Back

Prohlášení o ochraně osobních údajů

BibleProject

Aktualizováno v srpnu 2019

Úvod

Společnost BibleProject respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše citlivé údaje. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) je dohoda, kterou jste se společností BibleProject a jejími partnery, mateřskými společnostmi a pobočkami (souhrnně označovanými jako „BibleProject“, „my“, „náš“, nebo „nás“, včetně veškerých dalších gramatických tvarů uvedených zájmen) uzavřeli otevřením a používáním našich webových stránek, včetně thebibleproject.com, kanálů na sociálních médiích, aplikací a služeb (souhrnně označovaných jako „Webové stránky“). Tato dohoda se řídí příslušnými ustanoveními Podmínek používání společnosti BibleProject.

Osobní údaje

Jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, „Osobní údaje“ jsou informace, které umožňují přesnou identifikaci fyzické osoby (např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno nebo číslo kreditní karty) nebo informace o osobě, které jsou přímo spojené s údaji umožňujícími identifikaci této osoby. Osobní údaje nezahrnují (a) agregované údaje, což jsou námi shromažďované údaje o vašem používání Webových stránek nebo informace o skupině nebo kategorii služeb nebo uživatelů, z nichž byly odstraněny identity jednotlivců nebo jiné Osobní údaje, nebo (b) anonymizované údaje, které nelze snadno spojit s konkrétní osobou.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy při shromažďování, používání, uchovávání, ochraně a poskytování vašich osobních údajů, a dále vaše interakce se společností BibleProject prostřednictvím telefonu, pošty nebo osobně na našich fyzických pobočkách.

Toto prohlášení si pozorně přečtěte, abyste porozuměli našim zásadám a postupům využívaným ve vztahu k vašim údajům a způsobům, kterými s nimi budeme nakládat.

Souhlas

Přístupem na Webové stránky, vytvořením uživatelského profilu na Webových stránkách, návštěvou našeho studia nebo odesláním osobních údajů společnosti BibleProject vyjadřujete svůj souhlas se zněním tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a shromažďováním a používáním vašich Osobních údajů, jak je popsáno níže. V jednotlivých fázích shromažďování vašich osobních údajů přijmeme odpovídající opatření, abychom vás řádně informovali a získali potvrzení vašeho souhlasu. Pokud s našimi zásadami a postupy nesouhlasíte, je možné, že nebudete mít přístup k některým částem těchto Webových stránek nebo je nebudete moct používat.

Rozsah platnosti

Upozorňujeme, že toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na údaje, které shromažďujeme:

 • když navštívíte naše Webové stránky,
 • když navštívíte naše studio,
 • když nám svoje údaje poskytnete,
 • když si vytvoříte nebo použijete uživatelský profil,
 • když s vámi budeme komunikovat e-mailem nebo jinými prostředky,
 • prostřednictvím třetích stran, se kterými spolupracujeme na poskytování našich služeb,
 • jakýmkoli jiným způsobem, kdykoli využíváte naše služby.

Toto Prohlášení se nevztahuje na vaše údaje shromážděné jakýmkoli jiným způsobem, včetně shromažďování prostřednictvím mobilních aplikací, obsahu nebo webových stránek, které neprovozuje společnost BibleProject.

