصوص اطلاعات و روش برخورد با آنها را متوجه شوید.

رضایت

شما با دسترسی به وبسات ما، ایجاد پروفایل کاربری در وبسایت، بازدید از استودیوی ما یا ارسال اطلاعات شخصی به BibleProject، رضایت خود در رابطه با این اعلامیه حریم خصوصی و جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی خود را طبق تعریف زیر اعلام می‌کنید. ما  برای اطلاع رسانی به شما و تایید این امر که شما با مراحل مختلف جمع آوری اطلاعات شخصی موافق هستید، اقداماتی انجام می‌دهیم. اگر با خط مشی‌ها و رویه‌های ما موافقت نکنید، ممکن است نتوانید به بعضی قسمت های این وبسایت دسترسی داشته و از آن بهره‌مند شوید.

دامنه

لطفا مطلع باشید که این اعلامیه حریم خصوصی در رابطه با اطلاعاتی اعمال می‌شود که ما در موارد ذیل جمع آوری می کنیم:

 • وقتی از این وبسایت بازدید می کنید.
 • وقتی از استودیوی ما بازدید می کنید.
 • وقتی اطلاعات خود را برای ما ارسال می کنید.
 • وقتی پروفایل کاربری ساخته یا از آن استفاده می کنید.
 • وقتی ما از طریق ایمیل یا سایر ابزارها با شما ارتباط  برقرار می‌کنیم.
 • از طریق طرف‌های ثالث که با آنها در ارایه خدمات خود همکاری داریم.
 • از طریق سایر ابزارها در مدت استفاده شما از خدمات ما.

این اعلامیه در مورد اطلاعات جمع آوری شده درباره شما به طرق دیگر از جمله برنامه‌های موبایلی، محتویات یا وبسایت‌هایی  که توسط BibleProject اداره نمی شوند، اعمال نمی‌گیرد.

مبنای قانونی

ما اطلاعات شخصی شما را فقط در این موارد جمع آوری می‌کنیم، (الف) در صورت اقتضا با رضایت شما یا (ب) اگر ما در این خصوص، منافع مشروع داشته باشیم. اگر ما اطلاعات شخصی شما را با رضایت شما جمع آوری کنیم، هر گونه تغییر را به اطلاع شما رسانده و در صورت نیاز، دوباره درخواست رضایت خواهیم کرد.

حریم خصوصی کودکان

BibleProject از نیاز به تامین محافظت بیش تر از حریم خصوصی  در رابطه با اطلاعات شخصی کودکان آگاه است. ما آگاهانه اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۶سال را بدون دریافت رضایت والدین یا سرپرست کودک جمع آوری نمی‌کنیم. اگر کودکی زیر ۱۶سال علاقه‌مند به ثبت‌نام در وبسایت باشد، BibleProject قبل از فعال سازی ثبت نام کودک نیازمند رضایت والدین یا سرپرست جهت ثبت نام از طریق فرایند تایید ایمیلی می‌باشد. اگر BibleProject، رضایت والدین یا سرپرست را ظرف مدت ۲۴ساعت از درخواست ثبت نام کودک دریافت نکند، ما اطلاعات شخصی را که کودک در قالب این درخواست ثبت نام به ما ارایه کرده است، حذف خواهیم کرد. اگر زیر ۱۶سال دارید و والدین یا سرپرست شما فرایند ثبت نام و رضایت وبسایت ما را تکمیل نکرده است،BibleProject از شما می‌خواهد از این وبسایت استفاده نکنید، از طریق آن خرید نکرده یا اهدا نکنید، از ویژگی های عمومی و تعاملی وبسایت استفاده نکنید یا هیچ اطلاعات شخصی در اختیار BibleProject قرار ندهید. 

BibleProject یک شرکت غیرانتفاعی موضوع  (۳) (س) ۵۰۱ می‌باشد و از این رو،  از قانون محافظت حریم خصوصی آنلاین کودکان معاف است. اما، BibleProject به حریم خصوصی کودکانی که مطالب ما را دارای ارزش اطلاعاتی می‌دانند، احترام می گذارد. همه مفاد این اعلامیه حریم خصوصی در رابطه با همه کاربران سایت از جمله کودکان اعمال می‌گرددد. بازدیدکنندگان جوان‌تر همیشه باید قبل از تبادل اطلاعات در وبسایت‌ها یا برنامه‌های همراه، با والدین یا سرپرست خود مشورت کنند و ما از خانواده ها می‌خواهیم درباره اصول راهنمای خانواده خود در رابطه با تبادل آنلاین اطلاعات شخصی صحبت کنند.