Právní základ

Vaše Osobní údaje budeme shromažďovat, pouze (a) pokud je to možné na základě vašeho souhlasu nebo (b) pokud na takovém shromažďování budeme mít oprávněný zájem. V případech, kdy vaše Osobní údaje shromažďujeme nebo používáme na základě vašeho souhlasu, vás budeme zároveň informovat o veškerých změnách a podle potřeby si znovu vyžádáme váš souhlas.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost BibleProject si je vědoma skutečnosti, že Osobním údajům dětí je nutné zajistit větší míru ochrany. Osobní údaje dětí mladších 16 let vědomě neshromažďujeme bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka dítěte. Pokud se dítě mladší 16 let chce zaregistrovat na Webových stránkách, společnost BibleProject vyžaduje, aby rodič nebo opatrovník dítěte před aktivací registrace dítěte udělil souhlas s takovou registrací v rámci našeho postupu potvrzování prostřednictvím e-mailu. Pokud společnost BibleProject neobdrží souhlas rodiče nebo opatrovníka do 24 hodin od podání žádosti o registraci dítětem, vymažeme veškeré Osobní údaje, které nám dítě mohlo poskytnout v rámci svojí žádosti o registraci. Pokud jste mladší 16 let a váš rodič nebo opatrovník nedokončil postup registrace a udělení souhlasu na našich Webových stránkách, společnost BibleProject vám udělí pokyn, abyste prostřednictvím Webových stránek nenakupovali, neposílali dary, nepoužívali interaktivní funkce ani veřejné komentáře na Webových stránkách a neposkytovali společnosti BibleProject žádné Osobní údaje.

Společnost BibleProject je nezisková organizace podle čl. 501(c)(3), a je proto vyňata z působnosti Zákona o ochraně osobních údajů dětí na internetu. Přesto dbáme na ochranu soukromí dětí, pro které může být náš obsah hodnotný. Veškerá ustanovení tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny uživatele těchto stránek, včetně dětí. Mladší návštěvníci by se před každým poskytnutím údajů na jakýchkoli webových stránkách nebo v mobilní aplikaci měli poradit s rodiči nebo opatrovníky. Rodinám proto doporučujeme prodiskutovat domácí pravidla poskytování Osobních údajů na internetu.

Pokud se domníváte, že společnost BibleProject může mít k dispozici údaje od dítěte mladšího 16 let nebo údaje o takovém dítěti získané bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, nebo pokud chcete zkontrolovat nebo požádat o výmaz Osobních údajů, které má BibleProject o vašem dítěti, kontaktujte nás na e-mailu webmaster@jointhebibleproject.com nebo na bezplatné telefonní lince (855) 700-9109.

Jak shromažďujeme a používáme vaše Osobní údaje

Když navštívíte naše Webové stránky nebo studio, získáme od vás určité Osobní údaje. Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Přímo od vás, když nám je poskytnete.
 • Automaticky při procházení Webových stránek.
 • Od třetích stran, včetně webových stránek třetích stran.

Upozorňujeme, že některé nabídky, služby a části našich Webových stránek mohou být přístupné pouze na základě registrace. Kdykoli můžete omezit rozsah informací, které nám poskytnete, na minimum nezbytné k využívání našich služeb. Neváhejte kontaktovat společnost BibleProject, kdykoli budete chtít upravit údaje, které o vás uchováváme. Zároveň ale upozorňujeme, že pokud nám odmítnete poskytnout Osobní údaje nebo později svůj souhlas odvoláte, s největší pravděpodobností s vámi nebudeme moct komunikovat ani vám poskytovat naše služby.

Informace, které nám poskytnete.

Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás na základě vašeho souhlasu, a to při každé vaší osobní návštěvě našeho studia nebo v rámci vašich interakcí s námi na Webových stránkách. Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou zahrnovat:

 • Kontaktní údaje – Při vyplňování a odesílání elektronických formulářů na našich Webových stránkách shromažďujeme vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu. Tyto údaje používáme k tomu, abychom vás na našich Webových stránkách zaregistrovali a mohli vám poskytovat informace, produkty a služby. O informace vás můžeme také požádat při nahlašování problémů s našimi Webovými stránkami.
 • Uživateli vytvářený obsah – Naše Webové stránky můžou nabízet funkce umožňující vkládání komentářů, fotek a dalšího obsahu v souladu s našimi Podmínkami používání. Vaše rozhodnutí o tom, jestli budete tyto funkce používat a budete vkládat informace nebo obsah, je zcela dobrovolné. Pokud zveřejníte Uživateli vytvořený obsah nebo nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznamy a kopie vaší korespondence (včetně e-mailových adres).
 • Platební údaje – Prostřednictvím Webových stránek přijímáme platby a dary. Zpracovatelem transakcí je Stripe. Když provádíte platbu na internetu, Webové stránky vás přesměrují na platební portál společnosti BibleProject provozovaný službou Stripe. Stripe zpracovává online platby v souladu se standardy PCI. Společnost BibleProject neshromažďuje, nezpracovává ani neuchovává platební údaje, ale můžeme uchovávat záznamy o transakcích, které provádíte prostřednictvím našich Webových stránek, a o plnění vašich objednávek. Pokud máme potíže se zpracováním objednávky, budeme vás kontaktovat prostřednictvím vašich kontaktních údajů.
 • Informace o fyzicky přítomných osobách – Když navštívíte studio společnosti BibleProject, požádáme vás mimo jiné také o vyplnění vstupního formuláře pro návštěvníky a pomocí místních kamer můžeme při vašem vstupu do budovy nebo prostoru studia a odchodu z nich pořídit vaši fotografii. Tyto údaje shromažďujeme za účelem zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a návštěvníků. V závislosti na účelu vaší návštěvy vás můžeme také požádat o vyplnění dalších formulářů. O účelu těchto formulářů vás budeme v době shromažďování údajů informovat.

Informace, které shromažďujeme prostřednictvím technologií na automatické shromažďování údajů.

Když procházíte a používáte naše Webové stránky, můžeme pomocí technologií na automatické shromažďování údajů, jako jsou webové analytické nástroje, získávat určité informace o vašem zařízení, činnostech při procházení a vzorcích vašeho chování. Tyto údaje shromažďujeme za účelem naplnění našich oprávněných zájmů ve smyslu provozu a zlepšování Webových stránek a měření našeho dosahu a úspěšnosti našich marketingových aktivit. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím technologií na automatické shromažďování údajů, zahrnují:

 • Soubory protokolů – Shromažďujeme anonymní a technické údaje z vašeho počítače, včetně informací o provozu, polohových dat, protokolů a dalších komunikačních údajů a zdrojů, které na Webových stránkách otevíráte a používáte. Shromažďujeme také informace o vašem počítači, zařízení a připojení na internet, včetně vaší IP adresy, operačního systému, typu zařízení a typu prohlížeče. Tyto údaje anonymizujeme tak, aby vás na jejich základě nebylo možné identifikovat a používat je ke sledování chování uživatelů. Tyto údaje dále používáme k odhadování velikosti našeho publika, vzorců uživatelského chování, uchovávání údajů o vašich předvolbách, přizpůsobení vašich uživatelských zkušeností, urychlení odezvy při vyhledávání a také k tomu, abychom vás poznali, když se na Webové stránky vrátíte. Analytika nám pomáhá zkvalitňovat Webové stránky a poskytovat lepší a přesněji přizpůsobené služby.
 • E-maily – Naše e-maily obsahují vložený sledovací kód, který umožňuje zjistit, že příjemce obdržel a otevřel e-mail nebo navštívil Webové stránky prostřednictvím odkazu v e-mailu.
 • Soubory cookie – Stejně jako většina komerčních webových stránek používáme soubory cookie k tomu, abychom měli přehled o způsobech používání našich Webových stránek. Projděte si naše Zásady používání souborů cookie, kde zjistíte víc o tom, jak tyto soubory používáme.

Informace, které shromažďujeme automaticky, můžou zahrnovat Osobní údaje, nebo je můžeme uchovávat, případně propojit s Osobními údaji, které shromažďujeme jinými způsoby nebo získáváme od třetích stran. Tyto údaje můžou být také zahrnuty do agregovaných údajů o návštěvnících stránek a provozu. Pokud si nepřejete, aby společnost BibleProject shromažďovala a používala vaše anonymní a technické informace popsané v tomto odstavci, neprodleně přestaňte používat Webové stránky nebo nás kontaktujte způsobem uvedeným v části „Kontrola vašich osobních údajů“ níže.