اگر معتقدید که BibleProject ممکن است اطلاعاتی از یا درباره کودک زیر ۱۶سال بدون رضایت والدین یا سرپرست ایشان داشته باشد یا اگر می‌خواهید درخواست بررسی یا حذف اطلاعات شخصی دهید که BibleProject درباره کودک شما دارد، لطفا با ما از طریق webmaster@jointhebibleproject.com یا شماره رایگان ۹۱۰۹-۷۰۰ (۸۵۵) تماس بگیرید.

ما اطلاعات شخصی را چگونه جمع آوری و استفاده می‌کنیم.

وقتی از وبسایت یا استودیوی ما بازدید می‌کنید، ما بعضی اطلاعات فردی خاص را از شما جمع آوری می‌کنیم. ما این اطلاعات را جمع آوری می‌کنیم:

 • به طور مستقیم از شما زمانی که اطلاعات را ارائه می‌کنید.
 • بصورت خودکار زمانی که در وبسایت هستید.
 • از طرف‌های ثالث از جمله وبسایت طرف ثالث.

لطفا توجه داشته باشید که بعضی پیشنهادات، خدمات یا بخش‌های وبسایت ما ممکن است فقط درصورتی قابل دسترس باشد که ثبت نام کرده باشید. شما می توانید اطلاعاتی را که به ما ارائه می کنید به حداقل ممکن کاهش دهید و همچنان خدمات ما را دریافت کنید و شما می توانید  با BibleProject برای ویرایش اطلاعاتی که ما درباره شما داریم، در هر زمان تماس بگیرید.1 با این وجود، لطفا توجه داشته باشید که اگر از ارائه اطلاعات شخصی به ما خودداری کنید یا بعداً رضایت خود را پس بگیرید، به احتمال زیاد ما قادر به برقراری ارتباط با شما یا ارائه خدمات به شما نخواهیم بود.

اطلاعاتی که شما به ما ارائه می‌دهید.

ما اطلاعات شخصی را مستقیم از شما با رضایت شما در زمان بازدید حضوری از استودیوی ما یا تعامل با ما در وبسایت جمع آوری می‌کنیم. اطلاعات شخصی که شما ارائه می‌کنید، ممکن است شامل موارد ذیل گردد:

 • اطلاعات تماس- ما نام، شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس را در زمان پرکردن و ارائه فرم الکترونیکی در وبسایت‌مان جمع آوری می‌کنیم. ما از این اطلاعات برای ثبت نام شما در وبسایت خود، ارسال خبرنامه و ارائه اطلاعات، محصولات و خدمات به شما استفاده می‌کنیم. به علاوه، ما ممکن است وقتی مشکلی را در رابطه با وبسایت گزارش می‌کنید، از شما درخواست اطلاعات کنیم.
 • محتویات تولید‌شده توسط کاربر- وبسایت ما ممکن است ویژگی‌هایی داشته باشد که به شما اجازه می‌دهد نظرات، تصاویر یا دیگر محتویات را منوط به رعایت شرایط استفاده  ما بارگذاری کنید. تصمیم به استفاده از این ویژگی‌ها و اطلاعات یا مطالبی که می‌گذارید، به اختیار شما است. اگر شما محتویات تولیدشده توسط کاربر پست کنید یا با ما تماس بگیرید، ما ممکن است سوابق و یک نسخه از مکاتبات شما (از جمله آدرس ایمیل) را نگهداری کنیم.
 • اطلاعات پرداخت- ما پرداخت و هدایا را از طریق وبسایت می پذیریم. ما از شیوه پرداخت ثالث موسوم Stripe برای مدیریت تراکنش‌های مالی استفاده می‌کنیم. وقتی بصورت آنلاین پرداخت انجام می‌دهید، وبسایت شما را به پرتال پرداخت Stripe مربوط به BibleProject ارجاع می‌دهد. Stripe خدمات پردازش  پرداخت آنلاین منطبق بر PCI ارائه می‌دهد. BibleProject اطلاعات پرداخت را جمع آوری، پردازش یا ذخیره نمی‌کند، اما ممکن است سوابق تراکنش‌های شما از طریق وبسایت و مدارم تکمیل سفارش‌های شما را نگهداری کنیم. اگر در پردازش یک سفارش مشکل دارید، ما از اطلاعات تماس شما برای تماس با شما استفاده خواهیم کرد.
 • اطلاعات حضوری- وقتی از استودیوی BibleProject بازدید می‌کنید، ما از شما درخواست می‌کنیم یک فرم جذب بازدیدکننده را تکمیل کنید و ممکن است با استفاده از دوربین‌های موجود در محل، عکس شما را در محل استودیو یا ساختمان موقع ورود  یا خروج  بگیریم. ما این اطلاعات را جمع آوری می‌کنیم تا از امنیت کارکنان و بازدیدکنندگان خود اطمینان داشته باشیم. به علاوه، بسته به هدف بازدید شما، ممکن است از شما بخواهیم فرم‌های دیگری نیز پر کنید. ما هدف خود را در رابطه با این فرم‌ها در زمان جمع آوری به شما اطلاع خواهیم داد.

اطلاعاتی که ما از طریق فناوری‌های جمع آوری داده خودکار جمع آوری می‌کنیم.

زمانی که شما در وبسایت ما هستید و تعامل دارید، ما ممکن است از فناوری‌های جمع آوری داده خودکار مثل تحلیل‌گر وبسایت برای جمع آوری اطلاعات خاص درباره تجهیزات، فعالیت‌ها یا الگوهای مرورگری شما استفاده کنیم. ما این اطلاعات را جمع آوری می‌کنیم تا به منافع مشروع خود در زمینه حفظ و بهبود وبسایت دست یافته و میزان دسترسی و فعالیت های بازاریابی خود را اندازه گیری کنیم. اطلاعاتی که از طریق فناوری‌های جمع آوری داده خودکار جمع آوری می‌کنیم، شامل موارد ذیل می‌شود:

 • فایل های گزارش- ما اطلاعات بی‌نام و فنی مثل داده‌های ترافیکی، داده‌های مکانی، گزارش‌ها و دیگر داده‌های ارتباطی و منابعی را جمع آوری می‌کنیم که شما به آنها دسترسی دارید و در وبسایت از آنها استفاده می‌کنید. به علاوه، ما اطلاعاتی درباره رایانه، دستگاه و اتصال اینترنت شما از جمله آدرس IP، سیستم عامل، نوع دستگاه و نوع مرورگر جمع آوری می‌کنیم. ما این اطلاعات را بی نام می کنیم تا منجر به شناسایی شما نشود و از آن برای پایش رفتار کاربران استفاده می‌کنیم. به علاوه، ما از این اطلاعات برای تخمین اندازه مخاطبین و الگوهای استفاده، ذخیره اطلاعات درباره اولویت‌های شما، سفارشی سازی تجربه کاربر، تسریع زمان پاسخ به جستجوو شناسایی شما در زمان برگشت به وبسایت استفاده می‌کنیم. این اطلاعات تحلیلی به ما کمک می‌کند وبسایت خود را بهبود داده و خدمات بهتر و یا شخصی‌سازی بیشتر ارائه کنیم.
 • ایمیل- ایمیل‌های ما حاوی یک کد رهگیری تعبیه شده است که برای ردیابی زمان دریافت و بازکردن ایمیل و زمان بازدید وبسایت ما از طریق لینک داخل ایمیل توسط گیرنده،  استفاده می‌شود.
 • کوکی‌ها- مانند اکثرسایت‌های تجاری، ما از کوکی‌ها برای ردیابی استفاده از وبسایت خود استفاده می‌کنیم. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره روش استفاده از کوکی‌ها،  اعلامیه کوکی را بخوانید.

اطلاعاتی که ما جمع آوری می‌کنیم، ممکن است شامل اطلاعات شخصی باشد یا ممکن است ما اطلاعات را نگهداری کرده و آن را با اطلاعات شخصی که به روش های دیگر جمع آوری می‌کنیم یا از طرف ثالث دریافت می‌کنیم، متصل کنیم. این اطلاعات ممکن است درقالب اطلاعات انبوهشی درباره بازدیدکنندگان و ترافیک نیز ادغام شود. اگر نمی‌خواهید BibleProject اطلاعات فنی و بی‌نام شما را طبق شرح این پاراگراف جمع آوری و استفاده کند، بلافاصله استفاده از وبسایت را متوقف کنید یا طبق مندرجات بخش کنترل اطلاعات شخصی شما با ما تماس بگیرید.

اطلاعاتی که ما از سایر تارنماها جمع آوری می کنیم.

BibleProject تعداد کاربرانی را که از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی (مانند فیس‌بوک، یوتیوب یا توئیتر) به تارنمای ما می‌آیند را رصد می‌کند تا به منافع مشروع خود در رابطه با سنجش اثربخشی تبلیغات رسانه‌های اجتماعی و پست‌هایمان دست یابیم. اگر از سایت شبکه‌های اجتماعی به تارنمای ما دسترسی پیدا می‌کنید، یا اگر موافق هستید که حسابی که نزد ما دارید را به سایت شبکه اجتماعی متصل کنیم، ممکن است اطلاعات شخصی شما را را از  سایت این شبکه اجتماعی دریافت کنیم. لطفا توجه داشته باشید که سایت‌های رسانه‌های اجتماعی که ممکن است ما از آنها اطلاعات شخصی شما را دریافت کنیم، تحت کتنرل یا نظارت BP نیستند. هر گونه سوال درباره روش جمع آوری اطلاعات شخصی شما توسط سایت رسانه‌های اجتماعی یا فرایند آن را باید از تامین کننده سایت رسانه اجتماعی بپرسید. ما ممکن است این اطلاعات را به همراه اطلاعاتی نگهداری کنیم که مستقیم از شما جمع آوری می‌کنیم.