Informace, které získáváme z jiných webových stránek

BibleProject sleduje počet uživatelů, kteří přicházejí na naše Webové stránky ze sociálních sítí (např. Facebook, YouTube nebo Twitter) za účelem naplnění našich oprávněných zájmů ve smyslu měření účinnosti našich reklam a příspěvků na sociálních médiích. Pokud naše Webové stránky otevřete prostřednictvím sociálních sítí nebo pokud udělíte souhlas s propojením účtu, který u nás máte, se sociální sítí, můžeme také získat vaše Osobní údaje z této sociální sítě. Upozorňujeme, že stránky sociálních médií, ze kterých můžeme získávat vaše Osobní údaje, nejsou pod kontrolou ani dohledem BP. Veškeré otázky týkající se způsobu shromažďování nebo zpracovávání vašich Osobních údajů na stránkách sociálních médií směřujte na příslušné poskytovatele daných sociálních médií. Tyto údaje můžeme uchovávat zároveň s údaji, které získáme přímo od vás.

Jiné způsoby, jak můžeme vaše údaje použít

Osobní údaje, které získáme od vás nebo o vás, můžeme také použít následovně:

 • k rozvoji a zlepšování našich produktů a služeb,
 • abychom vám představili naše Webové stránky a jejich obsah,
 • k poskytování informací, produktů nebo služeb, které od nás požadujete,
 • ke splnění jakéhokoli jiného účelu, za kterým je poskytnete,
 • abychom splnili naše povinnosti a uplatnili naše práva vyplývající z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně fakturace a plateb,
 • abychom vás informovali o změnách na našich Webových stránkách nebo o jakýchkoli produktech nebo službách, které nabízíme,
 • abychom vám umožnili podílet se na interaktivních funkcích našich Webových stránek,
 • k ochraně vašich osobních údajů a k uplatňování ustanovení tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů,
 • abychom ochránili naše práva a majetek,
 • pokud máme za to, že je nezbytné vymezit, využít nebo učinit právní kroky proti osobám nebo subjektům, které by mohly způsobit újmu vám, společnosti BibleProject nebo jiným osobám, nebo abychom vyhověli platnému právu, předpisům, požadavkům probíhajícího řízení nebo nařízení soudu,
 • jakýmkoli jiným způsobem, který můžeme popsat v okamžiku, kdy tyto údaje poskytujete,
 • za jakýmkoli jiným účelem na základě vašeho souhlasu.

Společnost BibleProject může používat soubory cookie nebo webové majáky třetích stran ke shromažďování a analýzám vašich Osobních údajů nebo vašich činností na Webových stránkách (např. klepnutí na tlačítko pro streamování, typ prohlížeče, čas a datum, proklik na konkrétní téma nebo jeho ignorování), abychom dokázali určit, které reklamy nebo nabídky by vás mohly zajímat. Pokud dáváte přednost tomu, aby společnost BibleProject nepoužívala informace založené na vašem chování při prohlížení a nabízela vám tak přizpůsobený obsah a reklamu, můžete si internetovou behaviorální reklamu odhlásit podle návodu uvedeného v části Odhlášení komunikace.

Informace, které o vás získáme prostřednictvím Služeb, můžeme kombinovat s vašimi dalšími údaji, které získáme ze zdrojů třetích stran. Mimo jiné můžeme také například použít změnu adresy nebo jiné služby ze seznamu k tomu, abychom zajistili, že jsou naše záznamy ohledně vašeho účtu přesné.