سایر روش‌هایی که ما ممکن است از اطلاعات شما استفاده کنیم

به علاوه ممکن است ما از اطلاعات شخصی استفاده کنیم که از شما یا درباره شما جمع آوری کردیم:

 • جهت توسعه و بهبود محصولات و خدمات ما.
 • جهت معرفی وبسایت و محتویات آن به شما.
 • جهت ارایه اطلاعات، محصولات یا خدماتی که شما از ما درخواست کرده‌اید.
 • جهت سایر اهدافی که شما آن را ارائه کرده‌اید.
 • جهت  انجام تعهدات ما و اعمال حقوق ناشی از قراردادهای بین ما و شما، از جمله به منظور صدور صورتحساب و وصول مبلغ.
 • جهت اطلاع رسانی به شما در رابطه با تغییرات وبسایت یا محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهیم یا از آن طریق تامین می‌کنیم.
 • جهت اجازه دادن به شما برای مشارکت در ویژگی‌های تعاملی وبسایت ما.
 • جهت محافظت از این اعلامیه حریم خصوصی و اجرای آن.
 • جهت محافظت از حقوق و اموال ما.
 • اگر بر این باور باشیم که شناسایی، تماس یا طرح شکایت حقوقی علیه افراد یا نهادهایی که باعث ایراد خسارت به شما، ‌BibleProject یا دیگران شده‌اند، ضروری است یا به منظور رعایت قوانین، مقررات، فرایندهای حقوقی یا دستور دادگاه.
 • به سایر روش‌هایی که ممکن است موقع ارائه اطلاعات توسط شما، تشریح شوند.
 • در سایر موارد با جلب رضایت شما.

BibleProject ممکن است از کوکی یا وب‌بیکن طرف ثالث برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات شخصی یا فعالیت‌های شما در وبسایت (مثل اطلاعات استریم، نوع مرورگر، ساعت و تاریخ، موضوعاتی که روی آنها کلیک شده یا مرور شدند) برای کمک به شناسایی تبلیغات یا پیشنهاداتی استفاده کند که ممکن است موردعلاقه شما باشد. اگر ترجیح می‌دهید BibleProject از اطلاعات مبتنی بر رفتار آنلاین شما برای تامین محتویات و تبلیغات سفارشی استفاده نکند، شما می‌توانید با پیروی از دستورالعمل درخواست حذف ارتباطات از تبلیغات رفتاری آنلاین انصراف دهید.

ما ممکن است اطلاعات دریافتی درباره شما از طریق خدمات  با سایر اطلاعات دریافتی مربوط به شما از منابع ثالث را تلفیق کنیم. برای مثال، ممکن است از تغییر آدرس یا سایر خدمات فهرست استفاده کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که سوابق مربوط به حساب شما صحیح هستند.

افشای اطلاعات شما

BibleProject اطلاعات شخصی شما را به طرف های ثالث نمی‌فروشد. ما ممکن است اطلاعات شخصی را که جمع آوری می‌کنیم یا شما طبق مندرجات این اعلامیه حریم خصوصی ارائه می‌کنید، در موارد ذیل افشا کنیم:

 • به شرکت‌های متبوع و وابستگان.
 • به پیمانکاران، پردازشگران خدمات پرداخت، تامین کنندگان سرویس و دیگر طرف‌های ثالثی که از آنها برای پشتیبانی از کسب و کار خود استفاده می‌کنیم.
 • به خریدار یا دیگر جانشینان در صورت ادغام، واگذاری، تجدید سازمان، انحلال، یا دیگر انواع فروش یا انتقال بخش یا همه دارایی‌های BibleProject بصورت عادی یا به علت ورشکستگی، تسویه حساب، یا موارد مشابه که در آن اطلاعات شخصی مربوط به کاربران وبسایت ما که در اختیار BibleProject است، در زمره درایی‌های انتقالی قرار بگیرد.
 • به شرکای تبلیغاتی و تحلیلی خود از جمله گوگل آنالیتیکز. اعلامیه حریم خصوصی این شرکت‌های طرف ثالث در رابطه با جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات شما اعمال می‌شود. این طرف‌های ثالث می‌توانند اطلاعات شما را با هدف انجام این مطالعات و/یا تحلیل‌ها، با اطلاعات سایر مصرف کنندگان تلفیق کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر، لطفا از Google Analytics Opt-out Browser Add-on بازدید کنید.
 • به منظور تحقق هدفی که اطلاعات را جهت آن ارائه کرده‌اید. برای مثال، اگر شما برای استفاده از بخش «ارسال ایمیل به یک  دوست» در وبسایت ما، به ما آدرس ایمیل بدهید، ما محتویات آن ایمیل و آدرس ایمیل شما را به گیرنده ارسال می‌کنیم.
 • در سایر اهدافی که موقع ارائه اطلاعات توسط شما، به شما اطلاع داده شده است.
 • با رضایت شما.

به علاوه، ممکن است اطلاعات شخصی شما را به دلایل ذیل افشا کنیم:

 • جهت عمل به دستور دادگاه، قانون یا دادرسی حقوقی از جمله پاسخ به درخواست یک نهاد دولت یا ناظر.
 • جهت اعمال یا اجرای شرایط استفاده و دیگر توافقنامه‌های ما، از جمله به منظور صدور صورتحساب و وصول مبلغ.
 • اگر ما بر این باور باشیم که افشای اطلاعلت جهت حفظ حقوق، اموال یا ایمنی BibleProject، مشتریان ما و دیگران ضروری یا مقتضی باشد.

اطلاعات انبوهشی

ما ممکن است اطلاعات انبوهشی یا هویت‌زدایی شده را بدون محدودیت مبادله کنیم. اطلاعاتی که ما در اختیار دیگران قرار می‌دهیم، منجر به شناسایی شخص شما نمی‌شود. البته، این احتمال وجود دارد که طرف‌های ثالث بتوانند این اطلاعات انبوهشی را با سایر داده‌های مربوط به شما یا داده‌های دریافتی از طرف‌های ثالث طوری ترکیب کنند که به آنها امکان شناسایی شخصی شما را بدهد.

کنترل اطلاعات شخصی شما

اگر ساکن اتحادیه اروپا هستید، حقوق جانبی دیگری در رابطه با اطلاعات شخصی خود دارید. شما می توانید از طریق تماس با ۹۱۰۹-۷۰۰ (۸۵۵)  یا ارسال ایمیل به webmater@jointhebibbleproject.com، این حقوق را اعمال کرده، نگرانی‌های خود را بیان کرده یا اطلاعات دیگری درباره استفاده از اطلاعات شخصی دریافت کنید.


شما این حق را دارید که...

این برای شما به چه معناست

شما چه کاری می‌توانید انجام دهید

درباره روش پردازش اطلاعات شخصی خود، مطلع شوید.

ما از طریق این اعلامیه حریم خصوصی به شما درباره روش استفاده از اطلاعات شخصی شما، هدف آن و افراد دیگری که ممکن است به آن دسترسی داشته باشند، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

لطفا این اعلامیه حریم خصوصی را بخوانید و اگر سوال دارید، با ما تماس بگیرید.

به اطلاعات فردی خود دسترسی پیدا کنید.

به محض درخواست، ما به شما دسترسی به اطلاعاتی را خواهیم داد که درباره شما داریم، این به معنی دسته‌یندی‌های اطلاعاتی که درباره شما داریم، روش جمع آوری آن، روش استفاده از آن و کسانی است که به آن دسترسی دارند، می‌باشد.

شما می‌توانید درخواست کنید که ما یک نسخه از اطلاعات شخصی که در رابطه با شما داریم را ارائه کنیم. در بعضی موارد، ممکن است ما طیق قانون مجاز یا ملزم به رد همه یا بخشی از درخواست شما باشیم.

در بعضی شرایط خاص، از پردازش اطلاعات شخصی شما خودداری کنیم.

ما، در بعضی شرایط خاص و تا حد الزام قانون، پردازش اطلاعات شخصی شما را محدود خواهیم کرد.

اگر (۱) اطلاعات شخصی غلط  است، (۲) پردازش غیرقانونی است، (۳) ما دیگر به اطلاعات شخصی نیاز نداشته باشیم (۴)، شما می توانید درخواست کنید که پردازش اطلاعات شخصی شما را محدود کنیم.

اطلاعات شخصی که درباره شما داریم را اصلاح کنیم.

ما ملزم به اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین صحت اطلاعات شخصی هستیم که پردازش می‌کنیم.

اگر شما دریابید که اطلاعات شخصی که ما درباره شما داریم، غلط است یا اگر اطلاعات شخصی شما تغییر کند (برای مثال، تغییر نام یا آدرس)، لطفا به ما اطلاع دهید و ما سوابق خود را به روز خواهیم کرد.

قابلیت انتقال اطلاعات.

در بعضی شرایط، ما ملزم به انتقال اطلاعات شخصی شما به یک سازمان دیگر به درخواست شما خواهیم بود.

شما حق دارید درخواست کنید که ما اطلاعات شخصی که درباره شما داریم را در قالب ساختارمند، قابل استفاده متداول و قابل خوانش توسط ماشین منتقل کنیم.

پاک کردن اطلاعات شخصی شما (موسوم به «حق فراموش شدن»).