Poskytování vašich údajů

Společnost BibleProject nebude vaše Osobní údaje prodávat žádným třetím stranám. Osobní údaje, které získáme nebo které poskytnete, můžeme dál poskytovat v souladu s ustanoveními tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů:

 • našim pobočkám a partnerům,
 • dodavatelům, zpracovatelům plateb, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, se kterými v rámci naší činnosti spolupracujeme,
 • kupujícím nebo jiným následnickým subjektům v případě fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného způsobu prodeje nebo převodu některých nebo veškerých aktiv společnosti BibleProject, ať už v rámci probíhající věci nebo bankrotu, likvidace, případně jiných podobných řízení, během kterých budou Osobní údaje uživatelů našich Webových stránek, které jsou v držení společnosti BibleProject, zahrnuty do převáděných aktiv,
 • našim partnerům v oblasti reklamy a analytiky, jako je Google Analytics; shromažďování, používání a poskytování vašich údajů upravují příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů těchto externích společností; tyto třetí strany můžou vaše údaje kombinovat s údaji jiných spotřebitelů a využívat je k provádění průzkumů a/nebo analýz; další informace najdete v Doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics,
 • abychom naplnili účel, za kterým údaje poskytujete, například když uvedete e-mailovou adresu při použití funkce „Poslat e-mail příteli“ na našich Webových stránkách, poskytneme obsah daného e-mailu a vaši e-mailovou adresu příjemcům,
 • za jakýmkoli jiným účelem, se kterým vás seznámíme, když nám údaje poskytujete,
 • s vaším souhlasem.

Vaše Osobní údaje můžeme také poskytovat:

 • abychom vyhověli jakýmkoli soudním příkazům, zákonným nebo právním požadavkům, včetně odpovědí na žádosti státních nebo regulačních orgánů,
 • abychom prosadili nebo uplatnili ustanovení našich Podmínek používání a dalších smluv, včetně účelů spojených s fakturací a platbami,
 • pokud jsme přesvědčeni, že je poskytnutí nezbytné nebo vhodné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti BibleProject, našich zákazníků nebo dalších osob.

Agregované údaje

Agregované nebo anonymizované údaje můžeme poskytovat bez omezení. Poskytnuté údaje neumožňují vaši identifikaci. Přesto je možné, že třetí strany zkombinují tyto agregované údaje s dalšími daty, která o vás uchovávají nebo která získaly od jiných třetích stran, a dokážou vás tak identifikovat.

Kontrola vašich osobních údajů

Pokud máte trvalý pobyt v Evropské unii, máte ve smyslu svých Osobních údajů některá další práva. Můžete je uplatnit, vyjádřit své obavy nebo získat další informace o používání vašich Osobních údajů. K těmto účelům použijte naši bezplatnou telefonní linku (855) 700-9109 nebo e-mailovou adresu webmaster@jointhebibleproject.com.


Máte právo…

Co to pro vás znamená

Co můžete dělat

Být informováni o tom, jak budou vaše Osobní údaje zpracovávány.

Prostřednictvím tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat o tom, jak budeme vaše Osobní údaje používat, za jakým účelem a kdo by k nim mohl mít přístup.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů si pečlivě přečtěte a neváhejte se na nás obracet s jakýmikoli dotazy.

Přistupovat k vašim Osobním údajům.

Na vyžádání vám umožníme přístup k Osobním údajům, které o vás uchováváme, konkrétně pak ke kategoriím údajů, které o vás uchováváme, popisu jejich využití a seznamu osob, které k nim mají přístup.

Můžete požádat o poskytnutí kopie vašich Osobních údajů, které zpracováváme. V některých případech nám zákon může povolovat, nebo může dokonce vyžadovat, abychom žádost o přístup k údajům částečně nebo zcela odmítli.

Zabránit zpracování vašich Osobních údajů za určitých okolností.

Za určitých okolností a v rozsahu vyžadovaném platným právem omezíme naše zpracování vašich Osobních údajů.