در بعضی شرایط خاص و در مواردی که الزام قانونی داریم، ما باید اطلاعات شخصی که درباره شما داریم را حذف کنیم. این حق مطلق نیست. احتمال دارد که سناری‌هایی وجود داشته باشد که ما ملزم به رعایت درخواست شما نباشیم.

شما حق دارید درخواست کنید که اطلاعات شخصی شما را حذف کنیم. اگر شما این درخواست را مطرح کنید، ما باید منافع حقوقی، قراردادی و کسب و کاری خاصی را در مقابل حق درخواست حذف اطلاعات شخصی مربوط به  شما متوازن نمايیم.

نسبت به پردازش خاص اطلاعات شخصی خود اعتراض داشته باشید.

اگر شما با پردازش اطلاعات شخصی خود توسط ما مخالف هستید، ما منافع و تعهدات قانونی، قراردادی و کسب و کاری خاص را بررسی کرده و آنها را با حق اعتراض شما نسبت به پردازش متوازن می‌کنیم.

در شرایط خاص، شما می‌توانید به پردازش اطلاعات شخصی خود اعتراض کنید. به علاوه، شما می‌توانید نسبت به استفاده ما از اطلاعات شخصی شما با اهداف بازاریابی مستقیم اعتراض کنید.

عدم تاثیر از تصممیات اتخاذی توسط پردازش خودکار (مثل تصمیمات اتخاذی درباره شما توسط کامپیوتر یا الگوریتم بدون مداخله انسان) 

در بعضی شرایط خاص، ما باید حق اعتراض به تصمیماتی را بدهیم که از طریق پردازش خودکار می‌گیریم. به علاوه، ما ملزم هستیم که سوابق پردازش داده‌های خودکار را نگهداری کرده و اطلاعاتی درباره روش اتخاذ این تصمیم ها ارائه کنیم.

اگر تصمیم کاملاً توسط کامپیوتر یا الگوریتم بدون داده انسانی اتخاذ شده باشد، شما می‌توانید با تصمیم اتخاذ شده توسط پردازش خودکار مخالفت کنید.

ما درخواست شما مبنی بر اعمال هر یک از این حقوق را ظرف مدت ۳۰ روز از دریافت درخواست اجرا خواهیم کرد. به علاوه، شما حق دارید خطاهای موجود در آن اطلاعات را اصلاح کنید. لطفا توجه داشته باشید که BibleProject حسب قانون ملزم به تایید هویت شما قبل از اجرای درخواست است، که ممکن است شامل جمع آوری اطلاعات شخصی بیشتر از شما شود.

از طریق پست به آدرس BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

حقوق حریم خصوصی کالیفرنیا

چون BibleProject با اهداف انتفاعی یا مالی سهامداران یا سایر مالکان سازمان دهی‌نشده و فعالیت نمی‌کند، ما معاف از رعایت قانون حریم خصوصی مصرف‌کننده کالیفرنیا هستیم. قانون مدنی بخش‌های ۱۷۹۸.۱۹۹-۱۷۹۸.۱۰۰ ("CCPA"; Ca.) البته، بعضی از قراردادهای ما با تامین کنندگان خدمات  و طرف‌های ثالث دیگر، ممکن است مستلزم آن باشد که ما CCPA را رعایت کنیم. کاربران وبسایت ما که ساکن کالیفرنیا هستند، ممکن است حقوق خاصی در رابطه با اطلاعات شخصی خود، مثل (الف) دریافت اطلاعات تشریح کننده اطلاعات شخصی شما که ما جمع آوری کرده‌ایم و مطلع شدن از فروش یا عدم فروش آنها به طرف ثالث داشته باشند: (ب) یک لیست از طرف‌های ثالثی دریافت کنند که ما اطلاعات شخصی را با آنها مبادله کردیم: (ج) اگر ما اطلاعات شخصی شما را بفروشیم، به ما دستورالعمل بدهید که اطلاعات شخصی شما به طرف ثالث فروخته نشود، و (د) بدون توجه به آن که از حقوق حریم‌ خصوصی خود استفاده می‌کنید، خدمات دریافت کنید.

به علاوه، قانون مدنی کالیفرنیا، بخش‌های ۱۷۹۸.۸۴-۱۷۹۸.۸۳، ساکنان کالیفرنیا را مستحق درخواست اعلامیه‌ای می‌کند که نوع اطلاعات شخصی که ما با وابستگان و/یا طرف‌های ثالث جهت بازاریابی مبادله می‌کنیم را مشخص می‌کند و اطلاعات تماس این وابستگان و/یا طرف‌های ثالث را ارائه می‌کند.

اگر شما ساکن کالیفرنیا هستید و می‌خواهید درخواست یک نسخه اعلامیه حریم شخصی یا اعمال حقوق ناشی از قوانین کالیفرنیای خود را بدهید، لطفا با شماره رایگان ۹۱۰۹-۷۰۰ (۸۵۵) تماس گرفته یا یک ایمیل به آدرس   webmaster@jointhebibleproject.comبا موضوع ایمیل «درخواست برای اطلاعات خصوصی تحت قانون کالیفرنیا» ارسال کنید.