O omezení zpracování vašich Osobních údajů můžete požádat, pokud (i) jsou Osobní údaje nepřesné, (ii) zpracování je nezákonné, (iii) Osobní údaje už nepotřebujeme nebo (iv) uplatníte své právo vznést námitku (viz níže).

Požadovat opravu Osobních údajů, které o vás uchováváme.

Máme povinnost zajistit, aby Osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné.

Pokud zjistíte, že Osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné, nebo pokud se vaše Osobní údaje změní (např. změna jména nebo adresy), dejte nám to vědět, abychom naše záznamy mohli aktualizovat.

Přenositelnost údajů.

Za určitých okolností budeme na základě vaší žádosti muset vaše Osobní údaje převést na jinou organizaci.

Máte právo požádat o předání Osobních údajů, které o vás uchováváme, jiné organizaci ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

Výmaz vašich Osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“).

Za určitých okolností a pokud to po nás požadují platné právní předpisy, musíme Osobní údaje, které o vás uchováváme, na základě vaší žádosti vymazat. Toto právo není bezvýhradné. Je pravděpodobné, že nám v některých případech nevznikne povinnost vyhovět vaší žádosti.

Máte právo požádat o výmaz vašich Osobních údajů. Pokud tuto žádost předložíte, budeme muset zvážit určité právní, smluvní a obchodní zájmy vůči vašemu právu na žádost o výmaz příslušných Osobních údajů.

Vznášet námitky proti některým způsobům zpracování vašich Osobních údajů.

Pokud vznesete námitku proti zpracování vašich Osobních údajů, budeme zvažovat určité právní, smluvní a obchodní zájmy a závazky vůči vašemu právu na vznášení námitek proti zpracování.

Proti zpracování vašich Osobních údajů můžete za určitých okolností vznést námitku. Můžete také vznést námitku proti používání vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Nepodléhat rozhodnutím přijatým výlučně při automatickém zpracování (tj. rozhodnutím, která o vás provádí počítač nebo algoritmus bez zásahu člověka).

Za určitých okolností vám musíme dát právo vznést námitku proti rozhodnutím přijatým během automatického zpracování. Zároveň jsme povinni vést záznamy o našich postupech automatického zpracování údajů a poskytovat informace o způsobu, jakým jsou tato rozhodnutí přijímána.

Můžete vznést námitku proti rozhodnutí přijatému během automatického zpracování, pokud bylo učiněno výhradně počítačem nebo algoritmem bez lidského zásahu.

Vaší žádosti o uplatnění některého z těchto práv vyhovíme ve lhůtě 30 dnů od jejího obdržení v úplné podobě. Máte také právo na opravu chyb v těchto údajích. Upozorňujeme, že společnost BibleProject má ze zákona povinnost ověřit před vyhověním vaší žádosti vaši totožnost, což může zahrnovat shromažďování vašich dalších Osobních údajů.

Poštovní adresa: BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214, USA

Kalifornské zákony o ochraně osobních údajů

BibleProject není zisková ani výdělečná organizace, takže nepodléhá kalifornskému zákonu o ochraně osobních údajů spotřebitelů (tzv. „CCPA“, Ca. Civil Code, odstavce 1798.100–1798.199). Některé z našich smluv s poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami nám ale můžou ukládat dodržování CCPA. Uživatelé našich Webových stránek s trvalým pobytem v Kalifornii můžou mít určitá práva týkající se jejich Osobních údajů, například právo (a) obdržet informace popisující kategorie vašich Osobních údajů, které jsme získali, včetně sdělení o tom, jestli byly tyto údaje prodány třetí straně; (b) obdržet seznam kategorií třetích stran, kterým jsme vaše Osobní údaje poskytli; (c) pokud prodáváme vaše Osobní údaje, udělit nám pokyn, abychom tyto vaše Osobní údaje neprodávali třetím stranám a (d) obdržet identické služby bez ohledu na to, jestli uplatňujete svoje práva na ochranu osobních údajů.

Na základě článků 1798.83–1798.84 navíc kalifornský občanský zákoník opravňuje osoby s trvalým pobytem v Kalifornii k tomu, aby nás žádaly o oznámení, ve kterém budou vymezeny kategorie Osobních údajů, které za účely marketingu sdílíme s partnery a/nebo třetími stranami, a uvedení kontaktních údajů těchto partnerů a/nebo třetích stran.

Pokud trvale bydlíte v Kalifornii a chcete požádat o kopii tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo uplatnit práva, která vám náleží podle platných kalifornských zákonů, zavolejte nám na bezplatnou linku (855) 700-9109, nebo nám pošlete e-mail na adresu webmaster@jointhebibleproject.com a v předmětu uveďte „Žádost o informace ohledně ochrany osobních údajů podle kalifornských předpisů“.

Odhlášení komunikace

Chceme s vámi komunikovat, jenom když o to stojíte. Veškerou komunikaci ze strany BibleProject můžete změnit nebo omezit kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci jakéhokoli našeho e-mailu. Můžete nás také kontaktovat na bezplatné lince (855) 700-9109 nebo e-mailem na adrese webmaster@jointhebibleproject.com. Nezapomeňte uvést svoje celé jméno, e-mailovou adresu a poštovní adresu a upřesnit, jaké informace nechcete dostávat. V textu zprávy můžete použít některé z následujících vyjádření:

 • Nechci dostávat e-mailové reklamy, jako jsou novinky o produktech a službách, speciálních akcích nebo nadcházejících událostech.

Nechci dostávat poštou reklamy, jako jsou pravidelné katalogy a zásilky týkající se produktů a služeb, speciálních akcí nebo nadcházejících událostí.

Signál „Nesledovat“

Signál „Nesledovat“ (Do Not Track) je ochranná předvolba, kterou si uživatelé můžou nastavit ve webovém prohlížeči. Když si uživatel zapne signál „Nesledovat“, odešle prohlížeč webové stránce požadavek, aby uživatele nesledovala. Další informace o signálu „Nesledovat“ (Do Not Track) najdete na stránce www.allaboutdnt.org. Na nastavení funkce nebo signál „Nesledovat“ web thebibleproject.com momentálně nereaguje. Ke sledování návštěvníků našich webových stránek můžeme navíc používat i jiné standardní internetové technologie. Tyto nástroje můžeme my nebo třetí strany používat ke shromažďování údajů o vás a vašich aktivitách na internetu, i když máte zapnutý signál „Nesledovat“.

Zákony USA o ochraně osobních údajů

Vlastník a provozovatel těchto Webových stránek se nachází ve Spojených státech. Pokud Webové stránky otevíráte z místa mimo území Spojených států, budou veškeré údaje, které o vás shromáždíme, přeneseny na servery ve Spojených státech. Zákony USA o ochraně osobních údajů nemusí garantovat stejnou míru ochrany jako zákony vaší země. Když nám povolíte shromažďování vašich Osobních údajů, udělujete s takovým přenosem a zpracováním těchto vašich Osobních údajů souhlas, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení dat

Na internetu i mimo něj jsme přijali opatření, která jsou z obchodního hlediska přiměřená a chrání vaše Osobní údaje před náhodnou ztrátou, neoprávněným přístupem, použitím, pozměněním a únikem. Využíváme také zavedené fyzické, elektronické a procesní bezpečnostní postupy, jejichž účelem je zabezpečení vašich neveřejných Osobních údajů. Tyto ochranné prvky zahrnují omezení našeho interního uchovávání vašich Osobních údajů a kontaktních údajů a zabezpečení těchto údajů pomocí šifrování běžného v oboru. Platební a finanční údaje jsou uchovávány poskytovatelem, který splňuje požadavky standardů PCI. Veškeré ostatní Osobní údaje předáváme k uložení a uchovávání poskytovatelům služeb, kteří splňují mezinárodní bezpečnostní standardy, a to prostřednictvím tokenu. Naše technologie aktualizujeme a testujeme, abychom zlepšili ochranu údajů, které o vás máme, a zajistili jejich celistvost.