درخواست عدم ارتباط

ما می‌خواهیم فقط در صورتی با شما مکاتبه کنیم که شما بخواهید. شما می توانید مکاتباتی که BibleProject برای شما می‌فرستد را از طریق کلیک کردن روی پیوند "unsubscribe" در انتهای ایمیل‌های ما تغییر داده یا محدود کنید. به علاوه، شما می توانید مستقیماً از طریق شماره رایگان ۹۱۰۹-۷۰۰ (۸۵۵) یا ایمیل ebmaster@jointhebibleproject.com با ما تماس بگیرید. لطفا حتما نام کامل، آدرس ایمیل، آدرس پستی و به ویژه اطلاعاتی که می‌خواهید دریافت کنید را ذکر کنید. اگر تمایل دارید، می‌توانید از یکی از اظهارنامه‌های زیر در پیام خود به ما استفاده کنید: 

 • من ترجیح می‌دهم تبلیغات ایمیلی مثل بروزرسانی درباره محصولات و خدمات، ارتقا وضعیت خاص یا رویدادهای آینده را دریافت نکنم.

من ترجیح می دهم تبلیغات ایمیلی، مثل کاتالوگ های دوره ای و مرسولات مربوط به محصولات و خدمات، ارتقا وضعیت خاص یا رودیادهای آینده را دریافت نکنم.

سیگنال‌ها را ردیابی نکنید

ردیابی نکنید (Do Not Track) یک قابلیت تنظیم دسترسی درحوزه حریم خصوصی است که کاربران می‌توانند آن را در مرورگر خود تنظیم کنید. وقتی کاربری سیگنال Do Not Track را روشن می‌کند، مرورگر یک پیام به وبسایت‌ها فرستاده و در خواست می‌کند که آن کاربر را ردیابی نکند. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره Do Not Track از وبسایت www.allaboutdnt.org بازدید کنید. در حال حاضر، thebibleproject.com به تنظیمات یا سیگنال‌های Do Not Track مرورگر، پاسخ نمی‌دهد. به علاوه، ما ممکن است از سایر فناوری‌های استاندارد اینترنت برای ردیابی بازدیدکنندگان از وبسایت استفاده کنیم. ما یا طرف‌های ثالث ممکن است از این ابزارها برای جمع آوری اطلاعات درباره شما و فعالیت اینترنت شما، استفاده کنیم، حتی اگر، شما سیگنال Do Not Track را روشن کرده باشید.

قوانین حریم خصوصی ایالات متحده آمریکا

مالکیت و کاربری این وبسایت در ایالات متحده است. اگر از خارج از ایالات متحده به این وبسایت دسترسی می‌یابید، اطلاعاتی که ما جمع آوری می‌کنیم ممکن است به داخل ایالات متحده منتقل کند. قوانین حریم خصوصی در ایالات متحده ممکن است به اندازه حوزه قضائی شما محافظت کننده نباشد. با صدور اجازه جمع‌آوری اطلاعات شخصی درباره شما، شما نسبت به انتقال و پردازش اطلاعات شخصی طبق تعریف این اعلامیه حریم شخصی رضایت می‌دهید.

امنیت اطلاعات

ما تدابیر تجاری معقول بصورت آنلاین و آفلاین اعمال کرده‌ایم تا اطلاعات شخصی شما را در مقابل فقدان تصادفی و دسترسی و استفاده غیرمجاز، تغییر و افشا محافظت کنیم. ما تدابیر فیزیکی، الکترونیکی و ایمنی را جهت حفاظت از اطلاعات شخصی غیرعمومی شما اعمال می‌کنیم. این محافظت‌ها شامل محدود کردن ذخیره داخلی اطلاعات شخصی شما به اطلاعات تماس و اطمینان از کدگذاری استاندارد داده‌ها است. اطلاعات پرداخت مالی در یک هاست  نگهداری می‌شود که عملکردش منطبق با استاندارد امنیت داده در صنعت کارت پرداخت  است. ما سایر اطلاعات شخصی را  جهت ذخیره و نگهداری به یک تامین کننده خدمات منتقل می‌کنیم که استانداردهای بین المللی امنیت را از طریق توکن ایمن خود  رعایت می‌کند. ما فناوری خود را به روز و آزمایش می‌کنیم تا محافظت از اطلاعاتمان درباره شما بهبود یابد و صحت آن اطلاعات تضمین شود.