Bezpečnost a zabezpečení vašich údajů závisí i na vás. V případě, že jsme vám poskytli (nebo jste se rozhodli používat) přístupové heslo k některým částem našich Webových stránek, odpovídáte za zachování jeho důvěrnosti. Žádáme vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali. Když chcete z našich stránek odejít, nezapomeňte se odhlásit a zavřít okno prohlížeče. Zabráníte tím v přístupu jiných osob k vašemu účtu, zejména v případech, kdy sdílíte počítač s někým jiným nebo používáte počítač na veřejném místě. Všichni uživatelé internetu by měli dbát na to, jak nakládají a zveřejňují své Osobní údaje. Uživateli vytvořený obsah a další údaje, které veřejně sdílíte, by si mohli zobrazit jiní uživatelé Webových stránek.

Přenos údajů prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. Přestože se vaše Osobní údaje snažíme chránit, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost během přenosů na naši Webovou stránku ani to, že neoprávněné třetí strany nepřekonají naše bezpečnostní opatření nebo nepoužijí neveřejné Osobní údaje nevhodným způsobem. Veškeré přenosy Osobních údajů provádíte na vlastní nebezpečí. Neneseme odpovědnost za obcházení jakýchkoli nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostních opatření na Webových stránkách. Na webu Federální obchodní komise najdete informace o tom, jak se chránit před krádeží identity.

Webové stránky a reklama třetích stran

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na údaje shromážděné společností BibleProject. V rámci služeb poskytovaných našim uživatelům můžeme na Webových stránkách zveřejňovat odkazy na weby třetích stran, ale nemáme možnost kontrolovat a nejsme odpovědní za ochranu soukromí ani postupy shromažďování, používání a poskytování údajů na těchto webech třetích stran. Když kliknete na odkazy, které vás přesměrují na externí weby, bude pro vás platit jejich prohlášení o ochraně osobních údajů a příslušné postupy, nikoli naše. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s prohlášeními o ochraně osobních údajů těchto webů ještě předtím, než na nich poskytnete jakékoli údaje.

Podmínky používání

Podmínky používání těchto Webových stránek upravují veškeré záležitosti, které nejsou uvedeny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám seznámit se s našimi Podmínkami používání.

Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme v nepravidelných intervalech měnit, abychom zajistili přesnost jeho znění. Pokud provedeme změny, bude revidované prohlášení zveřejněno na této stránce. Vaše další používání našich Webových stránek nebo jiných služeb po zveřejnění změn tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů bude považováno za vyjádření souhlasu s příslušnými změnami. V některých případech se vás můžeme pokusit kontaktovat pomocí vámi poskytnutých kontaktních údajů, abychom vám umožnili rozhodnout o způsobu používání vašich údajů odlišném od toho, který byl uveden v době shromáždění údajů. Na tuto stránku se pravidelně vracejte, především pak předtím, než nám poskytnete Osobní údaje, abyste měli přesnou představu o aktuálním rozsahu platnosti tohoto prohlášení.

Neoprávněné použití

Pokud zjistíte, že byly jakékoli údaje poskytnuty společnosti BibleProject neoprávněně, a to včetně údajů dětí, kontaktujte nás na čísle nebo e-mailu uvedeném níže, abychom takové údaje vymazali.

Kontaktní údaje

Chcete-li uplatnit jakákoli práva související s vašimi Osobními údaji, zeptat se na shromažďování nebo používání vašich Osobních údajů nebo jakkoli okomentovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a naše postupy při ochraně osobních údajů, použijte následující kontakty:

Bezplatná telefonní linka: (855) 700-9109

E-mail: webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?