ایمنی و امنیت اطلاعاتتان به شما نیز بستگی دارد. در مواردی که ما به شما یک رمز‌عبورجهت دسترسی به بخش‌های خاص وبسایت داده ایم (یا شما انتخاب کرده‌اید)، شما مسئول حفظ محرمانگی این رمز‌عبور هستید. ما از شما می‌خواهیم رمزعبور خود را با کسی در میان نگذارید. به علاوه، به یاد داشته باشید که از حساب خود خارج شده و پنجره مرورگر خود را بعد از بازدید ببندید. به این ترتیب، اطمینان حاصل می‌شود که دیگران نمی توانند به حساب شما دسترسی داشته باشند، به ویژه اگر شما از کامپیوتر مشترک یا کامپیوتر یک مکان عمومی استفاده می‌کنید. همه کاربران اینترنت باید مراقب نحوه کار با اطلاعات شخصی خود یا در معرض عموم قرار دادن آن باشند. ممکن است همه کاربران وبسایت بتوانند محتویات تولید شده توسط کاربر و دیگر اطلاعاتی که شما در بخش‌های عمومی قرار می‌دهید را ببینند.

متاسفانه، انتقال اطلاعات از طریق اینترنت کاملاً امن نیست. اگرچه ما حداکثر تلاش خود را می‌کنیم تا از اطلاعات شخصی شما محافظت نمایئم، نمی‌توانیم ایمنی اطلاعات شخصی انتقالی شما به وبسات خود تضمین کنیم که طرف‌های ثالث غیرمجاز بر تدابیر ایمنی ما جهت غلبه نکنند یا استفاده از اطلاعات شخصی غیرعمومی برای اهداف نامناسب صورت نگیرد. ریسک هرگونه انتقال اطلاعات شخصی به عهده خود شما است. ما مسئول دور زدن تنظیمات حریم خصوصی یا تدابیر امنیتی مندرج در وبسایت نیستیم. لطفا برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره روش محافظت از خود در برابر سرقت هویت، از وبسایت کمیسیون تجارت فدرال بازدید کنید.

وبسایت‌های طرف ثالث و تبلیغات

این اعلامیه حریم خصوصی فقط در رابطه با اطلاعاتی اعمال می‌شود که توسط BibleProject گردآوری شده است. ممکن است ما پیوندهای به وبسایت‌های ثالث در وبسایت خود به عنوان سرویس به کاربران خود ارائه دهیم، اما ما هیچ توانایی در کنترل آن نداریم و مسئول حریم خصوصی و گردآوری، استفاده و افشا توسط وبسایت‌های ثالث نیستیم. وقتی روی پیوندی کلیک می‌کنید که شما را به وبسایت‌های خارج از وبسایت ما می‌برد، شما مشمول اعلامیه‌های و شیوه‌های حریم خصوصی آنها هستید و نه ما. ما از شما می‌خواهیم قبل از ارائه اطلاعات به آن وبسایت‌ها، اعلامیه‌های حریم خصوصی آنها را بررسی کرده و از آن مطلع شوید.

شرایط استفاده

شرایط استفاده (Terms of Use) این وبساست بر همه موضوعاتی ناظر است که در این اعلامیه حریم خصوصی لحاظ نشده است. ما از شما می‌خواهیم با شرایط استفاده آشنا شوید.

تغییرات خط‌ مشی حریم خصوصی ما

ما ممکن است گاهی این اعلامیه حریم خصوصی را تغییر دهیم تا از صحت آن اطمینان حاصل کنیم. اگر تغییری اعمال کنیم، اعلامیه بازنگری شده در این صفحه قرار خواهد گرفت. استفاده مجدد شما از وبسایت یا دیگر خدمات بعد از اعلام تغییرات این اعلامیه حریم خصوصی به معنی پذیرش تغییرات است. در بعضی مواقع، ممکن است ما سعی کنیم با استفاده از اطلاعات تماسی که ارائه کردید، با شما تماس بگیریم تا درباره نحوه استفاده خود از اطلاعات شما به روشی متفاوت از شیوه اعلامی در زمان جمع آوری آن گزینه‌هایی پیشنهاد بدهیم. لطفا مرتب به ویژه بعد از ارئه اطلاعات شخصی به این صفحه مراجعه کنید تا وضعیت فعلی اعلامیه را ملاحظه کنید.

استفاده غیرمجاز

اگر از ارائه غیرمجاز اطلاعات به BibleProject از جمله اطلاعات کودکان مطلع شدید، لطفا با تماس از طریق اطلاعات تماس زیر به ما اطلاع دهید تا بتوانیم آن را پاک کنیم.

اطلاعات تماس

شما می‌توانید برای اعمال حقوق مرتبط با اطلاعات شخصی، طرح سوال درباره جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی شما توسط ما یا نظردادن درباره این اعلامیه حریم خصوصی و رویه‌های حریم خصوصی‌ما، به روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

شماره رایگان: ۹۱۰۹-۷۰۰ (۸۵۵)

ایمیل: webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?